Biztos jövőt jelent a szakmatanulás – A szakmunkásképző osztályok indításának a középiskolák és a tanfelügyelőség a kerékkötői

Makkay József 2019. szeptember 30., 08:56 utolsó módosítás: 2019. szeptember 30., 19:30

Annak a fiatalnak, aki jól megtanult egy szakmát, biztos jövője van, a szülők viszont különböző okok miatt viszolyognak a szakoktatástól, ugyanakkor Romániában óriási méreteket ölt a szakmunkáshiány, a szakiskolai hálózat pedig nem felel meg az elvárásoknak – mondták el oktatók, szakemberek a Krónika megkeresésére.

Biztos jövőt jelent a szakmatanulás – A szakmunkásképző osztályok indításának a középiskolák és a tanfelügyelőség a kerékkötői
galéria
A szakiskola nem az oktatás vége, sok diák továbbtanul a szakoktatást követően Fotó: Facebook/Kolozsvári Református Kollégium szakiskolája

A szakiskolai hálózat képtelen megfelelni a szülők és a diákok elvárásainak, nincs megfelelő szakoktatói gárda, hiányos a szakmatanuláshoz szükséges didaktikai felszerelés, azaz a minisztérium nem ruházott be egy korszerű szakoktatási hálózatba – fogalmazták meg sokan annak kapcsán, hogy szeptember ötödikén megjelent a Hivatalos Közlönyben Valer-Daniel Breaz ügyvivő oktatási miniszter rendelete. Eszerint azok a nyolcadik osztályt végzett diákok tanulhatnak tovább középiskolában, akiknek a bejutási átlaga eléri az ötöst, a többieknek szakiskolában kell folytatniuk tanulmányaikat.

A szakiskolai oktatás körül több fronton is viták alakulnak ki. Sokan úgy vélekednek, hogy a minisztérium elhamarkodott döntést hozott, mert nem erősítette meg a szakoktatást, a gazdasági élet szereplői azonban évek óta kilincselnek szakmunkásokért. Az RMGE Maros elnöke, Fazakas Miklós agrárvállalkozó szerint a szakiskolai oktatással kapcsolatos vita álvita, amiben nem veszik figyelembe a gazdasági szereplők véleményét:

Romániában olyan méretű a szakmunkáshiány, hogy a szakoktatás teljes gőzerővel történő beindításának késleltetése nemzetbiztonsági kockázat.

Fazekas szerint a mezőgazdaság még nehezebb helyzetben van, hiszen Erdélyben alig működnek mezőgazdasági szakiskolák. Úgy véli, ezen a területen olyan oktatási rendszert kell megvalósítani, ahol a mintafarmok az agrárvállalkozók farmjai legyenek. „A legtöbb farm szívesen fogadna diákokat, hiszen minden területen kell a jó szakmunkás” – magyarázza a gazdaszervezet vezetője, aki nyugat-európai példákkal igazolja, hova kell felzárkózzon a romániai szakmunkásképzés. „Nyugaton nem az agrármérnök a gyakorló gazda, a gazdáknak viszont van mesteri képzése is. Akkor tudnak pályázati forrásokhoz hozzájutni, ha a kötelező gazdaképzéseket elvégezték. Az agrármérnök az államigazgatásban, a kutatásban és a szaktanácsadásban dolgozik. Ezzel szemben a gazdáknak a praktikus tudnivalókat kellene megtanítani a hároméves szakiskolai képzésen, ahogy ez Svájcban, vagy máshol is működik” – magyarázza Fazekas Miklós.

Hiányzó tanfelügyelőségi támogatás

Megkérdeztünk néhány szakoktatási intézményvezetőt is a kialakult helyzetről. A marosvásárhelyi Constantin Brâncuşi Technológiai Líceum az építőipari szakképzés területén kínál hároméves szakiskolai és négyéves szaklíceumi oktatást. A román és magyar tagozattal egyaránt működő iskola építőipari és épületgépészeti műszaki rajzoló technikusokat, a szakiskolai osztályokban víz-gázszerelőket, festő-mázolókat, tapétázókat, kőműveseket, kőfaragókat, épületács-asztalosokat és egyéb építőipari szakmunkásokat képez. A marosvásárhelyi iskola három évtizedes története kicsiben a romániai szakoktatás leépülésének a története is.

