Kilenc évszázadnyi hit és kultúra: Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apát a 900 éves rend történetéről

Kilenc évszázadnyi hit és kultúra: Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apát a 900 éves rend történetéről

Fejes Rudolf Anzelm premontrei rendi apát, váradhegyfoki prépost-prelátus

Kilenc évszázadnyi hitről, kultúráról beszélt megkeresésünkre Fejes Rudolf Anzelm premontrei rendi apát, váradhegyfoki prépost-prelátus. Az apátot a 900. évfordulóhoz közeledve kérdeztük, ugyanis 1121 karácsonyán, a franciaországi Prémontréban Szent Norbert megalapítja a premontrei kanonokrendet, nem egész tíz év múlva pedig a rend képviselői megjelennek a Magyar Királyság területén, Nagyváradon. A nagyváradi várral szemben lévő Hegyfokon (Promontórium) alapították meg első magyar monostorukat.

Molnár Judit

2021. augusztus 29., 09:482021. augusztus 29., 09:48

– Kilencszáz éve, 1121-ben alapították meg a premontrei rendet, és hamarosan a Magyar Királyság területén, Nagyváradon is megjelentek a premontreiek. Ha a franciaországi Prémontréban kelet felé tekintettek, hogyhogy Váradhegyfokot látták meg először?

– Bizonyára csak lelki szemeikkel láthattak eddig, és valószínű, hogy nem is Hegyfok, hanem Szent László király sírja vonzotta ide a figyelmüket, ugyanis rendalapítónk, Szent Norbert lengyel vonalon rokonságban állott a szent királlyal. Ugyanakkor a váradi várban lévő székesegyház, amely magába rejtette szent királyunk sírját, a 12. században a Kárpát-medence és Közép-Európa legjelentősebb zarándokhelye volt. Tehát

Idézet
két tényező is befolyásolhatta a történelmi realitás szintjén a premontreiek megtelepedését Várad környékén: az első egy kultúrdiplomáciai ok, hiszen azokban az időkben az európai kultúra bölcsője még Franciahonban ringott.

Maga Szent László király is fontosnak tartotta országában a francia szerzetesi jelenlétet, hiszen a Szent László alapította somogyvári bencés apátságot is francia szerzetesek lakták, akik a híres Saint Gilles-i monostorból jöttek.

– Mennyi idő után alakultak nálunk újabb premontrei apátságok?

– A hagyomány szerint Váradhegyfokra 1130–1131 között jöttek az anyamonostorból, Prémontréből az első szerzetes kanonokok, és az akkori rendi felfogásnak megfelelően, ha elégségesen felduzzadt a létszám a monostorban, akkor keresték a lehetőségeket új alapításokra. A premontreiek közösségei nem rendelkeztek túl nagy létszámmal, sokszor hét és tizennégy között mozgott a konvent létszáma, különösen a nemesek nemzetségi alapítású monostoraiban. Talán kivételt képezett Váradhegyfok, ahol a becsült létszám 50–52 lehetett. A rendünk nyelvi cirkáriákra (kerületekre) oszlott. A magyar nyelvű cirkária avval a jellegzetességgel rendelkezett, hogy az alkotó prépostságok 85%-a a középkorban Váradhegyfok közvetlen vagy közvetett alapításai volt. A filiációt követve ezek úgymond leányai, unokái és dédunokái voltak Váradhegyfoknak.

Idézet
A kérdéshez visszatérve: sajnos az alapító levelek a tatár és török dúlások idején elkallódtak, majd IV. Béla király próbálta pótolni ezeket. Az oklevelekből és a IV. Béla megerősítéseiből tudja később az utókor kihámozni az alapítási évszámokat.

Váradhegyfok anyaapátsága alá a következő filiák tartoztak: Meszes, Almás, Majk, Zsámbék, Hatvan, Jászó, Pályi, Cheym, Zich, Bény, Adony, Kaposfő, Nyulakszigete. Az első alapítás tényéből és filiáinak nagy számából következtetni lehet, hogy vezető szerepe volt a magyar cirkáriában. Az Árpád-korban minden olyan ügyben, amelyek a magyarországi premontrei monostorokat közösen érintették, Váradhegyfok volt az intézkedő Prémontrével és Rómával kapcsolatban.

– A váradi alapításokból működik-e még ma is valamelyik?

– A jelenlegi működő apátságok közül, amelyek magyar vonatkozásúak, mind Váradhegyfokkal vannak kapcsolatban: egyetlen leányapátság a szlovákiai jászóvári, két unokája a csornai és a gödöllői apátság, valamint egy dédunokája, az egyesült államokbeli Kaliforniában az orange-i apátság, amely rendünkben jelenleg a legnagyobb szerzetesi létszámmal rendelkezik: százon felül vannak.

Galéria

Fotó: Várad.org

– A sok alapítás közül hol alapítottak Erdélyben és a Partiumban?

– Erdélyben az úgynevezett Mezőségen három prépostságunk volt, a széki vagy a zichi prépostság, 1235 előtt alapították.

Idézet
Meszes eredetileg bencés monostor volt, és a váradiak átvették. Almás, a mai Váralmás falu közelében, szintúgy bencés volt eredetileg. Mindnek váradhegyfoki alapításuk volt, és a 13. században szűntek meg. Partium területén a váradhegyfoki anyamonostor mellett Bihar megyében, Margitta mellett alapult, ez volt az érábrányi.

A faluban a templom romjai ma is megtalálhatók. A magyarországi részen Nyíradonyt és Nyírpályit kell megemlítenünk, amelyek szintén váradhegyfoki alapításúak voltak. Létezett egy herpályi monostor is, de ezt földrajzilag nem tudjuk pontosan elhelyezni. Sokan úgy vélik, Berettyóújfalu mellett lehetett.

– Ha jól tudjuk, a premontreiek tanító rend voltak.

– Igen, eredetileg a szerzetes kanonoki ideálnak megfelelően lelkipásztorkodó rend volt, a középkorban prépostságaink hiteles helyi feladatokat is teljesítettek, vagyis a mai közjegyzőséghez hasonlítható közérdekű államhivatali tevékenységük volt. Miután a kalapos király és császár, II. József szerzetesrendeket eltörlő abolícióját követően, 1802-től a premontrei, bencés és ciszterci szerzetesrendek Magyarországon a jogaikba való visszahelyezés feltételeként tanító rendekké váltak.

Idézet
Nagyváradon a tanítást 1808 őszén kezdték a premontreiek, a jelenlegi városháza helyén álló, régi püspöki palota épületében.

– Miért csak hat év után indult a tanítás?

– Ennek személyi és anyagi okai vannak. Személyi téren olyan okok, hogy az abolíció tizenhat évig tartott, mialatt a rendtagok szétszóratásban éltek, bár a megélhetésüket biztosította a vallásalap. Ez idő alatt a közösség nagyon megfogyatkozott és elöregedett, hiszen tizenhat évig senkit nem vehettek fel. Így nehéz volt a tanári karokat fölállítani Nagyváradon, Lőcsén, Rozsnyón, Kassán és az ungvári gimnáziumot át se tudták venni. Zásió András, a jászóvári, leleszi és váradhegyfoki egyesített prépostságok apátja és prépost-prelátusa 1802-ben az újrainduláskor több mint harminc novíciust öltöztetett be, több mint a fele meg is maradt a rendben. Őket az újoncidő után először tanári egyetemre küldte, majd okleveles tanárokként végezték a teológiát és szentelődtek pappá.

Idézet
Az eltolódás tehát épp az újoncév és a tanári egyetem elvégzésének ideje, hisz velük és az öreg tanárokkal állíthatta fel a tanári karokat. Nem volt könnyű idő.

Sokszor elgondolkodom azon, hogy a tizenhat év szünetelés helyrehozása hatvan évbe került, vajon a kommunizmus negyven éve és az azóta teljes jogfosztottságban eltelt még három évtizedet vajon mennyi idő alatt lehetne kiheverni?! Különösen, hogy a hivatások sem tolonganak és a jelentkezők alkalmasságában is súlyos hiányok tapasztalhatók, különösen a mostani, elvilágiasodott időkben. Pedig

Idézet
bármiféle álszerénykedés nélkül elmondhatjuk, hogy a nagyváradi premontrei gimnázium volt a rendi iskolák közül a legismertebb és legtöbbet emlegetett.

– Visszatérve az évfordulóhoz: hogyan fogják megünnepelni ezt a tiszteletreméltó kilenc évszázadot?

– Nem fogjuk, mert már ünnepeljük is, hiszen egész rendünk egy jubileumi időszakkal emlékezik és ünnepel, ami 2020. Advent első vasárnapján kezdődött, és 2022. január 9-ig fog tartani. A világon minden rendi cirkária maga szervezte meg a helyi ünnepségeit, így természetesen a magyar is. Az ünneplés módjai közé tartozik kiállítások, tudományos konferenciák, analógiák és más kiadványok megjelentetése. A magyar kormány támogatásával ebben a jubileumi időszakban minden közösségünk nagy fejlesztéseket hajtott végre, új iskolaszárnyak épültek, rendházak bővültek, más szociális intézmények keletkeztek Magyarországon.

Idézet
Sajnos nálunk, mivel a prépostságnak a román állam nem szolgáltatott vissza semmi ingatlant, az ünneplés tere a templomainkra korlátozódik,

de ebben az időszakban a prépostság a jubileumunkra adott magyarországi támogatással megvásárolta az egykori váradhegyfoki monostor telkét és egy másik ingatlant, a váradi templomhoz közel, aminek renoválási munkálatai zajlanak. Ezt a házat Premontrei Háznak kereszteltük el, ahol a prépostság a lelkipásztori és kulturális rendezvényeit fogja tartani. Egyébként váradi szinten is igyekszünk minden lehetőséget megragadni az ünnepléshez, bár a tervezett rendezvényeink a koronavírus-járvány miatt vagy meghiúsultak, vagy egy részét elnapoltuk. De ez a helyzet sem akadályozhatott meg abban, hogy interjúkötet készüljön a közel kilencszáz éves váradhegyfoki premontrei jelenlétről.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. március 01., péntek

Ahol nem ismerik a balettszőnyeg fogalmát: Egyiptomban turnézik a sepsiszentgyörgyi M Studio

Egyiptomban turnézik március 1. és 10. között a sepsiszentgyörgyi M Studio – közölte honlapján a mozgásszínházi társulat.

Ahol nem ismerik a balettszőnyeg fogalmát: Egyiptomban turnézik a sepsiszentgyörgyi M Studio
2024. március 01., péntek

Stílszerűen március 15-én mutatja be a Nagyvárad Táncegyüttes Népek tengere című, felújított előadását

Március 15-én mutatja be felújított, Népek tengere című előadását a Szigligeti Színház Nagyvárad Táncegyüttese – közölte a társulat.

Stílszerűen március 15-én mutatja be a Nagyvárad Táncegyüttes Népek tengere című, felújított előadását
2024. február 29., csütörtök

Munkácsy-emlékkiállítást rendez a Szépművészeti Múzeum, erdélyi származású fotóművész munkáit felvonultató kiállításuk is lesz

A Szépművészeti Múzeum ebben az évben az Amerikában híressé vált magyar származású fotóművészeket bemutató kiállítással, az ókori Mezopotámia örökségét bemutató nagyszabású tárlattal, valamint egy átfogó, Munkácsy Mihály születésének 180.

Munkácsy-emlékkiállítást rendez a Szépművészeti Múzeum, erdélyi származású fotóművész munkáit felvonultató kiállításuk is lesz
2024. február 29., csütörtök

Újból megnyitják Aradon a kibővült 1848–49-es ereklyemúzeumot, kiegészülve a Búsuló Arad-szoborral

Március elsején, pénteken 18 órakor újra megnyitják az Arad Megyei Múzeum képtárát és az 1848–1849-es ereklyemúzeum-gyűjteményét a Kultúrpalotában – írta az Aradihírek.ro.

Újból megnyitják Aradon a kibővült 1848–49-es ereklyemúzeumot, kiegészülve a Búsuló Arad-szoborral
2024. február 29., csütörtök

Ősök kultusza, állatáldozatok, három fő istenség – előadás az udmurt néphitről, néphagyományról Sepsiszentgyörgyön

Az udmurt néphit, néphagyomány témájában tart előadást Petrova Anasztázia filológus és Demeter Miklós néprajzkutató, hangszerkészítő a sepsiszentgyörgyi Lábasház emeleti termében pénteken – közölte a Székely Nemzeti Múzeum.

Ősök kultusza, állatáldozatok, három fő istenség – előadás az udmurt néphitről, néphagyományról Sepsiszentgyörgyön
2024. február 29., csütörtök

„Együtt erő”: a magyar nemzeti kulturális identitást egységében kell megmutatni Demeter Szilárd szerint

A magyar nemzeti kulturális identitást egységében megmutató tudásátadás a koordinált múzeumi együttműködés feladata – mondta Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum jelenlegi főigazgatója a Kossuth rádió csütörtöki adásában.

„Együtt erő”: a magyar nemzeti kulturális identitást egységében kell megmutatni Demeter Szilárd szerint
2024. február 28., szerda

Művészek a művészekért: erdélyi magyar színháziak is segítik a beteg pályatársakat

Erdélyi és partiumi magyar színházak is csatlakoznak a Román Országos Színházi Szövetség (UNITER) jótékonysági akciójához: előadásaik bevételét egészségügyi ellátásra szoruló színházművészek megsegítésére ajánlják fel.

Művészek a művészekért: erdélyi magyar színháziak is segítik a beteg pályatársakat
2024. február 28., szerda

Több erdélyi magyar színházi alkotót – színészt, rendezőt, drámaírót, zeneszerzőt –, valamint előadást jelöltek UNITER-díjra

Több erdélyi magyar színházi alkotót is jelöltek a Román Színházi Szövetség (UNITER) idei díjaira: többek közt kolozsvári előadást és színészt, sepsiszentgyörgyi, temesvári előadást, marosvásárhelyi színészt – derül ki a szövetség közleményéből.

Több erdélyi magyar színházi alkotót – színészt, rendezőt, drámaírót, zeneszerzőt –, valamint előadást jelöltek UNITER-díjra
2024. február 27., kedd

Szerteágazó stíluskirándulásra hívja közönségét a Kolozsvári Magyar Opera

Izgalmas bemutatóra invitálja közönségét a Kolozsvári Magyar Opera: a Sziluettek című vershangverseny Laczkó Vass Róbert énekes, színész, költő és Csergő Domokos zeneszerző, ütőhangszerművész közös produkciója.

Szerteágazó stíluskirándulásra hívja közönségét a Kolozsvári Magyar Opera
2024. február 27., kedd

„Se elvenni, se hozzátenni nem lehet a jó vershez” – Fekete Vince költő újabb díjáról, „kétlakiságáról”, lírájáról

„Csodálatos mestermunka, emlékeztet a versre, a jó versre, hogy tökéletes, mint a jó vers maga, se elvenni, se hozzátenni nem lehet(ne) semmit” – fogalmazott Fekete Vince költő nemrég kapott Balassi Emlékkardjáról a Krónika megkeresésére.

„Se elvenni, se hozzátenni nem lehet a jó vershez” – Fekete Vince költő újabb díjáról, „kétlakiságáról”, lírájáról
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM