Csak felszínesen gyógyultak be a fekete március okozta sebek

Szucher Ervin 2020. március 17., 21:13 utolsó módosítás: 2020. március 17., 21:25

Ha nincs a Marosvásárhelyi Rádiónak a Székelyföld lakosságát higgadtságra, megfontoltságra és nyugalomra intő meggyőző „műsorszáma”, az 1990-es fekete márciusi események könnyűszerrel polgárháborúba torkolltak volna – vallja a magyar szerkesztőség egykori munkatársa, Kelemen Ferenc.
Mint kifejtette, az akkori legforróbb pillanatokban a rádiósok testi épségüket kockáztatva dolgoztak, a szerencse és egyik román kollégájuk gerincessége, leleményessége mentette meg őket a tömeges lincseléstől. Arról is beszélt, három évtized elteltével csak felszínesen gyógyultak be az akkori véres események okozta sebek. Interjúnk a marosvásárhelyi fekete március 30. évfordulója apropóján indított cikksorozatunk első része.

Fekete emlékkép. Harminc éve, 1990. március 19. és 21. között történtek Marosvásárhelyen az etnikai zavargások a magyarok és románok között

– A marosvásárhelyi rádiósok – és nemcsak ők – úgy vélekednek, hogy intézményük fontos szerepet játszott abban, hogy 1990 márciusának forró napjaiban a magyar–román konfliktus ne csapjon át polgárháborúba. Mennyi ebben az igazság, és mennyi a túlzás?

– Harminc év elteltével még mindig nagyon sok álmatlan éjszakám van az akkori életképek miatt. Ezek nem fakultak meg, ellenkezőleg, sok mindent világosabban látok. Én, aki mindvégig ott lehettem, sőt azon a bizonyos március 19-i délutánon műsort is vezettem, hiszem és vallom, hogy

ha nincs a Marosvásárhelyi Rádió, sokkal nagyobb tragédiába torkollhatott volna az a magyarellenes támadássorozat, amelynek közösségünk ki volt téve.

A rádió igazgatója az a Şerban Melinte volt, akinek pártvonalon 1989 előtt is fontos beosztása volt, a magyar szerkesztőséget pedig Gáspár Sándor vezette. Sem ők, sem bukaresti feletteseink nem próbáltak cenzúrázni, vagy arra kötelezni, hogy ezt vagy azt feltétlenül játsszuk be. Igaz, egyszer, amikor riportalanyom, Gazda Levente, a református temető gondnoka adásban arra panaszkodott, hogy a Szekuritáté szomszédos udvarából a legények időnként átugorják a kerítést, és sírokat taposva hangosan dorbézolnak, Şerban Melinte magához hívatott. Az irodájában ült két civil, akik kezet adtak, és elhadarták rangjukat, nevüket. Nem értettem, és arra kértem őket, mutatkozzanak be újra. „Látják, milyen szemtelen!” – fordult vendégeihez az igazgató.

A történet nagyjából itt be is fejeződött, senkinek nem esett bántódása, sem a jóérzés határait átlépő legényeknek, sem nekem, a rádiósnak, aki ezt szóvá merte tenni. Csak azért tartom fontosnak felemlegetni, hogy érzékeltessem: már 1990 első két hónapjában megtapasztalhattam, hogy újra vagy még mindig szekus világot élünk. Gáspár Sándor dicséretére szóljon, hogy munkatársainak teljesen szabad kezet adott: ahogy jöttek az állásfoglalások, hírek, tudósítások, közlemények – ezeket leellenőrizve, de cenzúrázatlanul egymás után adtuk adásba. Mi, riporterek felváltva jártuk a várost és a környéket, és hoztuk az akkori puskaporos hangulatot hűen visszaadó anyagokat. Ugyanakkor mindegyre a higgadtságra, megfontoltságra kértük hallgatóinkat.

– Volt-e olyan pillanat, amikor veszélyben forgott a rádió épülete vagy a magyar munkatársak élete?

– Akkor is úgy láttam, most is azt mondom, hogy igen. Amint a főtéren kirobbant a konfliktus, az a néhány katona, aki 1989. december 22-től a stúdió legfelső szintjén, a Szekuritáté egykori fészkében székelt a rádiót őrizve, egyik percről a másikra eltűnt. Kétségbeesetten rohantam Şerban Melinte igazgatóhoz, éreztem, hogy ebből baj lesz. Azzal nyugtatott, hogy fogalmazzak meg és olvassak be egy három-négy soros felhívást, amelyben a hadsereg segítségét kérjük, mert majd jönnek a fiúk, és ha szükség lesz rá, megvédenek minket.

A felhívás, amelyet mind a magyar, mind a román nyelvű műsorban beolvastunk, válasz nélkül maradt. Mire elkezdődött a rádió ostroma, tudtuk, hogy csak magunkra meg a Fennvalóra számíthatunk. Nem voltunk meggyőződve, hogy élve megússzuk.

A Bolyai térről a leitatott, őrjöngő, dübörgő tömeg egy része a Hosszú utcai székházunk elé vonult, követelve a magyar rádiósok felnyársalását és az adás betiltását. A román kollégákkal addig is jó viszonyban voltunk, mégis meglepett, hogy a tömeg magyarellenes skandálására mennyire megszeppentek, vagy éppenséggel megijedtek. Tarfin Todea volt az, aki kilépett a bezárt épületből, és kiállt a tömeg elé, azzal próbálván nyugtatni a felajzott, ittas csőcseléket, hogy bent nincsenek se magyarok, se magyar adás. A kolléga rendkívül diplomata volt, és felajánlotta a kerítésre mászóknak, hogy soraikból jelöljenek ki egy három-négy tagú küldöttséget, amelynek ő szívesen bemutatja a magyarok nélküli rádióstúdiót.

A bent lévő magyar szerkesztők szinte egytől egyig bezárkózva, a páncélajtóval lezárt adáskabinban rettegtek. A Tarfin Todea által beinvitált „ellenőrző brigád”, hogy nem talált a magyarokra, csupán az iroda falaira kitett anyanyelvű, kastélyok és más műemlék épületek fényképeivel illusztrált falinaptárakon állt bosszút.

Ezért is fáj, hogy az eddig megjelent könyvek és dokumentumfilmek valahogy elsiklanak a Marosvásárhelyi Rádió érdemei fölött. Pedig ha mellőzik, minimalizálják az intézménynek a forradalom után betöltött szerepét, nem hiteles 1990 tragikus márciusáról beszélni.

Kelemen Ferenc rádiós kollégáival együtt próbálta nyugtatni a kedélyeket 1990 márciusában Fotó: Szucher Ervin

– A Marosvásárhelyi Rádióval ellentétben a megyei magyar napilap, a Népújság inkább elhallgatott bizonyos, március 19-ét megelőző magyarellenes megnyilvánulásokat, az akkori főszerkesztőnek ugyanis az volt a filozófiája, hogy ne borzoljuk még inkább a kedélyeket. Szókimondásáért valaha valaki megvádolta a rádiót a „kedélyek borzolásáért”?

– Senki nem vádolt ilyesmivel. Jobb lett volna elhallgatni a táblamázolást vagy a gyógyszertárnál kitört botrányt? Nem hinném. A szabad sajtónak nem az események elhallgatása, bagatellizálása, ferdítése a szerepe. Azokban a napokban, de nem csak, mindenki méltányolta azt a szinte emberfölötti, olykor veszélyes körülmények közt kifejtett munkát, amely a magyar szerkesztőségben dolgozók nevéhez fűződik.

Most, harminc év után az egyik szemem sír, a másik nevet: azontúl, hogy a véres események hosszú időre megpecsételték a marosvásárhelyi és az erdélyi magyarság életét, mégis egyfajta élmény volt azokban a napokban tartani a frontot, amikor nem tudtuk, hogy megérjük-e a másnapot. Ne feledjük, hogy mi, szerkesztők, riporterek, műsorvezetők voltunk azok, akikre azokban a napokban a nép a leginkább hallgatott.

Százával telefonáltak be a Székelyföld különböző részeiből, és mondták, hogy „nekünk is van kaszánk, kapánk, ha kell, indulunk, és megvédjük Vásárhelyt”.

Ezeket az embereket nyugtatni kellett, és türelmesen elmagyarázni, hogy ne dőljenek be a provokációnak, még rosszabbat tesznek maguknak és a vásárhelyieknek, ha idejönnek. Egyeseknek valósággal könyörögtünk, hogy maradjanak otthon. El sem merem képzelni, mi történt volna, ha a városba bevonul a Székelyföld fele… Pedig a véres események mögött állók alig várták!

– Az év első két hónapjában ha valaki azt mondja, hogy Marosvásárhelyen vagy Erdély más szögletében előbb-utóbb utcai harcok törnek ki, mi lett volna a válasza?

– A magyarság február 10-i méltóságteljes könyves és gyertyás tüntetése után szinte biztosra lehetett venni, hogy a román hatalom valamit kieszel. Ugyanis ezt követően meglepően nagy csend állt be, majd

Vásárhelyre érkezett a vatrások nagy sportcsarnokbeli gyűlésére Corneliu Vadim Tudor, aki habzó szájjal azt üvöltözte a jelenlévőknek, hogy ha nem lesznek éberek, Románia elveszíti Erdélyt!

