Csudafalvi apadástól a szászfenesi gyarapodásig: demográfiai végletek a népszámlálás tükrében

Krónika 2023. január 31., 22:48 utolsó módosítás: 2023. január 31., 23:16

Az összesen 42 romániai megyéből (beleértve Bukarestet is) 39-nek csökkent a lakossága az elmúlt tíz évben – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által kedden ismertetett, megyei bontás alapján közzétett adatokból.

Csudafalvi apadástól a szászfenesi gyarapodásig: demográfiai végletek a népszámlálás tükrében
galéria
A Kolozsvár alvóvárosának számító Szászfenes lakossága 2,3-szeresére nőtt az elmúlt tíz évben, Románia legnépesebb községe több mint 50 ezer lelket számlál Fotó: Szászfenesi polgármesteri hivatal

A tavaly végzett összeírás ideiglenes eredményei szerint Románia állandó lakossága 19 053 815 fő, azaz 1,1 millió fővel kevesebb a 2011-ben végzett népszámláláson jegyzetthez képest. Az állandó lakosságon belül többségben vannak a nők (9,808 millió, 51,5 százalék) és a városon élők (9,941 millió, 52,2 százalék). Folytatódott a demográfiai elöregedés az elmúlt tíz évben, a 2011-es népszámláláson regisztrált 40,8 évről 42,4 évre nőtt a lakosság átlagéletkora. A 2022-es adatok szerint a nők átlagéletkora 44,1 év, a férfiaké 40,6 év. Az északkeleti régió lakossága a legfiatalabb, itt 40,8 év az átlagéletkor, ezzel szemben délnyugaton 43,7 év.

Megyék szerinti lebontásban a Bukarestet magában foglaló Ilfov megye lakossága a legfiatalabb, itt 38,6 év az átlagéletkor; a lista végén Teleorman megye áll 46,3 éves átlagéletkorral.

Az INS közlése szerint az elmúlt tíz évben mindössze három megyében gyarapodott a lakosság: Ilfov megye népessége 153 900 fővel nőtt (a legtöbben Bukarestből költöztek ki), Beszterce-Naszód lakossága 9,8 ezer, Suceava megyéjé 7,7 ezer fővel gyarapodott. A legnagyobb népességcsökkenést Krassó-Szörény (mínusz 16,6 százalék, azaz 49 ezer fővel kevesebb) és Teleorman (mínusz 14,9 százalék, azaz 56 600 fővel kevesebb) megyében regisztrálták.

A két népszámlálás között eltelt időszakban az Ilfov megyei Popeşti Leordeni város lakossága nőtt a legnagyobb mértékben, 31 536 fővel, ezt a települést a Kolozs megyei Szászfenes község követi, ahol 29 922 fővel nőtt a népesség, a harmadik helyen pedig a szintén Ilfov megyei Chiajna község áll (+29 325 fő).

A legjelentősebb népességfogyás a Krassó-Szörény megyei Csudafalván (Ciudanoviţa) figyelhető meg, ahol 444 fővel, azaz 32,4 százalékkal csökkent a lakosság. Ezt a Buzău megyei Valea Salciei és Mărgăriteşti települések követik a sorban, 31,8, illetve 31,4 százalékos csökkenéssel.

Az ország legkisebb községe a Hunyad megyei Batrina (Bătrâna), amely mindössze 88 lakost számlál, a legnagyobb pedig a Kolozs megyei Szászfenes, ahol 52 735-en élnek.

Tíz évvel ezelőtt is a Kolozsvár alvóvárosának számító település volt a legnépesebb község, azóta azonban 2,3-szeresére nőtt a lakossága. A városok közül Tusnádfürdő a legkisebb 1372 lakossal, és Popeşti Leordeni a legnagyobb, 53 431 lakossal. A megyei jogú városok közül a Mehedinţi megyei Orşova a legkisebb, itt 8506-an élnek, és a fővárost, Bukarestet leszámítva Kolozsvár a legnagyobb, 286 598 fős lakossággal.

A népszámláláson a 19,053 millió fős állandó lakosságból 16,568 millió személy nyilatkozott az etnikai hovatartozásáról. A 16,5 millió személy közül 14,801 millióan (89,3 százalék) románnak, 1,002 millióan (6 százalék) magyarnak, 569 500-an (3,4 százalék) romának vallották magukat. A 20 ezres létszámot meghaladó etnikai közösségek az ukránok (45 800 fő), a németek (22 900) és a törökök (20 900).

Bukarestben és 39 megyében a román etnikumúak vannak többségben, 31 megyében arányuk meghaladja a 90 százalékot.

A magyar nemzetiségűek többségben vannak Hargita (85,7 százalék) és Kovászna megyében (71,8 százalék), és a lakosság jelentős hányadát teszik ki Maros (35,6 százalék), Szatmár (31,4 százalék), Bihar (22,3 százalék) és Szilágy (20,8 százalék) megyében. A roma nemzetiségű lakosság eloszlása viszonylag egyenletes, a lakosságon belüli részarányuk a Bukarestben jegyzett 0,8 százaléktól a Maros megyében regisztrált 9,7 százalékig terjed. A romák viszonylag magasabb, 6 százalék feletti arányban vannak jelen Szilágy (8,6 százalék), Bihar (7,3 százalék), Ialomiţa (7,2 százalék), Călăraşi (6,9 százalék) és Mehedinţi (6,2 százalék) megyében.

Csudafalva lassú elnéptelenedéséhez alapvetően hozzájárult, hogy mindkét urániumbánya bezárt a környéken a kilencvenes években Fotó: EuropaFM

A legtöbb ukrán Máramaros (25 700 fő), Suceava (7900 fő) és Temes (4100 fő) megyében él, az ebben a három megyében élők teszik ki ennek a népcsoportnak a 82,3 százalékát. A német nemzetiségűek több mint 70 százaléka Temes (4700 fő), Szatmár (3700), Szeben (2700), Arad (2000), Brassó (1900) és Krassó-Szörény (1400) megyében él. A török nemzetiségűek közel 90 százalékát Konstanca (16.100 fő) és Tulcea (1000) megyében, valamint Bukarestben (1300) regisztrálták.

A népszámláláson 16,551 millió személy nyilatkozott az anyanyelvéről: 91,6 százalékuk a románt, 6,3 százalékuk a magyart jelölte meg a válaszában.

A roma anyanyelvűek aránya 1,2, az ukrán anyanyelvűeké pedig 0,2 százalék. A fővárosban és az ország 32 megyéjében a lakosok több mint 90 százaléka vallotta a románt az anyanyelvének. Hét másik megyében ugyancsak többségben vannak a román nyelvet anyanyelvüknek vallók, de arányuk 90 százalék alatt van. Utóbbi kategóriában a részarányok a Maros megyében jegyzett 58,4 százalék és az Arad megyei 89,5 százalék között mozognak.

Hargita megyében a lakosok 87,2 százalékának, Kovászna megyében pedig 73,2 százalékának a magyar az anyanyelve. Maros és Szatmár megye lakosainak több mint egyharmada vallotta anyanyelvének a magyart (37,2, illetve 36,9 százalék). A roma nyelvet Ialomiţa megye lakosainak 4,8 százaléka, Szilágy megye lakosságának 4,2 százaléka, Maros megye lakosainak 4,1 százaléka vallotta anyanyelvének. Bihar és Mehedinţi megyében is meghaladta a 3 százalékot ez az arány.

A felekezeti hovatartozásáról 16,397 millió személy nyilatkozott: 85,3 százalék az ortodox, 4,5 százalékuk a római katolikus, 3 százalék a református vallást jelölte meg a válaszában.

Az ortodox vallásúak részaránya meghaladja a 90 százalékot Bukarestben és 22 megyében, további 18 megyében pedig szintén többségben vannak az ortodoxok, de arányuk 90 százalék alatti. A római katolikus felekezetűek Hargita megyében többségben vannak (66,2 százalék), Kovászna megyében pedig a lakosság több mint egyharmadát teszik ki (34,7 százalék). Ugyanakkor 10 százalék feletti arányban vannak jelen Neamţ (11,1 százalék), Szatmár (16,9) és Bákó (17,3) megyében is.

Kovászna megye a magukat reformátusnak vallók közel egyharmadát (32,8 százalék), Maros megye közel egynegyedét (24,9 százalék) adja. Négy másik megyében meghaladja a 10 százalékot a reformátusok aránya: Szilágy megyében 17,8, Szatmár megyében 17,2, Bihar megyében 16, Hargita megyében 12,1 százalék.

Az állandó lakosság közel fele (47,9 százalék) házasságban él, 4,495 millióan közülük férfiak, 4,629 millióan nők. Ötből két személy soha nem volt házas, a teljes állandó lakosság 5,2 százaléka özvegy. A házasságban élők aránya Bukarestben a legalacsonyabb, 44,4 százalék. Az ország tíz megyéjében a lakosok több mint fele házasságban él, a részarányok az Olt megyei 52,2 százalék és a Szilágy megyei 50 százalék között mozognak. Az egyedülállók aránya Kovászna megyében a legnagyobb (43,7 százalék), és Hunyad megyében a legkisebb (35,9 százalék). Az elváltak aránya Bukarestben a legmagasabb, 15,4 százalék, Kolozs megyében 10, Temes megyében 10,4 százalékot tesz ki. Az özvegyek aránya Teleorman megyében a legnagyobb (7,3 százalék) és Ilfov megyében a legkisebb (2,9 százalék).

A teljes állandó lakosság 43,5 százaléka rendelkezik középfokú, 40,5 százaléka alapfokú, 16 százaléka pedig felsőfokú iskolai végzettséggel. Bukarestben a lakosság több mint egyharmadának (35,2 százalék), Ilfov és Kolozs megyében pedig mintegy negyedének (25,2, illetve 24,6 százalék) van felsőfokú végzettsége. A rangsor másik végén Vaslui, Călăraşi és Botoşani megye áll, ahol a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 8 százalék alatt van.

A népszámlálási adatok szerint az aktív népesség 8,185 millió fő, közülük 7,689 millió személy munkavállaló, 495 800-an munkanélküliek.

Az inaktív népesség 10,868 millió személyből áll, akiknek kétötöde (39,5 százaléka) nyugdíjas vagy szociális segélyben részesül, közel egyharmada (32 százalék) pedig diák és egyetemi hallgató. A foglalkoztatási ráta Ilfov megyében és Bukarestben a legnagyobb, itt a lakosság 52,2, illetve 50,8 százaléka munkavállaló, és Vrancea, valamint Mehedinţi megyében a legkisebb (31,6 és 32,9 százalék).

A munkanélküliek aránya Bukarestben a legkisebb (1,1 százalék), és Kolozs, Temes és Ilfov megyében is mindössze 1,3 százalékos. Ezzel szemben Vaslui megyében az állandó lakosság 5,1 százaléka munkanélküli. Ami a gazdaságilag inaktív népességet illeti, a háztartásbeliek aránya Suceava megyében a legnagyobb (9,9 százalék) és Bukarestben a legkisebb (1,6 százalék). A nyugdíjasok aránya Ilfov megyében 15 százalékot tesz ki, Hunyad megyében pedig ennek a kétszerese, 29,6 százalék.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport