Kihívás előtt a hitoktatók, segítségükre lehet a Hittan.ro weboldal

Kihívás előtt a hitoktatók, segítségükre lehet a Hittan.ro weboldal

A hitoktatóknak rendszeresen szerveznek továbbképzőket

Fotó: Ozsváth Judit

Egyre több, főként városi tanuló marad ki a hittanoktatásból, amióta választhatóvá tették a tantárgyat, emiatt igazi kihívással néznek szembe a hittanoktatók. Holott számos érvük van amellett, hogy inkább tartalmas órával, semmint egy ellézengett lyukas órával töltse el az időt a diák. A hitoktatás fontosságáról és a pedagógusok támaszául szolgáló Hittan.ro weboldal hasznosságáról beszélgettünk az érintettekkel.

Barabás Hajnal

2022. október 02., 12:172022. október 02., 12:17

2022. szeptember 29., 17:322022. szeptember 29., 17:32

Lőrincz Éva Katalin közel 30 éves tapasztalattal rendelkezik a hittanoktatásban, 25 éve tanít a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban, jelenleg csak középiskolásokat, de korábban kisebbeket is tanított.

A tanulók és a szülők hittanórákhoz való hozzáállásával kapcsolatban elmondta, egyesek fontosnak tartják az iskolai hitoktatást is, komolyan veszik a keresztény tanítást, ezek a tanulók aktívak az órákon, kérdéseket tesznek fel, mások fölöslegesnek tartják vagy csak egy olyan órának, ahol egy kicsit lazíthatnak.

Idézet
A lelki élet szempontjából óriási különbségek vannak a diákok között:

vannak, akik törekednek a tudatos és személyes hitéletre, de vannak közömbösek is, vannak rendszeres lelki életet élők, de jócskán akadnak keresők és tagadók is. Vannak nyitottak, de olyanok is, akik elutasítanak mindenféle transzcendens valóságot”– tette hozzá az oktató.

Amióta szabaddá vált a választás, hogy igénylik, vagy sem a hitoktatást, vannak szülők, akik nem tartják fontosnak, hogy gyerekeik iskolai hitoktatásban is részesüljenek, és nem íratják be gyerekeiket hittanórára.

A felső tagozatú osztályokban szinte teljes a létszám, de az elmúlt két évben a kilencedikesek közül egyesek már beiratkozásnál kifejezték, hogy nem igénylik a hittanórákat.

„Pedig ezzel nem nyernek, hanem veszítenek a tanulók, a fiatalok. Hiszen hitünk tartalmának, tanainak megismerése mellett érzelmi, erkölcsi és esztétikai nevelést kapnak az órákon, nem is beszélve a lelki képességek fejlesztéséről ” – jegyezte meg a pedagógus, hozzátéve, azonkívül, hogy van ennek a tantárgynak kulturális vetülete és hozzátartozik az általános műveltséghez, fontos megismerni a saját vallásunkat, úgy ragaszkodva saját hitünkhöz, hogy tiszteletben tartjuk mások világnézetét, hitét.

Mit tanulnak a tantárgy keretében?

A hittanoktató kérésünkre röviden összefoglalta, hogy a tantárgy keretében mit tanulnak, sajátíthatnak el a diákok. A kilencedikesekkel például a Bibliával ismerkedhetnek, úgy is, hogy a Szentírás tanítását rávetítik a mindennapi életükre.

A tizedikesek számára a különböző vallásokról, és a római katolikus egyház történetéről szólnak az órák, a tizenegyedikesek pedig az órákon lehetőséget kapnak saját, katolikus hitük tartalmának megismeréséhez és mélyebb megértéséhez.

Idézet
Minden diákommal szeretném megértetni, hogy az igazi- és látszatértékek kavalkádjában értékmérő szempont a természetfölötti:

szeressék az életet, a természetet, törekedjenek a szellemi és erkölcsi értékekre, becsüljék a kultúrát, a tudományokat és ne érjék be a természetes léttel. Véssék szívükbe Jézus Krisztus tanítását!”– fejtette ki az oktató.

Hozzáfűzte, a személytelen és sok esetben kétes hátterű internetes források böngészgetése helyett sokkal fontosabb, hogy a tanulók kérdéseiket személyesen a hitoktatónak tegyék fel, mert hiteles választ kapnak. A hittanóra lehetőséget arra ad, hogy a hittel kapcsolatos kérdéseiket tisztázzák, és alázattal keressék az igazságot.  

A végzős diákok erkölcstant tanulnak, azt boncolgatják, hogyan érdemes élni, hogyan éljenek helyesen.
 

„Krízishelyzetekben kevésbé látunk tisztán. Az osztályban gyakran körbeülünk, és csak beszélgetünk, hogy ilyen helyzetekben mi lehet a helyes cselekedet. A tanulók is szívesen megnyílnak, mesélnek” – osztotta meg. Az oktató a Hittan.ro oldalról pedig elmondta, hasznosnak találja, ahonnan ötleteket lehet meríteni, lelkesítő is, hiszen számos olyan videó van felöltve, ahol diákok beszélnek arról, hogy számukra miért fontos a hittanóra.

Nagy segítség az oktatásban

A csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskolába több mint 400 tanuló jár. Ellentétben a városi iskolákkal, ebben a vidéki tanintézetben mindenki jár hittanórára, még az is, akinek más felekezete van, tudtuk meg Kalamár Mária hitoktatótól.

Hozzátette, emellett abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy minden osztályban van internet-hozzáférésük, ezért óráin nagy hasznát veszi a Hittan.ro oldalnak.

„Hasznos többek között azért, mert egy helyen minden fontos információt megtalálnak, a tankönyvek digitális változata is elérhető a honlapon, és minden más érdekes tartalom, kisfilm amelyeket megtekinthetünk a gyerekekkel együtt”  – sorolta a weboldal melletti érveket a pedagógus.

Hozzátette, nemcsak kívülállóként hasznosítják a honlap által nyújtott értékeket, hanem a diákokkal együtt maguk is hozzájárulnak annak tartalmához.  „Például tanulóink digitális kiskönyvet szerkesztettek, amelyik olyan volt, mint egy imakönyv, vagy imakártyákat alkottak, s ezek elérhetőek most is a weboldalon” – büszkélkedett.

Szerinte a honlap által meghirdetett pályázatok amellett, hogy kutatómunkára, alkotómunkára késztetik a tanulókat, lelki élményt is nyújtanak, és nem utolsósorban a szülők is követhetik tevékenységeiket.

Tőle tudjuk, hogy az 5-8. osztályos tanulók számára a tantárgy többnyire az egyházi ünnepekről, és a szentek életéről szól, utóbbi egy kis betekintést enged az egyháztörténetbe is. „Mindezekhez egy pluszot, nagy segítséget jelent az összetett és átlátható Hittan.ro weboldal. Gyakran egy ráhangoló kisfilmmel kezdjük, vagy éppen egy szép gondolattal zárjuk a tanórát, amelyeket ott találunk meg” – jegyezte meg a hitoktató. 

Frissítik és bővítik

A Hittan.ro honlapról annak főszerkesztőjével, Ozsváth Judittal beszélgettünk. Mint mondta, a weboldalt 2020-ban hozták létre az iskolai hitoktatás újraindulása 30. évfordulójának megünneplésére. A koronavírus-járvány miatt ugyanis ez mutatkozott a legjobb megoldásnak „az elmúlt évtizedekre való visszatekintéshez”.

A cél érdekében a gyulafehérvári, a nagyváradi, a szatmári és a temesvári római katolikus egyházmegyék hittantanárai összefogtak és komoly dokumentumjelleggel bíró kisfilmeket, összeállításokat készítettek.

Ezek ma is elérhetők a honlapon és hiteles háttéranyagokként szolgálhatnak – például – a közelmúlt egyháztörténetének tanításához is.

Az egyetemen tanított katekézistörténethez felhasználják őket. A honlap és a hozzá kapcsolt Facebook-oldal végül több lett, mint egyszerű „kiállítási felület”, hiszen számos más módon is ki lehetett aknázni a digitális tér kínálta lehetőségeket.

„Már az indulásnál megfogalmaztuk, hogy a Hittan.ro nem csak „múzeum” lesz, hanem a jelenkori hitoktatást is segíteni fogja. A visszatekintés mellett egyéb tartalmaknak is helyet adtunk: aktuális eseménybeszámolóknak, diák-, tanár- és szülővéleményeknek, intézménybemutatóknak, továbbá létrehoztunk egy rovatot, amelyben az érvényben lévő tantervek, a hozzájuk kapcsolódó éves munkatervek és az új hittankönyvek pdf- és digitális verziója is elérhető.” – sorolta Ozsváth Judit főszerkesztő, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója.

Tőle tudjuk, hogy fontos hangsúlyt fektetnek az interaktivitásra, és erre a Facebook-oldalukon keresztül van leginkább mód, jelenleg több mint 1800 követőjük van.

A tavalyi Eucharisztikus Világkongresszusra való felkészülést szolgálta az a hétállomásos online szentségimádási lánc, amelyet a Hittan.ro szerkesztői koordináltak és amelynek alkalmait a Hittan.ro-n közvetítették. Ebbe sok száz hittanos és hitoktató kapcsolódott be a négy egyházmegyéből.

Az orosz-ukrán háború kitörése után nyomban a békéért való imádkozásra, illetve képes imakártyák szerkesztésére buzdították a hittanosokat. Ez a felhívás nagyon népszerűnek bizonyult, több mint háromszáz imakártyát tettek közzé felületeiken. A bibliaolvasást ösztönzi az Útitársam a biblia című, szintén kis kártyakészítő és tanúságtételt kérő kezdeményezés is, és ugyancsak ilyen jellegű „kutató-” és alkotómunkára ösztönöz a teremtésvédelem jegyében hamarosan meghirdetendő képes-szöveges kártyakészítés.

A Családok X. Világtalálkozójához kapcsolódtak a felületeiken közzétett családképekkel és a hozzájuk fűzött szép, tanúságtételnek is beillő gondolatokkal.

A Hittan.ro számára fontos a család, hiszen a katekézis elsődleges helyszíne. A családtalálkozó alkalmából Ferenc pápa az idén különösen szorgalmazta a helyi egyházi programokat, a Hittan.ro az említett formában sajátos lehetőséget kínált erre.

A sokfelől beérkezett képek a hitéletre, a hagyományápolásra és nem mellékesen a nagy család szépségére mutattak rá. Anyák napján egész nap a négy egyházmegye hittanosai által készített kisfilmekkel köszöntötték az édesanyákat. Ez után is sok pozitív visszajelzés érkezett a szerkesztőkhöz.

Új rovatok

Mivel a Hittan.ro szerkesztői fontosnak tartják a diákokkal folytatott párbeszédet, ennek jegyében új rovatokat indítottak a honlapon. Ezek anyagai a Facebookon is megjelennek. Az egyik A lelkiatya válaszol rovat, amelynek lényege, hogy név nélkül, online tud bárki kérdést feltenni.

A pap által fogalmazott választ egy rövid videóban teszik közzé felületeiken.

A másik rovat A rázós kérdés – itt szintén névtelenül lehet kérdezni, a tömör, frappáns válaszokat teológiát végzett szakemberek írják. Ezek is megjelennek a Hittan.ro felületein. Másik új rovatuk a Papi villámportrék. Itt közel kilencven kérdésre „egyszavas” válaszokat fogalmaznak a megszólított lelkipásztorok. Jó pár ilyen interjú elkészült már.

„Ennek az a célja, hogy a papok emberi arcát is megmutassuk és közelebb vigyük a fiatalokat a papi hivatáshoz” – magyarázta Ozsváth Judit. Ugyancsak újnak számít a magyarországi művészettörténész, Kissné Budai Rita által készített Ugorj a képbe! című sorozat bibliai témájú darabjainak közzététele és külön rovatba rendezése. A művészeti alkotások hittanhoz való kapcsolását a tankönyvek szerkesztésénél is elsődleges szempontnak tekintették.

A főszerkesztőtől tudjuk, ahogyan korábban, úgy az elkövetkezőkben is hirdetnek meg különböző pályázatokat diákoknak.

A tavaly az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve hirdették meg egyéni és csoportos alkotói pályázataikat, a 2021/22-es tanévben a jövő évi püspöki szinódus jelszavainak - közösség, részvétel, misszió - és a „zöld katekézis” jegyében írtak ki újakat. A Haladjunk együtt! című szinodális pályázat nyertesei idén nyáron is tartalmas jutalomtáborban vettek részt Nagyváradon.

Tavaly is volt egy jutalomtáboruk a váradi egyházmegye püspöki székhelyén. A Műveld és őrizd! címet viselő pályázattal kertépítésre buzdították a hittanosokat. Ennek értékelését Benedek Ramóna és Csiki Amanda szerkesztőkkel készítik elő és meghívott vendégek részvételével egy közeljövőbeni időpontban élőben közvetítik a Hittan.ro Facebook-oldalán.

A Hittan.ro kezdeményezésére tematikus – a katekézishez kapcsolódó – hónapot készülnek hirdetni a BBTE Római Katolikus Teológia Karának kolozsvári intézetével, az erdélyi katolikus lapok és a romkat.ro szerkesztőségével, valamint az Erdélyi Mária Rádióval partnerségben. Ennek programjairól és minden aktuális eseményről a honlapon és a Facebook-oldalon is naprakész információkat tesznek közzé.

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap Hit-Vallás mellékletében látott napvilágot szeptember 26-án.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. december 27., kedd

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik

Torockó és környéke Erdély egyik felkapott turisztikai régiója. A Székelykő lábánál fekvő két magyar település vendéglátásból jelesre vizsgázik. 

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik
2022. december 23., péntek

Ünnepi várakozás hajnali misével

Reggel háromnegyed hatra érkeztünk a marosszentgyörgyi római katolikus templomba a hat órakor kezdődő roráté misére. Az emberek sorra léptek be a templomba, egyre többen érkeztek, kapcsolódtak be a rózsafüzér-imádságba.

Ünnepi várakozás hajnali misével
Ünnepi várakozás hajnali misével
2022. december 23., péntek

Ünnepi várakozás hajnali misével

2022. december 18., vasárnap

Házi és ipari savanyúságok: az életmódváltással előtérbe kerülnek az üzletből vásárolt termékek

Erdélyben sok savanyúságot fogyasztunk, és ennek jelentős része még mindig a családi konyhán készül el. Közkedvelt a savanyú káposzta és az uborka, de kis leleményességgel minden zöldségfélét biztonságosan savanyíthatunk. 

Házi és ipari savanyúságok: az életmódváltással előtérbe kerülnek az üzletből vásárolt termékek
2022. december 17., szombat

Akit Bölöni a vállán cipelve ünnepelt: beszélgetés az érmihályfalvi Klán Jánossal, az ASA egykori középcsatárával

Gyerekkorában Klán János az Érmihályfalva állatpiacának helyet adó fűben kezdte rúgni a labdát, majd 17 évesen már bemutatkozott a helyi, megyei bajnokságot nyerő felnőttcsapatban. 

Akit Bölöni a vállán cipelve ünnepelt: beszélgetés az érmihályfalvi Klán Jánossal, az ASA egykori középcsatárával
2022. december 11., vasárnap

Disznóvágások idején: helyspecifikusan készül a véres, májas hurka és a kolbász

Általánosságban egyre kevesebben tartanak sertést, Gyergyó vidékén azonban még mindig vannak, akik a téli hónapokban disznót vágnak, hogy az állat szinte minden részét feldolgozva megrakják a mélyhűtőket, éléskamrákat. 

Disznóvágások idején: helyspecifikusan készül a véres, májas hurka és a kolbász
2022. december 10., szombat

A román labdarúgás sötét mélységei: visszaemlékezések a bányászcsapatok egykori hazai mérkőzéseire

Évtizedeken keresztül testi épségét kockáztatta a vendégcsapatnak az a futballistája, aki testcsellel, egy keményebb szereléssel vagy netán góllal merészelte megtréfálni valamelyik bányavidéki ellenfelét. 

A román labdarúgás sötét mélységei: visszaemlékezések a bányászcsapatok egykori hazai mérkőzéseire
2022. december 03., szombat

(L)ehetnénk jobban is: egyre több megbetegedést okoz a helytelen táplálkozás

Kevés téma van, amiről annyit beszélünk, hallunk és olvasunk, mint az egészséges táplálkozás és a mindennapi étkezéssel összefüggő kiegyensúlyozott életmód. 

(L)ehetnénk jobban is: egyre több megbetegedést okoz a helytelen táplálkozás
2022. december 01., csütörtök

Szorítsunk a nadrágszíjon: takarékosságra intenek a szakértők, 2024-re már optimistábban tekintenek

Nem lesz könnyű a jövő esztendő, figyelmeztetnek a kiadványunknak nyilatkozó gazdasági és pénzügyi szakértők, akik szerint a háztartások, a vállalkozások és az állami költségvetés is komoly kihívásokkal néz szembe. 

Szorítsunk a nadrágszíjon: takarékosságra intenek a szakértők, 2024-re már optimistábban tekintenek
2022. november 30., szerda

Saját termés, saját termékek: a kebelei kisüzemben tucatnyi gyümölcsfélét dolgoznak fel marosvásárhelyi üzleteknek

Kárpát-medencei versenyeken díjnyertes szörpöket és lekvárokat állít elő saját gyümölcsösében megtermett nyersanyagból a kebelei Cseh házaspár. 

Saját termés, saját termékek: a kebelei kisüzemben tucatnyi gyümölcsfélét dolgoznak fel marosvásárhelyi üzleteknek
2022. november 27., vasárnap

Advent a szeretetszolgálat jegyében: hogy az ajándék mellett Jézus is bekerüljön az otthonokba

A Máltai Szeretetszolgálat háza táján egész évben zajlik az élet, de az advent időszaka különösen aktív Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is. 

Advent a szeretetszolgálat jegyében: hogy az ajándék mellett Jézus is bekerüljön az otthonokba