Közelebb kerültek a régészek az egresi királysírokhoz  

Pap Melinda 2020. augusztus 26., 15:27 utolsó módosítás: 2020. augusztus 26., 17:54

Egyre több lelet igazolja, hogy II. András magyar király és felesége, Courtenay Jolánta sírját találták meg magyar és román régészek a Temes megyei Egresen. „Igen kicsi a valószínűsége, hogy bárki mást temettek volna el a templomnak a főhelyén, egyre bizonyosabbak vagyunk, hogy ezek a tumbaalapozások azok a tumbaalapozások” – értékelte a Krónikának a most záruló idei ásatások eredményét Major Balázs régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Tanszékének igazgatója. Az egresi leletek értéke azért felbecsülhetetlen, mert Árpád-kori királysírokra Magyarországon is alig akad példa.

Közelebb kerültek a régészek az egresi királysírokhoz   
galéria
Fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézete

A járvány ellenére idén is folytatták az ásatásokat a magyar és román régészek a Temes megyei Egresen. A Nagyszentpéter községhez tartozó településen állt egykoron Magyarország egyik legfontosabb ciszterci kolostora, ahova II. András magyar király (1176 körül – 1235) és második felesége, Courtenay Jolánta is temetkezett. A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a temesvári Bánsági Múzeum szakemberei szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számoltak be az idei ásatások eredményeiről. Ezeket Major Balázs régész, egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Tanszékének igazgatója ismertette telefonon a Krónikával.

A temesvári Bánsági Múzeummal együttműködve a járvány közepette is folytatták a munkát, melyet a magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma támogat a Jolánta Egyesületen keresztül. „Nem kis logisztikai problémát okozott, hogy a magyar fél a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetéből jön, tehát nem volt könnyű megoldani a határátkelés–visszamenetel–karantén előírást, és olyan szakembereket hozni, akik vállalják, hogy akár hetekig nem mennek haza. De végül kisebb létszámmal, két hónapos ásással sikerült megvalósítani az idei szezont” – vázolta az idei kihívásokat lapunknak Major Balázs.

Rendhagyó felfedezések a főszentélyben

A számos nemzetközi helyszínen feltárásokat folytató régész szerint az idei ásatás újdonsága, hogy megkapták az engedélyt a polgármesteri hivataltól, így az eddigi ásatási helyszín melletti földúton áshatnak, ugyanis a földrajzi felmérések szerint itt volt a templom szentélyrésze, ahol a királysírok is voltak. „A főhajó és a két mellékhajó végződése, az apszisok pont a falusi kőút alá esnek, idén azt támadtuk meg és jelentős felfedezéseink vannak” – jelentette ki az egyetemi docens.

Fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézete

Például kiderült, hogy az egresi ciszterci kolostor nem úgy nézett ki, ahogy a 12–13. századi ciszterci kolostorok. Itt nem egyenes szentélyzáródású mellékhajók vannak, hanem félköríves apszisokban végződők, ami teljesen rendhagyó, főleg királyi alapítású kolostoroknál. Különleges hibrid megoldást alkalmaztak itt, ugyanis a főhajó egyenes szentélyzáródású, két pillérrel a végén. „Az is nagy dolog, hogy a főhajó és a déli mellékhajó az út alatt magasan megmaradt, a legtöbb helyen ugyanis a falat szinte az alapokig kiásták és elhordták a téglát, követ” – mesélte Major Balázs. Ráadásul a főhajó déli fala hatalmas tömbként ki van zuhanva a hajón kívülre, abból látni, hogy legalább háromméternyi faltömb volt még felfelé, tehát a főhajó jóval magasabb lehetett.

„Ezekkel a feltárásokkal szinte teljesen bizonyossá vált, hogy a tavaly, illetve a 2016-ban megtalált tumbaalapozások II. Andrásnak és feleségének, Jolánta királynénak a tumbáihoz tartoztak. Ha jövőre felássuk a főszentély és a tavaly feltárt részek közötti kis szakaszt, egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy más sír már nincsen ezen a főhelyen. De gyakorlatilag igen kicsi a valószínűsége, hogy bárki más el lett volna temetve a templom főhelyén, tehát egyre bizonyosabbak vagyunk, hogy ezek a tumbaalapozások azok a tumbaalapozások” – értékelte a régész az idei eredményt.

Vörösmárvány díszítés és emberfejfaragvány

A szakember szerint az egykori királyi temetkezőhely pompájára számos tárgyi lelet utal. „Idén is kerültek elő nagyon szép vörösmárvány-töredékek, amik bizonyítják, hogy nemcsak a tumbákhoz (középkori sír) tartozott márványborítás és faragás, hanem a templom belső oldala, a főoltár – melyet meg is találtunk – és a hozzá vezető lépcsők is vörösmárvánnyal voltak burkolva, amit Esztergom környékéről hozhattak” – magyarázta Major Balázs.

Fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézete

Már a templom építésekor is ezt használták a díszítéshez, ugyanis a falak alapozásában is találtak márványtöredékeket. „Ez azt mutatja, hogy a helyszínre hozott kőtömböket itt precízen befaragták a végső rendeltetési helyükre és a töredékek bekerültek a töltelékhabarcsba az alapozásokhoz, padlószintekhez, hogy ne vesszen semmi kárba” – mutatott rá a régész. Izgalmas felfedezés, hogy egy apró emberfejfaragvány is előkerült vörösmárványból, ami a tumbákhoz tartozhatott. Ez szintén a királyi sírokra utal, ugyanis a pilisszentkereszti Gertrudis-síremléknél is előkerült egy királyi fej mészkőből, ami az ottani tumbákhoz tartozhatott.

Háromszáz sírt ástak ki

Megtudtuk, a járvány a kutatásoknak és elemzéseknek is keresztbe tett, ugyanis éppen akkor kezdődött a karanténidőszak, amikor a román fél leszállította Esztergomba a tavaly talált csontmaradványokat további elemzésre. A vesztegzár miatt nem lehetett bejárni az épületbe és folytatni a kutatást, de jelenleg már zajlik a feldolgozásuk, ugyanis az összes eddig feltárt egresi csontváz Esztergomban van. „Egresen már több mint 300 sírt tártunk fel” – mutatott rá a szakember, aki szerint szerzetesi templomról lévén szó, az alapításakor és az első évszázadában a templomon belül nemigen temetkeztek. „A késő középkorban lepik el a helyi lakosok sírjai a templom belső terét. Ezek többsége későközépkori, és nagyon sok fiatal, huszonéves van ide temetve” – mondta Major Balázs, aki szerint férfiakat, nőket, gyerekeket egyaránt temettek ide, de csecsemősírokat is találtak.

Fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézete

A sírok egy része ellenben koraközépkori és egy korábbi, valószínűleg korai Árpád-kori templomhoz tartozott. De egy tatárjáráshoz kapcsolható tömegsírt is találtak, hiszen Egres ostromát Rogerius váradi kanonok is megénekelte. „Az itt leöltek egy részét a visszatérők fogták, és beásták a templom déli mellékszentélyébe. Ott találtuk meg őket a tárgyi emlékeikkel együtt. Egyiptomi kristálypohártól buzogányfejig és mindenféle kösöntyűig rengeteg lelet előkerült, ami egyrészt azt mutatja, hogy mennyire gazdag volt a kolostor és az itteni népesség 1241-ben. Másrészt azt, hogy a halottak valószínűleg egy tömbben feküdtek és még nem mállottak el teljesen, ezért nem foglalkozott senki a kincsek kihalászásával az oszló maradványok közül” – mutatott rá a régészeknek segítő korabeli körülményekre a szakember.

Helyszíni kiállítást, felszíni bemutatást terveznek

Major Balázs szerint a héten végeznek a feltárással, már csak az utófelmérések és a végső fotózás van hátra, majd jövő héten a mérnökstatikusok is megtekintik a helyszínt az újrafalazás miatt. „Utána visszatemetjük a maradványokat télire, az védi meg őket a legjobban. A feldolgozás folytatódik, a legtöbb anyag megvan digitálisan, tudjuk otthon folytatni. Az idei csontvázak egy ideig nem fognak eljutni Esztergomba, nem megoldható az átszállítás. A tárgyi emlékek sem fognak határokon »járkálni». De lesznek kollégák, akik elmennek a temesvári múzeumba és folytatják az anyagfeldolgozást” – magyarázta a járványhelyzettől is függő terveket a szakember.

Fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézete

A teljes feltárás még évekig eltart, jelenleg a templom egyharmadát tárták fel. „Hatalmas építményről van szó, amit a sok sír miatt ásunk lassan, hiszen ezeket mind dokumentálni kell, rajzolni, 3D-fotózni, és kibontani sem könnyű. Ráadásul a sírok öt-hat rétegben vannak egymáson, ami lassítja a munkát” – magyarázta a régész. Elmondta, jövőre befejezik a szentély feltárását, így az istenháza legfontosabb részeit, illetve a koraközépkori templomot is felszínre hozzák. „Körülbelül egy generációnyi ásnivaló van, ha a teljes anyagot fel akarjuk tárni. Egres nagy méretű kolostor volt, így rengeteg időt fog igénybe venni a feltárása” – mutatott rá Major Balázs.

A nagyközönségnek azonban nem kell megvárnia az ásatás befejeztét, a leleteket menet közben be szeretnék mutatni. „Ha a romokat nem is lehet, vagy nem érdemes felfalazni – jobban megóvja őket, ha vissza vannak temetve –, a felszínen fogjuk bemutatni az alakjukat. A felszínen ki lehetne hozni az alaprajzát a templom feltárt részének, amit aztán évente lehetne bővíteni. Azt is tervezzük, hogy a most ásatási bázisként szolgáló épületben egy-két éven belül nyitunk egy kiállítást, hogy a helyszínen lehessen megtekinteni, mennyire fontos volt az egresi kolostor. Annyira, hogy ez alapította a méltán híressé vált kerci ciszterci kolostort is” – magyarázta a középtávú terveket Major Balázs. A további ásatásokhoz a Bethlen Gábor Alaptól biztosítják a fedezetet a Jolánta Egyesület közreműködésével, de a feltárásból a temesvári Bánsági Múzeum is kiveszi a részét. „Minden tőle telhetőt megtesz, szakembereket küld, így nagyon szép együttműködés valósul itt meg, jó hangulatban” – értékelte a közös munkát a magyarországi szakember.

Fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézete

Egresen 2013 óta folyik régészeti feltárás román és magyar szakemberek részvételével, a temesvári múzeum és a magyarországi egyetem együttműködése révén. A Temes megyei leletek értéke azért felbecsülhetetlen, mivel Magyarországon eddig egyetlen, biztosan Árpád-kori királysírt találtak, II. András szüleinek, III. Béla királynak és feleségének, Châtillon Ágnesnek a sírhelyét. „Árpád-kori temetkezésekkel nem állunk túl jól, ezért is rendkívüli jelentőségű ez. De történelmi szempontból is, hiszen Magyarország egyik legfontosabb kolostora volt Egres” – mondta korábban lapunknak Major Balázs, aki szerint az itteni ciszterci szerzetesek politikacsinálásban is kőkeményen részt vettek, és a késő Árpád-korban innen küldtek misszionáriusokat Kunföldre.

 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport