Feltárásra vár Szent László sírja, lassan halad a váradi vár igazi birtokbavétele

Makkay József 2023. március 18., 09:01 utolsó módosítás: 2023. március 20., 11:38

A több mint egy évtizedig a váradi vár feltárásának és restaurálásának alapembereként dolgozó Mihálka Nándor régésszel az Árpád-kori és az erdélyi fejedelemségek korát megörökítő nagyváradi történelmet járjuk körül, amely a felújított várban és a vármúzeumban vár bemutatásra. A korabeli épületek uniós pénzekből történt restaurálását négy Árpád-házi király és királynő sírjainak feltárása és a múzeum berendezése kellene hogy kövesse. A tervek megvalósításához azonban nem elegendő a román és magyar történészek jóindulata, politikai akarat is kell.

Feltárásra vár Szent László sírja, lassan halad a váradi vár igazi birtokbavétele
galéria
Mihálka Nándor régész bízik abban, hogy az eredetileg tervezett várfelújítási elképzelések megvalósulnak Fotó: Beliczay László

– Másfél évtizede zajlanak a régészeti feltárások és a restaurálási munkálatok a nagyváradi várban, de a befejezés még messze van. Erre számítottak az induláskor?

– A várbeli épületegyüttes felújítása európai uniós projekt keretében kezdődött el 2010-ben, de az ezt megelőző munkálatok már 2006-ban elindultak. Nagyváradon minden szakmabeli tisztában volt azzal, hogy a váradi vár megmentését szolgáló beavatkozás a 25. órában kezdődött el. Ha nem látunk hozzá a munkálatokhoz, több épület összedől. A polgármesteri hivatal már korábban elindíthatta volna a munkálatokat uniós források nélkül is: kiürítenek egy-egy épületet, és az évek során szép sorjában rendbe hozták volna. Ezzel szemben az uniós forrás sok megkötöttséget jelentett – meghatározta, hogy a különböző beavatkozásokra mennyi pénzt fordíthatunk, mögöttünk állt az időkorlát, a várban nem lehet belépőt szedni, hogy csak néhányat említsek a hátrányokból –, ami a polgármesteri hivatal szakaszonkénti finanszírozásával elkerülhető lett volna.

A vár összterülete 16 hektár, a belső vár 9: ekkora műemlék felületet lehetetlenség öt év alatt rendbe hozni.

Az uniós projektben vállalt munkálatokat 2010 és 2015 között be kellett fejezni, ez elsősorban az épületek felújítását jelentette. Egyes időszakokban 150 munkás is dolgozott a várban.

Bejárat a várba. A középkori magyar emlékhelyet egyre több turista keresi fel Fotó: Makkay József

– Romániai tapasztalat szerint egy többségében román közösségben nem menő téma az erdélyi magyar múlt. A váradi vár feltárása viszont a középkori magyar királyság örökségét jelenti. Hogyan viszonyultak ehhez a román szakemberek?

– Már az elejétől nagyon jó munkakapcsolat alakult ki Doru Marta kollégámmal a Körösvidéki Múzeum részéről, aki ,,lepapírozta” és felügyelte az általam vezetett várbeli ásatásokat. Román kollégám a váradi várból írta doktori disszertációját, így jól ismeri a felbecsülhetetlen értékű történelmi örökséget. Szakmai körökben nem voltak és ma sincsenek viták a váradi várral kapcsolatban.

Nemzetiségtől függetlenül a történészek jól tudják, hogy itt sem római, sem dák, sem népvándorláskori leletek nincsenek.

Jóval korábbi korokból találtunk kőkorszaki leleteket, de ez minden vízfolyás közelében természetes jelenség. A várat Szent László király alapította, ő hozta létre az első egyházi intézményeket és a várat földvárral vette körül.

Az ideiglenesen rendbe hozott várudvaron ásatásokat terveznek Fotó: Makkay József

– A felújított fejedelmi palota udvarán megjelölték Szent László és Luxemburgi Zsigmond király sírját. Az eredeti elképzelés szerint a nagyközönségnek megmutatnák a mélyben fekvő két királyi sírkamrát is. Erre mikor kerülhet sor?

– A fejedelmi udvar átfogó régészeti feltárását nem vették be az épületek restaurálását biztosító uniós pályázatba, mert az rengeteg időbe és pénzbe került volna. A feltárásnak ez egy következő fázisa. Olyan elképzelés is van, hogy az egész udvart feltárjuk, és a régészeti leletek fölé vasbetonból készült födémszerkezet kerül, alatta több látogatható helyszínnel, ami rendkívüli turistacsalogató megoldásnak ígérkezik. Mondanom sem kell, hogy óriási beruházás, amihez meg kell találni a finanszírozási lehetőségeket.

A székesegyháztól északra előkerülhetnek a monostor alapjai, amiről egyelőre csak sejtéseink vannak. Mindenképpen a három magyar uralkodó sírkamrájának a feltárása lenne a legfontosabb régészeti feladat: Szent László királyé, Mária királynőé és Luxemburgi Zsigmond királyé, de itt nyugszik I. Károly Róbert felesége, Beatrix királyné is. Az üres sírkamrák mintegy négy méter mélyen fekszenek a föld alatt. Egy méter vastag, téglából készült, dongaboltozatos kripták ezek tele földdel. A 19. század végi és 20. század eleji feltárásokból vannak erről hiteles adataink.

A kriptán nem írja, hogy Szent László nyughelye, de az elhelyezkedéséből lehet rá következtetni:

a főhajó középtengelyén, a templom kellős közepén fekszik. A királyt alapító főúri helyszínre temették.

Szent László király jelképes sírhelye. A királyi sírboltmaradványok négy méter mélyen fekszenek Fotó: Oradea.ro

– A Monarchia idején végzett feltárások üres királyi sírokat találtak a váradi várban. Elképzelhető, hogy az udvaron végzett feltárások elvezethetnek a királyi csontok megtalálásához is?

– Az üres királyi sírok logikája érthető. Miután a 16. században a protestáns jellegű erdélyi fejedelemség átveszi a várat, a székesegyház üresen áll, többé nem használják liturgikus célokra. A fejedelmek és kíséretük istentiszteletre kijárnak a városba, az ottani katolikus templomokat alakítják át reformátussá. Az elhagyott székesegyházban a királyi sírok szembetűnőek voltak az oltárral, a faragott kővel. Ezt még a 16. században kirabolták, kincseket kerestek benne, így eltűntek a királyok földi maradványai.

A székesegyház körüli temető viszont jó állapotban fennmaradt, onnan több Árpád-kori ékszer is előkerült. A már feltárt vagy feltárásra kerülő rengeteg csont DNS, szénizotópos (C14-es) és más típusú vizsgálata meg tudná állapítani, hogy a csontmaradvány rokonságban van-e az Árpád-házi királyokkal, vagy valamelyik éppen a királyoké, de ez temérdek pénzbe kerül. Az is megtörténhet, hogy egyetlen királyi csontot sem találunk. A kolozsvári és a váradi régészek jórészt a debreceni laborral dolgoznak, mert árban a legelérhetőbb, de rengeteg anyagvizsgálatra lenne szükségünk. A feltárásokra fordítható pénzügyi kerettől függ majd ez is.

Stukkóterem a fejedelmi palotában Fotó: Makkay József

– Nemcsak a fejedelmi palota udvara vár végleges rendezésre, hanem az épületekben látogatható múzeumrész is, ahol csupán töredéke látható az eddig feltárt leletanyagnak. Mikorra készül el az állandó kiállítás, amely bemutatja Szent László korát?

– Itt is az a gond, hogy az épületfelújítási költségekbe nem foglalták bele a múzeum berendezésének költségeit. Mi, szakemberek kaptunk egy teljesen üres épületegyüttest, amit valamilyen formában be kellett rendezni. Egy mai, modern történelmi múzeum nem arról szól, hogy a szobákban egy-két vitrin, három pannó és a sarokban egy páncél áll.

Eredetileg egy jól felszerelt, interaktív múzeumot képzeltük el, közben 2021-ben megtörtént a kulturális intézmények nagy összevonása:

az addig önállóságot élvező vármúzeumot besorolták a Körösvidéki Múzeum hatáskörébe. A korábbi uniós pályázati forrás megszűnt, a város pedig külön pénzeket nem különített el a várbeli múzeumra. Most egy új uniós finanszírozásból szeretnék megoldani a múzeum berendezését. Addig minden berendezés ideiglenes.

Feltárt csontmaradványok. DNS-vizsgálattal lehetne kideríteni, hogy Árpád-házi csontok is vannak-e közöttük Fotó: Makkay József

– Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi tárcavezetője 2018-ban Nagyváradon találkozott Ilie Bolojan akkori polgármesterrel, akivel a várbeli Szent László múzeum létrehozásáról tárgyalt, és felajánlotta a magyar kormány támogatását. Azóta eltelt öt év, és nincs előrelépés a városalapító magyar király korát bemutató múzeum körül. Hiányzik a politikai akarat a városvezetés részéről?

– Csupán az elmúlt húsz év leletanyaga alapján – amit én láttam és jól ismerek –, gyönyörű kiállítás hozható össze. Valójában nem pénzkérdés ez, hiszen állnak az eredeti szépségében felújított épületek és rendelkezünk az igen gazdag leletanyaggal is. A kiállítás megszervezését a Körösvidéki Múzeum szakembereiből felálló bizottságnak kell eldöntenie. Az épület egy része időszakos kiállításokra van kitalálva, de lesznek állandó kiállítások is.

Szent László királyunk az állandó kiállítás része kell legyen, hiszen ő a városalapító. Tudomásom szerint a várral foglalkozó román történészek részéről ehhez megvan az akarat.

Az évek során sokat dolgoztunk együtt, jól ismerjük egymást. Remélem, hogy ez a projekt valóban megvalósul.

A politikusokkal kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy mindenki maradjon a maga kaptafájánál. Én sem szeretem, ha egy régészeti ásatásba kivülállóként beleszól valaki, mint ahogy én sem szólok bele olyanok szakterületébe, amihez nem értek. Tudjuk, persze, hogy a finanszírozás kérdése politikai szinten dől el, de az is egyértelmű, hogy Szent László személye megkerülhetetlen mind a vár, mind a város történetének bemutatása során. Ráadásul a Körösvidéki Múzeumnak nagyon jó kapcsolatai vannak magyarországi társintézményekkel, így nem lehet szakmai akadálya egy profi módon kialakított vármúzeum létrehozásának.

Ásatási leletek százai a restauráló teremben Fotó: Kádár Hanga

– Hosszú évek várbeli régészeti munkája után másfél esztendeje Nagyszalontán dolgozik az Arany János Emlékmúzeumban, de továbbra is rendszeresen megfordul a váradi várban. Nehéz volt a váltás?

– Szerettem volna itt maradni, de hogy elegánsan fogalmazzak, nem úgy hozta a sors… Nem bántam meg, hogy Nagyszalontát választottam, ugyanakkor az az álláspontom, hogy jót tesz az embernek, ha öt-tíz évente váltani tud. A váradi vártól azonban nem szakadtam el. Egy-egy projekt keretében azóta is visszajárok, még ha nem is dolgozom itt főállásban. Nagyszalontán négyórás munkaidőt vállaltam. Itteni kollégáimmal leletmentő és bástyafeltáró ásatásokat végzünk. A várfelújítás következő nagy fázisa további három bástya feltárása és felújítása.

Az Árpád-kori székesegyház egy részlete a fejedelmi palota alagsorában Fotó: Kádár Hanga

– A múzeumban nincs állandó magyar nyelvű idegenvezetés, holott sok magyarországi turista jön...

– Most nincs magyar nyelvet is beszélő állandó idegenvezető, amit úgy oldottak meg, hogy amikor előre bejelentkeznek magyar csoportok, szólnak nekem, és elvállalom az idegenvezetést. Ez viszont nem megy egyik óráról a másikra: csak akkor tudom vállalni, ha napokkal előre szólnak. Itt is kialakult egy jó együttműködés, de azért nem ártana egy állandó jellegű magyar idegenvezető sem...

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport