Lépéselőnybe hoznák a családi gazdaságokat: sokat várnak a leendő agrárminisztertől a magyar szakemberek

Makkay József 2021. október 26., 14:04 utolsó módosítás: 2021. október 26., 14:06

RMDSZ-es lehet a következő mezőgazdasági miniszter, erről is szólnak a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) zajló tárgyalások. A Krónika által megkérdezett szakemberek és politikusok úgy látják, az agrártárca kiemelkedő szerepet játszik Erdély és Székelyföld jövőjének alakulásában, és a különböző gazdasági tevékenységek közül a mezőgazdasági termelés van vezető pozícióban.

Lépéselőnybe hoznák a családi gazdaságokat: sokat várnak a leendő agrárminisztertől a magyar szakemberek
galéria
A családi gazdaságokat kellene támogatnia a mezőgazdasági minisztériumnak, a szakemberek ezt szorgalmazzák Fotó: Veres Nándor

A három székelyföldi megye fejlődése szempontjából a legfontosabb tárcának tartja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztériumot Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke. A Hargita megyei RMDSZ-politikus szerint áttörésnek kéne bekövetkeznie a Székelyföldre érkező mezőgazdasági és vidékfejlesztési pénzek ügyében.

Romániában a síkvidéki mezőgazdaságot támogatja kiemelten Bukarest, Székelyföldre pedig a töredéke jut annak a pénznek, ami megilletne bennünket.

Egy bátor kiállású mezőgazdasági miniszterre van szükségünk, aki végre ki tudná egyenlíteni az európai uniós forrásokra alapozó romániai támogatáspolitikát. Igazságot kell teremteni a székelyföldi gazdák számára!” – jelentette ki lapunknak a Hargita megyei önkormányzat vezetője.

A politikus hiányolja a mezőgazdasági szaktárca eddigi munkájából a medvekérdés ügyében történő hangsúlyos szerepvállalást is. Borboly a Krónikának példákkal illusztrálta, hogy az olyan európai uniós tagországokban, ahol szintén jelentős medvepopuláció él – Finnország, Svédország, Szlovákia, Horvátország és Szlovénia – a mezőgazdasági szaktárcák aktívak a különböző vadvédelmi és megelőzési programok kidolgozásában,

hogy a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó gazdák ne szenvedjenek vadkárt.

Romániától eltérően ezekre a programokra a többi érdekelt EU-s tagország jelentős uniós forrásokat hív le. Borboly Csaba ilyen szempontból is átértékelné a mezőgazdasági szaktárca munkáját, hogy a környezetvédelmi minisztériummal közösen végre rendezni lehessen a székelyföldi gazdáknak egyre nagyobb károkat okozó medvepopulációk problémáját.

Borboly Csaba Fotó: Veres Nándor

A székelyföldi elöljáró szerint fontos elvárás a decentralizáció is, hiszen a mezőgazdasági minisztérium égisze alatt ma több „vízfejű” intézmény működik, amelyek semmiben sem segítik a helyi gazdák boldogulását.

Hargita megyében a szaktárcához tartozó mezőgazdasági kamarákban több száz alkalmazott gyárt statisztikákat a minisztériumnak.

Amíg ezek a szakemberek a megyei tanács hatáskörébe tartoztak, érdemi munkát végezhettek a gazdák számára. Ezen a rendszeren kell sürgősen változtatni!” – fogalmazott a Krónikának Borboly Csaba.

Nehezebb Székelyföldön pályázni

Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke szerint nincs könnyű helyzetben a leendő miniszter, mert a romániai agrárpolitikai döntéseknél két nagy érdek ütközik: a több ezer vagy több tízezer hektáros nagyüzemi mezőgazdasági farmok lobbija és az erdélyi magyar politikum által preferált családi gazdaságok érdekérvényesítése.

A szakember szerint arra van szükség, hogy a román agrárpolitika pozitívan diszkriminálja a családi gazdaságokat, hogy minél többen meg tudjanak élni a mezőgazdasági termelésből. Ami nem csak gazdasági, hanem tájvédelmi és kulturális kérdés is egyben. Becze elmondta,

ha egy adott vidéken az emberek nem élnek meg a gazdálkodásból, számukra nem lesz értelme a falujukban maradni,

ezért be fognak költözni városra, ami nemzetpolitikai szempontból is nagy hátrányt jelent egy-egy vidék jövője szempontjából. A Maros, Hargita és Kovászna megye gazdáit tömörítő egyesületi szövetség vezetője áttörést szorgalmaz a gazdapályázatok terén is, ahol elsősorban az elharapódzó bürokráciát kell csökkenteni.

A székelyföldi megyékben a helyzet más megyékhez képest is nehéz: a gazdaszervezetek sok esetben tapasztalják, hogy a szakminisztérium kötelékében dolgozó román hivatalnokok átértelmezik a pályázati kiírások szövegét és feltételrendszerét, és gyakran olyasmit követelnek a helyi gazdáktól, amit más megyében nem.

Becze fontosnak tartja egyértelműsíteni a pályázatokat, hogy a Székelyföldön is ugyanazok a feltételek érvényesülhessenek, mint az ország bármelyik részében.

Másrészt kiszámíthatóvá kell tenni a mezőgazdasági pályázati rendszert, mert nem járható út, hogy hirtelen, előzmények nélkül jelennek meg kiírások, amelyekre nem hagynak felkészülési időt: a leadási határidő előtt két héttel vagy egy hónappal a gazdának nincs lehetősége érdemben felkészülni.

Becze István Fotó: RMDSZ

„A székelyföldi megyékben elsősorban állattenyésztésre szoktak pályázni a gazdák. Nagy gond a fiatal gazdák számára meghirdetett pályázatok esetében, hogy amennyiben nem készítenek EU-komform trágyatárolót, farmjuk nem kapja meg a működési engedélyt. Ha egy 60 ezer eurós pályázatból a gazda 50 ezer eurót a trágyatároló megépítésére kell fordítson, akkor legtöbben bele sem vágnak, mert ez egy fiatal gazda számára zsákutca” – magyarázza Becze István.

Ebből a nehéz helyzetből a kivezető utat a szakember abban látja, ha szakminisztériumi támogatással kommunális trágyatárolókat építenének falvakon,

így nem a gazdákra nehezedne a hatalmas beruházás terhe. Egy több millió eurós szarvasmarhafarm esetében a modern trágyatároló megépítése nem jelent gondot, kisgazdáknál azonban nagyon nehezen kivitelezhető. A Székelyföld három megyéjébe jelenleg évente mintegy 200 millió euró uniós agrártámogatás érkezik.

Helyben termelt árut vásárolni

A kistermelőket érintő egyik legnehezebb kérdés az értékesítés Székelyföldön is. Habár a székelyföldi megyék a Székely termék elnevezésű védjegy 2008-as bevezetése óta helyzeti előnybe kerültek, még mindig sok a tennivaló, hogy a gazdák biominőségű termékei megfelelő áron jussanak el a fogyasztókhoz.

Borboly Csaba szerint az Európai Unió zöldítési programját Székelyföld hatékonyan a javára tudja fordítani, hiszen az új uniós agrárpolitika egyik alappillére éppen a biotermelés, és ezeknek a termékeknek a rövid értékesítési láncon történő forgalmazása.

Ez alól Románia sem tud kibújni, így a bukaresti szaktárca feladata lesz, hogy a minőségi élelmiszert termelő helyi gazdákat kiemelten támogassa.

Székelyföld ezen a téren lépés­előnyben van, a megyei tanács révén számos vásár megrendezését támogatjuk, a Székely termék pedig egyre népszerűbb a fogyasztók körében” – nyilatkozta Borboly Csaba.

Becze István átgondolt agrárpolitika kidolgozásában látja a lehetőségét annak, hogy a gazdák prémium minőségű termékei bekerülhessenek a nagy üzletláncok polcaira is. Ezt különböző adókedvezményekkel lehet előmozdítani, hogy a gazdát és az üzletláncokat is érdekeltté tegyék a tartós együttműködésre.

A székelyföldi szakember azonban a legfontosabbnak a helyi termék védjegyű áruk felfuttatását tartja,

amit nem is kell eljuttatni nagy távolságokra, ha a környéken állandó és megbízható piacot találnak számukra. A gazdaegyesület vezetője kiemelte az online kereskedelem növekvő szerepét is a gazdák által megtermelt élelmiszer forgalmazásában.

Ez azonban nem csupán online felületen olvasható hirdetést jelent: ehhez megfelelő logisztikát kell társítani, különben a legjobb szándék ellenére sem jut el idejében az élelmiszer a vásárlóhoz. Egy ilyen logisztikai rendszer kiépítése nem könnyű feladat, hiszen sok pénzbe kerül, de hosszabb távon megtérül. Becze ehhez állami pályázatokat remél, hogy fel lehessen futtatni a sok gazda megélhetését biztosító online kereskedelmet is.

Székelyföldi gazdaképzés

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete nemrég indította el Maros, Hargita és Kovászna megyében a Fiatal gazda programot, amelynek célja, hogy megfelelően felkészült agrárszakemberek, közgazdászok és pályázatírók szakmai tanácsot nyújtsanak a fiatal gazdáknak, összehozzák őket magyarországi szakemberekkel, tanfolyamokat és szakmai utakat szervezzenek, illetve támogassák mezőgazdasági pályázataik kidolgozását.

A program iránti nagy érdeklődést jelzi, hogy a három székelyföldi megyéből eddig mintegy hétszáz gazda jelentkezett be,

a fiatalok egyharmada mezőgazdasági felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A mezőgazdaság iránt érdeklődő székelyföldi fiatalok „krémje” ez a népes csapat, akikkel remélhetőleg olyan sikeres együttműködés épül ki, amely számos jól működő mezőgazdasági farm és élelmiszeripari feldolgozóegység formájában ölt majd testet.

Becze István kiemelt szerepet szánna a mezőgazdasági szakoktatásnak, ezen a téren tapasztalják ugyanis a legnagyobb hiányosságokat, hiszen az időszakos külföldi munkavállalás után az utóbbi időben sokan hazatértek a székelyföldi falvakba, és gazdálkodásba akarna fogni, de semmiféle szakmai tudásuk nincs hozzá.

Megakadályozni a nagybirtokok térhódítását

A leendő új román kormány mezőgazdasági programjának az egyik kidolgozója az RMDSZ részéről Magyar Lóránd állatorvos, Szatmár megyei parlamenti képviselő.

Magyar Lóránd Fotó: RMDSZ

A Krónikának elmondta, főbb vonalakban az eddigi hárompárti kormánykoalíció mezőgazdasági programjára támaszkodnak, a korábbi programot azonban több ponton kiegészítenék. Mivel az Országos Helyreállítási Tervből kimaradt a romániai öntözőrendszerekbe történő beruházás, RMDSZ részről ezt tartják az egyik prioritásnak.

Felmérik, mi áll rendelkezésre, és hova szükséges állami finanszírozású projektek keretében sürgősen beruházni,

hogy az egyre aszályosabb időjárást ellensúlyozni lehessen a mezőgazdasági termelésben. Magyar szerint azért sincs könnyű helyzetben a romániai mezőgazdaság, mert az Országos Helyreállítási Tervből az agrárágazat gyakorlatilag kimaradt.

Csupán néhány marketing célú tevékenységre hagytak jóvá némi forrást, így a mezőgazdaság a 2021–2027-es európai uniós agrárpályázatokra van utalva, amelyet romániai költségvetési forrásokból lehet majd kiegészíteni. „A kormányprogram szerves része lesz a két leginkább sújtott állattenyésztési ágazat, a sertés- és a szárnyastartás támogatása.

Az afrikai sertéspestis nagyon megviselte a sertéságazatot, illetve a madárinfluenza következményei ma is éreztetik hatásukat a szárnyasfarmokon.

A sertésfarmok kiemelt támogatást kapnak malacnevelésre és az értékesített húsra, a szárnyasfarmok a naposcsibe-előállításra és a húscsirkenevelésre” – nyilatkozta lapunknak Magyar Lóránd. A tenyészállat-nevelés, kiemelten az apaállatok beszerzésének támogatása szintén szerepel az RMDSZ által benyújtott programjavaslatok között.

Kérdésünkre, hogy az agrártárca programját kidolgozó négytagú RMDSZ-es szakembercsapat hogyan látja a kistermelők piaci boldogulását, Magyar azt mondta, ezen a területen átütő sikert csak a szövetkezeti mozgalom felerősítésében lehet elérni.

Az RMDSZ-nek konkrét elképzelései vannak arról, hogy adókedvezményekkel és a pályázatokon jelentős plusztámogatásokkal hogyan lehetne rávenni a gazdákat a társulásra.

„Más lehetőséget nem látunk arra, hogy a kisgazda önmagában felvegye a versenyt a nagyáruházláncokkal. Ha a kistermelők nem társulnak, hiába kényszerítenénk arra a multinacionális üzletláncokat, hogy helyi termékeket forgalmazzanak, mert ez megoldhatatlan marad” – érvelt a Krónikának az RMDSZ-es parlamenti képviselő.

Magyar Lóránd azt szorgalmazza, hogy az új tárcavezető a családi gazdaságokat hozza helyzeti előnybe. Lapunknak elmondta, hogy adminisztratív eszközökkel kell közbelépni a nagybirtokok gyors terjedésének megakadályozásához.

Felvetései eddig nem voltak népszerűek a román politikusok körében,

de meggyőződése, hogyha nem korlátozzák a nagybirtokok területnagyságát és a cégek földvásárlását, 20–30 év múlva alig fogunk beszélni családi gazdaságokról Romániában. Úgy véli, az Erdélyben „őshonos” családi gazdaságokat a Nemzeti Liberális Párt kiemelten támogatná, ezért lenne nagy szerepe egy magyar mezőgazdasági miniszternek, aki meghatározhatja a román agrárpolitika jövőjét.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport