Akár 1 millió 150 ezer magyarunk is lehet – Szociológus a népszámlálási adatok mögötti valóságról

Rostás Szabolcs 2023. január 06., 18:37 utolsó módosítás: 2023. január 06., 19:03

Fenntartásokkal kell kezelni a 2022-es népszámlálásnak a statisztikai hivatal által közölt, különösen bizonyos megyék migrációs nyereségére vonatkozó adatait Kiss Tamás szociológus szerint, a valóságban ugyanis nemcsak a 19 milliós népességszám kisebb, mint amit a cenzus mutat, hanem minden bizonnyal a korfa is kedvezőtlenebb. A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa a Krónikának adott interjúban kifejti, miért nem tudjuk pontosan, milyen arányban csökkent tíz év alatt a romániai magyarság, pontosan mekkora a közösség lélekszáma, továbbá miért rosszabb most is a magyarok korfája az országos átlaghoz képest. A társadalomkutató szerint a politikusok által vázolt apokaliptikus víziók nem segítik a magyar közösséget abban, hogy közpolitikailag tervezni tudjon.

Akár 1 millió 150 ezer magyarunk is lehet – Szociológus a népszámlálási adatok mögötti valóságról
galéria

– A 2022-ben végzett népszámlálás eredményei szerint 19 millió 053 ezerre apadt Románia lakossága az elmúlt tíz év alatt, ami a 2011-es cenzus óta 1,1 milliós népességfogyást jelent. Ez önmagában nagy csökkenés, viszont azzal is tisztában vagyunk, hogy az ország lakosságának száma jóval kevesebb, hiszen mintegy ötmillió román állampolgár külföldön él. Ezek szerint közülük is sokan szerepelnek a mostani összeírásban?

– Egészen biztosan szerepelnek olyanok a mostani összeírásban, akik valójában nem élnek életvitelszerűen Romániában. Amit biztonsággal tudunk adatolni, az a természetes népmozgalmi veszteség, vagyis hogy miként viszonyul egymáshoz a születéseknek és a halálozásoknak a száma. Ha megvizsgáljuk a 2011-es népszámlálás óta eltelt 10 évet, akkor azt látjuk, hogy Romániának 640-645 ezres vesztesége van ebből kifolyólag, ennyivel haladta meg az elhalálozások száma a születésekét.

Ha elfogadjuk a 19 millió fős népességszámot, akkor ez azt jelenti, hogy a migrációs veszteség az elmúlt 10 évben csupán mintegy 423 ezres volt.

A külföldön élő ötmillió állampolgárról szóló becslés talán túlzás, de négymillió fölötti becsléseket lehet kihozni abban az esetben, ha figyelembe vesszük az úgynevezett tükörstatisztikákat, vagyis megnézzük az olasz, spanyol, német, holland bevándorlási adatokat, miszerint hány román állampolgár él ezekben az országokban. Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy 2011-hez képest mennyire növekedett a külföldre távozott román állampolgárok száma, akkor egymillió körüli számot kapunk. Tehát nagyságrendileg mindenképpen nagyobb számot, mint a 423 ezres migrációs veszteség.

Az Országos Statisztikai Hivatal által kiadott közlemény viszonylag kevés adatot tartalmaz, de szerepel egy olyan táblázat is benne, ami megyék szerint összegzi a népességszámot, és megyék szerint is rendelkezésünkre állnak ezek a természetes népmozgalmi statisztikák, így ez alapján is tudunk számolni migrációs mérleget. Akkor azt látjuk, hogy Ilfov megye esetében van egy nagy migrációs nyereség, ami érthető, mert ez a Bukarestből kiköltözőket is magában foglalja, ez teljesen reális migrációs folyamat –

de emellett olyan megyéknek van pozitív vándormozgalmi egyenlegük, mint például Beszterce-Naszód, Neamț, Suceava.

Ez a migrációs nyereség főleg a moldvai megyék esetében valószínűleg nem reális, ezekben a megyékben nagyon nagy számban írtak össze olyanokat, akik valójában életvitelszerűen külföldön tartózkodnak. Bár Vasile Ghețău demográfus professzor ezt azzal magyarázta, hogy a pandémia miatt nagyon sokan hazaköltöztek, nem valószínű, hogy ténylegesen ez a helyzet, és ezeken a vidékeken tényleges migrációs nyereség következett volna be.

– Tehát fenntartásokkal kell kezelni a tavalyi összeírás alapján a statisztikai hivatal által közölt népességszámokat?

– Mindenképpen, pontosabban annak tudatában kell őket értelmezni, hogy egy népszámlálás esetében a cél nem pusztán a valóságnak a leírása, hanem valamifajta reprezentációnak a közvetítése.

És itt a román államnak, bizonyos értelemben a társadalomnak is alapvető érdeke, hogy Romániának a súlya – amit népességszámban is mérnek, nem csak gazdasági teljesítőképességben – ne csökkenjen az Európai Unión belül.

Mindez a strukturális alapokhoz való hozzáféréstől egészen az európai parlamenti helyekig számos dolgot befolyásol, éppen ezért ha Románia súlya a népességszám miatt csökken, az nem feltétlenül előnyös a román politikai elit, az állam, a társadalom számára. Mindig így kell értelmezni ezeket a népszámlálási adatokat. Egyébként korábban sem volt politikamentes, pusztán a statisztikai megismerés öröméért végzett aktus a népszámlálás, de az elmúlt évtizedekben eljutottunk oda, hogy itt már a migráció miatt olyan szintű bizonytalanságok, különbségek vannak, amik megkérdőjelezik, hogy ezeket a számokat, a népszámlálásokat objektív értelemben társadalomtudományos leírással használhatjuk.

Eltolódik a korpiramis, öregszik a népesség

– Miközben alig akad megye, amelynek reálisan nőtt a lakossága, folytatódott a demográfiai elöregedés is az elmúlt évtizedben, nőtt a 65 éves vagy ennél idősebb népesség aránya, a 2011-es népszámláláskor mért 101,8-ról 121,2-re nőtt a 100 fiatalra jutó idős személyek száma. Ez minek tudható be: az aktív lakosság elvándorlásának, a gyerekvállalási kedv csökkenésének?

– Elsősorban a gyerekvállalási kedv csökkenésének. Romániában 1992 óta észlelhető negatív természetes népmozgalmi egyenleg. Amint feloldották a rendszerváltás után az abortusztilalmat, és gyakorlatilag megszűnt a népesedéspolitika a '90-es években – amikor ez egyáltalán nem volt prioritás –, hihetetlenül gyors termékenységcsökkenésnek lehettünk tanúi. Ez azt jelentette, hogy a teljes termékenységi együttható (ami azt mutatja, hogy egy termékeny korú nő hány gyermeket hoz a világra) a 2,1–2,2-es gyerekszámról lement 1,4-1,3-ig, ahonnan nagyon lassan kezdett emelkedni;

ma 1,6-os lehet a romániai termékenység, vagyis mélyen az egyszerű reprodukciós szükséges szint alatt van.

Már ebben is nagyon nagy a bizonytalanság, mert azt se tudjuk, hogy a születési statisztikákban bejegyzett gyerekek közül valójában hány született Romániában, hány termékeny korú nővel kell számolni, tehát a migráció alaposan megkavarja a népesedési statisztikákat is. Ettől függetlenül nagy biztonsággal elmondható, hogy mélyen az egyszerű reprodukciós szükséges szint alatt húzódik a termékenység, elsősorban ennek tulajdonítható, hogy a népesség öregszik, kevesebben születnek, kisebb számban lépnek be fiatalkorúak, és ahogy a korpiramis tolódik el, egyre öregszik a népesség.

A második ok nyilvánvalóan a migrációs veszteség, mert általában a fiatal, illetve aktív korú népesség vándorol el. A népszámlálás ebből a szempontból is egy, a valóságnál kedvezőbb képet mutat,

mert a tényleges migrációs veszteség valószínűleg nagyobb a 420 ezer fősnél. Románia aktív, fiatal népessége nem él életvitelszerűen az országban, nagyobb arányban él külföldön, mint ahogy azt a népszámlálás mutatja. Tehát a valóságban nemcsak a népességszám kisebb, mint amit a cenzus mutat, hanem minden bizonnyal a korfa is kedvezőtlenebb, továbbá kisebb az aktív és foglalkoztatott népesség aránya, mint ahogy ez a népszámlálásban megjelenik.

Kiss Tamás szociológus szerint a román államnak alapvető érdeke, hogy Romániának a súlya a népességszám tekintetében se csökkenjen az Európai Unión belül Fotó: Székelyhon Tv

– Talán mondani sem kell, milyen negatív következményei vannak szociális, társadalmi, gazdasági szempontból annak, hogy a lakosság többsége, közel 11 millió polgár inaktív, és csak 8,1 milliós az aktív népesség.

– Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy a szociális ellátórendszer, valamint a nyugdíjrendszer fenntartása az egyre fogyatkozó aktív népességre hárul, amelynek tagjai közül ráadásul nagyon sokan valójában külföldön dolgoznak, és csak kisebb arányban fizetnek itthon egészségbiztosítást, nyugdíjjárulékot. Tehát amellett, hogy a korfák eltolódása, az elöregedés miatt ezek az ellátórendszerek nehezen fenntarthatók, a külföldi vendégmunkával összefüggően a másik probléma, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik öregkorukra, vagy pedig betegség esetében gyakorlatilag kiesnek ezekből az ellátórendszerekből.

Elenyésző nemzetiségi közömbösség, nagy mulasztás a statisztikai hivataltól

– Eléggé szembetűnő adat, hogy mintegy 2,5 millió polgár nem nyilatkozott etnikai hovatartozásáról, anyanyelvéről és a vallásáról a tavalyi összeírás során. Mi az oka ennek a „titkolózásnak”, és hányan lehetnek magyarok ezek közül?

– Alapvetően a módszertan az oka. Az etnikumközi viszonyok szociológiájában létezik egy kifejezés, az etnikai vagy nemzeti közömbösségé, de véleményem szerint nem erről van szó a romániai népesség esetében, hanem egyszerűen a módszertanból adódik ez az adat. Az egyik fontos adalék ebből a szempontból, hogy a statisztikai hivatal népszámlálással kapcsolatos közleménye azt mondja:

közel egymillió fő – tehát a teljes megszámolt népesség 4,5, majdnem 5 százaléka – nem került lekérdezésre, sem az online kitöltési formában, sem a kérdezőbiztosok nem keresték fel őket.

Ezeknél az embereknél a lakosságnyilvántartóból, különböző más regiszterekből kerültek be az adatok, és meg sem kérdezték őket a nemzetiségükről.

A másik gond az online platform technikai felépítése volt. Ezzel kapcsolatban a magyar népszámlálási kampány során nagyon sokszor felhívtuk a problémákra a statisztikai hivatal figyelmét. A népszámlálás hivatalos kommunikációs bizottságának tagjaként is jeleztem:

nem jó, hogy be lehet fejezni a kérdőívet anélkül, hogy bizonyos kérdésekre válaszolna az ember. Emiatt nagyon sokan – véletlenül vagy türelmüket vesztve – lezárták a kérdőívet, mielőtt teljesen kitöltötték volna.

Elsősorban ez az oka annak, hogy sokan nem nyilatkoztak, illetve meg se kérdezték őket a nemzetiségükről. Illetve még egy kis módszertani adalék – amit Veres Valér szociológus érintett a Transtelex portálon megjelent írásában –, hogy az adathiányon belül nem különböztették meg azokat a közleményben, akik úgymond nem nyilatkoztak a nemzetiségükről. Sajnos a továbbiakban sem fogják, merthogy az online önkitöltős, illetve a tabletes-kitöltős verzióban nem volt olyan válasz-alternatíva a nemzetiségi kérdésre, hogy nem akar erről nyilatkozni az alany.

Tehát a jövőben sem fogjuk tudni szétválasztani egymástól azokat, akiket meg sem kérdeztek, akik véletlenül nyomták meg a befejező gombot, el sem jutva a nemzetiségi kérdésig, illetve azokat, akik nem kívántak nyilatkozni a nemzetiségükről.

Ezt a problémát a statisztikai hivatal sem oldotta meg technikailag, pedig a Népszámlálás.ro csapata is jelezte. A 2011-es népszámláláson fennállt a válaszlehetőség, ha valaki nem kívánt nyilatkozni a nemzetiségéről, akkor ez az ország népességének 0,5 százalékát tette ki. Azt lehet feltételezni, hogy aki valóban nemzeti közömbösség miatt nem nyilatkozott a nemzetiségéről, az ehhez a 2,5 millió emberhez viszonyítva elhanyagolható. Csakhogy ezt nem fogjuk tudni, se most, se pedig a későbbi közleményekből, merthogy módszertanilag nem oldható meg a dolog.

Akár 150 ezer is lehet az „ismeretlen etnikumú” magyar

– Ezek szerint csak becsléseink lehetnek arra vonatkozóan, hogy közöttük milyen arányban találhatók magyar nemzetiségű polgárok?

– Nem tudjuk, mindössze különböző hipotéziseket állíthatunk fel. Ha azt a hipotézist állítjuk fel, hogy a magyarok a megkérdezett, a nemzetiséggel rendelkező népesség arányának megfelelően vannak reprezentálva ezen a közel 2,5 milliós népességen belül, akkor azt kapjuk, hogy

még van mintegy 150 ezer magyarunk.

Persze abban az esetben, ha tényleg itthon vannak életvitelszerűen, és elfogadjuk a 19 milliós népességszámot.

Veres Valér a már említett tanulmányában olyan hipotézist állít fel, hogy a magyarok aránya a nem nyilatkozó népességen belül alacsonyabb, mint a megszámláltak között. Ebben lehet igaza, ezt a hipotézist tudni fogjuk hitelesíteni, ha lesznek községi, települési vagy legalább megyei adataink arról, miként oszlanak meg azok, akik nem nyilatkoztak az etnikumukról. Mert ha azt látjuk majd, hogy van 150 ember Csomafalván, akinek nincs nemzetisége, akkor azok nagy valószínűséggel magyarok lesznek – ha csak nem székelyek. Jelenleg csak találgatni tudunk, de valószínűleg 115–150 ezer közötti a magyarok aránya azok között, akiknek az etnikuma ismeretlen.

{P3}

– Azt viszont tudjuk, hogy 1 millió kétezren vallották magukat magyar nemzetiségűnek, tíz év alatt ez 225 ezres apadást jelent…

– Ez nem biztos, attól függ, mihez képest. Ahhoz képest, akik magyarnak vallották magukat, valóban 225 ezer, de akkor is volt 1,2 millió fő, akit úgymond beinputáltak az adatbázisba. Viszont ha azt feltételezzük, hogy tíz évvel ezelőtt 1 millió 285 ezer volt a magyarok száma, és azok között is voltak magyarok, akiknek nem volt nemzetiségük, akkor ez a szám még nagyobb, 285 ezres.

– Akkor gyakorlatilag milyen lélekszámról beszélhetünk jelenleg a romániai magyarság esetében?

– Ezt akkor fogjuk tudni pontosabban, amikor lesznek területileg bontott adataink, és meg tudjuk becsülni, hogy a nemzetiségükről nem nyilatkozók közül mennyi lehet magyar.

A mostani tudásunk szerint abban az esetben, ha 6 százalékkal számolunk, akkor 1 millió 152 ezer magyarral lehet kalkulálni.

Veres Valér ennél valamivel kevesebbel számolt, abból a hipotézisből kiindulva, hogy a nem nyilatkozók között a magyarok aránya alacsonyabb. Szerintem most ebből az 1 millió 152 ezerből indulhatunk ki, ami meglehet, alacsonyabb lesz, ha rávetítjük a területileg bontott adatokra a nem nyilatkozók számát. Így a népességfogyás 132 ezres és az országos 5%-al szemben a kiinduló népesség több mint 10 százalékát jelenti.

Öregebbek a magyarok, emiatt többen is halnak meg

– Milyen tendenciák vezettek a magyarságnak az elmúlt tíz év során végbe ment fogyásához?

– Ha számolunk a koronavírus-járvány idején bekövetkezett többlethalandósággal is, akkor

körülbelül 85 ezer fő lehetett az erdélyi magyarok természetes népmozgalmi vesztesége. Ami azt jelenti, hogy a magyarok természetes népmozgalmi vesztesége arányaiban jóval nagyobb volt, mint a teljes népességé, és ez a korábbi népszámlálásokon is így volt.

A magyarok kedvezőtlenebb korszerkezete, nagyobb elöregedése elsősorban annak tulajdonítható, hogy a '80-as, '90-es években kevesebb magyar gyerek született, kisebb volt a termékenység, illetve azokban az évtizedekben nagymértékű volt az elvándorlás. Ezért rosszabb most is a magyarok korfája az országos átlaghoz képest, és emiatt jelentősen nagyobb a természetes népmozgalmi veszteség. Azt lehet mondani, hogy a 645 ezres természetes népmozgalmi veszteség 13 százaléka, 85 ezer jutott a magyaroknak, ami jelentős különbség. Olyan körülmények között, hogy a gyerekvállalási hajlandóság a magyar családok körében ma már nem alacsonyabb.

Elsősorban a korfából adódik a negatív tendencia: öregebbek a magyarok, emiatt többen halnak meg.

A másik összetevő a migrációs veszteség, amelyről a megyei adatokból kiinduló becslés alapján elmondható, hogy mintegy 32 ezres volt a magyarok esetében, ami valamivel magasabb az országos átlagnál, az elvándoroltak között némileg felülreprezentáltak a magyarok, ennek a kategóriának a 7,5 százalékát tették ki az elmúlt évtizedben. Persze mindez abban az esetben, ha elfogadjuk a népszámlálási eredményeknek a moldvai megyék migrációs nyereségére vonatkozó, irreális adatait. Ugyanakkor van a 120–150 ezer közötti, a nemzetiségéről nem nyilatkozó tétel, amely nagyobb a természetes népmozgalmi, és jóval nagyobb a migrációs veszteségnél.

És van egy másik kategória, ami gyakorlatilag identitásváltást feltételez, és legalább 15 ezres veszteséget jelenthet. E téren három relációról beszélhetünk: a magyar–cigány, a magyar–sváb és a magyar–román relációról.

Azt látjuk, hogy van 32 ezer magyar anyanyelvű románk, és mintegy 4 ezer magyar anyanyelvű németünk. Utóbbiak száma 2011-hez viszonyítva csökkent, körülbelül ugyanolyan arányban, mint a magyar népességé, ebből a relációból nagy veszteség/nyereség nem volt. A magyar anyanyelvű romák száma nagyjából ugyanannyi, mint 2011-ben. Mintegy 400 körüli romatelep van Erdélyben, ahol a domináns nyelv a magyar, összesen mintegy 110 ezer magyar anyanyelvű romáról beszélünk, ennek az egyharmada vallotta magát romának, a maradék pedig magyarnak, vagy pedig a nemzetiség nélküli kategóriába tartozik. Ez a 15 ezer fős veszteség minden bizonnyal a magyar–román relációból adódik: 11 ezerről 22 ezerre növekedett az olyan magyar anyanyelvűek száma, akik román nemzetiségűnek vallották magukat.

Kiss Tamás: a magyarok kedvezőtlenebb korszerkezete elsősorban annak tulajdonítható, hogy a '80-as, '90-es években kevesebb magyar gyerek született, illetve azokban az évtizedekben nagymértékű volt az elvándorlás Fotó: Kiss Tamás/Facebook

– Bár a székelyt a magyaron belül alkategóriaként tüntették fel a nemzetiségi hovatartozás tekintetében, azt meg lehet becsülni, vajon hányan vallhatták magukat székelynek? Egyes szervezetek eléggé intenzív kampányt folytattak azért, hogy a Székelyföld lakossága vallja magát székelynek.

– Ezt az eredményt nem lehet megbecsülni. A Bálványos Intézetnek Székelykeresztúron volt erre vonatkozóan egy vizsgálata, és 15 százalék volt a magukat székelynek vallók aránya. Hogy ez más településeken nagyobb, kisebb, nem tudom, erre vonatkozó átfogó székelyföldi mérést nem végeztünk azóta.

Azt gondolom, hogy masszívan kisebbségben vannak, akik székelynek vallották magukat, de ezt a jelenlegi népszavazási eredmények alapján nem tudjuk megítélni.
Magyarországon családpolitikai, Romániában utilitarista diskurzus zajlik

– Társadalomkutatóként miként látja, megfordítható-e a népességfogyás a magyarság esetében? Milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy ez az apadás megálljon?

Én nem igennel vagy nemmel válaszolnék a kérdésre. Inkább a különböző közpolitikai irányokról lenne érdemes beszélni, és kicsit másképp ahhoz képest, ahogy ez a bevett politikai, nemzetpolitikai diskurzusokban megjelenik.

Miközben például az RMDSZ elég komoly politikai kampányt épít a családpolitikára, szerintem nincs abban a helyzetben az erdélyi magyar elit, hogy komolyan befolyásolja a román családpolitikát, úgy értve komolyan, hogy romániai szinten rendszert tudjon építeni családpolitika terén.

A családpolitika közel sem akkora prioritás nálunk, mint Magyarországon, függetlenül attól, hogy ott jól csinálják vagy sem, erről számos szakmai vita zajlik. Miközben a családpolitika, illetve a termékenység növelésének kérdése Magyarországon nemzeti prioritás, folyik a nemzethalál-diskurzus is, Romániában ez nincs így, itt elsősorban a migrációhoz viszonyulnak teljesen másképpen. Romániában utilitarista szemléletmód kezd kialakulni, ami migrációs átmenetről beszél, arról, hogy a románok elmennek dolgozni Nyugat-Európába, és majd jönni fognak a helyükbe mások, akiknek – legalábbis az utilitarista diskurzus szerint – a kulturális hovatartozása mellékes, lényegtelen.

Tehát lehetnek nepáli, Srí Lanka-i vendégmunkások vagy muszlim bevándorlók, mert elsősorban munkaerőként lépnek be az országba, nem pedig a kulturális, vagy vallási jegyeikkel.

Hozzátenném ugyanakkor, hogy miközben ez a diskurzus érhető tetten a közbeszédben, a román bevándorláspolitika valójában nagyon is szelektív, az elmúlt tíz évben elsősorban a moldvai és ukrajnai román bevándorlók száma növekedett jelentősen. A lényeg azonban, hogy az erdélyi magyar eliteknek, az erdélyi magyar intézményrendszernek nem nagyon vannak arra eszközei, hogy másokból, vagy bevándorlókból magyarokat „kreáljon”, neveljen.

Képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogy 30 év múlva Marosvásárhelynek mondjuk a 25 százaléka bevándorló hátterű. Feltehetjük a kérdést, hogy miként fogja befolyásolni ez a nyelvhasználatot, az oktatási rendszer nyelvi összetételét Marosvásárhelyen.

Ezek a bevándorló gyerekek mind román iskolába fognak járni, vagy lesz valamifajta stratégiája, politikai egyezsége a magyar eliteknek arra vonatkozóan, hogy ezekkel a gyerekekkel az oktatásban mi történjen? Vagy mi lesz Székelyudvarhelyen, az ottani bevándorlók is román iskolába fognak járni?

Ezek a kérdések nagyon távoli dolognak tűnnek, de a '80-as években például a quebeci és a kanadai francia közösség eme probléma kapcsán definiálta újra magát: származási közösségből nyelvi közösséggé. Ha Kanada más területein nem is, legalább Quebecben tudjon francia nyelvűeket kreálni a bevándorlókból. Szerintem ilyen irányba kellene bővíteni a közpolitikai képzelőerőt, ha első lépésben nem is a tényleges közpolitikai eszköztárat.

Vagy ennél sokkal égetőbb kérdés a magyar anyanyelvű romáké, hiszen a magyar nyelvi közösség 8-9 százaléka roma, a magyar oktatási intézményrendszerben ezeknek a roma származású diákoknak az aránya még magasabb, 15-16 százalékos.

Kérdés, hogy meg lehet-e tartani őket a magyar intézményrendszer vonzásában, és át lehet-e úgy alakítani ezt az intézményrendszert, hogy az a magyar anyanyelvű romákkal szemben a mostaninál jóval akkomodatívabb legyen.

Tehát ne alacsonyabb minőségű, szegregált cigány iskolákban tanuljanak a roma gyerekek, hanem ténylegesen integrálódjanak a magyar intézményrendszerbe, és valamikor majd a magyar nyelvi közösség teljes jogú tagjai legyenek. Ha másképp nem is, legalább fogalmilag érdemes a meglévő keretekből picit kitekinteni, amikor arról gondolkodunk, mit lehet tenni annak érdekében, hogy a magyar közösség, a magyar intézményrendszer fennmaradjon.

Románia aktív, fiatal népessége nem él életvitelszerűen az országban, nagyobb arányban él külföldön, mint ahogy azt a népszámlálás mutatja Fotó: Haáz Vince

– Bekövetkezhetnek azok a sötét forgatókönyvek, miszerint az elmúlt évtizedekben tapasztalt ütemben fél évszázadon belül, 2070-re, 2080-ra egyszerűen eltűnnek a magyarok Romániából? A mostani népszámlálási adatok alapján sokan ezt a következtetést vonják le.

– Óvnék ezektől a politikailag motivált nyilatkozatoktól, mert a politikai szereplőknél mintha picit elgurult volna a gyógyszer. Az Erdélyi Magyar Szövetség apokaliptikus víziókkal riogat, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt mondja, nem is történt semmi, valójában magyarok és románok ugyanúgy fogynak, Markó Béla pedig arról beszél, hogy miközben a korábbi népszámlálások úgymond nem mutattak ki arányvesztést, ez most megtörtént, és ennek elsőrendű oka a kettős állampolgárság.

Ezek a nyilatkozatok az illető közszereplők politikai agendájába biztosan jól beleillenek, de nem segítik azt, hogy a magyar közösség tovább tudjon lépni, közpolitikailag tervezni tudjon.

Nem gondolom, hogy ilyen apokaliptikus víziókat kellene felvázolni. Komoly demográfiai problémával szembesül Kelet-Európa, Románia és az erdélyi magyarság is, de szerintem sokkal inkább az eddiginél kreatívabb, több tényezőre odafigyelő gondolkodással lehetne orvosolni, mintsem az ilyen típusú apokaliptikus nyilatkozatokkal.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport