Mire vár, akit hazavárnak? – Kezdeményezések, amelyekkel visszacsalogatnák az elvándorolt fiatalokat

Simon Virág 2021. július 19., 18:38

A székelyföldi városok egy része egyelőre tervek szintjén teljesít jól, ami a fiatalok itthon tartását, illetve a már külföldön élők hazacsalogatását illeti. Sepsiszentgyörgyöt gyakran említik pozitív példaként a témával kapcsolatban, összeállításunk alapján pedig nem véletlenül: a kovásznai megyeszékhelyen évekkel ezelőtt nekiláttak különböző stratégiák és projektek kivitelezésének a kivándorlás visszafordítása érdekében. A többi székelyföldi városban is hasonló projektekben gondolkozik a városvezetés: a téma kapcsán a megfelelő infrastruktúra – telek és ingatlan – biztosítását, a bölcsődei, az óvodai és az iskolahálózat kiépítését, a versenyképes gazdasági közeg kialakítását, valamint egy inspiráló környezet megteremtését tekintik prioritásnak. A fiatalok hazacsalogatása szinte minden kampányrendezvényen kiemelt témának számít, kérdés, hogy az elmélet milyen formában ültethető gyakorlatba.

Mire vár, akit hazavárnak? – Kezdeményezések, amelyekkel visszacsalogatnák az elvándorolt fiatalokat
galéria
Az elvándorlás negatív hatása kétszeres: a helyi közösségek nemcsak munkaképes fiatalokkal lesznek kevesebbek, hanem azokkal a gyerekekkel is, akiket ők már máshol nevelnek Fotó: Beliczay László

A jelenkori romániai migráció történetében a legfőbb fordulópontot 2007 jelentette, amikor az ország csatlakozott az Európai Unióhoz, ezáltal jelentősen leegyszerűsödött a külföldi munkavállalás. Nehéz pontosan felmérni, azóta hányan döntöttek úgy, hogy külföldön próbálnak szerencsét, a kivándorlók számáról csak becsléseik vannak a szakembereknek. Hiszen aki a határokon kívül vállal munkát, jellemzően semmilyen formában nem „jelentkezik ki” Romániából.

Felfelé ívelő tendencia

Molnár-Sántha Ágnes marosvásárhelyi szociológus rámutatott: annak ellenére, hogy pontos számok nem nagyon vannak, az biztos, hogy az elmúlt években is magas maradt a kivándorló fiatalok aránya. A szakembertől azt is megtudtuk, hogy az erdélyi magyarság nincs sajátos helyzetben az ország más területei, sőt a kelet-európai térség más országaihoz képest, azaz az általános trendek ugyanúgy jellemzők ebben a közösségben is. „A tömeges kivándorlás hatásai az ország gazdasági és demográfiai mutatóin is nyomot hagynak.

Egyrészt híján vagyunk a képzett fiatal munkaerőnek, másrészt a külföldön munkát vállalók javarészt családalapítás előtt állnak, és gyermekeik – ha lesznek – nem itthon nőnek fel.

Ez járul hozzá a legjelentősebb mértékben a helyi népesség számának csökkenéséhez és elöregedéséhez, tehát minden tekintetben kedvezőtlen jelenség” – magyarázta.

A szociológus szerint a kivándorló fiatalok társadalmi összetétele vegyes. Korábban inkább fizikai munkára várta a munkavállalókat a nyugat-európai piac, ez ugyanakkor országonként változik. A legkedveltebb célország, Nagy-Britannia ma inkább közepes és magas végzettségű munkaerőt vár, és a Brexit ellenére nem látszik úgy, hogy csökkent volna az ország vonzereje.

Kedvező hatása lesz a válságnak?

Molnár-Sántha Ágnes rámutatott: a fiatalok csaknem háromnegyede rövid, esetleg középtávra tervezi a külföldi munkavállalást. A valóságban viszont jellemzően az történik, hogy egyre csak halogatják a hazatérést, hiszen a kivándorlás elsődleges célja a pénzgyűjtés, ez pedig nem valósul meg egyik napról a másikra. Vannak példák a visszatelepedésre is, de ezek egyértelműen alulmaradnak számbelileg.

A tendenciát ugyanakkor nagy valószínűséggel befolyásolni fogja a világjárvány okozta gazdasági válság. Egyelőre úgy tűnik,

a nyugati társadalmak rászorulnak a kelet-európai munkaerőre, de mivel a munkanélküliség a gazdaságilag fejlett országokban növekedésnek indult, és a helyi munkaerő is állást keres, elképzelhető, hogy a krízis több fiatalt ösztönöz hazatelepedésre.

„A fiatalok jellemzően az életkezdéshez szükséges tőkét szeretnék megkeresni külföldön. Így egy kedvező feltételek mellett rendelkezésükre bocsátott telek vagy az építkezési támogatások valós igényekre adhatnak választ” – magyarázta a szakember azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket tehetnének a helyi önkormányzatok.

Példamutatás Háromszéken

Sepsiszentgyörgy önkormányzata az elmúlt tíz évben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a település egy élhetőbb, fiatalos város legyen, ahol érdemes letelepedni és családot alapítani. Számos kezdeményezés, program, ösztöndíj, stratégia született, amely mind a fiatalok itthon maradását, illetve a külföldön élők hazacsábítását célozza. Antal Árpád polgármestertől megtudtuk,

a 2009-ben kezdeményezett „Gyere haza!” által egy olyan programot dolgoztak ki elsősorban fiatal értelmiségiek számára, amely hazatelepedésre ösztönzi őket, illetve támogatja azokat, akik itthon élnek és házat szeretnének építeni, de nem rendelkeznek saját telekkel.

Számukra a város Sugásfürdő felé vezető kijárata mentén biztosítottak 30 darab, egyenként 300 négyzetméteres telket és háztervet.

Szintén vonzó lehet a fiatalok számára, hogy Sepsiszentgyörgy pezsgő sportélettel rendelkezik. „Talán nem is kell bemutatni a Sepsi OSK első ligás futballcsapatát és a többszörös országos bajnok Sepsi SIC női kosárlabdacsapatát a városnak, melyeknek utánpótláscsapatai is vannak, ennek köszönhetően egy új generáció nő fel úgy, hogy közben a legjobbaktól tanulhat” – fogalmazott Antal Árpád.

Az önkormányzat nemcsak sportpályázatai révén támogatja a város sportegyesületeit, hanem az országban olyan egyedinek számító infrastrukturális beruházásokkal is, mint a Sepsi Aréna vagy az iskolai sportpályák felújítása,

de a sepsiszentgyörgyi jégkorong életében is új fejezet kezdődött a sátorfedeles műjégpálya átadásával. „A sportot nem lehet elég korán elkezdeni, ezért a Bevezetés a sportba program keretében minden sepsiszentgyörgyi 0–4. osztályos kisdiák úszni és korcsolyázni tanul, sőt a labdajátékokat is megszerettetik velük, mindezt az önkormányzat finanszírozásával” – idézte fel az elöljáró.

Oktatás és szabadidő

A városvezető szerint Sepsiszentgyörgy nemcsak azért fiatalos, mert két egyetemi központja is van, hanem mert különböző programokkal igyekszik bevonni a fiatalokat a város életének alakításába. Ilyen a Com’ON Sepsiszentgyörgy ifjúsági részvételi program és a középiskolásoknak szóló, kreatív problémamegoldást szorgalmazó Innovatory. A megyeszékhelyen bevezették továbbá a különböző kedvezményekre feljogosító Sepsi Card kártyát is, amelyet a sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkezők és azok a diákok válthatnak ki, akik a város valamely iskolájában tanulnak.

A gyermekvállalási kedv ösztönzése érdekében az önkormányzat elindította a Nagycsaládos programot is, és eddig több mint 900 ilyen kártyát állítottak ki.

A kártya révén a három vagy több gyermeket nevelő családok ingyenes parkolóhelyeket kapnak, valamint szabadidős létesítményekben és kulturális intézményekben különböző kedvezményekben részesülnek. Az önkormányzat ugyancsak a családokra gondolt elsősorban, amikor Sugásfürdőn síközpontot, mászófalat, tenisz- és minigolfpályát, kezelőközpontot és kalandparkot, a városban pedig élménycsúszdákkal ellátott, ötmedencés strandot és uszodát létesített.

Nem dőlnek hátra

Az önkormányzat a fiatalok véleményére is kíváncsi, ezért januárban egy ifjúsági konzultáció keretében mérte fel, hogy milyen véleménnyel vannak Sepsiszentgyörgyről és a városvezetésről. Jelenleg pedig igényfelmérést végeznek a lakók körében a kulturális stratégia kidolgozásához. A polgármesteri hivatal saját intézményében is szívesen látja a tanulni vágyó fiatalokat.

A tavaly meghirdetett gyakornoki programján 34 fiatal vett részt, akik többnyire két-három hetet töltöttek el a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal szakosztályainál és alárendelt intézményeinél.

A programot idén augusztusban és szeptemberben megismétlik.

A sikeres projektek ellenére az önkormányzat ezután sem tétlenkedik. A városvezetőtől megtudtuk, hogy a januári ifjúsági konzultáció eredményeként – amelyet 1122 fiatal töltött ki –

az önkormányzat egy ifjúsági iroda megnyitását tervezi augusztus elejére, azzal céllal, hogy a konzultáció során jelzett problémákra választ adjon és egyben gyors megoldást kínáljon.

Az iroda lehetőséget biztosít különböző projektekben való részvételre, segítséget nyújt ezek lebonyolításában, illetve helyet kínál ifjúsági szervezetek gyűléseinek is. Egy másik fontos célkitűzés, hogy barátságosabbá, könnyen hozzáférhetővé tegyék az ügyintézést a fiatalok számára, csökkentsék a várakozási időt, valamint tájékoztatást adjanak a nemzetközi mobilitási programokra vonatkozóan, és egyben partnerséget alakítsanak ki akár uniós, akár országos szervezetekkel.

A város ugyanakkor megvásárolta a Kárpát-medencében egyedinek számító, egykori szemerjai dohánygyár épületét, melyet családi és kulturális központtá alakítanak.

A tervezési folyamatba a fiatalokat is bevonják. A Borvíz utcában fiatal családoknak szánt sorházakat fognak felhúzni, és újabb ANL-s tömbházak is fognak épülni a városban.

A hazatelepülésre ösztönző különböző kedvezmények önmagukban nem elegendők. A székelyföldi településeken a fiatalokat célzó programok, a kulturális élet felpezsdítése is a „hazaváró” stratégiák alappillérei közé tartoznak Fotó: Kiss Gábor/MTI

Negyvenezer a cél

A Székelyudvarhelyt tavaly ősz óta vezető új csapat négy fontos területet határozott meg, amelyek mentén el szeretnék érni, hogy a fiatalok itthon maradjanak – tudtuk meg Pálfi Kinga alpolgármestertől.

Céljuk egyrészt, hogy a város lakossága ismét érje el a 90-es évek elején mért 40 ezret a jelenlegi 36–37 ezerhez képest.

„Udvarhelyt, mint a többi székelyföldi várost, kétszeresen negatívan érintette a fiatalok kivándorlása. Hiszen elmentek a munkaképes fiatalok, de nemcsak velük lettünk kevesebbek, hanem azokkal a gyerekekkel is, akiket ők már máshol nevelnek. Ezt a folyamatot szeretnék megállítani, ez a távlati cél, amely érdekében dolgozunk” – magyarázta az alpolgármester.

Oktatás- és gazdaságfejlesztés

Pálfi Kinga felsorolta azokat a területeket, ahol úgy érezik, hatni tudnak a fiatalokra, fiatal családokra. Elsőként az oktatást említette: olyan óvodákat és iskolákat szeretnének kialakítani, ahol a gyermekek jól érzik magukat. Ennek érdekében

több épületet hőszigeteltetnek, két iskolának tornatermet építtetenek, és ahol szükséges, ott kicserélik az iskola fűtésrendszerét. Ugyanakkor részt szeretnének venni az országos bölcsődeépítési programban is.

Emellett a felsőoktatás és a felnőttképzések támogatása is fontos a székelyudvarhelyi városvezetés számára. „Áprilisban aláírtunk a Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel egy együttműködési szerződést, ennek részét képezi az IT mesteri program, de szeretnénk bővíteni az IT-park tevékenységét is, így már középiskolásokat is bevonnánk” – részletezte elképzelésüket az alpolgármester.

A másik fontos terület, amelyen keresztül hatni lehet a fiatalokra, a gazdaság. A már említett IT-továbbképzések és a Regionális IT Fejlesztési Program bővítése ide is kapcsolódik, hiszen ezek által az Udvarhelyen működő cégeknek lehetőségük van arra, hogy jól képzett szakembereket alkalmazzanak. A gazdaságfejlesztés jegyében

a Harghita Business Center inkubátorházban nemrég elindították a Startolj velünk Udvarhelyen programot, amelynek keretében olyan fiatalokat támogatnak, akik saját vállalkozás indítását tervezik.

Nemsokára pedig elkezdődnek a kisipari inkubátorház építési munkálatait, ez egy pályázati terv része.

Ugyanakkor az udvarhelyi városvezetés is tisztában van azzal, hogy a fiataloknak nemcsak jó munkahelyre, hanem megfelelő lakhatási lehetőségre is szükségük van, ennek jegyében láttak neki már korábban az Országos Lakásügynökségen (ANL) keresztül ifjúsági lakások, illetve a városi kórház udvarán szolgálati ingatlanok építésének. „Az idei költségvetés része a Cserehát negyed városrendezési tervének elkészítése is. Itt van a városnak egy saját területe, amelyet a Székelyudvarhely hazavár program keretében fiatal családoknak akarunk odaadni, hogy építkezni tudjanak. A több hektáros területen legalább 20–30 fiatal családnak volna lehetősége letelepedni” – tudtuk meg az alpolgármestertől.

Sepsiszentgyörgyhöz hasonlóan ugyanakkor Székelyudvarhelyen is nagy figyelmet szentelnének a kulturális élet felpezsdítésének.

„Meggyőződésem, hogy akkor érzik a fiatalok, hogy érdemes itt lakni, ha van közösségi érzés, azt érzik, hogy Udvarhelyen jó élni.

A másfél éves pandémia visszaszorította ezeket a lehetőséget. Most az olyan tevékenységekre szeretnénk hangsúlyt fektetni, amelyek felemelnek, a lelkünket melengetik, amelyek segítenek a megtartó kapcsolatok kiépítésében.

Olyan várost szeretnénk, ahol jó érzés lakni”

– fogalmazott Pálfi Kinga.

Vannak ugyan példák hazatelepülésre, de az elvándorlási tendencia továbbra is egyértelműen erőteljesebb. A székelyföldi városokban átfogó programokkal próbálnak ezen változtatni Fotó: Beliczay László

Teret adnak a vállalkozóknak és a művészeknek

Csíkszeredában is hasonló kezdeményezésekben gondolkodnak, az önkormányzatnak azonban komoly nehézséget jelent, hogy a városnak nincsenek saját területei és ingatlanjai. Sógor Enikő alpolgármester arról számolt be, hogy szeretnének mielőbb létrehozni egy inkubátorházat, ehhez pedig területet terveznek vásárolni.

A fiataloknak szeretnék átadni a volt szakszervezeti művelődési házat is, amelyet a város megvásárolt. Itt van egy jól felszerelt színpad, a helyszínen 500–1000 néző előtt lehet előadásókat tartani.

Az előadótermet megtartanák, az ingatlan többi részében pedig ugyancsak inkubátorházat hoznának létre, ez viszont többéves folyamatot feltételez. Egy másik helyszínen közös munkatereket, úgynevezett coworking helyiségeket szeretnének kialakítani fiatal vállalkozók számára. Ezt egy korábban galériaként működő helyszínen képzelték el, amelynek átalakítása folyamatban van, a tervek szerint egy-két hónap múlva már használható lesz.

A fiatalok hazacsalogatása szempontjából Csíkszeredában is prioritásként kezelik az oktatásfejlesztést, ennek jegyében a Semmelweis Egyetemmel közösen felsőfokú ápolóképzést indítanak.

A megyeszékhelyen egyébként is jelentős a közalkalmazottak száma, nagy részük pedig a megyei egészségügyi intézményekben dolgozik, így utánpótlásra mindig szükség van. „A városháza személyzeti felépítésén is részben változtattunk: fiatalok számára hirdettünk meg állásokat, ezt pedig folytatjuk. A bérezést is sikerült versenyképessé tenni” – mutatott rá Sógor Enikő.

Vannak ugyan példák hazatelepülésre, de az elvándorlási tendencia továbbra is egyértelműen erőteljesebb. A székelyföldi városokban átfogó programokkal próbálnak ezen változtatni Fotó: Beliczay László

Fellendítenék a kulturális életet

Csíkszereda is tervezi, hogy részt vesz az országos bölcsődeépítési programban, ezenkívül a kulturális élet fellendítésére is figyelmet szentelnek. „A fiatal képzőművészek körében végeztünk felmérést, megkérdezve, hogy kinek milyen gondjai vannak.

Több mint 35 művész jelezte, hogy nincs megfelelő alkotói tere, műhelye. Vállaltuk, hogy egy régi kazánházat átalakítunk művészeti térré.

Kértük a közműveket, hogy ezt a kazánházat ürítsék ki, és közben keressük a pályázati lehetőségeket, hogy legyen meg a forrás a terv megvalósítására” – magyarázta. Nemrég a fiatalok körében is végeztek egy felmérést, ebben mintegy 200-an vettek részt. „Sok értékes információt kaptunk például arról, hogy hol szeretnének továbbtanulni vagy éppen milyen zenét hallgatnak szívesen.”
Sógor Enikő szerint azoknak a fiataloknak, akik nem feltétlenül arra vágynak, hogy minden este nyüzsgő helyen legyenek és koncerteken vegyenek részt, Csíkszereda ideális hely.

Bevonni és értékelni a fiatalokat

Hasonló módszert választott a marosvásárhelyi városvezetés is, ahol szintén azt szeretnék elérni, hogy a fiatalok úgy érezzék, az önkormányzat nyitott, meghallgatja elvárásaikat, kérdéseiket, ötleteiket.

„Eddig ki voltak zárva a rendvényekből, döntésekből. Most átadtuk a fiataloknak a teret, sétálóutcák kialakítását hirdettük meg, az idei fesztiválok nem a városon kívül, hanem a várban lesznek, például a Vibe és az Awake is”

– részletezte Soós Zoltán polgármester.

A településvezető ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a jó közérzet nem elég ahhoz, hogy egy fiatal úgy döntsön, itthon marad.

Prioritás a munkahelyteremtés, ennek jegyében a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal is több állást hirdetett kifejezetten fiatalok számára.

Soós Zoltán bízik benne, hogy első mandátuma végéig száz fiatallal bővül a hivatal apparátusa, természetesen nem a régi, jó szakemberek hátrányára.

A polgármester ugyanakkor arról is beszámolt, hogy nemrég részt vett egy menedzsertalálkozón, amelyen több nagy cég is jelezte beruházási szándékát. „Eddig 3–4 cég rúgott labdába Marosvásárhelyen. Most az az üzenetünk, hogy nyitva van a kapu.

Azt szeretnénk, hogy a fiatal vállalkozók – de nem csak – bizalommal forduljanak hozzánk. Tudjuk, hogy egy-két évbe beletelik, amíg megszületik a bizalom, amíg azt fogják mondani rólunk, hogy Marosvásárhely a normalitás mezejére lépett”

– fogalmazott az elöljáró. Vásárhelyen is tervezik ugyanakkor egy vállalkozói inkubátorház létrehozását.

„Legyen választási lehetőség”

A marosvásárhelyi polgármester úgy véli, fontos, hogy legyenek olyan tervek, amelyek vonzók a fiatalok számára, ilyen például a Téglagyár mögötti városi park kialakítására vagy a Víkend II. megépítésére vonatkozó kezdeményezés. Egy másik,

a témába vágó intézkedésként az önkormányzat különféle kedvezményeket biztosít a nagycsaládosok számára, így például a szemétdíj esetében, de kedvezőbb feltételekkel látogathatják a városhoz tartozó alintézményeket is.

Továbbá folyamatban van az ANL-lakások építése, illetve szociális jellegű ingatlanokat is terveznek, amelyeket a kisebb jövedelmű családok számára tartanak majd fenn.

„Minden intézkedésünkkel azt üzenjük, hogy Marosvásárhelyen gyökeresen megváltozott a városvezetés, partnerként tekintünk mindenkire. Nem ijedünk meg a kritikától, hanem elfogadjuk, mert építő lehet.

Fontos számunkra, hogy fejlesszük a várost, hogy a fiatalnak ne legyen kötelező elmenni, legyen választási lehetősége, legyen lehetősége maradni, itthon élni, boldogulni”

– hangsúlyozta Soós Zoltán.

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő közhasznú tájékoztatási kiadványában, a Látótér legfrissebb számában látott napvilágot július 12-én.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport