Tőkés Lászlóról, az „Isten kiválasztottjából” lett „kényszerpolitikusról” értekeztek egy budapesti konferencián

Tőkés Lászlóról, az „Isten kiválasztottjából” lett „kényszerpolitikusról” értekeztek egy budapesti konferencián

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke és Tőkés László a budapesti Reménység Szigetén

Fotó: Gazda Árpád

Miként volt Tőkés László „Isten kiválasztottja”, hogyan vált az ugyanazon a helyen bekövetkezett második temesvári csoda főszereplőjévé, és a rendszerváltás elejére jellemző „kényszervállalkozók” mintájára miként lett „kényszerpolitikus”? Többek között ezeket a kérdéseket vizsgálta a budapesti Reménység Szigetén a hét végén tartott Németh Géza Nemzetközi Tudományos Konferencia, melynek egyháztörténeti szekciója Tőkés László életével és munkásságával foglalkozott. Isten kiválasztottjának nővére, Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet nevezte Tőkés Lászlót, aki a családi háttérről tartott előadást, a „kényszerpolitikus” minősítés pedig Németh Zsolttól, az Országgyűlés külügyi bizottsága elnökétől származik.

Krónika

2024. június 03., 16:192024. június 03., 16:19

2024. június 03., 20:472024. június 03., 20:47

A temesvári forradalmat elindító lelkésszel, későbbi püspökkel, európai parlamenti képviselővel foglalkozó szekcióülést megnyitó Demeter Szilárd, a Nemzeti Múzeum főigazgatója azt a hét évet idézte beszédében, amikor Tőkés László irodavezetőjeként dolgozott Nagyváradon. Elmondta: személyesen is sokat köszönhet az egykori püspöknek, de sokat köszönhet neki az erdélyi magyarság és az egész Európa.

Azt tanulta meg egykori főnökétől, hogy „ne az ahogy lehet, hanem az ahogy kell emberei legyünk”.

Az anyagi háttér nélkül elindított Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) tanársegédjeként azt jegyezte meg, hogy a munkának nem a bér, hanem az eredmény a jutalma. Hozzátette: munkamorált is tanult Tőkés Lászlótól. „Ha a főnök többet dolgozik, mint a beosztottak, akkor a beosztottaknak alig van alapjuk zúgolódni a munkamennyiség miatt” – jelentette ki. Azt is az irodavezetői évek tanulságának nevezte, hogy az aktuálpolitika nem írhatja felül a nemzeti gondolkodást.

Galéria

Tőkés József, a volt református püspök testvére, Szilágyi Zsolt, Toró T. Tibor, Németh Zsolt és Tőkés László eszmecseréje a konferencia keretében

Fotó: Gazda Árpád

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a magyar nemzetpolitika lelkiismeretének nevezte Tőkés Lászlót. Megjegyezte: az államigazgatásban rendkívül fontos az intézményi emlékezet. A sokat látott, sokat megélt kollégák nélkülözhetetlenek, mert tudják, hogy mikor milyen kihívás érte az intézményt, arra hogyan reagáltak, és mi lett annak a következménye. A nemzetpolitikai intézményi emlékezet egyik legfőbb birtokosának nevezte Tőkés Lászlót. Alapvető nemzeti érdeknek mondta, hogy ez az emlékezet papírra vetve közkinccsé váljék.

Abban látta az egykori temesvári lelkész nagyságát, hogy „megszólalt, amikor a félelem mindenkinek a torkára fagyasztotta a szót”.

Úgy vélte: a lelkész paradox módon Ceaușescunak köszönheti az életét, mert a diktátor parancsba adta, hogy csak kövessék a mozgását, de ne likvidálják. Így Tőkés László „az Isten iránti hűségből” nem vértanúvá, hanem rendszerbuktató katalizátorrá, hőssé vált. „Isten a diktátort is tudja céljaira használni” – állapította meg a politikus.

Megjegyezte: a pillanat hozta ki belőle a hőst, de az ilyen pillanatokban csak az jöhet ki az emberből, ami benne van neveltetése, életútja révén. Tőkés László az értékek felől érkezett a politikába. „Sokan lettek kényszervállalkozók a rendszerváltás után. Nem akartak üzletemberré lenni, de csak így folytathatták vállalkozásaikat, így tudtak számlát adni. Tőkés László kényszerpolitikus lett Nicolae Ceaușescu totalitárius rendszerének köszönhetően” – állapította meg. A forradalom során ugyanis azzal szembesült, hogy az általa képviselt értékek politikai erőtérbe kerültek. Politikusként is kitartott azonban az értékei mellett a nemzetpolitikai vonalvezetésben.

Galéria

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a nemzetpolitikai intézményi emlékezet egyik legfőbb birtokosának nevezte Tőkés Lászlót

Fotó: Gazda Árpád

Németh Zsolt a püspök által a politikában képviselt értékek között említette a kompromisszum nélküli szembenállást a kommunizmus örökségével. „Annak, hogy a kommunista múlt kísért és eleven, a legelemibb ténye manapság Ukrajna lerohanása. (...) Ezért is a magyar álláspont az, hogy békét kell teremteni, de Ukrajna szuverenitásának a helyreállításával” – fogalmazott a fideszes politikus.

Németh Zsolt az autonómiát tekintette a másik értéknek, amelyet Tőkés László állhatatosan képviselt. Úgy vélte: a demokrácia nem zárja ki, de nem is biztosítja magától értetődően az autonómiát. Vannak demokráciák, amelyekben több, másokban kevesebb autonómiát biztosítanak polgároknak és az általuk alkotott közösségeknek. De a demokráciában szabad vitázni az autonómiáról vagy akár a „védhatalmi státusról” – hivatkozott arra a kifejezésre, amelynek említése miatt a román állam visszavonta Tőkés Lászlótól a Románia Csillaga érdemrendet. Úgy vélte, a volt püspök az autonómia legitimitását elvitatókkal áll szemben. A demokrácia csorbulásának, a kommunizmus örökségének nevezte az autonómianarratíva jogának az elvitatását.

A politikus szerint példátlan lépés Tőkés László román állami kitüntetésének a visszavonása, de hát példátlan volt az is, ahogy az egykori temesvári lelkész lebontotta a hallgatás falát. Úgy vélte, „Tőkés László személyének a lebontása”, forradalmi szerepének az elhallgatása is példátlan.

A magyar–román együttműködés szükségességének a képviseletét nevezte a harmadik olyan értéknek, amelyet a lelkész-politikus következetesen képviselt. „Nincs sikeres nemzetpolitika szomszédságpolitika nélkül, és nincs sikeres szomszédságpolitika nemzetpolitika nélkül” – idézte az 1990-es években megfogalmazódott magyar politikai irányvonalat. Németh Zsolt úgy vélte: szükség van arra a „tőkesúlyra”, amelyet Tőkés László jelenít meg, és amely azt biztosítja, hogy a magyar nemzetpolitika hajója kormányzatoktól függetlenül szépen, egyenesen haladjon.

Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet arról tartott előadást, hogy nem magától jött az a helytállás, amit testvére Temesváron tanúsított: az szinte kötelező volt nemzedékeken keresztül a családban, amelyben Tőkés László felnőtt. Úgy vélte: testvére Isten kiválasztottja volt, és a szülei helytállásának a példáját követte. Hét testvére pedig mellette állt a nehéz időkben.

Galéria

Fotó: Gazda Árpád

Gazda Árpád, Tőkés László egykori temesvári harcostársa előadásában csodának minősítette, hogy a lelkész ellenállása a diktatúra bukásához vezetett. Ennek a valószínűsége a nullához közelített. Arra hívta fel azonban a figyelmet, hogy nem ez volt az első csoda ugyanazon a helyen.

A temesvári református templom éppen azon a helyen épült, ahol 1514-ben kivégezték Dózsa Györgyöt. A hely azóta folyamatosan meg volt jelölve, nem a történelmi esemény miatt, hanem azért, mert a kivezényelt tömeg a kivégzés idején Mária-jelenést látott. Ezért áll ma is Mária kápolna a református templom mellett.

Kóczián Viktória, a Legato Alapítvány tudományos munkatársa a Protestáns életutak a diktatúrában című kutatási tervről számolt be, amely Tőkés László, a budapesti Erdélyi Gyülekezetet alapító Németh Géza, valamint a felvidéki Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök életútját kutatja. Gonda László, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem általános rektorhelyettese, a kutatási program szakmai vezetője úgy vélte: Németh Géza és Tőkés László munkáját az általuk vállalt bibliai ige tette hasonlatossá. Mindketten vallották ugyanis, hogy „Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek”.

Galéria

A konferencián elhangzott: szükség van arra a „tőkesúlyra”, amelyet Tőkés László jelenít meg

Fotó: Gazda Árpád

A diktatúra idején Tőkés László által kibontakoztatott ellenállási mozgalom történetét Molnár János egyháztörténész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott tanára, Tolnay István a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) tanügyi tanácsosa és Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) volt elnöke idézték. A volt püspöknek az erdélyi autonómiamozgalomban betöltött szerepéről Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) alelnöke tartott előadást. Az igazság kimondásának a kockázatairól Zalatnay István, a Károly Gáspár Református Egyetem tanára, a kommunista diktatúra történeti kutatásának a kihívásairól Varga Andrea Bukarestben élő jogtörténész beszélt.

Tőkés László nézőként vett részt a róla szóló konferencián. Vasárnap azonban ő hirdette az igét az eseményt befogadó, és a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezetben. A Németh Géza által alapított gyülekezetnek otthont adó egykori szovjet laktanyát a gyülekezet nevezte el Reménység Szigetének. A területen épülő református templomot Erdély tájegységeinek az emlékhelyei veszik körül, amelyek mindegyikének falain az ott született hírességek emléktábláit helyezték el az évtizedek során. A vasárnapi istentisztelet után Tőkés Béla református lelkész emléktábláját avatták fel. A nagybányai esperesről évtizedekkel a halála után derült ki, hogy mártírhalált halt, a kommunista politikai rendőrség, a Securitate áldozata volt.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 05., péntek

„Horrorkaravánok” miatt büntettek Magyarországon, román rendszámú volt az ellenőrzött járművek többsége

Négynapos, kiemelt célellenőrzés keretében vizsgálta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) az autószállítókat: az ellenőrzött 53 járműnél összesen 60 jogsértést észleltek, 11 járműnél az ellenőrök a továbbhaladást is megtiltották.

„Horrorkaravánok” miatt büntettek Magyarországon, román rendszámú volt az ellenőrzött járművek többsége
2024. július 05., péntek

Zelenszkij: nem lehet szó ellentámadásról, a védekezésre összpontosítunk, de kevés a fegyver

Ukrajna hálás a nyugati partnereknek a támogatásért, de a megígért segítség túl lassan érkezik, ami megnehezíti a helyzetet a frontvonalakon – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott, csütörtökön megjelent interjúban.

Zelenszkij: nem lehet szó ellentámadásról, a védekezésre összpontosítunk, de kevés a fegyver
2024. július 05., péntek

Nagy-Britannia választott: Rishi Sunak konzervatív miniszterelnök elismerte a Munkáspárt győzelmét

Rishi Sunak konzervatív párti brit miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozatában elismerte, hogy az eddigi legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt megnyerte az előző nap tartott nagy-britanniai parlamenti választásokat. A Labour választási győzelmét a szavazatszámlálások részeredményei is hivatalosan megerősítették.

Nagy-Britannia választott: Rishi Sunak konzervatív miniszterelnök elismerte a Munkáspárt győzelmét
2024. július 05., péntek

Akkorát nyerhetett a Munkáspárt a brit választásokon, hogy beleremegett a Big Ben

A Munkáspárt nyerte meg a csütörtökön tartott nagy-britanniai parlamenti választásokat a választóhelyiségek zárása után közzétett exit poll szerint.

Akkorát nyerhetett a Munkáspárt a brit választásokon, hogy beleremegett a Big Ben
2024. július 04., csütörtök

Putyin kimondta, miért nem lehet tűzszünetet hirdetni Ukrajnával, és megintette a Nyugatot

Tűzszünet mindaddig lehetetlen, amíg nem kezdődnek béketárgyalások Ukrajnával – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki asztanai sajtótájékoztatóján az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Putyin kimondta, miért nem lehet tűzszünetet hirdetni Ukrajnával, és megintette a Nyugatot
2024. július 04., csütörtök

Terrortámadássá minősítették át a vádakat a Robert Fico elleni merénylet ügyében

Szlovákiában terrortámadássá minősítették át a vádakat a Robert Fico kormányfő elleni májusban elkövetett merénylet ügyében – közölte szerdán Maros Zilinka főügyész a Facebookon.

Terrortámadássá minősítették át a vádakat a Robert Fico elleni merénylet ügyében
2024. július 04., csütörtök

Potápi: ha nincs összefogás, a magyarság nem tud megfelelő érdekképviseletet kivívni magának

Ha nincs összefogás, akkor a magyarság nem tud megfelelő érdekképviseletet kivívni magának – hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Vajdasági Szabadegyetem megnyitóján.

Potápi: ha nincs összefogás, a magyarság nem tud megfelelő érdekképviseletet kivívni magának
2024. július 04., csütörtök

FRISSÍTVE – Rakétákkal és drónokkal támadta Izraelt Libanonból a Hezbollah, Izrael ellencsapásokat mért Dél-Libanonra

Libanonból kétszáz rakétát és húsz drónt lőtt ki Izrael északi részeire a Hezbollah csütörtök délelőtt – jelentette az izraeli katonai rádió.

FRISSÍTVE – Rakétákkal és drónokkal támadta Izraelt Libanonból a Hezbollah, Izrael ellencsapásokat mért Dél-Libanonra
2024. július 04., csütörtök

Ismét körvonalazódik egy Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodás

Izrael és a Hamász a jelek szerint egy tűzszüneti és túszszabadítási keretmegállapodás elfogadásának küszöbén áll – közölte egy, a tárgyalásokat jól ismerő izraeli forrás.

Ismét körvonalazódik egy Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodás
2024. július 04., csütörtök

Nagy-Britannia választ: a legnagyobb ellenzéki erő rekordmértékű győzelmét vetítik előre a felmérések

A legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt rekordmértékű győzelmét vetíti előre a csütörtöki nagy-britanniai parlamenti választások előtt közzétett utolsó felmérés is.

Nagy-Britannia választ: a legnagyobb ellenzéki erő rekordmértékű győzelmét vetítik előre a felmérések