A magyar kultúra napjára, Moldvából szeretettel

-- Külsős szerző -- 2023. január 22., 08:17

A magyar kultúra napja alkalmából osztotta meg gondolatait a Krónikával Kádár Elemér néptáncpedagógus, aki évek óta életvitelszerűen a moldvai Csángóföldön él és dolgozik. Mint fogalmazott: „a ma is élő, megismerhető középkori kultúra, a Halotti beszéd és könyörgés nyelvezete és lelkülete itt van. Még!” „Ide Mohács után nem jutott el a nemzeti irodalom, színház, tudomány és popkultúra, nem alakult ki a modern Európára jellemző pontos jelentésű szakfogalmakkal operáló kritikai szemlélet, ellenben az emberek ma is hittel vallják, hogy amit gondolnak, mondanak, tesznek vagy nem tesznek, azzal el kell majd számoljanak az utolsó ítélet napján.”

A magyar kultúra napjára, Moldvából szeretettel
galéria
Klézsei és budai hagyományőrzők táncoltak együtt erdélyi fiatalokkal Székelyudvarhelyen, az Erdélyi Táncháztalálkozón tavaly ősszel Fotó: Kádár Elemér

A magyar kultúra napja lassan beépül a rendes éves eseménynaptárunkba, számon tartjuk és elvárjuk, hogy kulturális intézményeink produkáljanak valami méltót és szépet, valami igazán lélekemelőt ezen a napon, amitől büszkék lehetünk arra, hogy mindehhez nekünk bizony, közünk van! Rendes mindennapi lövészárok-háborúink is némiképp alábbhagynak ilyenkor, hiszen mindabban, amit ezen a napon ünneplünk, azért mégiscsak testvérek vagyunk, Balassi, Zrínyi, Apácai, Mikes Kelemen, Csokonai, Petőfi, Arany, Jókai, Liszt, Bartók és Kodály, Kányádi és a Magyar Állami Népi Együttes mindenkié! A sor természetesen még hosszan folytatható lenne a Kolozsvári-testvérekkel, a kazettás mennyezetfestő Umlingokkal, Barabás Miklóssal, Csontváryval, Fadrusszal, Kós Károllyal, Sütő Andrással… Kőrösi Csoma, a két Bolyai, Szent-Györgyi Albert…

Aztán eszünkbe jut, hogy a kultúra szavunk tulajdonképpen nem csak magasművészetet és tudományt,

hanem valójában életmódot jelent, s ami ezzel még képbe kerül, az már nem is fér el az asztalon. És most képzeljük el, hogy mindaz, ami a magyar kultúra kapcsán nekünk, Kárpát-medencei magyaroknak azonnal eszünkbe jut, Moldvában szinte teljesen ismeretlen. Megvalósult ugyan Tatros várában a reneszánsz kor hajnalán egy bibliafordítás – az első magyar bibliafordítás! – de aztán több évszázados török hódoltság jött, és itt nem hirdették Isten Szent Igéjét anyanyelven a protestáló prédikátorok, nem voltak hitviták, véreiket felkaroló bőkezű mecénások, iskola-alapítások sem, sem messzi országok egyetemeit járó, majd hazatérő vándordiákság, felvilágosodás, nemzeti emancipáció, nemzeti romantika, szabadságharcok. Vagyis mindaz, ami révén a Kárpát-medencei magyarság erős nemzetté összeforrni képes volt.

Nemcsak magyarul tanítják a gyerekeket, az „egész csángó lelket” segítik kibontakozni
Nemcsak a magyar nyelv és kultúra (vissza)tanítására, de a csángó gyerekek lelkének formálására is hangsúlyt fektet a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) tehetséggondozó programja – mondta el a Krónikának Orbán Imola pszichológus, programfelelős.

Ide Mohács után nem jutott el a nemzeti irodalom, színház, tudomány és popkultúra,

nem alakult ki a modern Európára jellemző pontos jelentésű szakfogalmakkal operáló kritikai szemlélet, ellenben az emberek ma is hittel vallják, hogy amit gondolnak, mondanak, tesznek vagy nem tesznek, azzal el kell majd számoljanak az utolsó ítélet napján.

A csíksomlyói búcsún minden évben részt vesznek népviseletbe öltözött moldvai csángók Fotó: Kádár Elemér

És az istenadta nép, a moldvai csángómagyarok is bizony igen gyakran kételkednek benne, hogy vajon ők tényleg a magyar anyanemzethez tartoznak-e. Hiszen amióta csak vannak itt iskolák, azt tanítják azokban nekik – mi több, ezt mondja nekik a templomban Isten felettébb méltatlan, ámde felkent szolgája is – , hogy ők csupán „eltévelyedett románok”, akik régen egy időre a szörnyű vétkek özönét elkövető rettenetes ellenség hatása alá kerültek ugyan, de immár a veszély elmúlt, a hatalom immár vigyáz rájuk.

Erőszakkal is, ha kell.

Megpróbálom még egyszer kihangsúlyozni: ebben a mesés vadkelet-európai tartományban az emberek (főleg a csángómagyarokra gondolok itt, de igen, a többségi nemzet tagjai is) a művelt Európáról, jogokról, egyenlőségről és szabadságról hallani is csak elméletben, alig és keveset hallottak, nem ismerik a modern nemzet fogalmát, a nemzetiség és az állampolgárság közötti különbséget, saját igazi történelmüket.

Identitásuk nem nemzeti, hanem vallási alapú ma is, megtapasztalni pedig csak a kérlelhetetlen, erőszakos elnyomást volt alkalmuk,

de azt évszázadokon keresztül, sokszor és sokféleképpen, egyénileg és közösségileg is.

Az emberek pedig megpróbálnak mindenféle körülmények között életben maradni, hát beolvadnak vagy elmenekülnek, így megy ez emberemlékezet óta, semmiféle harcnak nem látják értelmét, a győzelemben nem hisznek.

A moldvai csángók identitása nem nemzeti, hanem vallási alapú ma is Fotó: Kádár Elemér

És nem segít rajtuk az sem, hogy amikor velünk, Kárpát-medenceiekkel találkoznak – akik valljuk be: pár sablonos, akár pozitív, akár negatív módon elfogult mítoszon kívül, ami a moldvai csángómagyarokat a mi elménkben körüllengi, nem nagyon tudunk a mindennapi valóságukról semmit – azonnal az irreális elvárásainkkal szembesülnek: tudsz magyarul? Rendesen nem tudsz, hiszen nem értem, amit-ahogy beszélsz…

Miért nem magyar a neved? Március tizenötödikén miért nem hordasz magyar-trikolór kokárdát? Hogy-hogy nem olvastad A kőszívű ember fiait?

Hogy-hogy te román nyelvű misére jársz? Miért hallgatsz román popzenét? Nem tudod a Nemzeti dal-t sem…???

Másik véglet, a zavarba hozó és tapintatlan szánakozás: szerencsétlen nép szerencsétlen gyermekei, rettenetesen tragikus, ahogy elbánt veletek a történelem, tatárok, törökök, oroszok, románok… Na, de most majd mi megmentünk!

Gyere, megtanítom neked a Nélküled-et, az már majdnem himnusz, és kapsz csokit. Ettél már csokit?

Karácsonyi kántálás a Bákó megyei Pokolpatakon Fotó: Kádár Elemér

Pedig nekünk van közös magyar kultúránk, amit ezen a napon különösen, de amúgy bármikor/mindig együtt ünnepelhetnénk. Csakhogy, amit ebből a moldvai magyarok a mai napig megőriztek és ugyan nem feltétlenül tudatosan, de mégiscsak tudnak, azt mi többnyire már nem ismerjük, nem ismerjük fel, ha találkozunk is vele, nem tartjuk a magunkénak.

Itt arra a hatalmas középkori kulturális örökségre gondolok, amit az

ez iránt nyitott tudósaink részben visszahoztak ugyan a témára fogékony kevesek látóterébe, de amiből a legtöbb nemzettársunk valahogy mégis kimaradt:

a csodálatos balladakincs, dallamok és szövegek mesés gazdagsága, archaikus virág- és istenes énekek, apokrif magyar nyelvű népi imádságok, furulya- és kobozmuzsika, sajátos hegedűjáték, részben keleti, részben nyugati eredetű közép- és reneszánsz kori, egykoron a királyi udvarokban táncolt, de a hatalmas újdonság-dömping miatt mára szinte minden más európai kultúrtájról eltűnt körtáncok, a rendkívül régies lepelszoknyás népviselet, a szövés, hímzés, a földből való építkezés, a gyógyfüvek, gyógyító ráolvasások és a savanyú ételek tudományának kimeríthetetlen tárháza, és/de legesleginkább az a lelkület, ami mindezt áthatja és körüllengi, ami ezeknek az embereknek sajátja! A ma is élő, megismerhető középkori kultúra, a Halotti beszéd és könyörgés nyelvezete és lelkülete itt van! Még! Bár nem tudatos, nem szándékosan őrzött módon, hanem „csupán”, mert itt ez így szokás.

Arca van és kezei és története, érzései, szíve-lelke, békét remél, azért imádkozik, amit és ahogyan mond,

az akkor is összeköt vele, ha szavát nem értjük, nem azért, mert nem magyarul beszél, hanem talán éppen azért, mert ő tényleg magyarul beszél, nála a szavaknak még az eredeti értelme érvényes.

A bizalmát elnyerni azonban érthető módon nem könnyű, ki kell azt érdemelni, nagy türelemmel, szeretettel és a megértés igaz szándékával.

Mindezt felismerni, megismerni és a mindennapi műveltségünk, a mi közös magyar kultúránk részévé tenni újra olyan lenne, mint egy sokadik emeleten élőnek végre lejönni a földszintre, netán kijönni a csilláros-tükrös, újabban már inkább digitális-virtuális beltérből a virágos rétre. Ahol amúgy esetleg esik az eső, vagy fúj a szél, de aminek megismerése nélkül az a beltér, az az emelet csak egy alapjaitól elszakadt, ezáltal nem is teljes, és nem is teljesen érthető részlete az igazságnak.

És ebből a megvilágításból – hogy sokkal több közös kultúrkincs köt minket össze, mint amennyi különbség elválaszt

– talán már azok a fentebb emlegetett mindennapi lövészárok-háborúink is másképpen néznének ki, mint amilyennek ma látjuk.

Gyermekek viseletben. Fiatalok néptánctábora a Bákó megyei Lábnyikon, a MCSMSZ táborközpontjában Fotó: Kádár Elemér

Egy nagy, erős alapokon nyugvó, minden alkotóelemét a helyén tudó falazat talán nem inogna a szélben, s megvédene bennünket a bizonytalankodó izgágák kicsinyességétől, mely rákfene ma oly nagyon erősen jelen van közöttünk.

Utóirat helyett: Harangozó Imre, a vallási néprajz kiváló magyarországi tudósa hívta fel rá a figyelmemet, hogy a Hegyet hágék, lőtőt lépék, kőkápolnecskát láték kezdetű moldvai csángómagyar archaikus népi imánk fő motívuma bizony, jelen van Sinka István pásztor-költő Napimádó című versén túl Kölcsey Ferenc kiváló költeményében, a mi nemzeti himnuszunkban is, amelynek születésnapját éppen most ünnepeljük.

Ezt véssük ma a szívünkbe és soha ne feledjük el!

Petrás Mária Magyarországon élő moldvai csángómagyar képzőművész és népdalénekes munkája Fotó: Kádár Elemér

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport