Akik testvéreiknek tartják a magyarokat: Szigiletov Vitalij, a hanti népcsoport tagja az ősi tudásról

Kiss Judit 2019. október 13., 09:16 utolsó módosítás: 2019. október 13., 09:25

A magyar nyelv legközelebbi rokonának számít a Nyugat-Szibériában beszélt hanti (osztják), amelyet körülbelül 30 ezres népcsoport beszél az Urál-hegység keleti részén, Oroszországban. Szigiletov Vitalij a hanti népcsoport tagja, jelenleg Budapesten él, és gyönyörűen, választékosan beszél magyarul. A 25 éves fiatalember részt vett augusztus végén a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán szervezett finnugor konferencián. A magyarok legközelebbi nyelvrokonairól, hitvilágukról, életmódjukról beszélgettünk vele.

Szigiletov Vitalij népviseletének kék színe azt jelképezi, hogy családja folyó mellett él Fotó: Facebook

– Nagyon szépen beszél magyarul. Hogy került kapcsolatba a magyar nyelvvel?

– Nyugat-Szibériában születtem, a Vezsakori nevű kis településen. Úgy ismerkedtem meg a magyarsággal, hogy fővárosunk, Hanti-Manszijszk egyetemén tanultam, ahol magyar tanszék is működik.

Tulajdonképpen azért kezdtem érdeklődni a magyar nyelv iránt, mert nagyon ismerős volt számomra, hiszen hasonlít az anyanyelvemhez.

– Pontosan miben hasonlít, meg tudná határozni?

– Elsősorban a szókincsben, mondok pár szót, aminek nagyon hasonlít a hangzása: vér (vir), szív (siv), meleg (melök), kettő (ketkin). És még rengeteg olyan rokon szó van, ami nagyon hasonlít a magyarhoz, ilyen a trágya, a rongy, de a nyelvtan, a mondatszerkezet is hasonlít.

Mi, hantik határozottan érezzük, hogy a magyar nyelv sokkal közelebb áll hozzánk, mint az orosz, annak az országnak a nyelve, ahol élünk.

Egyébként már három éve Pesten élek. 2016-ban kezdtem tanulni a Balassi Intézetben a külügyminisztérium hungarológiai képzésén magyar nyelvet, kultúrát, történelmet, földrajzot, utána sikeresen letettem a nyelvvizsgát. Aztán lehetőségem nyílt pályázni egy ösztöndíjra, és felvettek a budapesti gazdasági egyetemre, most ott tanulok turizmus és vendéglátás szakon.

– Szóval nem nyelvészetet tanul?

– Sajnos nem, pedig nagyon tetszik a nyelvészet. Egy évig tanultam magyarságtudományt, és nagyon beleszerettem a magyarságba.

– Meg tudná mondani, hogy miért?

– Azt hiszem, elsősorban az emberek jószívűsége, segítőkészsége miatt. És azért, mert nagyon mélyen értenek minket, hantikat, nincs olyan nép, amelyik jobban értene minket. Ez azt hiszem, hogy a két nép lelki, szellemi rokonsága miatt van.

Számomra nagyon érdekes, hogy amit Magyarországon a táltosok képviselnek, az benne van a mi vallásunkban. Mi nem vagyunk keresztények, hanem magyar szóval élve pogányok vagyunk, vagyis az ősi tudást őrizzük.

Az oroszok próbálnak megkeresztelni minket, de mi ragaszkodunk az ősi hitünkhöz. Ha valakinek a hantik közül mondjuk van keresztje, az nem jelenti azt, hogy ő ortodox templomba megy, mert ugye, Oroszország ortodox ország, hanem csak tudjuk, hogy ez kereszt, ez templom. De mi nem járunk oda.

– Miben hisznek? Hogyan tudná meghatározni a hitük, vallásuk alapját?

– Nagyon sok istenség van, például az erdőnek, a víznek, jégnek is van különleges istene, de megszámlálhatatlanul sok istenség van.

A legfontosabb mind közül a női isten, mert a női energia ad életet.

Nagyon bonyolult szertartások vannak ehhez kapcsolódóan. Különben magyarok voltak az első kutatók, akik tudományosan közelítettek ehhez, ilyen például Reguly Antal (1819–1858, néprajzkutató, utazó, a magyarországi finnugrisztika egyik legelső, kiemelkedő képviselője – szerk. megj.) vagy Schmidt Éva (1948–2002, néprajzkutató, az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának munkatársa, aki Hanti-Manszijszkban hunyt el – szerk. megj.).

De nem úgy tették, mint az oroszok, akik ki- és felhasználni akarják ezt a tudást valamilyen módon. A magyarok azt vizsgálták, hogy hogyan működik a mi hitvilágunk, és hogy vannak-e közös elemek a régi magyar hitvilággal. Reguly azt derítette ki, hogy az ugor nyelvcsaládban a legközelebbi rokonok vagyunk.

Az oroszországi hanti-manysi körzet mocsaras, lapos területen található és ötször akkora, mint Magyarország Fotó: Facebook

– A hantik a Hanti-Manysi Autonóm Körzetben élnek Oroszországban. Elismerik őket külön nemzetként?

– A világon összesen körülbelül 33 ezren vagyunk, Nyugat-Szibériában, az Urál keleti részén élünk. Van hivatalos hanti nyelvoktatás, amelynek keretében anyanyelven lehet tanulni, de ez most nehezen megy, mert kevesen vagyunk. Úgy 50–80 éve az egész körzetnek 70 százaléka hanti-manysi volt, most jóval kevesebben vagyunk már. Az én esetemet említem: az anyanyelvem hanti, amikor iskolába kezdtem járni, az elején hantiul tanultam, aztán orosz osztályba kellett járni, előbb nulladik évfolyamra, ahol elkezdtek oroszul tanítani.

Mivel a hantik közül nagyon sokan nem tudnak jól oroszul, nem tudnak jól érettségizni, egyetemre jelentkezni.

– Ez némiképp hasonló a romániai magyarság helyzetéhez.

– Igen, ezért rendkívül érdekes számomra az ő helyzetük. Tanultam a hungarológián, hogy kik a székelyek, csángók. Az emberek általában csak azt tudják egy országról, hogy ott milyen többségi nyelven beszélnek, de kevesen tudnak a kisebbségekről. Például számomra nagyon hasznos, ha tudom a magyarság történelmét, tudom, hogy Székelyföldön magyarul beszélnek.

És az is jó, hogy itt, Erdélyben azt tapasztalom, hogy magyarul is beszélnek, mert ezt a tapasztalatomat át akarom adni az otthoniaknak, hogy íme, így is lehet létezni, anyanyelvet beszélni, és lehet küzdeni a jogokért.

Ez nálunk otthon nagyon nehéz azért is, mert rengeteg ember nem tud írni, olvasni.

– Cirill ábécét használnak?

– Az 1930-as években a magyaroknak köszönhetően elkezdtük használni a latin ábécét, de mivel Oroszországban élünk, később áttértünk a cirill ábécére, és gyakran változik picit az írásmódunk.

Rengeteg olyan hang van ugyanis a nyelvünkben, amit nem lehet cirill betűkkel leírni, és a magyar tudósokkal közösen próbálnak változtatni az írásmódon.

Magyarországon három egyetem, a pécsi, a szegedi tudományegyetem és a budapesti ELTE az, ahol olyan professzorok tanítanak, akik tudnak hanti vagy manysi nyelven. Például Csepregi Márta (az ELTE Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének oktatója – szerk. megj.), aki segít nekünk megőrizni a nyelvtudást. Az első nyelvtudományi intézetet a hanti-manysi körzetben Schmidt Éva hozta létre, és mai napig működik.

A hanti-manysik egyébként nehezen jutnak el Európába, legfeljebb Erasmus-programon keresztül juthatnak el ide. A magyaroknak oroszul meg kell tanulniuk, hogyha el akarnak jutni, vagy hosszabb időt akarnak tölteni nálunk, Nyugat-Szibériában, ezért nehézkes a hanti-manysik és a magyarok kapcsolattartása.

Szigiletov Vitalij nagynénjével Nyugat-Szibériában, a hanti-manysi körzetben Fotó: Facebook

– A hantik általában tudják, hogy a magyarok közeli nyelvrokonaik?

– Vannak, akik az ősi tudás szerint tudják, hogy Magyarországon vannak a nyelvrokonaink, de mi nem azt mondjuk, hogy „rokon”, hanem hogy „testvérünk”.

A mi öröklött tudásunk, a hanti sámánok tudása szerint a „magyar testvér” valaha régen elment tőlünk, és a távoli jövőben majd csupán egyetlen nép fogja tudni összekapcsolni a Nyugatot és a Keletet, és ez a magyar lesz.

Ezt a fiatalok annyira nem tudják, az öregek igen, a népköltészetünkben is benne van, nagyon szépen kódolva. Ezt a hanti „kódot” csak két nép tudja megfejteni, a manysi, akik 13 ezren vannak, és a magyarok.

Mi, hantik és manysik már tudjuk, hogy nem fogunk fennmaradni, mert nagyon kevesen vagyunk, az oroszosodás, a globalizáció miatt, de egy nép megmarad, a magyar.

Az ősi tudás nagyon fontos nekünk, de nem nyugat-európai módon, nem írással rögzítve, nem az írás-olvasáson keresztül terjesztve.

– Hanem hogyan?

– Például a népviseletünk ilyen és ehhez hasonló kódolt üzeneteket közvetít.

Mivel nálunk mínusz 62 fok is van télen, ilyen hidegben nem sokat kommunikálunk egymással, mert nincsen arra energia. Hanem ha jön valaki hozzánk, akkor a ruha alapján lehet olvasni az üzeneteket.

A ruha mintázatával, színével azt jelezzük például, hogy hova való, hány éves az illető. Mondjuk ha kék színt visel, akkor azzal azt jelzi, hogy a folyónál született, ha zöldet, akkor azt, hogy erdőben. De ez sajnos ma már egyre kevésbé divat, és a fiatalok már nem tudják ezt a kódrendszert.

– A hanti közösség mennyire őrzi a hagyományokat, és a fiatalok mennyire zárkóznak fel a globalizációhoz?

– A fiataljaink egy része az erdőben él, vannak ismerőseim, akik nem néznek tévét, nem használnak telefont, eldugott helyen laknak, ott próbálják fenntartani magukat. A hanti-manysi körzet ötször akkora, mint Magyarország, ennek a hatalmas területnek hetven százaléka mocsaras, lápos, vizes terület, ezért kevés az út, nem lehet közlekedni sok helyen csak helikopterrel.

Az emberek általában nem faluban élnek, hanem elszigetelten, egy-egy család, száz kilométeres körzetükben nincsen senki.

Áram sincsen ezeken a helyeken általában, bár ez most már változik, van, ahol benzinért, pénzért lehet áramot vásárolni. Az elszigetelten élők kapnak állami támogatást, de hiába, mert nincs ahol elkölteniük. Van persze, aki csatlakozik a globalizációhoz, és van, aki egyáltalán nem: akad, aki sem oroszul nem tud, sem írni, sem olvasni, sem számolni.

– Most jár először Erdélyben. Milyennek tűnik a régió?

– Nagyon másnak tűnik az itteni nyelvjárás miatt. A buszon, amikor idejöttem Budapestről, volt egy lány, aki innen származik. Beszélgettünk.

Úgy gondoltam először, hogy nem magyar, magyarul csak megtanult, mivel teljesen másképp beszélt, sokkal érthetőbb volt az akcentusa, mint a magyarországiaknak. És kiderült, hogy erdélyi.

Szerintem az ittenieknek tisztább, nyitottabb az akcentusa, mint a pestieknek, nekem mindenképp szebbnek tűnik.

Legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugorok

Legközelebbi nyelvrokonainkat, az Ob és mellékfolyói vidékén lakó vogulokat és osztjákokat nevezzük összefoglalóan obi-ugoroknak – olvasható az ELTE finnugor tanszékének honlapján. Saját nyelvükön a manysi (vogul) és a hanti (osztják) névvel illetik nemcsak magukat, de a másik népet is, tehát – bár lényegesen eltérő nyelvük nem teszi lehetővé egymás megértését – egy népnek tartják magukat. E kis lélekszámú népek (vogul kb. 13 ezer fő, osztják kb. 30 ezer fő) egyes csoportjai oly nagy távolságra élnek egymástól a hazánknál többször nagyobb nyugat-szibériai tajgaövezetben, hogy nyelvjárásaik akár külön nyelvnek is tekinthetők.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.