Kihívás előtt a hitoktatók, segítségükre lehet a Hittan.ro weboldal

Barabás Hajnal 2022. október 02., 12:17 utolsó módosítás: 2022. szeptember 29., 17:32

Egyre több, főként városi tanuló marad ki a hittanoktatásból, amióta választhatóvá tették a tantárgyat, emiatt igazi kihívással néznek szembe a hittanoktatók. Holott számos érvük van amellett, hogy inkább tartalmas órával, semmint egy ellézengett lyukas órával töltse el az időt a diák. A hitoktatás fontosságáról és a pedagógusok támaszául szolgáló Hittan.ro weboldal hasznosságáról beszélgettünk az érintettekkel.

Kihívás előtt a hitoktatók, segítségükre lehet a Hittan.ro weboldal
galéria
A hitoktatóknak rendszeresen szerveznek továbbképzőket Fotó: Ozsváth Judit

Lőrincz Éva Katalin közel 30 éves tapasztalattal rendelkezik a hittanoktatásban, 25 éve tanít a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban, jelenleg csak középiskolásokat, de korábban kisebbeket is tanított.

A tanulók és a szülők hittanórákhoz való hozzáállásával kapcsolatban elmondta, egyesek fontosnak tartják az iskolai hitoktatást is, komolyan veszik a keresztény tanítást, ezek a tanulók aktívak az órákon, kérdéseket tesznek fel, mások fölöslegesnek tartják vagy csak egy olyan órának, ahol egy kicsit lazíthatnak.

A lelki élet szempontjából óriási különbségek vannak a diákok között:

vannak, akik törekednek a tudatos és személyes hitéletre, de vannak közömbösek is, vannak rendszeres lelki életet élők, de jócskán akadnak keresők és tagadók is. Vannak nyitottak, de olyanok is, akik elutasítanak mindenféle transzcendens valóságot”– tette hozzá az oktató.

Amióta szabaddá vált a választás, hogy igénylik, vagy sem a hitoktatást, vannak szülők, akik nem tartják fontosnak, hogy gyerekeik iskolai hitoktatásban is részesüljenek, és nem íratják be gyerekeiket hittanórára.

A felső tagozatú osztályokban szinte teljes a létszám, de az elmúlt két évben a kilencedikesek közül egyesek már beiratkozásnál kifejezték, hogy nem igénylik a hittanórákat.

„Pedig ezzel nem nyernek, hanem veszítenek a tanulók, a fiatalok. Hiszen hitünk tartalmának, tanainak megismerése mellett érzelmi, erkölcsi és esztétikai nevelést kapnak az órákon, nem is beszélve a lelki képességek fejlesztéséről ” – jegyezte meg a pedagógus, hozzátéve, azonkívül, hogy van ennek a tantárgynak kulturális vetülete és hozzátartozik az általános műveltséghez, fontos megismerni a saját vallásunkat, úgy ragaszkodva saját hitünkhöz, hogy tiszteletben tartjuk mások világnézetét, hitét.

Mit tanulnak a tantárgy keretében?

A hittanoktató kérésünkre röviden összefoglalta, hogy a tantárgy keretében mit tanulnak, sajátíthatnak el a diákok. A kilencedikesekkel például a Bibliával ismerkedhetnek, úgy is, hogy a Szentírás tanítását rávetítik a mindennapi életükre.

A tizedikesek számára a különböző vallásokról, és a római katolikus egyház történetéről szólnak az órák, a tizenegyedikesek pedig az órákon lehetőséget kapnak saját, katolikus hitük tartalmának megismeréséhez és mélyebb megértéséhez.

Minden diákommal szeretném megértetni, hogy az igazi- és látszatértékek kavalkádjában értékmérő szempont a természetfölötti:

szeressék az életet, a természetet, törekedjenek a szellemi és erkölcsi értékekre, becsüljék a kultúrát, a tudományokat és ne érjék be a természetes léttel. Véssék szívükbe Jézus Krisztus tanítását!”– fejtette ki az oktató.

Hozzáfűzte, a személytelen és sok esetben kétes hátterű internetes források böngészgetése helyett sokkal fontosabb, hogy a tanulók kérdéseiket személyesen a hitoktatónak tegyék fel, mert hiteles választ kapnak. A hittanóra lehetőséget arra ad, hogy a hittel kapcsolatos kérdéseiket tisztázzák, és alázattal keressék az igazságot.  

A végzős diákok erkölcstant tanulnak, azt boncolgatják, hogyan érdemes élni, hogyan éljenek helyesen. 

„Krízishelyzetekben kevésbé látunk tisztán. Az osztályban gyakran körbeülünk, és csak beszélgetünk, hogy ilyen helyzetekben mi lehet a helyes cselekedet. A tanulók is szívesen megnyílnak, mesélnek” – osztotta meg. Az oktató a Hittan.ro oldalról pedig elmondta, hasznosnak találja, ahonnan ötleteket lehet meríteni, lelkesítő is, hiszen számos olyan videó van felöltve, ahol diákok beszélnek arról, hogy számukra miért fontos a hittanóra.

Nagy segítség az oktatásban

A csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskolába több mint 400 tanuló jár. Ellentétben a városi iskolákkal, ebben a vidéki tanintézetben mindenki jár hittanórára, még az is, akinek más felekezete van, tudtuk meg Kalamár Mária hitoktatótól.

Hozzátette, emellett abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy minden osztályban van internet-hozzáférésük, ezért óráin nagy hasznát veszi a Hittan.ro oldalnak.

„Hasznos többek között azért, mert egy helyen minden fontos információt megtalálnak, a tankönyvek digitális változata is elérhető a honlapon, és minden más érdekes tartalom, kisfilm amelyeket megtekinthetünk a gyerekekkel együtt”  – sorolta a weboldal melletti érveket a pedagógus.

Hozzátette, nemcsak kívülállóként hasznosítják a honlap által nyújtott értékeket, hanem a diákokkal együtt maguk is hozzájárulnak annak tartalmához.  „Például tanulóink digitális kiskönyvet szerkesztettek, amelyik olyan volt, mint egy imakönyv, vagy imakártyákat alkottak, s ezek elérhetőek most is a weboldalon” – büszkélkedett.

Szerinte a honlap által meghirdetett pályázatok amellett, hogy kutatómunkára, alkotómunkára késztetik a tanulókat, lelki élményt is nyújtanak, és nem utolsósorban a szülők is követhetik tevékenységeiket.

Tőle tudjuk, hogy az 5-8. osztályos tanulók számára a tantárgy többnyire az egyházi ünnepekről, és a szentek életéről szól, utóbbi egy kis betekintést enged az egyháztörténetbe is. „Mindezekhez egy pluszot, nagy segítséget jelent az összetett és átlátható Hittan.ro weboldal. Gyakran egy ráhangoló kisfilmmel kezdjük, vagy éppen egy szép gondolattal zárjuk a tanórát, amelyeket ott találunk meg” – jegyezte meg a hitoktató. 

Frissítik és bővítik

A Hittan.ro honlapról annak főszerkesztőjével, Ozsváth Judittal beszélgettünk. Mint mondta, a weboldalt 2020-ban hozták létre az iskolai hitoktatás újraindulása 30. évfordulójának megünneplésére. A koronavírus-járvány miatt ugyanis ez mutatkozott a legjobb megoldásnak „az elmúlt évtizedekre való visszatekintéshez”.

A cél érdekében a gyulafehérvári, a nagyváradi, a szatmári és a temesvári római katolikus egyházmegyék hittantanárai összefogtak és komoly dokumentumjelleggel bíró kisfilmeket, összeállításokat készítettek.

Ezek ma is elérhetők a honlapon és hiteles háttéranyagokként szolgálhatnak – például – a közelmúlt egyháztörténetének tanításához is.

Az egyetemen tanított katekézistörténethez felhasználják őket. A honlap és a hozzá kapcsolt Facebook-oldal végül több lett, mint egyszerű „kiállítási felület”, hiszen számos más módon is ki lehetett aknázni a digitális tér kínálta lehetőségeket.

„Már az indulásnál megfogalmaztuk, hogy a Hittan.ro nem csak „múzeum” lesz, hanem a jelenkori hitoktatást is segíteni fogja. A visszatekintés mellett egyéb tartalmaknak is helyet adtunk: aktuális eseménybeszámolóknak, diák-, tanár- és szülővéleményeknek, intézménybemutatóknak, továbbá létrehoztunk egy rovatot, amelyben az érvényben lévő tantervek, a hozzájuk kapcsolódó éves munkatervek és az új hittankönyvek pdf- és digitális verziója is elérhető.” – sorolta Ozsváth Judit főszerkesztő, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója.

Tőle tudjuk, hogy fontos hangsúlyt fektetnek az interaktivitásra, és erre a Facebook-oldalukon keresztül van leginkább mód, jelenleg több mint 1800 követőjük van.

A tavalyi Eucharisztikus Világkongresszusra való felkészülést szolgálta az a hétállomásos online szentségimádási lánc, amelyet a Hittan.ro szerkesztői koordináltak és amelynek alkalmait a Hittan.ro-n közvetítették. Ebbe sok száz hittanos és hitoktató kapcsolódott be a négy egyházmegyéből.

Az orosz-ukrán háború kitörése után nyomban a békéért való imádkozásra, illetve képes imakártyák szerkesztésére buzdították a hittanosokat. Ez a felhívás nagyon népszerűnek bizonyult, több mint háromszáz imakártyát tettek közzé felületeiken. A bibliaolvasást ösztönzi az Útitársam a biblia című, szintén kis kártyakészítő és tanúságtételt kérő kezdeményezés is, és ugyancsak ilyen jellegű „kutató-” és alkotómunkára ösztönöz a teremtésvédelem jegyében hamarosan meghirdetendő képes-szöveges kártyakészítés.

A Családok X. Világtalálkozójához kapcsolódtak a felületeiken közzétett családképekkel és a hozzájuk fűzött szép, tanúságtételnek is beillő gondolatokkal.

A Hittan.ro számára fontos a család, hiszen a katekézis elsődleges helyszíne. A családtalálkozó alkalmából Ferenc pápa az idén különösen szorgalmazta a helyi egyházi programokat, a Hittan.ro az említett formában sajátos lehetőséget kínált erre.

A sokfelől beérkezett képek a hitéletre, a hagyományápolásra és nem mellékesen a nagy család szépségére mutattak rá. Anyák napján egész nap a négy egyházmegye hittanosai által készített kisfilmekkel köszöntötték az édesanyákat. Ez után is sok pozitív visszajelzés érkezett a szerkesztőkhöz.

Új rovatok

Mivel a Hittan.ro szerkesztői fontosnak tartják a diákokkal folytatott párbeszédet, ennek jegyében új rovatokat indítottak a honlapon. Ezek anyagai a Facebookon is megjelennek. Az egyik A lelkiatya válaszol rovat, amelynek lényege, hogy név nélkül, online tud bárki kérdést feltenni.

A pap által fogalmazott választ egy rövid videóban teszik közzé felületeiken.

A másik rovat A rázós kérdés – itt szintén névtelenül lehet kérdezni, a tömör, frappáns válaszokat teológiát végzett szakemberek írják. Ezek is megjelennek a Hittan.ro felületein. Másik új rovatuk a Papi villámportrék. Itt közel kilencven kérdésre „egyszavas” válaszokat fogalmaznak a megszólított lelkipásztorok. Jó pár ilyen interjú elkészült már.

„Ennek az a célja, hogy a papok emberi arcát is megmutassuk és közelebb vigyük a fiatalokat a papi hivatáshoz” – magyarázta Ozsváth Judit. Ugyancsak újnak számít a magyarországi művészettörténész, Kissné Budai Rita által készített Ugorj a képbe! című sorozat bibliai témájú darabjainak közzététele és külön rovatba rendezése. A művészeti alkotások hittanhoz való kapcsolását a tankönyvek szerkesztésénél is elsődleges szempontnak tekintették.

A főszerkesztőtől tudjuk, ahogyan korábban, úgy az elkövetkezőkben is hirdetnek meg különböző pályázatokat diákoknak.

A tavaly az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve hirdették meg egyéni és csoportos alkotói pályázataikat, a 2021/22-es tanévben a jövő évi püspöki szinódus jelszavainak - közösség, részvétel, misszió - és a „zöld katekézis” jegyében írtak ki újakat. A Haladjunk együtt! című szinodális pályázat nyertesei idén nyáron is tartalmas jutalomtáborban vettek részt Nagyváradon.

Tavaly is volt egy jutalomtáboruk a váradi egyházmegye püspöki székhelyén. A Műveld és őrizd! címet viselő pályázattal kertépítésre buzdították a hittanosokat. Ennek értékelését Benedek Ramóna és Csiki Amanda szerkesztőkkel készítik elő és meghívott vendégek részvételével egy közeljövőbeni időpontban élőben közvetítik a Hittan.ro Facebook-oldalán.

A Hittan.ro kezdeményezésére tematikus – a katekézishez kapcsolódó – hónapot készülnek hirdetni a BBTE Római Katolikus Teológia Karának kolozsvári intézetével, az erdélyi katolikus lapok és a romkat.ro szerkesztőségével, valamint az Erdélyi Mária Rádióval partnerségben. Ennek programjairól és minden aktuális eseményről a honlapon és a Facebook-oldalon is naprakész információkat tesznek közzé.

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap Hit-Vallás mellékletében látott napvilágot szeptember 26-án.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport