Ponyván innen és túl – Balázs Imre József irodalomtörténész Rejtő Jenő életművéről

Kiss Judit 2020. április 06., 20:01 utolsó módosítás: 2020. április 06., 21:05

Rejtő Jenővel kapcsolatban nagyjából arra jutott az irodalomtörténészi szakma, hogy egyrészt sajátos hibridjét tudta létrehozni a korszak népszerű populáris műfajainak, másrészt, hogy ki is tudott kacsintani a műfajból, egyszerre benne is lenni a ponyvában, és kívülről is nézni rá – fejtette ki a Krónikának Balázs Imre József kolozsvári irodalomtörténész az író születésének 115. évfordulója apropóján.

Ponyván innen és túl – Balázs Imre József irodalomtörténész Rejtő Jenő életművéről
galéria
Fotó: Facebook/Balázs Imre József

– A 115 éve, március 29-én született Rejtő Jenő regényeinek népszerűsége talán mit sem változott az elmúlt évtizedekben. Azon ritka szerzők egyike, akiket nemcsak a „digitális bevándorlónak” nevezett, idősebb korosztály olvas (újra), hanem a képernyőkön felnőtt, „digitális bennszülött” fiatal nemzedék is. Műveiből képregények, filmek születtek, hangoskönyveken is meg lehet hallgatni írásait, és ha egy kamasz először veszi kezébe valamelyik regényét, valószínűleg rögtön magával sodorja a rejtői világ. Mi lehet művei magával ragadó varázsának a titka?

– Rejtő egyértelműen a legnépszerűbb szerzők közé tartozik, talán a kései Kádár-korszakban és a rendszerváltás környékén olvasták őt a legkülönbözőbb olvasói rétegek egyaránt. Azóta kissé rétegződött az olvasói ízlés, kevésbé tudunk olyan szerzőt megnevezni, aki az idősek és fiatalok, férfiak és nők, vagy a világnézeti és politikai opciók szerint megoszló olvasóközönségben egyformán az élen van. Ha vannak még ilyen magyar szerzők, akkor Rejtő az elsők között áll közöttük. A humor mindenképpen az egyik kulcs hozzá – ez nyelvi humor is, illetve a helyzetkomikummal, a sokszor abszurdumig fokozott egybeesésekkel és félreértésekkel való játék. Gyerekkorunkban mindannyian olvasunk kalandregényeket, akár klasszikusokról, akár kortárs ifjúsági regényekről van szó – a műfaj cselekményszövése, fordulatossága, pörgése Rejtőnél kifejezetten magas szintre jutott.
 
– Életének 37 esztendeje módfelett kalandos volt, sportolt, ökölvívó volt, színészkedett, operettszerző volt, újságíró, kabarészerző, József Attila és Karinthy Frigyes barátja, belekóstolt a filmírásba. Végigcsavarogta Európát, megfordult Hamburgban, Svájcban, Bécsben, Konstantinápolyban, Ankarában, Párizsban, Velencében. Regényei talán ezért is „kozmopolita levegőjűek”, nem gyökereznek kimondottan a huszadik század első felének „magyar valóságában”. Ez milyen mértékben járulhatott hozzá ahhoz, hogy a harmincas évektől máig népszerű az olvasók körében?

– Igazi bohém volt, aki megpróbált az írásból megélni – és a színház (beleértve annak könnyű műfajait), illetve a film világa, amelyik megnyílt előtte a harmincas években, ezt fel is kínálta számára lehetőségként. A harmincas évek a „magyar Hollywood” időszaka, sok irodalmi fejlemény másképpen érthető meg, ha a felfutó, egyre népszerűbbé váló korabeli filmgyártást is beleszámítjuk a kontextushoz. A korszak magyar irodalmában egyébként is van egy nagyon erős vonulat, amelyik európai, vagy annál is tágasabb keretben helyezi el magát – Kosztolányi Esti Kornélja, Márai Sándor könyvei, Weöres Sándor költészete, Szerb Antal Utas és holdvilága vagy A Pendragon legenda, Szentkuthy Miklós művei, Faludy György Villon-átköltései egyébként hasonlóan szabadon mozognak térben és időben.

Hogy Rejtő művei közül kevés játszódik Magyarországon, az persze a regényműfajok felől is magyarázható, amelyekkel legnagyobb sikereit aratta: a légiós regények, a detektívtörténetek és a vadnyugati történetek népszerű típusai leginkább külföldön játszódó, adaptált zsánerek voltak. Az olyan Rejtő-regényekben, mint a kevésbé sikerültnek tartott A boszorkánymester, ahol a helyszín a magyarországi Lakos Szanatórium vagy Trombita szálló, látszik, hogy irodalmilag ez inkább a színpadi műfajok – vígjátékok, operettek – világához kapcsolódik.

– „Talán Karinthy az oka, hogy erre a műfajra adta magát. Ez való a te humorodnak – mondta neki Frici a Japán kávéházban” – állítólag így emlékezett Rejtő Jenő édesapja fia írói karrierjének indulására. Lehet-e párhuzamot vonni a Karinthy és Rejtő teremtette világok között?

– Van egy konkrét történet is Karinthyval, aki 1931-ben újságcikkekben „keresteti” az eltűnt Rejtő Jenőt. Az ezt követő sajtóérdeklődés egyértelműen jót tehetett az akkor még pályája legelején álló Rejtőnek. Karinthy és Rejtő Jenő művei – tegyük melléjük harmadikként Heltai Jenőt is – egyaránt az úgynevezett pesti humorban gyökereznek, számos rokon vonásuk van. Molnár Ferencet is ide számíthatjuk, akitől a nagyközönség leginkább A Pál utcai fiúkat ismeri, de az életművének igen nagy része fűződik a komikus zsánerekhez.

Ha kicsit beleássuk magunkat a korszakba, akkor több, akkoriban népszerű szerző neve is felmerül még: Aszlányi Károlyé például, a Hét pofon szerzőjéé. Forró Pál, Lestyán Sándor – egy egész elmerült kontinens ez, amelynek lakói közül nem véletlenül Rejtő Jenő maradt a legismertebb.

De semmiképpen sem magányos alkotóként, másokétól független pályán haladó szerzőként kell őt elképzelnünk.

– A légiós- és ponyvaregények koronázatlan királyaként is emlegetik Rejtőt. A ponyvairodalmat pedig olcsó írói eszközökkel operálóként tartják számon, szembehelyezvén az igényesebb, úgynevezett szépirodalommal. Rejtő-regény címét vette föl az Előretolt Helyőrség nevű kolozsvári irodalmi csoportosulás, amelynek közegében, az 1990-es években vita folyt arról, hogy mit célozzanak meg a szerzők, a széles rétegeknek szóló műveket, vagy a csak kevesek által megközelíthető elit irodalmat. Ennek a vitának a fényében – vagy ettől függetlenül, hol van Rejtő helye az irodalomtörténetben? Ha lehet ilyen polarizált kérdést feltenni: ponyva? Nem ponyva?

– Akkor, amikor ezekről a kérdésekről vita folyt az 1990-es évek elején, igazából nem volt kortárs magyar populáris irodalom, illetve nem volt irodalmi piac abban az értelemben, ahogy Rejtő idejében, vagy ahogyan ma. Mostanra jobban látszik magyar közegben is, hogy számos „köztes” műfaj és árnyalat van a magasirodalom és populáris irodalom között, hogy a magasirodalom terjesztése és terjedése is függhet piaci tényezőktől, és hasonlók – egyszóval újra felfedeztük azt, ami a vasfüggöny túloldalán folyamatosan működött a huszadik század folyamán, hiszen ott nem törte meg a kultúra alakulását, intézményi jellegét az állami monopóliumok bevezetése 1948 körül.

Az irodalomtudomány „kulturális fordulata” felől nézve nem annyira élesek a határok elit irodalom és populáris kultúra között, látszanak a közönségrétegek közti átfedések is – miközben a működésbeli és funkcionális különbségek pontosan megragadhatóak.

Rejtővel kapcsolatban nagyjából arra jutott az irodalomtörténészi szakma, hogy egyrészt sajátos hibridjét tudta létrehozni a korszak népszerű populáris műfajainak, ami erősen nyelvi is egyben (ha a sztorira egyszerűsítjük a Rejtő-műveket, akkor valami lényegeset veszítünk, ez is mutatja, hogy Rejtő kifejezetten íróként közelít a dolgokhoz), másrészt, hogy ki is tudott kacsintani a műfajból, egyszerre benne is lenni a ponyvában, és kívülről is nézni rá. Ez is egy kevésbé ismert művében, A detektív, a cow-boy és a légióban látható leginkább: ennek a szereplői ponyvaregényírók, akik a kávéházban éppen lázasan csereberélik ponyvaregényötleteiket. A rövid válaszom tehát az, hogy

Rejtő a ponyvaregényből (és a könnyed színpadi műfajok felől) indul, de egy olyan csavart visz bele, ami túlmutat rajta. Mindezt ráadásul egy olyan irodalomtörténeti korszakban teszi, amikor más jelentős szerzőket is kifejezetten foglalkoztat a populáris kultúra kérdésköre és az átjárások keresése különböző regiszterek között.

Rejtő révén jobban megérthetjük saját irodalomtörténetünket is.

– A szürreálisan vicces hősöket felvonultató, humorban bővelkedő Rejtő-regényeknek milyen az „utóélete” a magyar irodalomban? Mi az, amit az utána következő írónemzedékek életművéből tovább örökítettek, átformálva kamatoztattak?

– Talán Parti Nagy Lajos Csuklógyakorlat című kötete volt 1986-ban, amelyik először idézte meg hangsúlyosabban is a kortárs irodalom közegében Rejtőt és az általa kitalált Troppauer Hümér-figurát. A posztmodern több változata is épített a populáris kultúrával való egybeépülésre és a humorra – ez a magyar irodalomban is így volt már a nyolcvanas évek végétől kezdődően, oldottabb, vidámabb, humortelibb lett a magyar irodalom anélkül, hogy kevésbé maradt volna komplex.

1990 után elsősorban a kolozsvári Előretolt Helyőrség és a Serény Múmia szerzői köre tette a Rejtőhöz való kapcsolódást a lapcímválasztások révén is hangsúlyossá. Itt az árnyalatnyival konzervatívabb erdélyi irodalmi közeg, a mindenféle jellegű felszabadultság irodalmi megélésének természetes joga és igénye tette relevánssá ezt az irodalmi programot, amelyik a kilencvenes években igencsak fontos és időszerű is volt.

Azóta eltelt húsz év, és nagyon sok fontos átalakulás történt az életünkben, kommunikációs formáinkban és eszközeinkben, irodalmi kultúránkban (generációs viszonyítási ponttá vált például a Harry Potter-sorozat, amelyikhez mérhető változást nem sokat tudnék mondani az olvasáskultúránkat tekintve).

Rejtő Jenő bekerült a releváns irodalomtörténeti kézikönyvekbe, illetve Thuróczy Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa Az ellopott tragédia és A megtalált tragédia című könyveiben (2015, 2016) új alapokra helyezte a Rejtő-filológiát, feltárva azokat a hálózatokat, amelyekben Rejtő otthonosan mozgott. Máshol tartunk tehát, mint 1990-ben. Fontos ugyanakkor, hogy Rejtő figurája és életműve teljes mértékben kompatibilis a vizualitásra, mémesíthetőségre jobban építő kultúránkkal is, ezért további sikereket jósolok neki.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport