Ajándék lenni az embereknek: a reverendát először viselő kispapokkal beszélgettünk Gyulafehérváron

Ajándék lenni az embereknek: a reverendát először viselő kispapokkal beszélgettünk Gyulafehérváron

A beöltözés és admisszió ünnep a közösségnek

Fotó: Pinti Attila

Ünnepi szentmise keretében fejezték ki elköteleződésüket Jézus és az Egyház iránt, és öltötték magukra a reverendát a Megtestesült Bölcsességről nevezett szeminárium harmadéves kispapjai a gyulafehérvári székesegyházban október végén. Az admisszióban részesült papnövendékek ezáltal hivatalosan is felvételt nyertek a papjelöltek sorába, a reverenda által pedig Krisztust öltötték magukra.

Péter Beáta

2021. december 01., 18:252021. december 01., 18:25

Amikor a kispapok magukra öltik a reverendát, az egy lépés, lépcsőfok az istenkeresésükben – mutatott rá szentbeszédében a szentmisét celebráló Kerekes László segédpüspök. „A reverenda számunkra jelenti azt a mély, Istennel kötött kapcsolatot, amire törekszünk, amiért nap mint nap újra és újra meg kell küzdenünk.

Idézet
És amikor magunkra öltjük, akkor valóban másként tekintünk a világra, másképpen tekintünk az embertársunkra.”

Azt kívánta a kispapoknak, hogy mindennap magukra tudják ölteni a reverendában az irgalmasságot, jóságot, szelídséget, türelmet, egymás elviselését, és a nagy-nagy hálát, amire Szent Pál apostol biztat. „Azért imádkozok és azt kívánom mindannyiunknak, hogy valóban mi is Isten szemén keresztül tudjuk látni a világunkat, és valóban mindennap meg tudjuk hozni az istenkeresésnek az áldozatát.”

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Krisztust öltik magukra

A beöltözés és az admisszió a szemináriumi közösség kiemelkedő ünnepe. Az azt megelőző estén a szeminárium kápolnájában csendes, imádságos, meghitt ünnepséggel hangolódtak rá. Ennek keretében a főmagiszter és a spirituális atya szólt a kispapokhoz, majd a reverendaapák átadták a reverendákat a harmadéves kispapoknak.

A közös ünneplést a napot befejező imádsággal, completoriummal zárták.

A lüktető szív és a látás – ezt a két dolgot ajánlotta a hatodéves Oros Tibor Roland főmagiszter, hogy szemük előtt tartsák a kispapok, hiszen ezzel lehet követni Jézust. „Ahogy az emberi szívnek szüksége van a lüktetésre, hogy oxigénnel teli vért pumpáljon a szervezetbe és ez így helyesen működjön, a reverendát ha felveszitek, és nincs alatta egy lüktető szív, amit elköteleztetek, akkor ez a reverenda annyi marad, mint egy darab ruha. Ez a lüktetés az, ami a reverendát azzá teszi, ami az valójában.”

Galéria

Amikor a kispapok magukra öltik a reverendát, az egy lépcsőfok az istenkeresésükben

Fotó: Pinti Attila

Ugyanakkor, mint fogalmazott, annak a személynek, aki a Mesterrel akar járni, látnia kell. Úgy látni, mint ahogy a Mester is lát. „Ha a reverendát felveszitek, két kérdést ajánlok, hogy tegyetek fel magatoknak. Az egyik az, hogy te hogyan látod magad, amikor a reverenda rajtad van. Mert a reverenda, amikor felveszed, emlékeztet mindig valamire.

Idézet
És a másik pedig az, hogy szerinted az Isten hogyan lát téged.

Mert ez a két kérdés összefoglalja azt az életet is, amikor összegyűlünk az imára, és összefoglalja azt az életet is, amikor a mindennapokban azokat a dolgokat, amiket meg kell tenni, a kötelességünket teljesítjük.” Kiss Endre spirituális atya rámutatott, az egyházi rend felvételére jelöltek közé nyernek befogadást az admisszió által a harmadéves kispapok.

„Ez egy nyilvános, szabad döntés, erre nem kényszerített senki titeket. Azért döntöttél így, mert a szertartás szövege szerint »megismerted a Jó Pásztornak a szeretetét, és magadévá tetted az egyháznak a gondjait.« A Jó Pásztornak ezt a szeretetét tovább akarod lehelni ebben a világban – ezt hiszem, és remélem, hogy így van.

Idézet
És amikor az ember magáévá teszi az egyház gondjait, akkor tudatosítja magában azt, hogy az egyház gondja az övé is.

Már nem lehet közömbös iránta. És hogyha körülnézünk a világban, akkor azonnal látjuk, hogy milyen gondokkal küzd az egyház, mennyi seb van rajta. És mi mégis naponta igent mondunk erre az egyházra.” Kiemelte, a jelöltek életében a tanítványság ideje lejárt, a hasonulás ideje kezdődik el: hasonulni Krisztushoz, és formálódni az Evangélium által.

Galéria

A reverendával Krisztust öltik magukra

Fotó: Pinti Attila

„Holnap pedig magatokra öltitek a reverendát, amellyel együtt Krisztust öltitek magatokra, és amely ruházat bennünket mindig Krisztusra emlékeztet, és nem az önmagunk által kiharcolt hamis papi méltóságra. Azért, mert ezt a méltóságot Krisztus adhatja meg nekünk, és ezt a méltóságot az ember mindig belülre kapja, nem kívülre, hanem a szívébe, a reverenda alá.”

Isten hívó szava

Ezúttal három kispap részesült admisszióban, akikkel az ünnepség előtt beszélgettünk hivatásról, arról, hogy miként fogadta a környezetük, amikor úgy döntöttek, hogy jelentkeznek a szemináriumba, és azt is megosztották velünk, hogy mit jelent számukra a beöltözés.

„Úgy érzem, hogy egy szintlépés. Benne van két évnek a munkája, és ennek megvan a gyümölcse” – mutatott rá Pinkóczi György. Az Óradnáról érkezett fiatalember félig román, félig magyar származású, a líceumot Nagyenyeden végezte, egy évet pedig Kolozsváron élt, mielőtt jelentkezett volna a gyulafehérvári papnevelő intézetbe.

A hivatásról kifejtette, van olyan, ami hosszabb távot ölel magába, és van, amelyik pillanatnyi.

Ez mindenkinél különbözik. „Nálam egy hosszabb folyamatot foglal magába. Amikor harmadikos voltam, egy hittanfüzetben láttam egy képet: Jézus a kereszten, kétoldalt a két lator. Elkezdtem sírni, csak nem tudtam, hogy miért. Kérdeztem édesanyámat, hogy mi történt ezzel az emberrel. Úgy gondolom, hogy akkor érintett meg az Isten, hogy én ezt az utat kell járjam.”

Galéria

Az egyházi rend felvételére jelöltek közé nyernek befogadást az admisszió által a harmadéves kispapok

Fotó: Pinti Attila

Lázár Hunor Lövétéről érkezett, a szemináriumban a harmadik évét kezdte, de hetedik éve él Gyulafehérváron, mivel a középiskolát is itt végezte. „Tudatosan készültünk a beöltözésre, és már két éve ebben vagyunk, hogy előbb-utóbb be fog következni, sőt ennél nagyobb dolgok is be fognak következni az életünkben a szenteléseknél.

Idézet
Azonban ez már egy lépcsőfok, az első, amelyet minél biztosabban tesz meg az ember, annál biztosabban lesz meg a következő is.”

Úgy véli, a hivatás valamiképpen misztérium, amely a személyre irányul, a személyért van, de nem azért, hogy magát vagy az erejét fitogtassa, hanem hogy a Jóistent bemutassa másoknak. „Mert mindenki lényegében szeretetet kap a Jóistentől. Aki szülői hivatásban részesül, akit erre hív az Úr, az szeretetet ad át a gyerekeinek, unokáinak, akit pedig szerzetesi, papi hivatásra hív, az ugyanúgy szeretetet ad át a híveinek, a hozzá közel lévőknek. Az a lényege, hogy aki hivatást kapott, a Jóistent megmutassa másoknak, és így ilyen módon teljesedjen ki az élete.”

Saját hivatástörténetéről elmondta, mintegy húsz évet ölel fel, amióta gyermekkorában ministrálni kezdett, fokozatosan épült be az életébe az istenkapcsolat is. „Egyre inkább közel éreztem magam az Úrhoz, és valamiképpen misztérium megfogalmazni azt, hogy gyarló emberként is mennyire értékesek vagyunk az Úr szemében, hogy alkalmasnak lát arra, hogy mi az Ő igéjét hirdessük, az Isten országát is növeljük a létünkkel, tettünkkel, szavainkkal.

Idézet
És én valamiképpen ezt szeretném, úgy érzem, erre kaptam hivatást.”

A csíkcsobotfalvi Csibi Levente korábban Egerben kezdte el a szemináriumot, két évet ott végzett el, idéntől csatlakozott a gyulafehérvári intézménybe járó társaihoz, és itt kívánja folytatni a tanulmányait. Az isteni hívással kapcsolatban kifejtette, az ő életében is egy hosszú folyamatról van szó.

„17 éves voltam, amikor egy olyan mély vágy suhant át a szívemen Isten iránt, amit semmi nem tudott betölteni, sem azelőtt, sem azután. Azt a szeretetet, amit akkor én megtapasztaltam, azt az élményt senki és semmi nem tudta utána pótolni. Én ellenkeztem. Mondhatni, jónási hivatásom van, mert kemény tíz évet küzdöttem az ellen, hogy belépjek a papságba, elinduljak a szemináriumba, direkt ezért nem is érettségiztem, mert azt gondoltam, hogy Isten akkor nem hívhat.

Idézet
Mindenféle lehetőséget, ami emberi számítások szerint akadály lett volna, elősegítettem ahhoz, hogy ne történjen meg.

És volt egy hosszú vívódás, tíz év, abban volt egy komoly párkapcsolatom, volt egy menyasszonyjelöltem is. De nem tudta semmi betölteni, sem ő, sem más, egyszerűen üresnek éreztem a lelkem. A papságra konkrétan 2016-ban kaptam meg a hívást, ez egy mély istenélmény, sőt kettő, kéthetes eltolódással ugyanaz ismétlődött meg. Ekkortól éreztem, hogy Isten mindenféleképpen papnak hív.”

2017-ben elzarándokolt Medjugorjéba, hogy valahogy rendeződjenek az érzelmei, hogy vagy ki tudja mondani az igent a házasságra, vagy pedig az Úr Jézus mellett döntsön. És az utóbbi történt. Mint mondja, a hosszú menekülésnek ez lett a vége, Isten meghagyta a szabad akaratát, de olyan erősen hívta, hogy nem tudott más irányba menni. Úgy érzi, ebben teljesedik ki az élete, és ezáltal Isten akarata is ebben valósul meg.

Pinkóczi György hozzátette, Istent nem lehet csak úgy lerázni. Ha már egyszer valaki hivatást kapott, nem lehet csak úgy félredobni. „Az, hogy itt, a szemináriumban lehetünk, nem garancia arra, hogy itt is maradunk.

Idézet
Ha valamit kapunk, azt gondozni kell, mint egy növényt.

Én is ugyanúgy jártam, mint Levente, próbáltam lerázni, a kolozsvári létem az ellenszegülésemet bizonyította. Jogot akartam végezni, nem sikerült, aztán ellenőr voltam, gyorsétkezdében dolgoztam, de nem tudtam megtalálni azt a belső nyugalmat, amire szükségem volt.”

Galéria

„A reverenda számunkra jelenti azt a mély, Istennel kötött kapcsolatot, amire törekszünk, amiért nap mint nap újra és újra meg kell küzdenünk” - hangsúlyozta Kerekes László segédpüspök

Fotó: Pinti Attila

Felvállalt választás

Kérdésünkre, hogy a körülöttük lévők miként fogadták döntésüket, Pinkóczi mosolyogva mondta: több testvére közül van, aki még most is ellenszegül a döntésének, van, aki már belenyugodott. De ő határozottan közölte velük, hogy ezt ő döntötte el, tartsák tiszteletben.

Csibi Levente visszaemlékezett, kezdetben szégyellte, még önmaga előtt is, mert egy más életútja volt azelőtt, és nagy volt a kontraszt, hiszen az addigi életével nem egyezett meg az Istenhez való fordulás. „A szüleim is csodálkoztak. Édesanyám elfogadta, neki nem kellett hosszú idő. Édesapám még másodéven is elő-előállt az alternatívákkal, de mondtam, hogy ebben nincs megalkuvás, nincs kompromisszum. Ő is elfogadta.

Idézet
De nem várom azt, nem is vágyom arra, hogy elfogadják az emberek, mert akkor azt jelenti, hogy nem léptem ki a világból teljesen.”

Hozzáfűzte, egy belső hang hívja, és olyan határhelyzetekben segítette át a kegyelem, amikor már minden emberi érvelés elfogyott. „Amikor én elfogytam, és a saját magamban és a külvilágban való bizalom is, akkor Isten mindig átsegített, és sikerült, hogy megmaradjak ebben a hivatásban. Lelkiismereti meggyőződésem az, hogy Isten hív erre az útra. Ajándékot fogadtam el, és ajándékként szeretnék élni benne.”

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Lázár Hunor a családja körében nem tapasztalt ellenállást arra vonatkozóan, hogy a papi hivatást kövesse, távolabbi ismerősei részéről viszont igen. Volt, aki feltette a kérdést, hogy elment-e az esze, hogy pap szeretne lenni. „Én azt mondtam, hogy nem elment, sőt, megjött, mert kell egy bizonyos fokú érettség ahhoz, hogy az ember felismerje, kell egy elköteleződés, hogy valóban át tudja az ember adni az életét a Jóistennek, hogy ő dolgozni tudjon.”

Mindennapi belső vívódások

Bár határozottan tudják, mit szeretnének, melyik utat választották, kit követnek, és ezt fel is vállalják maguk és a világ előtt, a kispapoknak is vannak belső vívódásaik. De talán ettől is csiszolódik még fényesebbre, még ékesebbre ez a hivatástudat.

Idézet
Saját tapasztalatomból kiindulva, egyszerűen a világnak van egy vonzása”

– mutatott rá Csibi Levente. „Tehát az, hogy az ember odaad egy ajándékból, azt jelenti, hogy az ajándék soha nem felesleg. Főleg, ugye, hogy a pap sacerdos, azt jelenti, hogy szent ajándék. A mi lemondásunk – bizonyos értelemben lemondás – az egy ajándék. De ez nem jelenti azt, hogy sokszor nem kell elmenni a végsőkig, hogy ezt az ajándékot oda is tudjuk adni. Mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint más, fiatalok, és ugyanúgy megvannak a testi, lelki vágyaink, mint minden egyes embernek. Ahogy az Úr Jézus mondta: »nem ki akarom venni őket a világból, hanem meg akarom erősíteni«.

Idézet
Mi is fizikai és lelki értelemben véve egészségesek vagyunk, és ugyanolyan vágyaink vannak, mint a többi embernek.

Itt a vágyaknak vannak prioritásaik. Teljesen más a vágyakozás, amikor hivatásból vágyik valaki a családi életre, a szerzetesi vagy a papi életre. És ez a leglényegesebb része, hogy amikor az ember döntött, teljesen mindegy, hogy melyik életforma mellett, akkor a vágyaknak hierarchiájuk van.” Elmondta, vannak nehezebb időszakok, vannak kételyek, lelki szárazság, a hitnek a sötét éjszakái, amikor ők sem látnak semmit.

Galéria

Csibi Levente, Lázár Hunor, Pinkóczi György

Fotó: Pinti Attila

„Tehát ugyanaz, mint a világi életben, mindenhol vannak megpróbáltatások, legyen valaki családos, szerzetes vagy pap. Ha valaki az életszentség útján akar járni, és törekszik Isten felé, akkor ezek a megpróbáltatások minden területen megvannak. Úgy a pap életében, a kispap életében, az édesapa, édesanya életében. Az, ami Istennek tetsző, és amit Isten szeret – kimondottan a család, papság és szerzetesség –, ezekben az életállapotokban ugyanazokkal a kísértésekkel néz szembe minden egyes ember, aki Krisztust hűségesen akarja követni.”

A beöltözésről és admisszióról úgy véli, ez egy fontos állomás. És azáltal, hogy az egyház megbízik bennük, megelőlegezi a beöltözendőknek a reverendát, jellé teszi, és megelőlegezi azt a bizalmat, amire majd később ígéretet tesznek.

Idézet
Számomra is egy nagy ünnep ez, hogy innentől kezdve nemcsak hivatástudatom van, hanem kötelességtudatom is, küldetésem.

Nemcsak hivatásom van, hanem felelni fogok a tetteimért. Kétszer, háromszor, ötször meg kell gondolkozzak onnantól kezdve, hogy az egyház engem jellé tesz, hogy mit szólok, mit cselekszek. Akár hallgatok, akár szólok, akkor annak a státusznak megfelelően szóljak, hogy az megfeleljen a keresztény értékeknek. De példa is kell legyek, mert nem azt fogják mondani, hogy XY mondta, hanem hogy a pap mondta. Tehát nagy a felelősség, ugyanakkor sok esetben egy kiemelt pozíció is. Ez egy olyan ékszer rajtunk, mint a házasfeleknek a gyűrű az ujjukon. Ez már az elköteleződés jelét mutatja. Öröm is egyben, ugyanakkor kötelesség is.”

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap Hit-Vallás mellékletében látott napvilágot november 22-én.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. december 27., kedd

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik

Torockó és környéke Erdély egyik felkapott turisztikai régiója. A Székelykő lábánál fekvő két magyar település vendéglátásból jelesre vizsgázik. 

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik
2022. december 23., péntek

Ünnepi várakozás hajnali misével

Reggel háromnegyed hatra érkeztünk a marosszentgyörgyi római katolikus templomba a hat órakor kezdődő roráté misére. Az emberek sorra léptek be a templomba, egyre többen érkeztek, kapcsolódtak be a rózsafüzér-imádságba.

Ünnepi várakozás hajnali misével
Ünnepi várakozás hajnali misével
2022. december 23., péntek

Ünnepi várakozás hajnali misével

2022. december 18., vasárnap

Házi és ipari savanyúságok: az életmódváltással előtérbe kerülnek az üzletből vásárolt termékek

Erdélyben sok savanyúságot fogyasztunk, és ennek jelentős része még mindig a családi konyhán készül el. Közkedvelt a savanyú káposzta és az uborka, de kis leleményességgel minden zöldségfélét biztonságosan savanyíthatunk. 

Házi és ipari savanyúságok: az életmódváltással előtérbe kerülnek az üzletből vásárolt termékek
2022. december 17., szombat

Akit Bölöni a vállán cipelve ünnepelt: beszélgetés az érmihályfalvi Klán Jánossal, az ASA egykori középcsatárával

Gyerekkorában Klán János az Érmihályfalva állatpiacának helyet adó fűben kezdte rúgni a labdát, majd 17 évesen már bemutatkozott a helyi, megyei bajnokságot nyerő felnőttcsapatban. 

Akit Bölöni a vállán cipelve ünnepelt: beszélgetés az érmihályfalvi Klán Jánossal, az ASA egykori középcsatárával
2022. december 11., vasárnap

Disznóvágások idején: helyspecifikusan készül a véres, májas hurka és a kolbász

Általánosságban egyre kevesebben tartanak sertést, Gyergyó vidékén azonban még mindig vannak, akik a téli hónapokban disznót vágnak, hogy az állat szinte minden részét feldolgozva megrakják a mélyhűtőket, éléskamrákat. 

Disznóvágások idején: helyspecifikusan készül a véres, májas hurka és a kolbász
2022. december 10., szombat

A román labdarúgás sötét mélységei: visszaemlékezések a bányászcsapatok egykori hazai mérkőzéseire

Évtizedeken keresztül testi épségét kockáztatta a vendégcsapatnak az a futballistája, aki testcsellel, egy keményebb szereléssel vagy netán góllal merészelte megtréfálni valamelyik bányavidéki ellenfelét. 

A román labdarúgás sötét mélységei: visszaemlékezések a bányászcsapatok egykori hazai mérkőzéseire
2022. december 03., szombat

(L)ehetnénk jobban is: egyre több megbetegedést okoz a helytelen táplálkozás

Kevés téma van, amiről annyit beszélünk, hallunk és olvasunk, mint az egészséges táplálkozás és a mindennapi étkezéssel összefüggő kiegyensúlyozott életmód. 

(L)ehetnénk jobban is: egyre több megbetegedést okoz a helytelen táplálkozás
2022. december 01., csütörtök

Szorítsunk a nadrágszíjon: takarékosságra intenek a szakértők, 2024-re már optimistábban tekintenek

Nem lesz könnyű a jövő esztendő, figyelmeztetnek a kiadványunknak nyilatkozó gazdasági és pénzügyi szakértők, akik szerint a háztartások, a vállalkozások és az állami költségvetés is komoly kihívásokkal néz szembe. 

Szorítsunk a nadrágszíjon: takarékosságra intenek a szakértők, 2024-re már optimistábban tekintenek
2022. november 30., szerda

Saját termés, saját termékek: a kebelei kisüzemben tucatnyi gyümölcsfélét dolgoznak fel marosvásárhelyi üzleteknek

Kárpát-medencei versenyeken díjnyertes szörpöket és lekvárokat állít elő saját gyümölcsösében megtermett nyersanyagból a kebelei Cseh házaspár. 

Saját termés, saját termékek: a kebelei kisüzemben tucatnyi gyümölcsfélét dolgoznak fel marosvásárhelyi üzleteknek
2022. november 27., vasárnap

Advent a szeretetszolgálat jegyében: hogy az ajándék mellett Jézus is bekerüljön az otthonokba

A Máltai Szeretetszolgálat háza táján egész évben zajlik az élet, de az advent időszaka különösen aktív Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is. 

Advent a szeretetszolgálat jegyében: hogy az ajándék mellett Jézus is bekerüljön az otthonokba