(Corneliu Vadim Tudor 1949–2015, a Nagy-Románia Párt vezetője, Vatra Românească – román soviniszta, többek között magyarellenes, zsidóellenes egyesület, amely 1990. február 7-én alakult Marosvásárhelyen – szerk. megj.)

Különben a tömeg félrevezetéséről és hergeléséről szólt az egész gyűlés, amelyet aztán oldalakon keresztül reprodukált a helyi román napilap. Ugyanabban az időszakban a várost irányító Judea ezredes arról számolt be, hogy amerikai forrásból a kezébe került Románia Erdély nélküli térképe. Erre én is kíváncsi voltam, és felkerestem a magyarellenességét addig is lépten-nyomon villogtató városvezetőt, aki váltig állította, hogy az Egyesült Államok is kész Magyarország oldalán beavatkozni Erdély elcsatolása érdekében.

Elém tette a térképet, melynek a jobb sarkában az 1974-es dátum szerepelt. Egy ilyen, ki tudja, hol rajzolt irredenta térképet képesek voltak 1990-ben felhasználni a magyarság ellen!

Ha belegondolok, rájövök, milyen ördögi módon készült a forgatókönyv a marosvásárhelyi magyarság megsemmisítésére, és a város etnikai átfestésére. December végétől a helyi román napilapban, a Cuvîntul Liberben egy sor félrevezető, uszító cikk látott napvilágot.

Például március 15-ével kapcsolatosan azt írták, hogy Peténél több száz magyarországi autóbusz lépte át a határt, amely azokat az anyaországbelieket szállította Szatmárnémetibe, akiknek feladata Erdély követelése volt. Egy telefoninterjúban azt kérdeztem a vámparancsnoktól, hogy hány magyarországi turista érkezett az első, szabad március 15. megünneplésére? Az ezredes azt válaszolta, hogy ugyanannyi, amennyi bármely más, átlagos napon szokott jönni. Még egyszer rákérdeztem: nem jóval több busszal jöttek? Nem – ismételte.

Hiszem és vallom, hogy a volt Szekuritáté, amely hivatalosan csak a márciusi események után alakult újra, már január eleje óta profi módon készítette a pogromot. Ami nem jött össze nekik Szatmáron, azt megcsinálták Vásárhelyen.

– Három évtized elteltével begyógyultak a sebek?

– Csak felszínesen. Ha arra gondolok, hány meg hány vegyes házasság ment tönkre, hogy jó ideig megszakadt a Felső-Maros menti, illetve Görgény-völgyi románok és a nyárádmenti székelyek között a cserekereskedelem, vagy hogy évekig a befektetők és a turisták nagy ívben elkerülték a várost és környékét, máris felvázoltam 1990 márciusának néhány következményét.

De arról se feledkezzünk meg, hogy az etnikai arányok átbillenésében is meghatározó szerepet játszottak az akkori események.

Ma már nagyon kell hegyezd a füledet, ha a főtéren végigsétálva magyar szót akarsz hallani. És mindez nemcsak azért, mert a megfélemlített magyarok ezrei hagyták el az országot, és telepedtek át az anyaországba. Helyükbe egyik napról a másikra szivárogtak be a hegyen túlról hozott, számos előjogot élvező románok.

De hogy is gyógyulhatnának be a sebek mindaddig, amíg a mindenkori hatalomnak esze ágában sincs felfedni az igazságot. Azt jól tudjuk: az igazságszolgáltatás a pogrom egyetlen román felbujtóját, szervezőjét vagy résztvevőjét sem ítélte el, kizárólag magyarokat és cigányokat vetették börtönbe. A magyarok keresték a két Bolyait, hogy számoljanak le velük? A magyarok tépték, törték, zúzták a kétnyelvű feliratokat? A magyarok füstölték ki az RMDSZ-székház padlásáról az oda menekült magyarokat?

Mire számítsunk, amikor a helyi román értelmiség egyik képviselője, Mihai Gingulescu néhai színész-politikus is azt állította, hogy ʼ90 márciusáért kizárólag a magyarok felelnek, hisz „mindent elkövettek Erdély leszakításáért és Magyarországhoz való csatolásáért”. Legfeljebb mosolyogni tudnánk, ha nem éreznénk nyilallást a szívünkben.

Elhalasztják az emlékezést

Az RMDSZ korábban közölte, a hatóságok szigorítását és a közegészségügyi helyzetet figyelembe véve úgy döntött, elhalasztja a fekete márciusra emlékező idei eseménysorozatát. Mint írták, a magyar és a román közösségnek egyaránt szóló, párbeszédet kezdeményező rendezvénysorozattal szerettek volna emlékezni a harminc évvel ezelőtti marosvásárhelyi történésekre.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport