III. Károly király nem szereti, hanem egyenesen imádja Zalánpatakot, és a vonzalom kölcsönös

Rostás Szabolcs , Makkay József 2023. június 06., 18:46 utolsó módosítás: 2023. június 06., 19:02

A szabadság, az emberi gesztusok, a gyönyörű vidék, a páratlan növényvilág – elsősorban ez vonzza Zalánpatakra III. Károly királyt, aki négy napot töltött a székelyföldi településen. Szotyori Angéla, Málnás község polgármestere a Krónikának elmondta, mindig szeretettel várja vissza a közösség a brit uralkodót, akinek jelenléte óriási jelentőséggel bír a település, a régió számára, szeretnék ugyanakkor, ha külső támogatást kapnának a hírnév mellé a fejlődés érdekében. A településen falumúzeumot működtető Préda Barna helytörténész úgy véli, a zalánpataki királyi birtok, illetve az ide látogató Károly király jelenléte impulzust adhat a település fejlődésének.

III. Károly király nem szereti, hanem egyenesen imádja Zalánpatakot, és a vonzalom kölcsönös
galéria
A brit uralkodó éppen túrázásból érkezik zalánpataki birtokára Kálnoky Tibor gróf társaságában Fotó: Kátai Edit/MTI

„III. Károly tizenöt éve rendszeresen jár hozzánk, akkor még trónörökösként, de egyáltalán nem gondoltuk, hogy királyként is eljön, ráadásul megkoronázása után egy hónappal” – állapította meg a Krónikának a közigazgatásilag Zalánpatakot is magában foglaló Málnás polgármestere, amikor a brit uralkodó kedden lezárult, négynapos székelyföldi látogatásáról faggattuk. Ezekben a napokban erre az apró, Sepsiszentgyörgytől 23 kilométerre fekvő háromszéki falura irányult a világ szeme, ami érthető, hiszen

a május 6-án megkoronázott angol király első külföldi útja éppen ide, ebbe a székely faluba vezetett.

A bukaresti brit nagykövetség által május végén hivatalosan megerősített királyi vizit még akkor is váratlannak nevezhető, ha III. Károly tulajdonképpen nem tett mást, mint hazatért Zalánpatakra, ahol 2008-ban – távoli rokona és barátja, Kálnoky Tibor gróf ajánlatára – megvásárolta az 1-es házszám alatti birtokot. (Kálnoky Mátyás történész egyébként a Krónikának adott, januárban megjelent interjúban elmondta: nem zárható ki, hogy III. Károly király idén Székelyföldre látogat).

III. Károly király rendkívül közvetlenül viselkedett a falubeliekkel és a turistákkal Fotó: Kátai Edit/MTI

Közlékeny, barátságos, szimpatikus

Szotyori Angéla szerint a Romániába, Erdélybe 25 éve visszajáró királyi falustársuk épp olyan, mint amilyennek a televíziók képernyőjén keresztül láthatott ország-világ: roppant közlékeny, barátságos, szimpatikus, akivel bármiről lehet társalogni. „A szombaton rendezett piknik is rendkívül jó hangulatban telt, mindenkivel kezet fogott, egyáltalán nem protokolláris volt az összejövetel. Külön odament mindenkinek az asztalához, és többek között a kihelyezett ételekről érdeklődött. Nagyon aranyos ember, egyáltalán nem olyan távolságtartó, mint amit az angolokról feltételezünk” – magyarázta lapunknak Málnás elöljárója. Akinek volt szerencséje a pikniken is szóba elegyedni III. Károly királlyal, akinek ajándékként átnyújtotta a község hímzéssel elkészített címerét.

A polgármester asszonynak ugyanakkor tavaly volt alkalma hosszasabban is elbeszélgetni, közösen teázni az akkor még trónörökösként Zalánpatakra látogató uralkodóval, aki bevallotta az elöljárónak: „nem szereti, hanem imádja Zalánpatakot”. „Ami őt ide vonzza, az a szabadság, az emberi gesztusok, a gyönyörű vidék, a páratlan, máshol már nem található növényvilág. Nagyon szereti a természetet” – meséli a 74 éves uralkodóról az ezer lelkes Málnás község polgármestere. Megosztva azt is, hogy III. Károly korábban felajánlotta, berendez egy cserépkészítő műhelyt a faluban, ám mivel nincs hozzáértő, aki vezesse, ez egyelőre ötlet maradt.

Külső segítség kell a település- és régiófejlesztéshez

Zalánpataknak egyébként 80 állandó lakosa van, egyetlen román hölgy kivételével valamennyien magyar nemzetiségűek. A három településből álló erdővidéki községet 2016 óta irányító polgármester asszony azt vallja, a településnek, a háromszéki régiónak, sőt az országnak egyaránt sokat jelent az angol király rendszeres látogatása, jelenléte, ezt az ismertséget, hírnevet azonban csakis külső segítséggel képesek úgy kamatoztatni, hogy az a fejlődésüket szolgálja.

A királyt most is ugyanaz az egyszerű és közvetlen viselkedés jellemezte, mint amikor trónörökösként látogatott Zalánpatakra Fotó: Kátai Edit/MTI

Bár Zalánpatak és környéke alaposan rászolgált az útfelújításra – a király mostani látogatásakor rengeteg autó megfordult a környéken –, a község nem kapta meg a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő út leaszfaltozásához szükséges, az Anghel Saligny-terv keretében megpályázott 17 millió lejt. Egyedül arra sikerült forrást szerezni, hogy kockakövet rakjanak le a faluban a házak között, megőrizve a környezet rusztikus jellegét. „Nagyon jó lenne, ha segítene valaki, önerőből, az alacsony költségvetésből ugyanis nem tudjuk látványosan fejleszteni a községhez tartozó településeket. Pedig jelentős potenciál rejlik a szebb napokat is megélt Málnásfürdőn, amely hajdan turisztikai övezetbe tartozott, de elveszítette ezt a rangját. Hétféle ásványvízforrás van az egykori üdülőtelepen, amelyet fel lehetne fejleszteni, vendéglátóipari egységeket lehetne létrehozni, ahol megszállhatnának az ide érkező turisták” – magyarázza Szotyori Angéla polgármester.

Meglátása már csak azért is helytálló, mivel az elmúlt napokban több tucatnyi, az ország minden szegletéből, sőt Nagy-Britanniából érkezett vendég kereste fel Zalánpatakot, hogy találkozhasson, vagy legalábbis megpillanthassa a királyt. Málnás elöljárója azt vallja, a község, a régió fejlesztése az illusztris vendég, Zalánpatak legelőkelőbb polgára ismeretében nemzeti érdek.

Közös uzsonnázás Őfelségével

A zalánpataki falumúzeumot működtető Préda Barna helytörténész az elmúlt napokban ugyancsak személyesen találkozott III. Károly királlyal, aki kedden Zalánpatakról a Brassó megyei Szászfehéregyházára, utazott, ahol egy házat birtokol. (Az uralkodó várhatóan még a nap folyamán hazautazik Londonba). A közösségszervező fiatalember kulturális egyesületet működtet a településen, amely a falumúzeum fenntartásán kívül kulturális rendezvényeket is szervez.

Fotó: Kátai Edit/MTI

Lapunk érdeklődésére ő is kiemelte a király látogatása alkalmából a falubeliek számára szervezett közös uzsonnázást a Kálnoky grófok kertjében, ahova mindenki otthonról hozta saját elemózsiáját.

Egy helyi méhész méhészeti felszerelésével mutatta be az erdélyi méhészetet a királynak.

„Mintegy hatvanan vettünk részt a találkozón, amelyre III. Károly jellegzetes brit élelmiszereket hozott. Mindenki saját asztalára pakolta ki a portékáját. A király és kísérete gyalogtúrából érkezett a kertbe. A község részéről a polgármester asszony, a faluközösség nevében pedig jómagam üdvözöltem a körünkbe megérkező királyt” – nyilatkozta a Krónikának Préda Barna, aki – mivel népzenész is – hegedűn magyar nótát játszott az uralkodónak. III. Károly király sorra vette a zalánpatakiak asztalait, kezet fogott a falubeliekkel, és tolmács segítségével váltott pár szót az emberekkel.

Préda szerint idei látogatása semmiben sem különbözött a korábbiaktól, amikor Károly még trónörökös hercegként fordult meg háromszéki birtokán. A királyt most is ugyanaz az egyszerű és közvetlen viselkedés jellemezte. Zalánpatakon idén a szokásosnál több volt a turista, hiszen sokan akartak találkozni a brit királlyal, ami az utcán meg is történt.

A falubeliekkel történő uzsonnázáson azonban csak a helyiek vehettek részt.

Különben a király Zalánpatakra történő érkezése előtt olyan pletykák és rémhírek keltek szárnyra, hogy a hatóságok lezárják a faluba vezető utat. Ezzel szemben továbbra is bárki bejöhetett a mindkét irányból – Málnásfürdő és Szárazajta felől – megközelíthető faluba. A poros vagy sáros hétköznapokhoz képest annyi változás állt be, hogy a helybéliek és a vendégek rendőrökkel, biztonsági emberekkel és tűzoltókkal találkoztak az utcákon.

Zalánpataki látkép. A brit uralkodót rabul ejtette a székelyföldi táj és a természet Fotó: Makkay József

A falu közismerten rossz útjai most némileg jobb állapotban vannak, miután a málnási és a baconi polgármesteri hivatal is feljavította a köves utat, de aszfalt egyik irányból sem került a bevezető utakra. Préda szerint a faluban található királyi birtok, illetve az ide látogató Károly király jelenléte egyértelmű impulzust adhat a település fejlődésének. Igaz, a királyi birtokon kívül mások hivatalosan nem foglalkoznak vendéglátással a faluban, de esély van rá, hogy a közeljövőben ez megváltozzon. Arra már volt példa, hogy a szállás nélkül maradt turistákat kérésre befogadták a székely családok.

A korábbi években elnéptelenedő faluba mostanában többen is visszatelepedtek, idősek és fiatalok egyaránt.

Van jól működő vállalkozást fenntartó fiatal család is Zalánpatakon, aki szintén visszatért szülei és nagyszülei szülőföldjére. Az állattartó gazdákat azonban lesújtotta az elmúlt hónapban bekövetkezett változás, ugyanis a tejfelvásárló cég többé nem tart igényt a zalánpataki tehenek tejére. ,,Több gazda áttért húsmarhatartása, borjúnevelésre, és van, aki sajtnak dolgozza fel a tejet. A kialakult helyzetre egyelőre nem találunk közös megoldást” – vázolta a helyzetet portálunknak Préda Barna.

Fotó: Forrás: Facebook

Korábbi látogatásai alkalmából különben éppen Károly herceg szorgalmazta, hogy az emberek próbálják helyben feldolgozni a biominőségű tejet. Ennek elősegítésére alapítványa szakembert küldött a faluba, hogy tárgyaljon a gazdákkal és nyújtson szakmai segítséget. Több tejfeldolgozót is meglátogattak, hogy a falubeliek számára legyen pozitív példa, miszerint összefogással sikerülhet.

Préda szerint a dolog ott akadt el, hogy a falubeliek nem fogadták el a létrehozandó szövetkezet vagy egyesület ötletét. Külső nyomásra már korábban bejegyeztek egy egyesületet, ami viszont nem működött, adott volt a rossz példa. A mostani kényszerhelyzet azonban ráébresztheti a zalánpataki gazdákat arra, hogy saját kezükbe vegyék sorsuk irányítását. Amihez minden bizonnyal továbbra is adott III. Károly király segítsége.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport