Modernkori kihívásokkal küzd az egyház – Csűry István püspök a KRE elmúlt száz évéről, befogadókészségéről, megfélemlítésről

Pap Melinda 2021. szeptember 17., 07:20

Az ige szolgálata nem lehet csak templomi igehirdetés, prédikáció, ennek meg kell jelennie a gyakorlatban is – állapította meg Csűry István püspök a Krónikának abból az alkalomból adott interjúban, hogy alapításának századik évfordulóját ünnepli idén a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE). Az egyházi elöljáró arról is beszélt lapunknak, miért emlékezteti az 1950-es évek hatósági túlkapásaira a zilahi Wesselényi-kollégium restitúciója kapcsán indított ügyészségi kivizsgálás, továbbá hogy a világjárvány jelentette kihívásokon túl miért kellene az egyháznak önálló egészségügyi rendszert kiépítenie.

Modernkori kihívásokkal küzd az egyház – Csűry István püspök a KRE elmúlt száz évéről, befogadókészségéről, megfélemlítésről
galéria
Csűry István szerint száz év elteltével is az állami hatóságok részéről érkező nyomásgyakorlással szembesül az egyház

– Idén száz éve, hogy megalakult a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE), mondhatni sanyarú körülmények között. Milyen aktuális körülmények hívták életre, és az elmúlt évszázad során miként tudott megfelelni ezeknek?

– A királyhágómelléki egyházkerület a trianoni események következtében jött létre, a hajdani Tiszántúli Egyházkerületről metszette le a történelem, és bizony ezzel egy nagyon kellemetlen helyzet alakult ki, hiszen a Királyhágómellék mindig a Tiszántúl része volt. Itt maradtunk Romániában, református egyházunk másik egyházkerületével, az erdélyivel, amellyel bár jószomszédi kapcsolatban voltunk-vagyunk, igazából soha nem tartoztunk egybe. Innen kezdődött 1921-ben a nagy gondolkodás. Illetve, valljuk be őszintén, már korábban is felmerült, amikor a hatalmas Tiszántúli Egyházkerület megszervezéséről volt szó, hogy ebből talán két-három egyházkerületet kellene létrehozni, hogy jól szervezhetők, működtethetők legyenek.

A történelem beelőzte az egyházat, létrejött ez a szomorú helyzet, mely a maga kényszerűségével kemény feladat elé állította az akkori elöljárókat.

Az első nagy probléma az volt, hogyan tovább. Erdéllyel együtt? 

Ennek a gondolatnak is volt néhány eminens támogatója, viszont kisebbségben maradtak és nagyon hamar lekerült napirendről. A másik elképzelés az volt, hogy önállóan kell szerveződni. 1921. augusztus végén született a közgyűlési határozat, hogy Királyhágómellék önálló életet él, akkor is, ha csonkának érzi magát, ha rettenetes hiányosságokat szenved – megpróbálja önmagát megszervezni.

Mondanom sem kell, az egyházakat is ugyanúgy érintette az agresszív határmeghúzás, mint a társadalom gazdasági és más vetületeit, itt maradtak gyülekezetek egyházmegyék nélkül, egyházmegyék felerészben. Itt maradtak bihari falvak, melyeket a vasútvonal többé nem kötött össze Debrecennel, Szatmárnémetit Mátészalkával, Aradot, Temesvárt Szegeddel. Nehéz helyzet volt, de Sulyok István püspökké választásával elindult az élet, elölről kezdődött minden.

Itt maradtunk egyházkerületi központ nélkül – korábban Debrecenben volt, majd Nagyváradon lett –, ezt napjainkig érezzük, négy évvel ezelőttig még székházunk sem volt, az újvárosi gyülekezet parókiáján működött albérletben, de hála istennek megépítettük az egyházkerület székházát. Az egyházkerület dolga rendeződött, és most, a századik évforduló kapcsán megpróbáljuk az egyházmegyéket is rendesebben megszervezni, ami azt jelenti, hogy mind a kilencnek saját székházat építünk. Mindenhol elkezdődött a munka, és remélhetőleg a következő év végére be is fejeződik.

– Az új egyházkerület megszervezésén kívül mire fektették még a hangsúlyt évtizedekkel ezelőtt?

– Ez a százéves szerveződés nagyon nehezen ment. Sulyok István püspököt 19 év késedelemmel engedte a román állam hivatalosan is belépni a püspöki szolgálatba.

Mindig problémát jelentett, miként találjuk meg önmagunkat, az önmagunkhoz való méltóságot. Ez mostanára már helyrebillent, és eljött az ideje – éppen a századik évforduló adta –, hogy kimondjuk: a hogyan továbbra nekünk igei választ kell adni. Ez az igei válasz számomra a 60. Zsoltárban fogalmazódik meg, ahol van egy gyönyörű könyörgés: „állíts helyre minket, gyógyíts meg bennünket!”

Úgy kell továbbindulni, hogy nem a múltban maradunk, a sebeket nyalogatva, hanem előretekintünk, és megkeressük a fejlődés útját. Ennek az alapjait leraktuk – a székház megépítése, az egyházmegyék újraszervezése –, erre jött az óvodaprogram, több mint 20 épületet építünk, nagyrészt óvodákat, de bölcsődéket is. Folytatódik az iskolaprogram, a fiatalok támogatása, hiszen van pers­pektíva, van jövendő. Élhetővé akarjuk tenni Partiumot, hisz rengeteg adottsága van, a Kárpát-medence egyik legcsodásabb vidéke. Elég, ha csak a térképre nézünk nagyjaink szülőhelyét keresve: itt van Érmindszent, Sződemeter, Nagyszalonta.

– Említette, hogy a román állam kezdetben nem ismerte el az egyházkerület létét, ugyanakkor sok esetben jelenleg is a tulajdonhoz való jogát vitatja. Milyen stádiumban vannak az egyházkerület visszaszolgáltatási igényei, mi az, amit még mindig nem sikerült visszaszerezni?

– Drámai helyzetbe került a zilahi Wesselényi-kollégium ügye, egészen az ügyészségi kivizsgálásig. Most állítottunk össze egy lajst­romot, ezen körülbelül 140 ingatlan szerepel – nem olyan nagyságrendű és értékű, mint a zilahi kollégium –, és még bőségesen vannak földek és erdők is, amivel még mindig tartozik a román állam. Holott az Európai Unióba való belépéskor ünnepélyesen megígérte, hogy ezeket visszaszolgáltatja az egyházaknak. De ügyészségi eljárás ide vagy oda, nem hagyjuk abba, mi az őseink jussát követeljük, nem magunknak, hanem utódainknak.

– Nemrég azt nyilatkozta, mostanában többet jár az ügyészségre, mint máshova. Hogyan kommentálja, hogy a nyomozó hatóság okirat-hamisítás, csúszópénz adása és hamisított okirattal való visszaélés gyanújával vizsgálatot indított Ön és Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke ellen a zilahi Wesselényi-kollégium épületének visszaigénylése ügyében?

– Kísértetiesen emlékeztet olvasmányaimból az 1950-es évek tragédiáira, a görögkatolikus egyház megszüntetésére, az egyházak államosítására, a püspökök bebörtönzésére, a koncepciós perek sokaságára, a meghurcolásokra. Tudom, hogy ennek hátterében teljesen más természetű dolgok vannak, az ingatlan-visszaszolgáltatás, amely kapcsán úgy tűnik, némely bíróság – többek között a bukaresti Legfelsőbb Bíróság is – látja az igazunkat. Épp ezért késleltetni akarják a restitúciót, és ennek a késleltetésnek az egyik drasztikus, övön aluli megoldása, hogy büntetőpert indítanak, hogy ez idő alatt a polgári pert felfüggesszék. Ez alkalmas eszköznek tűnik a kezükben; amikor azt látjuk, hogy mondvacsinált vádakkal jönnek, és megpróbálnak megszorítani bennünket, érzékelhető, hogy tulajdonképpen ez az elsődleges cél.

A másodlagos cél az, hogy megfélemlítsenek, elsősorban bennünket, de rajtunk keresztül más felekezeteket, más egyházakat is, amelyek még küzdenek. Nem mondom, hogy jó szívvel és mosolyogva vettem kézbe az idézést és olvastam a vádpontokat, keserű szívvel tettem, de nem félelemmel.

Nem ilyennek gondoltam a modern Romániát az úgynevezett demokráciában. Keserű a szívem, mert olyan eszközökhöz nyúlnak, amelyeket már korábban kipróbáltak olyanok, akiket megtagad a modern világ.

Gondolok itt az elnyomókra, a megkülönböztető eszközöket használókra. A modern Európa, mely mindenáron tisztelni akarja és joghoz akarja juttatni a másságot, az igazi jogosultakat egyszerűen ki akarja ütni jogosultságuk állapotából. Döbbenetesnek, elkeserítőnek tartom, de ez alkalmat ad arra, hogy elmondjam: ez a modern kori megpróbáltatások egyike, amit ki fogunk bírni, mert nem vagyunk a meghátrálás emberei.

– A Wesselényi-kollégium kapcsán olyan okiratra volt kíváncsi az ügyészség, mely a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-kollégium restitúciója kapcsán is szóba került. Milyen iratról van szó, és miért döntő fontosságú?

– A Hivatalos Közlönyben 1911-ben megjelent egy miniszteri átirat, mely a helyi adminisztrációt figyelmezteti: tisztázzák a felekezeti iskolák telekkönyveit, jogi szituációját. Ugyanis az elírások, a hanyagság nem az egyházak hibájából történt, ezért ezt az állami adminisztrációnak kell rendbe tenni. Ennek az okiratnak nagyon fontos üzenete, hogy az egyházak nem marasztalhatók el, ha valahol nem volt minden rendben, az adminisztráció figyelmeztetése egyértelműen az állami hatóságok hibájára hívja fel a figyelmet. Ennek a kérdésnek egyenesen a tragikomédiája, amikor az ügyészek megkérdezték: miért nincs nekünk eredeti iratunk ebből a közlönyből – rengeteg van egyébként könyvtárakban, levéltárakban –. És fel kellett világosítanom a kihallgatót, hogy mi akkor még nem is léteztünk, hiszen mi Trianon gyermekei vagyunk, éppen ezért az 1911-es iratokat nem a mi levéltárunkban fogják megkapni, hanem máshol. Utaltam arra, azért mégiscsak furcsa, hogy olyat kérnek számon rajtunk, ami nem létezhet, mert mi sem léteztünk. Ez a tragikomikus helyzet most is mosolyra késztet, minden szomorúságom ellenére.

– A restitúció mellett valamennyi erdélyi magyar történelmi egyház számára nagy kihívás a gyülekezetek elöregedése. Hogyan változott a hívek létszáma, összetétele az elmúlt száz évben a Királyhágómelléken?

– Sajnos csökkenünk, ez az igazság. Nehezen lehet összehasonlítani, hiszen annak idején 183 gyülekezettel kezdtünk, most 294 van. De ez a gyarapodás csalóka, mivel időközben hozzánk csatolódott a Szilágyság. Ha a lélekszámot nézzük, rájövünk, hogy folyamatos az apadás. Most is, amikor kissé stabilizálódni látszik a helyzet, egy nagyobbacska gyülekezet tűnik el minden esztendőben, 2000–3000 lélek. Volt nehezebb időszak is, az 1990-es évek derekán, amikor 5000–6000 lelkes fogyás volt.

Királyhágómelléknek nemcsak az elöregedés, hanem az elköltözés is nagy problémája. Közel van a magyar–román határ, munkahely inkább a másik oldalán van, ezért sok család gondolja azt, hogy ott kellene folytatni. Vannak visszajárók, akik meggondolták magukat, de még mindig nagy a lemorzsolódás.

Ezt a tényt kénytelen-kelletlen elfogadjuk, nem tehetünk mást. Nekünk az itt maradókkal kell lelkesen, ugyanolyan hittel-reménységgel küzdenünk a megmaradásunkért.

Csűry István püspök szerint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület élhetővé akarja tenni a Partiumot Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Másik közös gondja az egyházaknak a lelkészhiány, hogy sok kis településre nem jut pap, aki az idős hívekre vigyázna. Hogy áll e téren a Királyhágómellék?

– Egyelőre nincs probléma. Vagy könnyen orvosolható, hisz olyan kicsi gyülekezetek vannak lelkész nélkül évtizedek óta, ahol a szomszédságból könnyen meg tudjuk oldani a beszolgálást. Ezek a kicsi gyülekezetek nem is tudnának eltartani egy lelkipásztort. Valljuk be őszintén, sok olyan kis gyülekezetben van lelkész, amelyik már nem tudná eltartani, de a román állam vagy a magyar kormány támogatásával megoldjuk. Igyekeztünk mindig úgy betölteni a teológiai helyeket, hogy ne legyen lelkipásztorhiány. Ha mégis van lemorzsolódás, az abból adódik, hogy akad néhány lelkész, aki külföldre távozik, vagy az erdélyi egyházkerületbe megy át. Viszont ez fordítva is igaz, Erdélyből is jönnek, általában házasság révén.

– A tavaly márciusban beköszöntött világjárvány az egyházakat is új kihívások elé állította, volt időszak, amikor csak a modern technika révén tudták elérni a híveket. Mennyire tudtak megfelelni a kihívásoknak, és mennyiben segítette elő ez a helyzet a modern világ körülményeihez való felzárkózást?

– Úgy érzem, az anyaszentegyház – köszönhetően annak, hogy sok fiatal lelkipásztor otthonosan mozog a technika terén – eleget tudott tenni annak a kérésnek, hogy a modern technikával házhoz vigye az evangéliumot. De a nagy kérdés nem is ez, hanem, hogy van-e fogadókészség. Nagyon sok idős gyülekezeti tag, család van, ahol nem volt alkalom arra, hogy ezt a technikát használják. El kell mondanom, kis belső vita is kialakult a lelkészek között, hogy mennyire kell használni ezt, nem megy-e a családlátogatás rovására. Tényleg volt egy nagyon nehéz időszak – ha nem is a teljes másfél év, de abból három-négy hónap –, amikor szabályosan nem lehetett mozdulni, családokat látogatni. Mi maradt ebből? Vannak gyülekezetek, amelyek továbbra is fenntartják az online igehirdetéseket, de kezd visszatérni az addig is templomba járók nagy része. A magam gyülekezetében azt látom, hogy a középkorúak, fiatalabbak jönnek inkább, az idősebbek még nem annyira bátrak, de hát elkövetünk mindent, hogy visszaálljunk teljes mértékben.

Amit még emlegetni szoktak, hogy anyagilag nehéz helyzetbe kerültünk. Az első benyomás ez volt, de amikor év végén elvégeztük a számításokat, rájöttünk, hogy a híveink mindig kerestek valamilyen formát, hogy az adományaikat, fenntartásjárulékaikat, sőt perselypénzüket eljuttassák az anyaszentegyházhoz. Ilyen szempontból sem lett akkora hiány, amit ne tudott volna elviselni az egyház. Remélem, ez az év is ezt fogja igazolni.

– Hogyan készül az egyházkerület a szeptember 17–18-án tartandó centenáriumi ünnepségre?

– Háromnapos nagy rendezvénnyel, melynek két pillére van. Egybehívjuk a Kárpát-medencei reformátusokat, ez lesz az úgynevezett református fesztivál, amit minden esztendőben igyekeztünk megtartani. Az alkalomból a Generális Konvent elnökségei is együtt lesznek, meglesz a közgyűlésünk, és igyekszünk folytatni azt, amit másfél évvel ezelőtt a járvány miatt abbahagytunk. Nagy bizalommal, nagy lendülettel, nagy hálával, de ugyanakkor nagy reménységgel.

– Püspökké választása óta rendszerint a szolgálat fontosságát hangsúlyozza. Milyen megvalósításokat emelne ki a több mint tízéves püspöki szolgálatából?

– Mindenekelőtt az ige szolgálatát, az evangélium hirdetését. A mostani nagy ünnepség keretében emlékművet szeretnénk átadni az új püspöki székház udvarán, ami nem lesz más, mint egy szószék. Mégpedig olyan szószék, melynek talapzatába belegondoljuk a nehéz történelmi dátumokat: 1526-tól 1956-ig. De rajta lesz a szószék, és onnan hallatszik az ige. Ugyanis református anyaszentegyházunk központja az igehirdetés, hirdetni kell az igét alkalmas vagy alkalmatlan időben.

És az ige szolgálata nem lehet csak templomi igehirdetés, prédikáció, ennek meg kell jelennie a gyakorlatban is.

Örülünk, hogy nagyon nehéz körülmények között is létre tudtunk hozni a szeretetszolgálat több struktúráját. Tagjai lehetünk a Nyugatról felénk érkező diakóniai mozgalomnak, a két egyházkerületet egyként kezelik most már és úgy támogatnak. Most már gyülekezeti szinten is megjelentek a szeretetszolgálatok: az idősek gondozása, a házi beteggondozás, a hajléktalanok gondozása. Vagy ami a modern világnak az úgynevezett szeretetszolgálata: amikor a beteget megpróbáljuk orvoshoz juttatni. Sajnos a nagy álmom, a református kórház nem valósult meg eddig, de ha a betegek hozzánk fordulnak, mindent megteszünk, hogy megfelelő orvosi közegbe, megfelelő kórházakba küldjük őket.

– Püspöki megbízatása vége felé közeledve hogyan érzi, mely területeken kellene még tovább dolgozni? Melyek azok a problémák, melyeket az elmúlt száz évben sem sikerült megoldani?

– Minden további nélkül az egyház egészségügyi szolgálatát emelném ki, és itt nem csak egy kórházról van szó, amit indulásként szerettem volna, hanem az egészségügyi rendszerünkről. Arról, hogy Máramarostól a Vaskapuig ne legyen olyan hely, ahol rövid időn belül nem kerülhetne biztos körülmények közé egy beteg. Ennek a hálózatnak a kiépítése nemzetközileg is fontos, a magyarországi, a nyugati kapcsolatok létrehozása is szükséges. Mind jobban látszik, hogy a világunk egyre több nyomorúsággal, betegséggel küzd, és ez nem fog enyhülni, még akkor sem, ha egyre modernebb lesz az orvostudomány, hisz egyre váratlanabb betegségek köszönnek ránk. Tehát ezen a területen sokat kell még az utódaimnak erősíteni, és önmagukat megtervezve bekapcsolódni ebbe a rendszerbe. Mert szerintem Isten ezt előkészítette, nekünk csak ki kell építenünk.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport