Az autonómia kérdését nem lehet a végtelenségig szőnyeg alá söpörni – Tízéves az Európa Tanács Kalmár-jelentése

Az autonómia kérdését nem lehet a végtelenségig szőnyeg alá söpörni – Tízéves az Európa Tanács Kalmár-jelentése

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének helyszíne Strasbourgban

Fotó: Facebook/Európa Tanács

Tíz évvel ezelőtt, 2014 áprilisában fogadta el az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Kalmár Ferenc A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában című jelentését. A brassói származású magyarországi politikus számára a székelyföldi autonómiaküzdelem adta az ihletet a kezdeményezéséhez. Kalmár Ferenccel a jelentés létrejöttének történetét, utóéletét, az önrendelkezés kivívásának esélyeit jártuk körül.

Makkay József

2024. április 12., 19:212024. április 12., 19:21

2024. április 13., 07:292024. április 13., 07:29

– Amikor 2010-ben a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) színeiben magyarországi képviselőként az Európa Tanácsba került, Andreas Gross svájci képviselő 2003-ban elfogadott jelentése biztosította a kollektív jogok európai küzdelmének az alapját. Hogyan lehetett erre építkezni?

– Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által 2003 júniusában elfogadott Gross-jelentés akkoriban egyedüli volt, amely részletesen foglalkozott az autonómiával. A címe (Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai, mint az európai konfliktusok megoldását ösztönző forrás) azt jelezte, hogy igen érzékeny kérdésről van szó. Korábban a téma tabukérdésnek számított az Európa Tanácsban.

Idézet
A Gross-jelentés törte meg a jeget, és felhívta az európai országok figyelmét arra, hogy az autonómiák kérdésével igenis foglalkozni kell.

Jómagam 2010-ben úgy mentem Strasbourgba az Európa Tanácsba, hogy a nemzeti kisebbségek jogaival foglalkozom. Akkor ismertem meg Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét, aki többször járt Strasbourgban. Megtapasztaltuk, hogy Európában kevesen tudnak a székelyekről, és még kevesebben a székelyföldi autonómiatörekvésekről.

– 2011-ben megszületett az első magyar siker, amikor ismét napirendre került az autonómia ügye.

– Gaudi-Nagy Tamás képviselő társammal felfigyeltünk Marina Schuster német képviselő asszony készülő jelentésére, aki az önrendelkezéshez való jogot járta körül, illetve azt, hogy miként illeszkedik az államok integritásához. Ez magyar szempontból fontos témának bizonyult, ezért mi is elkezdtünk foglalkozni az üggyel. A határozat eredeti változatában azt szerepelt, hogy az államoknak a nemzeti kisebbségek vonatkozásában be kell tartaniuk az Európai Kisebbségvédelmi Keretegyezményt. Tamással úgy ítéltük meg, hogy ez gyenge lábakon áll, mert a keretegyezmény elsősorban egyéni jogokról rendelkezik, és nem foglalkozik a kollektív jogokkal. A képviselő asszonnyal egyeztetve

Idézet
az ügynek megnyertük Adreas Grosst, hogy az autonómiáról szóló határozatát beemelhessük Marina Schuster jelentésébe.

Ügyködésünket siker koronázta, és a Gross-jelentés után immár másodikként a Schuster-jelentés is közvetett módon beemelte a kollektív jogokat.

– Az Európa Tanácsnak számos olyan ország is tagja, amelyek nem nevezhetőek a nemzeti kisebbségek barátainak. Nem akadályozták meg a ,,magyar lobbi” sikerét?

– Nyilván volt ilyen szándék, de a lobbitevékenységünk mégis sikeres lett. Tudtuk, hogy ha a témának megnyerjük a köztiszteletben álló Andreas Grosst, a jelentés át fog menni az Európa Tanács plénumán. Ehhez az kellett, hogy mindent megfelelő módon készítsünk elő. Emlékszem, az Európa Tanácsban a hétfői ülésnapot frakcióvacsorák zártak. Egy ilyen vacsorán a jogi bizottság elnökének az asztalához ültem, akit azt est folyamán meggyőztem arról, hogy miért fontos a jelentés elfogadása. A ciprusi görög úriember megértette az érvelésemet, és a jogi bizottságban egyhangú támogató szavazat született, ami zöld utat mutatott a közgyűlés előtt. 2011 őszén a Schuster-jelentést abban a formában szavazta meg az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, ahogyan közösen elképzeltük.

– Milyen út vezetett az ön nevével fémjelzett, és 2014-ben megszavazott Kalmár-jelentéshez?