1990-ben az építőipari iskola elődjében mintegy ezer diák tanult szak- és inasiskolában, illetve szakközépiskolai oktatásban.

Öt évvel ezelőtt egy faipari iskolával vonták össze, a mai diáklétszám pedig mintegy kétszázra zsugorodott. Így is egyedüli Maros megyében, hiszen magyar nyelvű szakiskolai képzés más iskolákban csak elvétve akad. Az iskola aligazgatónője, Nemes Andrea tanárnő nem túl optimista. A tanfelügyelőség idén már nem hagyta jóvá a magyar tannyelvű szakközépiskolai kilencedik osztályt, de a négy szakiskolai osztály iránt sincs túl nagy érdeklődés. A marosvásárhelyi elméleti líceumokban gyakorlatilag minden nyolcadikat végzett gyerek számára van hely, így Nemes szerint nem véletlen, ha a leggyengébb tanulók is oda iratkoznak.

A beiskolázási terveket a cégek által igényelt szakmunkások és technikusok száma alapján kellene összeállítani, de ezzel nem törődtek a tanfelügyelőségen: az elméleti líceumok élveznek prioritást”

– magyarázza a kedvezőtlen Maros megyei helyzetet a szakiskola aligazgatója. Példát is mond: 2014-ben a cégek 400 építőipari szakmunkást és technikust igényeltek iskolájuktól, de a hivatalos beadványra a tanfelügyelőség egyetlen szaklíceumi osztályt hagyott jóvá... Ez a trend folytatódik, ami jól mutatja, hogy az oktatásügyi minisztérium nem gondolta végig a szakoktatás megerősítését. Pedig az érettségi eredmények azt mutatják, hogy az a diák, aki a képességvizsgán kettest vagy hármast ír, az érettségije sem fog sikerülni. Nemes Andrea szerint a szakoktatás csak akkor fog működni, ha a szakiskolai és a szaklíceumi osztályok számának növelésével csökkentik az elméleti középiskolák osztályszámát. „Ma az a helyzet, hogy szinte minden gyerek líceumot szeretne végezni, mert a szülők szégyennek tartják, ha egy nyolcadikat végzett diák szakiskolába iratkozik” – magyarázza Nemes Andrea, aki a kormány döntését jónak tartja, azzal a feltétellel, hogy a tanfelügyelőség ennek megfelelő beiskolázási tervet hagyjon jóvá.

A szakoktatásban is sok a jó képességű gyerek

A Kolozsvári Református Kollégium szakiskolája sikertörténetté vált. Eddig három évfolyam végzett, több szakon van túljelentkezés.

A legkeresettebb szakács és fodrász szakon felvételi dönti el, kik jutnak be a hároméves szakiskola első évfolyamára: van, amikor egy helyre két jelölt is akad.

A 2014-ben magyar állami támogatással induló szakiskola cégek részvételével, duális képzésben működteti az elektromos műszerész, a villanyszerelő, az asztalos és víz-gázszerelő szakot, ahol az oktatás mögött álló vállalatok plusz ösztöndíjat és a gyakorlati képzés számára megfelelő műszaki hátteret biztosítanak. Nagy Tibor református lelkész, a szakiskola vezetője szerint diákjaik hetven százaléka azoknál a cégekben marad, ahol gyakorlatozik, de vannak vállalatok, ahol ez az arány száz százalék, olyan fizetést és munkakörülményeket ajánl a munkaadó. Nagy Tibor szerint nem állja meg a helyét az a vélekedés, hogy szakiskolába a leggyengébb képességű diákok iratkoznak, hiszen náluk a tanulók harminc százaléka líceumba is mehetett volna. Felsorolja a szakiskolai képzés tantárgyait, amelyekben a szaktantárgyak mellett helyet kap a líceumi kilencedik és tizedik osztályban oktatott alaptantárgyak jelentős része. A szakiskola tehát nem az oktatás vége, hanem sok diák számára egy állomás, amit egy líceum nappali, vagy esti tagozatán folyathat 11. osztályban: a református szakiskola végzettjeinek a 20 százaléka tovább tanul.

A szülőket szeretném megnyugtatni, akik különböző okok miatt viszolyognak a szakoktatástól: a duális képzéssel a szakoktatás új szintre emelkedett. Egyre több a jó képességű gyerekünk, hiszen egy jó szakmával biztos jövőjük van”

– fogalmaz a szakiskola vezetője.

Nagy Tibor kihívásnak tartja a szaktanári gárda kiválasztását, amit nehéz, de nem lehetetlen feladatként jellemez. Ennek egyik oka a tanügyi fizetés, hiszen a vállalkozói szférában egy mérnököt jobban megfizetnek, mint az oktatásban. A másik ok, hogy eleve kevesebb a magyar műszaki szakember, mint a magyar-, angol- vagy matematikatanár. A humánerőforrás-gondok ellenére az utóbbi öt évben a kolozsvári szakiskolának sikerült megfelelő szaktanári gárdát toboroznia.

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) tavaly megszervezte a szakoktatásban dolgozó magyar pedagógusok első konferenciáját, és idén szervezik a másodikat. Nagy szerint fontosak ezek a fórumok, hiszen fogódzót nyújtanak a pedagógusoknak. „Amennyiben ősztől nagyobb lesz az érdeklődés, tudunk bővíteni. Amikor egy-egy szakot akkreditáltatunk, rögtön indíthatunk hasonló új szakokat. A cégek részéről óriási a kérés: hosszú lista van, hogy milyen szakemberekre lenne szükség, úgyhogy jó esély van új szakok indítására is” – összegzi terveiket a Kolozsvári Református Kollégium szakiskolájának vezetője.

A kapkodás nem tesz jót

Nagy István, a pécskai iskola fizikatanára szerint a nyolcadikosok jellemzően olyan iskolákat választanak, amilyeneket a szüleik jónak látnak számukra. „A szülők szakiskolába is elküldenék gyerekeiket, ha mindenhol lennének megfelelő szakok, illetve a rendelkezésükre álló információk meggyőznék őket arról, hogy a gyerekük jól fog vele járni” – fogalmaz az Arad megyei pedagógus, aki azért nem tartja jónak a mostani kormánydöntést, mert a szaktárca ezzel országszerte csökkenti a középiskolák számát, de ettől sem a romániai közoktatás, sem benne a szakoktatás nem lesz jobb. Nagy szerint hűbelebalázs módjára nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni egy rendszert, jól átgondolt stratégia nélkül. Úgy véli, a szórványban tanuló magyar diákok nehezebb helyzetbe kerülnek, mert a magyar iskolaközpontoktól eleve sokan ódzkodnak. A mindennapi gyakorlat a helyben tanulást és a lehető legrövidebb ingázást részesíti előnyben.

Üdvös lenne a magyar nyelvű szakoktatás terén is kiépíteni a bentlakásos kollégiumi rendszert, de ez már most évtizedes késésben van”

– magyarázza a szórványbeli szakiskolai oktatás buktatóit Nagy István pécskai tanár.

Amint arról már beszámoltunk, a szeptemberi szakminisztériumi döntéssel egyetértett a társadalmi párbeszédért felelős oktatási bizottság, amelyben részt vesznek szülők, diákok és a tanügyi szakszervezetek is. Az új intézkedés ellen tiltakozott az Országos Diáktanács, illetve a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (Makosz) is. A diákszervezetek szerint a rendelet tovább mélyíti a szakadékot az elméleti és a szakoktatás között, és megbélyegezi a szakiskolába iratkozókat. A rendeletet az államelnöki hivatal is bírálta. Klaus Johannis államfő közleménye szerint az intézkedés szegregál, és nincs tekintettel a tanulók egyéniségére. A minisztérium intézkedéséről a sajtóban és a közösségi oldalakon is élénk vita alakult ki. A megyei tanfelügyelőkkel éppen a napokban tárgyal a bukaresti oktatási minisztérium vezetősége szakoktatási témában is.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport