III. Károly király nem szereti, hanem egyenesen imádja Zalánpatakot, és a vonzalom kölcsönös

III. Károly király nem szereti, hanem egyenesen imádja Zalánpatakot, és a vonzalom kölcsönös

A brit uralkodó éppen túrázásból érkezik zalánpataki birtokára Kálnoky Tibor gróf társaságában

Fotó: Kátai Edit/MTI

A szabadság, az emberi gesztusok, a gyönyörű vidék, a páratlan növényvilág – elsősorban ez vonzza Zalánpatakra III. Károly királyt, aki négy napot töltött a székelyföldi településen. Szotyori Angéla, Málnás község polgármestere a Krónikának elmondta, mindig szeretettel várja vissza a közösség a brit uralkodót, akinek jelenléte óriási jelentőséggel bír a település, a régió számára, szeretnék ugyanakkor, ha külső támogatást kapnának a hírnév mellé a fejlődés érdekében. A településen falumúzeumot működtető Préda Barna helytörténész úgy véli, a zalánpataki királyi birtok, illetve az ide látogató Károly király jelenléte impulzust adhat a település fejlődésének.

Rostás Szabolcs

Makkay József

2023. június 06., 18:462023. június 06., 18:46

2023. június 06., 19:022023. június 06., 19:02

„III. Károly tizenöt éve rendszeresen jár hozzánk, akkor még trónörökösként, de egyáltalán nem gondoltuk, hogy királyként is eljön, ráadásul megkoronázása után egy hónappal” – állapította meg a Krónikának a közigazgatásilag Zalánpatakot is magában foglaló Málnás polgármestere, amikor a brit uralkodó kedden lezárult, négynapos székelyföldi látogatásáról faggattuk. Ezekben a napokban erre az apró, Sepsiszentgyörgytől 23 kilométerre fekvő háromszéki falura irányult a világ szeme, ami érthető, hiszen

a május 6-án megkoronázott angol király első külföldi útja éppen ide, ebbe a székely faluba vezetett.

A bukaresti brit nagykövetség által május végén hivatalosan megerősített királyi vizit még akkor is váratlannak nevezhető, ha III. Károly tulajdonképpen nem tett mást, mint hazatért Zalánpatakra, ahol 2008-ban – távoli rokona és barátja, Kálnoky Tibor gróf ajánlatára – megvásárolta az 1-es házszám alatti birtokot. (Kálnoky Mátyás történész egyébként a Krónikának adott, januárban megjelent interjúban elmondta: nem zárható ki, hogy III. Károly király idén Székelyföldre látogat).

Galéria

III. Károly király rendkívül közvetlenül viselkedett a falubeliekkel és a turistákkal

Fotó: Kátai Edit/MTI

Közlékeny, barátságos, szimpatikus

Szotyori Angéla szerint a Romániába, Erdélybe 25 éve visszajáró királyi falustársuk épp olyan, mint amilyennek a televíziók képernyőjén keresztül láthatott ország-világ: roppant közlékeny, barátságos, szimpatikus, akivel bármiről lehet társalogni. „A szombaton rendezett piknik is rendkívül jó hangulatban telt, mindenkivel kezet fogott, egyáltalán nem protokolláris volt az összejövetel. Külön odament mindenkinek az asztalához, és többek között a kihelyezett ételekről érdeklődött. Nagyon aranyos ember, egyáltalán nem olyan távolságtartó, mint amit az angolokról feltételezünk” – magyarázta lapunknak Málnás elöljárója. Akinek volt szerencséje a pikniken is szóba elegyedni III. Károly királlyal, akinek ajándékként átnyújtotta a község hímzéssel elkészített címerét.

korábban írtuk

Rendkívül oldott hangulatban társalgott az őt piknikkel váró zalánpatakiakkal III. Károly király, aki túrázott is a környéken
Rendkívül oldott hangulatban társalgott az őt piknikkel váró zalánpatakiakkal III. Károly király, aki túrázott is a környéken

Pikniken vett részt és a természetben sétált a keddig a Kovászna megyei Zalánpatakon magánlátogatáson tartózkodó III. Károly király.

A polgármester asszonynak ugyanakkor tavaly volt alkalma hosszasabban is elbeszélgetni, közösen teázni az akkor még trónörökösként Zalánpatakra látogató uralkodóval, aki bevallotta az elöljárónak: „nem szereti, hanem imádja Zalánpatakot”. „Ami őt ide vonzza, az a szabadság, az emberi gesztusok, a gyönyörű vidék, a páratlan, máshol már nem található növényvilág. Nagyon szereti a természetet” – meséli a 74 éves uralkodóról az ezer lelkes Málnás község polgármestere. Megosztva azt is, hogy III. Károly korábban felajánlotta, berendez egy cserépkészítő műhelyt a faluban, ám mivel nincs hozzáértő, aki vezesse, ez egyelőre ötlet maradt.

Külső segítség kell a település- és régiófejlesztéshez

Zalánpataknak egyébként 80 állandó lakosa van, egyetlen román hölgy kivételével valamennyien magyar nemzetiségűek. A három településből álló erdővidéki községet 2016 óta irányító polgármester asszony azt vallja, a településnek, a háromszéki régiónak, sőt az országnak egyaránt sokat jelent az angol király rendszeres látogatása, jelenléte, ezt az ismertséget, hírnevet azonban csakis külső segítséggel képesek úgy kamatoztatni, hogy az a fejlődésüket szolgálja.

Galéria

A királyt most is ugyanaz az egyszerű és közvetlen viselkedés jellemezte, mint amikor trónörökösként látogatott Zalánpatakra

Fotó: Kátai Edit/MTI

Bár Zalánpatak és környéke alaposan rászolgált az útfelújításra – a király mostani látogatásakor rengeteg autó megfordult a környéken –, a község nem kapta meg a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő út leaszfaltozásához szükséges, az Anghel Saligny-terv keretében megpályázott 17 millió lejt. Egyedül arra sikerült forrást szerezni, hogy kockakövet rakjanak le a faluban a házak között, megőrizve a környezet rusztikus jellegét. „Nagyon jó lenne, ha segítene valaki, önerőből, az alacsony költségvetésből ugyanis nem tudjuk látványosan fejleszteni a községhez tartozó településeket. Pedig jelentős potenciál rejlik a szebb napokat is megélt Málnásfürdőn, amely hajdan turisztikai övezetbe tartozott, de elveszítette ezt a rangját. Hétféle ásványvízforrás van az egykori üdülőtelepen, amelyet fel lehetne fejleszteni, vendéglátóipari egységeket lehetne létrehozni, ahol megszállhatnának az ide érkező turisták” – magyarázza Szotyori Angéla polgármester.

Meglátása már csak azért is helytálló, mivel az elmúlt napokban több tucatnyi, az ország minden szegletéből, sőt Nagy-Britanniából érkezett vendég kereste fel Zalánpatakot, hogy találkozhasson, vagy legalábbis megpillanthassa a királyt. Málnás elöljárója azt vallja, a község, a régió fejlesztése az illusztris vendég, Zalánpatak legelőkelőbb polgára ismeretében nemzeti érdek.

Közös uzsonnázás Őfelségével

A zalánpataki falumúzeumot működtető Préda Barna helytörténész az elmúlt napokban ugyancsak személyesen találkozott III. Károly királlyal, aki kedden Zalánpatakról a Brassó megyei Szászfehéregyházára, utazott, ahol egy házat birtokol. (Az uralkodó várhatóan még a nap folyamán hazautazik Londonba). A közösségszervező fiatalember kulturális egyesületet működtet a településen, amely a falumúzeum fenntartásán kívül kulturális rendezvényeket is szervez.

Galéria

Fotó: Kátai Edit/MTI

Lapunk érdeklődésére ő is kiemelte a király látogatása alkalmából a falubeliek számára szervezett közös uzsonnázást a Kálnoky grófok kertjében, ahova mindenki otthonról hozta saját elemózsiáját.

Egy helyi méhész méhészeti felszerelésével mutatta be az erdélyi méhészetet a királynak.

„Mintegy hatvanan vettünk részt a találkozón, amelyre III. Károly jellegzetes brit élelmiszereket hozott. Mindenki saját asztalára pakolta ki a portékáját. A király és kísérete gyalogtúrából érkezett a kertbe. A község részéről a polgármester asszony, a faluközösség nevében pedig jómagam üdvözöltem a körünkbe megérkező királyt” – nyilatkozta a Krónikának Préda Barna, aki – mivel népzenész is – hegedűn magyar nótát játszott az uralkodónak. III. Károly király sorra vette a zalánpatakiak asztalait, kezet fogott a falubeliekkel, és tolmács segítségével váltott pár szót az emberekkel.

korábban írtuk

Székelyföldre érkezett a brit uralkodó, virággal és puszival fogadták a zalánpatakiak Károly királyt
Székelyföldre érkezett a brit uralkodó, virággal és puszival fogadták a zalánpatakiak Károly királyt

Bukaresti „félhivatalos” programja lejárta után a többnapos romániai magánlátogatását pénteken délután megkezdő III. Károly brit uralkodó este megérkezett székelyföldi birtokára.

Préda szerint idei látogatása semmiben sem különbözött a korábbiaktól, amikor Károly még trónörökös hercegként fordult meg háromszéki birtokán. A királyt most is ugyanaz az egyszerű és közvetlen viselkedés jellemezte. Zalánpatakon idén a szokásosnál több volt a turista, hiszen sokan akartak találkozni a brit királlyal, ami az utcán meg is történt.

A falubeliekkel történő uzsonnázáson azonban csak a helyiek vehettek részt.

Különben a király Zalánpatakra történő érkezése előtt olyan pletykák és rémhírek keltek szárnyra, hogy a hatóságok lezárják a faluba vezető utat. Ezzel szemben továbbra is bárki bejöhetett a mindkét irányból – Málnásfürdő és Szárazajta felől – megközelíthető faluba. A poros vagy sáros hétköznapokhoz képest annyi változás állt be, hogy a helybéliek és a vendégek rendőrökkel, biztonsági emberekkel és tűzoltókkal találkoztak az utcákon.

Galéria

Zalánpataki látkép. A brit uralkodót rabul ejtette a székelyföldi táj és a természet

Fotó: Makkay József

A falu közismerten rossz útjai most némileg jobb állapotban vannak, miután a málnási és a baconi polgármesteri hivatal is feljavította a köves utat, de aszfalt egyik irányból sem került a bevezető utakra. Préda szerint a faluban található királyi birtok, illetve az ide látogató Károly király jelenléte egyértelmű impulzust adhat a település fejlődésének. Igaz, a királyi birtokon kívül mások hivatalosan nem foglalkoznak vendéglátással a faluban, de esély van rá, hogy a közeljövőben ez megváltozzon. Arra már volt példa, hogy a szállás nélkül maradt turistákat kérésre befogadták a székely családok.

A korábbi években elnéptelenedő faluba mostanában többen is visszatelepedtek, idősek és fiatalok egyaránt.

Van jól működő vállalkozást fenntartó fiatal család is Zalánpatakon, aki szintén visszatért szülei és nagyszülei szülőföldjére. Az állattartó gazdákat azonban lesújtotta az elmúlt hónapban bekövetkezett változás, ugyanis a tejfelvásárló cég többé nem tart igényt a zalánpataki tehenek tejére. ,,Több gazda áttért húsmarhatartása, borjúnevelésre, és van, aki sajtnak dolgozza fel a tejet. A kialakult helyzetre egyelőre nem találunk közös megoldást” – vázolta a helyzetet portálunknak Préda Barna.

Galéria

Fotó: Forrás: Facebook

Korábbi látogatásai alkalmából különben éppen Károly herceg szorgalmazta, hogy az emberek próbálják helyben feldolgozni a biominőségű tejet. Ennek elősegítésére alapítványa szakembert küldött a faluba, hogy tárgyaljon a gazdákkal és nyújtson szakmai segítséget. Több tejfeldolgozót is meglátogattak, hogy a falubeliek számára legyen pozitív példa, miszerint összefogással sikerülhet.

Préda szerint a dolog ott akadt el, hogy a falubeliek nem fogadták el a létrehozandó szövetkezet vagy egyesület ötletét. Külső nyomásra már korábban bejegyeztek egy egyesületet, ami viszont nem működött, adott volt a rossz példa. A mostani kényszerhelyzet azonban ráébresztheti a zalánpataki gazdákat arra, hogy saját kezükbe vegyék sorsuk irányítását. Amihez minden bizonnyal továbbra is adott III. Károly király segítsége.

korábban írtuk

III. Károly király Bukarestben: mindig is otthon éreztem magam Romániában
III. Károly király Bukarestben: mindig is otthon éreztem magam Romániában

III. Károly brit királyt fogadta pénteken Bukarestben Klaus Iohannis államfő, az uralkodó több napos látogatásra érkezett Romániába.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 11., kedd

A múlt héten is történt kanyaró okozta haláleset, Maros megye még mindig az élbolyban a megbetegedések számának tekintetében

A múlt héten 768 kanyarós megbetegedést jelentettek Romániában – közölte kedden az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

A múlt héten is történt kanyaró okozta haláleset, Maros megye még mindig az élbolyban a megbetegedések számának tekintetében
2024. június 11., kedd

Az erős szél leszakította egy Máramaros megyei kórház tetejének egy részét

A heves esőzések és erős széllökések károkat okoztak Máramaros megye több településén, a magyarláposi városi kórházból pedig hét beteget át kellett máshova helyezni, miután az épület tetejének egy részét leszakította a szél.

Az erős szél leszakította egy Máramaros megyei kórház tetejének egy részét
2024. június 11., kedd

Otthon, a Csángóföldön is lehet érvényesülni magyarként – Gál Alina, a Bákó megyei Gajcsána új, fiatal polgármestere terveiről

Gál Alina, a Bákó megyei Gajcsána első magyar, RMDSZ-színekben megválasztott polgármestere mindössze 28 éves. Bukarestben és Londonban tanult, de hazament szülőföldjére, amelyért tenni akar.

Otthon, a Csángóföldön is lehet érvényesülni magyarként – Gál Alina, a Bákó megyei Gajcsána új, fiatal polgármestere terveiről
2024. június 11., kedd

Mégsem számolják újra a polgármester-jelöltekre adott szavazatokat Besztercén

Helyt adott a Szociáldemokrata Párt (PSD) fellebbezésének kedden a megyei választási iroda, így mégsem számolják újra Besztercén a polgármester-jelöltekre leadott szavazatokat.

Mégsem számolják újra a polgármester-jelöltekre adott szavazatokat Besztercén
2024. június 11., kedd

Kolozs megyében is sikert aratott az RMDSZ: megőrzött hét polgármesteri széket és növelte a tanácsosok számát

Nemcsak országos szinten, hanem Kolozs megyében is történelmi sikert értünk el, ez arányokban és abszolút számban is kifejezhető – jelentette ki Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke a választási eredmények kiértékelőjén.

Kolozs megyében is sikert aratott az RMDSZ: megőrzött hét polgármesteri széket és növelte a tanácsosok számát
2024. június 11., kedd

Két Maros megyei településen is tűz pusztított, Brassó megyében erdőtűz okozott gondot

Tűz ütött ki keddre virradó éjszaka a Maros megyei Balavásár melletti szénüzemben; mintegy 5 tonna fanszén megsemmisült.

Két Maros megyei településen is tűz pusztított, Brassó megyében erdőtűz okozott gondot
2024. június 11., kedd

Szavazategyenlőség alakult ki egy Maros megyei településen, két hét múlva ismét kiírják a polgármester-választást

Szavazategyenlőség alakult ki a polgármesterjelöltek között a Maros megyei Maroskecén.

Szavazategyenlőség alakult ki egy Maros megyei településen, két hét múlva ismét kiírják a polgármester-választást
2024. június 11., kedd

Áll a bál Székelyhídon, ahol lehet, hogy egyetlen szavazaton múlik a polgármester kiléte – Az EMSZ csalásra gyanakszik

Még kedden délre sem hirdették ki hivatalosan, hogy ki nyerte a polgármester-választást a Bihar megyei Székelyhídon, ahol hétfő este még úgy tűnt, hogy kilenc szavazattal Boros Dávid, az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltje győzött.

Áll a bál Székelyhídon, ahol lehet, hogy egyetlen szavazaton múlik a polgármester kiléte – Az EMSZ csalásra gyanakszik
2024. június 11., kedd

Torockón nagy fölénnyel győzött az RMDSZ jelöltje, Deák Székely Szilárd Levente

Fehér megyében Torockón és Székelykocsárdon választottak RMDSZ-es polgármestert.

Torockón nagy fölénnyel győzött az RMDSZ jelöltje, Deák Székely Szilárd Levente
2024. június 11., kedd

Kedden is leszakad az ég Erdélyben, a Bánságban és Máramarosban

Az ország több mint felére érvényes sárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a várható zivatarok miatt. Délen és délkeleten kánikulára figyelmeztetnek.

Kedden is leszakad az ég Erdélyben, a Bánságban és Máramarosban