– A Schuster-jelentés megszavazását követően több felszólalásomban is arról beszéltem, hogy Európában nem csak délszláv, katalán, vagy más kisebbségi kérdés létezik, hanem a Kárpát-medencében van egy megoldásra váró magyar kérdés is. A jelzéseim elmentek a fülek mellett, érdemben senkit nem foglalkoztatott. Székelyföld kapcsán született meg az ötlet, hogy új jelentés kellene, amely a kollektív jogok szerepét hangsúlyozza az autonómiatörekvések érdekében.

Idézet
A magyar delegációban döntés született, hogy a jelentés beterjesztője egy délvidéki képviselő legyen. A vajdasági Kovács Elvira elvállalta,

és együtt jártuk el az előterjesztéshez szükséges aláírások összegyűjtését a frakciókban. A kezdeményezést beadtuk az Európa Tanács bürójának, amelynek döntési joga van arról, hogy a határozatjavaslatnak legyen-e folytatása. Beterjesztésünkre rábólintottak, és megküldték az esélyegyenlőségi és a diszkriminációellenes bizottságnak – amelynek mindketten tagjai voltunk. A szakbizottság kellett a jelentéshez raportőrt kinevezzen.

Galéria

Kalmár Ferenc volt a kezdeményezője a tíz évvel ezelőtt elfogadott ET-jelentésnek a nemzetiségi kisebbségek kollektív jogairól

Fotó: MTI

– Végül miként terjesztette mégis ön a plénum elé a jelentést?

– Kovács Elvira gyereket várt, ő tovább nem tudta vállalni a munkát, így léptem a helyébe. De ez sem ment simán, mert egy görög képviselő asszony is jelentkezett raportőrnek. Tudtam, ha őt választják meg – Görögországban a nemzeti kisebbség fogalmát sem ismerik el, csupán vallási kisebbség létezik –, akkor a jelentés bukott ügy lesz. A szakbizottságban megversenyeztettek, és a görögök kivételével végül mindenki rám szavazott. Innentől fogva elkezdődött egy kétéves kemény munka, aminek sikeréhez hozzájárult az is, hogy szakbizottságunk svéd elnöke – aki kisebbségiként Finnországban született, és később települt át szüleivel az anyaországba – mindenben támogatott.

Idézet
A jelentés előkészítéséhez szükséges tényfeltáró látogatások közül hármat fogadott el az Európa Tanács.

Az elsőt én javasoltam Dél-Tirolba, másodikként Finnországot vették fel, a harmadik helyszínért viszont meg kellett küzdenem. Szerbiába akartam menni – ahol akkoriban még komoly gondok voltak a kisebbségi jogokkal –, de helyette Szlovéniát ajánlották. Végül az én érvem győzött, így egy lépéssel előbbre jutottunk. A munkámat hat-hét magyarországi jogász segítette.

– Mit jelentettek a tényfeltáró találkozók?

– Gyakorlatilag ezzel dokumentáltuk a jelentés tartalmát. Helsinkiben például a parlament épületében kaptunk termet, ahol reggeltől estig fogadtuk a meghívott kisebbségi szervezeteket, illetve azokat, akik találkozni akartak velünk. Nagyon megható volt, hogy egy számi politikus 1300 kilométert utazott, hogy velem találkozhasson, annyira szívügyének tartotta a kollektív jogokról szóló jelentés előkészületeit. Mindhárom országban nagyon fontos tapasztalatokat szereztünk.

– Magyarországon mennyire bíztak abban, hogy az ön jelentését megszavazzák Strasbourgban?

– Igazából nem bíztak benne, hiszen sokan tudták, mit fogok beleírni és ezek mennyire érzékeny kérdések. Nyilván nem beszéltek le róla, sőt támogattak, de később többen is elmondták: nem hitték, hogy a Kalmár-jelentést elfogadja az Európa Tanács. Aminek azért volt némi előjele. Az ET illetékes bizottságának titkársága úgy képzelte, hogy én begyűjtöm a szükséges anyagot, és ők majd elkészítik a jelentést. Ebbe viszont nem mentem bele, mert tudtam, hogy végül nem az lesz, amit kezdeményezőként elképzeltünk. Szerencsére én nyertem, és rábólintottak, hogy folytassam a munkát. Amikor a jelentés első formája elkészült, és erről egy lengyelországi ülésen számoltam be, a teremben nagy csend fogadott. Végül egy észt képviselő szólalt fel, aki azt kifogásolta, hogy a szöveg tartalma túl ,,magyaros”. Elindult egy vita, én pedig vettem a kritikákat. Sorra érkeztek a különböző javaslatok, és ezek függvényében alakítgattunk a szövegen.

A munka két éve alatt több bizottsági ülésen tárgyaltuk, vitattuk meg a jelentés tartalmát. A végső szavazáskor, a plenáris ülésen a legtöbb módosító javaslatot a román delegáció nyújtotta be, de meglepetésemre a finn delegációtól is sok érkezett. A lényeg mégis az, hogy üzenetében és mondanivalójában megmaradt az eredeti elképzelés.

– Kétéves munkáját siker koronázta, és 2014 áprilisában az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elfogadta a Kalmár-jelentést. Hogyan emlékszik a tíz évvel ezelőtti eseményre?

– Száznál többen szavaztak és 72 igen szavazattal a többség elfogadta. A szlovák és a román delegáció ellene szavazott, a román képviselők közül Alina Gheorghiu (mai igazságügy-miniszter) támogatta. A jelentés ellen a török delegáció tiltakozott: azt kifogásolták, hogy a nemzeti kisebbség fogalma nem is létezik, így értelmetlen az egész jelentés. Nyilván az elmérgesedő kurd kérdés miatt nem akarták támogatni: a török álláspontot különvéleményként csatolták a jelentés mellé, ami viszont az elfogadott szöveg tartalmából semmit nem von le.

Galéria

Kalmár Ferenc és Szili Katalin közös küzdelmet folytat a Kárpát-medencei autonómiatörekvések mellett

Fotó: Beliczay László

– Hogyan élte meg a magyar sikert Strasbourgban?

– A jelentéssel átmentem egy hosszú fejlődési szakaszon. Amikor erdélyi magyarként Brassóban nevelkedtem, egyféleképpen láttam a kisebbségi létet. Egyetemistaként Bukarestbe kerülve, a többségi társadalomban a kisebbségi lét egy másik arcát tapasztaltam meg. Amikor házasság révén áttelepültem Magyarországra, itt a többségi társadalom tagjaként formálódott a véleményem. Az Európa Tanácsban végül európai kitekintésben értettem meg a kérdéskört.

Idézet
Amikor a plénum elfogadta a jelentésem, megbizonyosodtam arról, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem válhat egyetlen ország belügyévé sem.

Ma is az a meggyőződésem, hogy az autonómiák ügyére előbb-utóbb lesz európai megoldás.

– Ön 2015-től a budapesti Külügyminisztériumban a kisebbségi vegyes bizottságok magyar társelnökeként tartja a kapcsolatot a Kárpát-medencei utódállamok képviselőivel, akiket a Gross- és a Schuster-jelentés épp úgy nem hatott meg, mint a Kalmár-jelentés. A kollektív jogok tekintetében hogyan lehet túllépni a szlovák és a román ellenálláson?

– Az Európa tanácsi határozatokkal egy nagy baj van: az úgynevezett puha törvények kategóriájába tartoznak, amelyek kötelezőek, de nem kikényszeríthetők. Az Európai Parlament nemrég elfogadta Vincze Loránt EP-képviselő jelentését, amely azt szorgalmazza, hogy sokkal erősebb legyen az együttműködés az Európai Unió társintézményei és az Európa Tanács között. Az Európa Tanács gyakorlatilag az európai demokrácia műhelye, ahol számos témáról készülnek jelentések. Ezekre az Európai Uniónak támaszkodnia kellene, de egyelőre értelmetlen versengés folyik az uniós intézmények között. Mégis vannak biztató előrelépések. A kilencvenes években, nem kis mértékben a dél-szláv háborúk hatására az ET elfogadta a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját, a kisebbségvédelmi keretegyezményt. Akárcsak az 1201-es ajánlás, ezek előírásai részben már bekerültek nemzetközi szerződésekbe, így kötelezővé váltak. Igazi áttörés még nincs, de ami késik, nem múlik.

Az európai országok részéről van egy nem túl erős megfelelési kényszer, hogy ne lógjanak ki a sorból, ezért ímmel-ámmal alkalmazzák az ET-határozatok egy részét. A kollektív jogokról szóló döntések azonban továbbra is félelmet keltenek egyes országokban.

– Mi a tíz évvel ezelőtt elfogadott Kalmár-jelentés erőssége?

– A jelentés a kollektív jogok fogalmát rögzíti, az autonómiákkal együtt a kollektív jogok egyik megtestesítője. Igazi erőssége, hogy egy multilaterális európai szervezettel sikerült elfogadtatni a kollektív jogok jelentőségét, amit Románia és Szlovákia nem fogad el, hogy Ukrajnáról ne is beszéljünk. Vannak európai országok, ahol ezeket a kollektív jogokat megadják a nemzeti kisebbségeknek, máshol viszont szóba sem jöhet. A másik jelentősége, hogy az ember nem csak a jelennek dolgozik. Úgy gondolom, hogy valamikor vissza fognak térni a Kalmár-jelentésre is, mert Európában a nemzeti kisebbségek kérdését előbb-utóbb rendezni kell. Nem lehet a végtelenségig asztal alá söpörni.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 13., hétfő

Elhúzódó háborúra és a NATO-val való összecsapásra készülhet Putyin minisztere leváltásával

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy elhúzódó ukrajnai háborúra és a NATO-val való esetleges jövőbeni konfrontációra való felkészülést alapozta meg azzal, hogy leváltotta Szergej Sojgu védelmi minisztert, és Andrej Belouszovot nevezte ki a helyére.

Elhúzódó háborúra és a NATO-val való összecsapásra készülhet Putyin minisztere leváltásával
2024. május 13., hétfő

Lavrov: ha a Nyugat a harctéren akarja rendezni az ukrajnai válságot, állunk elébe

Ha a nyugati országok a harctéren akarják megoldani az ukrán válságot, Moszkva készen áll erre – jelentette ki Szergej Lavrov megbízott külügyminiszter.

Lavrov: ha a Nyugat a harctéren akarja rendezni az ukrajnai válságot, állunk elébe
2024. május 13., hétfő

Zajlik a Hamász elleni offenzíva Rafahban, a palesztinok szerint összeomolhat az egészségügyi ellátás

Órákon belül összeomolhat az egészségügyi ellátás a Gázai övezetben a harcok sújtotta térséget ellenőrző Hamász iszlamista terrorszervezet hétfői bejelntése szerint, melyben az üzemanyaghiánnyal indokolták a katasztrofális állapotokat.

Zajlik a Hamász elleni offenzíva Rafahban, a palesztinok szerint összeomolhat az egészségügyi ellátás
2024. május 13., hétfő

Romániából Barcelonába akart hamisított ruhákat, zárjegy nélküli cigarettát, alkoholt vinni, de a NAV lekapcsolta

Hamisított márkás ruhákat, parfümöket, továbbá zárjegy nélküli cigarettát és alkoholt is találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy az M5-ös autópályán félreállított román furgonban – közölte a NAV bevetési igazgatósága hétfőn.

Romániából Barcelonába akart hamisított ruhákat, zárjegy nélküli cigarettát, alkoholt vinni, de a NAV lekapcsolta
2024. május 13., hétfő

Súlyos a helyzet Harkivban, az ukránok megpróbáljak megállítani az oroszokat Vovcsanszknál

Folynak a harcok a Harkivi területen található Vovcsanszkért, az ukrán csapatok megpróbálják elhárítani Oroszország kísérletét a város elfoglalására – jelentette az ukrán fegyveres erők vezérkara hétfőn.

Súlyos a helyzet Harkivban, az ukránok megpróbáljak megállítani az oroszokat Vovcsanszknál
2024. május 13., hétfő

Több egyetem diplomaünnepségét félbeszakították a tüntetők, akik New Yorkban hidat zártak le

Több nagy amerikai egyetemen palesztinpárti tüntetők zavarták meg a diplomázó hallgatók záróünnepségét vasárnap és szombaton, New Yorkban a Manhattan hidat zárták le részlegesen a tiltakozók.

Több egyetem diplomaünnepségét félbeszakították a tüntetők, akik New Yorkban hidat zártak le
2024. május 12., vasárnap

Putyin leváltotta a védelmi miniszterét, és egy civilt tett a helyére

Andrej Belouszov eddigi volt első miniszterelnök-helyettest javasolta az orosz védelmi tárca élére Vlagyimir Putyin elnök – közölte vasárnap az orosz parlament felsőháza.

Putyin leváltotta a védelmi miniszterét, és egy civilt tett a helyére
2024. május 12., vasárnap

Újabb négy harkivi település elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi tárca, Ukrajna ellencsapásokat hajtott végre

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta a Harkiv megyei Hatiscse, Kraszne, Morohovec és Olijnikove településeket, miközben öt frontszakaszon sikerült előre nyomulnia az elmúlt nap folyamán – közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

Újabb négy harkivi település elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi tárca, Ukrajna ellencsapásokat hajtott végre
2024. május 12., vasárnap

Palesztin-párti tüntetők zavarták meg Kaliforniában a Berkeley Egyetem diplomaosztó ünnepségét

A végzős diákok rokonai gyűltek össze az egyik stadionban tartott rendezvényen, amelyet megzavartak a tüntetők. Több európai nagyvárosban is folytatódtak a palesztin-párti megmozdulások, amelyeken önálló palesztin állam létrehozását követelték.

Palesztin-párti tüntetők zavarták meg Kaliforniában a Berkeley Egyetem diplomaosztó ünnepségét
2024. május 12., vasárnap

Teljes körű offenzívára készül Rafah ellen az izraeli hadsereg, eddig háromszázezer palesztin hagyta el a várost

Az izraeli hadsereg (IDF) újabb evakuálásokat rendelt el szombaton Rafah városában, valamint közölte, hogy a Gázai övezet északi részén is benyomul egy olyan területre, ahová a Hamász átcsoportosítja erőit.

Teljes körű offenzívára készül Rafah ellen az izraeli hadsereg, eddig háromszázezer palesztin hagyta el a várost