Ajándék lenni az embereknek: a reverendát először viselő kispapokkal beszélgettünk Gyulafehérváron

Péter Beáta 2021. december 01., 18:25

Ünnepi szentmise keretében fejezték ki elköteleződésüket Jézus és az Egyház iránt, és öltötték magukra a reverendát a Megtestesült Bölcsességről nevezett szeminárium harmadéves kispapjai a gyulafehérvári székesegyházban október végén. Az admisszióban részesült papnövendékek ezáltal hivatalosan is felvételt nyertek a papjelöltek sorába, a reverenda által pedig Krisztust öltötték magukra.

Ajándék lenni az embereknek: a reverendát először viselő kispapokkal beszélgettünk Gyulafehérváron
galéria
A beöltözés és admisszió ünnep a közösségnek Fotó: Pinti Attila

Amikor a kispapok magukra öltik a reverendát, az egy lépés, lépcsőfok az istenkeresésükben – mutatott rá szentbeszédében a szentmisét celebráló Kerekes László segédpüspök. „A reverenda számunkra jelenti azt a mély, Istennel kötött kapcsolatot, amire törekszünk, amiért nap mint nap újra és újra meg kell küzdenünk.

És amikor magunkra öltjük, akkor valóban másként tekintünk a világra, másképpen tekintünk az embertársunkra.”

Azt kívánta a kispapoknak, hogy mindennap magukra tudják ölteni a reverendában az irgalmasságot, jóságot, szelídséget, türelmet, egymás elviselését, és a nagy-nagy hálát, amire Szent Pál apostol biztat. „Azért imádkozok és azt kívánom mindannyiunknak, hogy valóban mi is Isten szemén keresztül tudjuk látni a világunkat, és valóban mindennap meg tudjuk hozni az istenkeresésnek az áldozatát.”

Fotó: Pinti Attila

Krisztust öltik magukra

A beöltözés és az admisszió a szemináriumi közösség kiemelkedő ünnepe. Az azt megelőző estén a szeminárium kápolnájában csendes, imádságos, meghitt ünnepséggel hangolódtak rá. Ennek keretében a főmagiszter és a spirituális atya szólt a kispapokhoz, majd a reverendaapák átadták a reverendákat a harmadéves kispapoknak.

A közös ünneplést a napot befejező imádsággal, completoriummal zárták.

A lüktető szív és a látás – ezt a két dolgot ajánlotta a hatodéves Oros Tibor Roland főmagiszter, hogy szemük előtt tartsák a kispapok, hiszen ezzel lehet követni Jézust. „Ahogy az emberi szívnek szüksége van a lüktetésre, hogy oxigénnel teli vért pumpáljon a szervezetbe és ez így helyesen működjön, a reverendát ha felveszitek, és nincs alatta egy lüktető szív, amit elköteleztetek, akkor ez a reverenda annyi marad, mint egy darab ruha. Ez a lüktetés az, ami a reverendát azzá teszi, ami az valójában.”

Amikor a kispapok magukra öltik a reverendát, az egy lépcsőfok az istenkeresésükben Fotó: Pinti Attila

Ugyanakkor, mint fogalmazott, annak a személynek, aki a Mesterrel akar járni, látnia kell. Úgy látni, mint ahogy a Mester is lát. „Ha a reverendát felveszitek, két kérdést ajánlok, hogy tegyetek fel magatoknak. Az egyik az, hogy te hogyan látod magad, amikor a reverenda rajtad van. Mert a reverenda, amikor felveszed, emlékeztet mindig valamire.

És a másik pedig az, hogy szerinted az Isten hogyan lát téged.

Mert ez a két kérdés összefoglalja azt az életet is, amikor összegyűlünk az imára, és összefoglalja azt az életet is, amikor a mindennapokban azokat a dolgokat, amiket meg kell tenni, a kötelességünket teljesítjük.” Kiss Endre spirituális atya rámutatott, az egyházi rend felvételére jelöltek közé nyernek befogadást az admisszió által a harmadéves kispapok.

„Ez egy nyilvános, szabad döntés, erre nem kényszerített senki titeket. Azért döntöttél így, mert a szertartás szövege szerint »megismerted a Jó Pásztornak a szeretetét, és magadévá tetted az egyháznak a gondjait.« A Jó Pásztornak ezt a szeretetét tovább akarod lehelni ebben a világban – ezt hiszem, és remélem, hogy így van.

És amikor az ember magáévá teszi az egyház gondjait, akkor tudatosítja magában azt, hogy az egyház gondja az övé is.

Már nem lehet közömbös iránta. És hogyha körülnézünk a világban, akkor azonnal látjuk, hogy milyen gondokkal küzd az egyház, mennyi seb van rajta. És mi mégis naponta igent mondunk erre az egyházra.” Kiemelte, a jelöltek életében a tanítványság ideje lejárt, a hasonulás ideje kezdődik el: hasonulni Krisztushoz, és formálódni az Evangélium által.

A reverendával Krisztust öltik magukra Fotó: Pinti Attila

„Holnap pedig magatokra öltitek a reverendát, amellyel együtt Krisztust öltitek magatokra, és amely ruházat bennünket mindig Krisztusra emlékeztet, és nem az önmagunk által kiharcolt hamis papi méltóságra. Azért, mert ezt a méltóságot Krisztus adhatja meg nekünk, és ezt a méltóságot az ember mindig belülre kapja, nem kívülre, hanem a szívébe, a reverenda alá.”

Isten hívó szava

Ezúttal három kispap részesült admisszióban, akikkel az ünnepség előtt beszélgettünk hivatásról, arról, hogy miként fogadta a környezetük, amikor úgy döntöttek, hogy jelentkeznek a szemináriumba, és azt is megosztották velünk, hogy mit jelent számukra a beöltözés.

„Úgy érzem, hogy egy szintlépés. Benne van két évnek a munkája, és ennek megvan a gyümölcse” – mutatott rá Pinkóczi György. Az Óradnáról érkezett fiatalember félig román, félig magyar származású, a líceumot Nagyenyeden végezte, egy évet pedig Kolozsváron élt, mielőtt jelentkezett volna a gyulafehérvári papnevelő intézetbe.

A hivatásról kifejtette, van olyan, ami hosszabb távot ölel magába, és van, amelyik pillanatnyi.

Ez mindenkinél különbözik. „Nálam egy hosszabb folyamatot foglal magába. Amikor harmadikos voltam, egy hittanfüzetben láttam egy képet: Jézus a kereszten, kétoldalt a két lator. Elkezdtem sírni, csak nem tudtam, hogy miért. Kérdeztem édesanyámat, hogy mi történt ezzel az emberrel. Úgy gondolom, hogy akkor érintett meg az Isten, hogy én ezt az utat kell járjam.”

Az egyházi rend felvételére jelöltek közé nyernek befogadást az admisszió által a harmadéves kispapok Fotó: Pinti Attila

Lázár Hunor Lövétéről érkezett, a szemináriumban a harmadik évét kezdte, de hetedik éve él Gyulafehérváron, mivel a középiskolát is itt végezte. „Tudatosan készültünk a beöltözésre, és már két éve ebben vagyunk, hogy előbb-utóbb be fog következni, sőt ennél nagyobb dolgok is be fognak következni az életünkben a szenteléseknél.

Azonban ez már egy lépcsőfok, az első, amelyet minél biztosabban tesz meg az ember, annál biztosabban lesz meg a következő is.”

Úgy véli, a hivatás valamiképpen misztérium, amely a személyre irányul, a személyért van, de nem azért, hogy magát vagy az erejét fitogtassa, hanem hogy a Jóistent bemutassa másoknak. „Mert mindenki lényegében szeretetet kap a Jóistentől. Aki szülői hivatásban részesül, akit erre hív az Úr, az szeretetet ad át a gyerekeinek, unokáinak, akit pedig szerzetesi, papi hivatásra hív, az ugyanúgy szeretetet ad át a híveinek, a hozzá közel lévőknek. Az a lényege, hogy aki hivatást kapott, a Jóistent megmutassa másoknak, és így ilyen módon teljesedjen ki az élete.”

Saját hivatástörténetéről elmondta, mintegy húsz évet ölel fel, amióta gyermekkorában ministrálni kezdett, fokozatosan épült be az életébe az istenkapcsolat is. „Egyre inkább közel éreztem magam az Úrhoz, és valamiképpen misztérium megfogalmazni azt, hogy gyarló emberként is mennyire értékesek vagyunk az Úr szemében, hogy alkalmasnak lát arra, hogy mi az Ő igéjét hirdessük, az Isten országát is növeljük a létünkkel, tettünkkel, szavainkkal.

És én valamiképpen ezt szeretném, úgy érzem, erre kaptam hivatást.”

A csíkcsobotfalvi Csibi Levente korábban Egerben kezdte el a szemináriumot, két évet ott végzett el, idéntől csatlakozott a gyulafehérvári intézménybe járó társaihoz, és itt kívánja folytatni a tanulmányait. Az isteni hívással kapcsolatban kifejtette, az ő életében is egy hosszú folyamatról van szó.

„17 éves voltam, amikor egy olyan mély vágy suhant át a szívemen Isten iránt, amit semmi nem tudott betölteni, sem azelőtt, sem azután. Azt a szeretetet, amit akkor én megtapasztaltam, azt az élményt senki és semmi nem tudta utána pótolni. Én ellenkeztem. Mondhatni, jónási hivatásom van, mert kemény tíz évet küzdöttem az ellen, hogy belépjek a papságba, elinduljak a szemináriumba, direkt ezért nem is érettségiztem, mert azt gondoltam, hogy Isten akkor nem hívhat.

Mindenféle lehetőséget, ami emberi számítások szerint akadály lett volna, elősegítettem ahhoz, hogy ne történjen meg.

És volt egy hosszú vívódás, tíz év, abban volt egy komoly párkapcsolatom, volt egy menyasszonyjelöltem is. De nem tudta semmi betölteni, sem ő, sem más, egyszerűen üresnek éreztem a lelkem. A papságra konkrétan 2016-ban kaptam meg a hívást, ez egy mély istenélmény, sőt kettő, kéthetes eltolódással ugyanaz ismétlődött meg. Ekkortól éreztem, hogy Isten mindenféleképpen papnak hív.”

2017-ben elzarándokolt Medjugorjéba, hogy valahogy rendeződjenek az érzelmei, hogy vagy ki tudja mondani az igent a házasságra, vagy pedig az Úr Jézus mellett döntsön. És az utóbbi történt. Mint mondja, a hosszú menekülésnek ez lett a vége, Isten meghagyta a szabad akaratát, de olyan erősen hívta, hogy nem tudott más irányba menni. Úgy érzi, ebben teljesedik ki az élete, és ezáltal Isten akarata is ebben valósul meg.

Pinkóczi György hozzátette, Istent nem lehet csak úgy lerázni. Ha már egyszer valaki hivatást kapott, nem lehet csak úgy félredobni. „Az, hogy itt, a szemináriumban lehetünk, nem garancia arra, hogy itt is maradunk.

Ha valamit kapunk, azt gondozni kell, mint egy növényt.

Én is ugyanúgy jártam, mint Levente, próbáltam lerázni, a kolozsvári létem az ellenszegülésemet bizonyította. Jogot akartam végezni, nem sikerült, aztán ellenőr voltam, gyorsétkezdében dolgoztam, de nem tudtam megtalálni azt a belső nyugalmat, amire szükségem volt.”

„A reverenda számunkra jelenti azt a mély, Istennel kötött kapcsolatot, amire törekszünk, amiért nap mint nap újra és újra meg kell küzdenünk” - hangsúlyozta Kerekes László segédpüspök Fotó: Pinti Attila

Felvállalt választás

Kérdésünkre, hogy a körülöttük lévők miként fogadták döntésüket, Pinkóczi mosolyogva mondta: több testvére közül van, aki még most is ellenszegül a döntésének, van, aki már belenyugodott. De ő határozottan közölte velük, hogy ezt ő döntötte el, tartsák tiszteletben.

Csibi Levente visszaemlékezett, kezdetben szégyellte, még önmaga előtt is, mert egy más életútja volt azelőtt, és nagy volt a kontraszt, hiszen az addigi életével nem egyezett meg az Istenhez való fordulás. „A szüleim is csodálkoztak. Édesanyám elfogadta, neki nem kellett hosszú idő. Édesapám még másodéven is elő-előállt az alternatívákkal, de mondtam, hogy ebben nincs megalkuvás, nincs kompromisszum. Ő is elfogadta.

De nem várom azt, nem is vágyom arra, hogy elfogadják az emberek, mert akkor azt jelenti, hogy nem léptem ki a világból teljesen.”

Hozzáfűzte, egy belső hang hívja, és olyan határhelyzetekben segítette át a kegyelem, amikor már minden emberi érvelés elfogyott. „Amikor én elfogytam, és a saját magamban és a külvilágban való bizalom is, akkor Isten mindig átsegített, és sikerült, hogy megmaradjak ebben a hivatásban. Lelkiismereti meggyőződésem az, hogy Isten hív erre az útra. Ajándékot fogadtam el, és ajándékként szeretnék élni benne.”

Fotó: Pinti Attila

Lázár Hunor a családja körében nem tapasztalt ellenállást arra vonatkozóan, hogy a papi hivatást kövesse, távolabbi ismerősei részéről viszont igen. Volt, aki feltette a kérdést, hogy elment-e az esze, hogy pap szeretne lenni. „Én azt mondtam, hogy nem elment, sőt, megjött, mert kell egy bizonyos fokú érettség ahhoz, hogy az ember felismerje, kell egy elköteleződés, hogy valóban át tudja az ember adni az életét a Jóistennek, hogy ő dolgozni tudjon.”

Mindennapi belső vívódások

Bár határozottan tudják, mit szeretnének, melyik utat választották, kit követnek, és ezt fel is vállalják maguk és a világ előtt, a kispapoknak is vannak belső vívódásaik. De talán ettől is csiszolódik még fényesebbre, még ékesebbre ez a hivatástudat.

Saját tapasztalatomból kiindulva, egyszerűen a világnak van egy vonzása”

– mutatott rá Csibi Levente. „Tehát az, hogy az ember odaad egy ajándékból, azt jelenti, hogy az ajándék soha nem felesleg. Főleg, ugye, hogy a pap sacerdos, azt jelenti, hogy szent ajándék. A mi lemondásunk – bizonyos értelemben lemondás – az egy ajándék. De ez nem jelenti azt, hogy sokszor nem kell elmenni a végsőkig, hogy ezt az ajándékot oda is tudjuk adni. Mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint más, fiatalok, és ugyanúgy megvannak a testi, lelki vágyaink, mint minden egyes embernek. Ahogy az Úr Jézus mondta: »nem ki akarom venni őket a világból, hanem meg akarom erősíteni«.

Mi is fizikai és lelki értelemben véve egészségesek vagyunk, és ugyanolyan vágyaink vannak, mint a többi embernek.

Itt a vágyaknak vannak prioritásaik. Teljesen más a vágyakozás, amikor hivatásból vágyik valaki a családi életre, a szerzetesi vagy a papi életre. És ez a leglényegesebb része, hogy amikor az ember döntött, teljesen mindegy, hogy melyik életforma mellett, akkor a vágyaknak hierarchiájuk van.” Elmondta, vannak nehezebb időszakok, vannak kételyek, lelki szárazság, a hitnek a sötét éjszakái, amikor ők sem látnak semmit.

Csibi Levente, Lázár Hunor, Pinkóczi György Fotó: Pinti Attila

„Tehát ugyanaz, mint a világi életben, mindenhol vannak megpróbáltatások, legyen valaki családos, szerzetes vagy pap. Ha valaki az életszentség útján akar járni, és törekszik Isten felé, akkor ezek a megpróbáltatások minden területen megvannak. Úgy a pap életében, a kispap életében, az édesapa, édesanya életében. Az, ami Istennek tetsző, és amit Isten szeret – kimondottan a család, papság és szerzetesség –, ezekben az életállapotokban ugyanazokkal a kísértésekkel néz szembe minden egyes ember, aki Krisztust hűségesen akarja követni.”

A beöltözésről és admisszióról úgy véli, ez egy fontos állomás. És azáltal, hogy az egyház megbízik bennük, megelőlegezi a beöltözendőknek a reverendát, jellé teszi, és megelőlegezi azt a bizalmat, amire majd később ígéretet tesznek.

Számomra is egy nagy ünnep ez, hogy innentől kezdve nemcsak hivatástudatom van, hanem kötelességtudatom is, küldetésem.

Nemcsak hivatásom van, hanem felelni fogok a tetteimért. Kétszer, háromszor, ötször meg kell gondolkozzak onnantól kezdve, hogy az egyház engem jellé tesz, hogy mit szólok, mit cselekszek. Akár hallgatok, akár szólok, akkor annak a státusznak megfelelően szóljak, hogy az megfeleljen a keresztény értékeknek. De példa is kell legyek, mert nem azt fogják mondani, hogy XY mondta, hanem hogy a pap mondta. Tehát nagy a felelősség, ugyanakkor sok esetben egy kiemelt pozíció is. Ez egy olyan ékszer rajtunk, mint a házasfeleknek a gyűrű az ujjukon. Ez már az elköteleződés jelét mutatja. Öröm is egyben, ugyanakkor kötelesség is.”

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap Hit-Vallás mellékletében látott napvilágot november 22-én.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport