Tévedés a vallásos irányzatok erőszakos exportja – Kovács István unitárius püspök a csapatmunkáról, a hagyományos értékekről

Makkay József 2021. július 18., 09:10 utolsó módosítás: 2021. július 20., 10:12

Több területen is a konszenzus megteremtését és az értékek továbbadását tekinti fő feladatának a Magyar Unitárius Egyház új püspöke, Kovács István, aki a történelmi magyar egyházak közötti együttműködést is elmélyítené. A Sepsiszentgyörgyön élő lelkipásztorral az egyház előtt álló kihívásokról is beszélgettünk.

Tévedés a vallásos irányzatok erőszakos exportja – Kovács István unitárius püspök a csapatmunkáról, a hagyományos értékekről
galéria
Kovács István püspök: közös fellépés szükséges, amikor támadások érik hagyományainkat, keresztény értékeinket Fotó: Magyar Unitárius Egyház

– Püspöki megválasztása körül konszenzus alakult ki, egyedüli jelöltként indult a július 10-ei tisztújításon. Ez azt jelenti, hogy a teljes egyházi közösség felzárkózott Ön mögé?

– Ezt olyan üzenetként veszem, hogy az egyházban megfogalmazódott a konszenzus igénye. Egyházi szervezetben jobb, ha nem vesztesekkel és győztesekkel kell elkezdeni a választás utóéletét. Meggyőződésem, hogy a Magyar Unitárius Egyházban esélyünk van az igazi konszenzusteremtésre. Szabó Árpád püspök óta tagja vagyok az egyházi vezetőségnek: 3-4 évvel ezelőtt kerestek meg kollégák, hogy a soron következő tisztújításkor elvállalnám-e a püspöki tisztségre történő jelölést. A felkérésre az adott impulzust, amikor 2018-ban a jubileumi ünnepségek egyik főszervezőjeként megtapasztaltam, mit jelent jó csapattal jól szervezetten és dinamikusan együttműködni. Egyre inkább azt éreztem, hogy a felkérés elől nem lehet kihátrálni.

– Készített már gyorsleltárt arról, hogy milyen intézményt vesz át elődjétől, az unitárius egyházat 13 éven át irányító Bálint Benczédi Ferenctől?

– Annak ellenére, hogy az egyházi vezetés a püspök személyében csúcsosodik ki, valójában csapatmunka. A püspök mellett ott vannak a főgondnokok, a püspökhelyettes, a közügyi igazgató, akik nagy kérdésekben közösen döntenek. Az általam átvett örökség megítélésében fontos szempont, hogy az előző elnökség munkájában két cikluson keresztül én is részt vettem. Ennek köszönhetően tisztán látom azokat az állapotokat, amelyeket átveszek. Fel kell vállalnom az előző vezetés hibáit, ugyanakkor a sikereiben is osztozom. Itt most elsősorban a sikerek fontosak: az előző vezetés – a püspök úrral az élen – nagyon sokat tett azért, hogy a gyülekezeti élet az egyházi élet dinamikus sejtjévé váljon. Megadta a kezdeményezés szabadságát a gyülekezetek számára, tehát nem utasításokkal történő vezetés volt. Hatalmas előrelépésnek tartom, hogy 2012-ben újra egyesítettük azt, ami a trianoni határok előtt együvé tartozott: az erdélyi és a magyarországi unitárius egyházrészekből létrejött az egységes Magyar Unitárius Egyház.

– Milyen tervekkel vág neki püspöki mandátumának?

– Szerves fejlődést szeretnék az egyház életében. Számomra nagyon fontos, hogy a stafétát átvevő vezető alázattal viszonyuljon elődje munkájához. 32. unitárius püspökként nem csak a közvetlen elődöm munkája fontos, hanem valamennyi főpásztoré, akik Dávid Ferenccel kezdődőleg szolgálták egyházunkat.

Programom tömören megfogalmazva: tovább tudjuk adni mindazokat az értékeket, amelyek egyházunk fennállásának 450 éve alatt kigyöngyöztek, hogy mindenki szolgálatára váljanak.

Gondolok itt elsősorban unitárius hitrendszerünk különleges és egyedi értékeire, amelyek Erdélyben születtek. Számomra nagyon fontos célkitűzés ez, hiszen olyan világban élünk, amely kikezdte hagyományos értékeinket.

– Ha már itt tartunk, az elmúlt években az unitárius egyházban viták alakultak ki a hagyományos értékekről, például a nemi identitás terén. Püspökként sikerül-e konszenzust találnia?

– Ezekben a kérdésekben is összhangra kell törekedni: nem a többség kell legyőzze a kisebbséget. Akinek más vagy éppen árnyaltabb a véleménye, joga van azt felvállalni a lelkészek vagy a hívek körében. Ebben a kérdésben már megfogalmazódott egy többségi vélemény, és a továbbiakban is az egyház nevében akarunk állást foglalni egy-egy testületi döntéssel.

A vallásszabadság hagyományaira alapozva az unitárius egyház ezekben a kérdésekben toleráns és elfogadja a másságot. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt már nem emberjogi kérdésekről van szó, hiszen ezek átgyűrűztek a politika térfelére, és ideológiák feszülnek egymásnak.

Egyházként nem akarunk ideologikus vitákba keveredni. Az egyház üzenete világos kell legyen: az embert és az emberi szabadságjogokat tiszteletben tartva megőrizzük a hagyományos értékeket.

Azt szeretnénk, hogy az egyház az egészséges emberi életnek biztosítson teret, amely az isteni renddel egyezik.

Fotó: Magyar Unitárius Egyház

– Az elmúlt három évtizedben sok erdélyi unitárius lelkész megfordult az Egyesült Államokban, és onnan hazatérve elgondolkozhatott azon, mit kezdhet a megélt tapasztalatokkal. Ilyen szempontból fenyegeti-e kívülről érkező veszély az unitárius egyházat?

– A vallásszabadság örököseiként nekünk, erdélyieknek esélyünk van egyfajta közvetítésre a dogmatikus liberalizmus és a dogmatikus vallásos megközelítés között. Én is sokat jártam külföldön, tagja voltam az Unitárius Világszövetség vezető testületének.

Tudomásul kell vennünk, hogy különböző történelmi tájakon másképpen fejlődtek a vallásos irányzatok. Ezek erőszakos exportja azonban nagy tévedés.

Indiai unitárius testvéreink – akik teljes anyagi függőségben éltek az amerikai unitáriusoktól – elveszítették történelmi gyökereiket, mert úgy érezték, az anyagi támogatás fejében be kell hódolniuk az amerikai trendnek.

A mi esetünkben is volt alkalmazkodási kényszer, mivel sok anyagi támogatás érkezett Amerikából. Az amerikai unitarizmus olyan multikulturális közegben jött létre, ahol buddhizmus és a többi világvallás keveredett. Mivel sokan más felekezetekből jöttek, ki akarták lúgozni a keresztény gyökereket. Nemzetközi kapcsolatainkban mi, erdélyi unitáriusok a keresztény értékrendszert hozzuk. Hisszük, hogy Jézus tanításainak van egy szabadelvű keresztény értelmezése, amit át kell mentenünk. Sokszor úgy tűnhet, maradiak vagyunk, ennek ellenére minden körülmények között meg kell őriznünk sajátos értékeinket, amelyek semmivel sem alábbvalók másokénál.

– Az elvilágiasodás, a templomok kiürülése beáramlik Erdélybe is. Mit tehet ennek ellensúlyozására az egyház?

– Fontos megtalálni azokat az eszközöket, amellyel meg lehet szólítani a 21. századi megváltozott életformában élő embert. Nekünk konkrét példáink vannak.

Ki kell emelnem az immár három évtizede csodálatosan működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletet. Ezek a fiatalok az elmúlt harminc évben hihetetlen módon végezték a maguk értékteremtő munkáját az ifjúsági, a szórvány- és a tánctáborokon át a népdalvetélkedőkig, szavalóversenyekig, színháztalálkozókig, Mondhatnám, hogy bulizva teremtenek értékeket.

Nem véletlen, hogy egyházi vezetőink is az ifjúsági egyletben szocializálódtak, magam voltam az ODFIE rendszerváltás utáni újraindulásának első elnöke. Olyan műhely, amelyről bebizonyosodott, hogy meg tudja szólítani azt a korosztályt, amelyről sokszor mondjuk, hogy távol áll az egyháztól.

A másik konkrét példa a Gondviselés Segélyszervezet: önszerveződő módon jó irányba tudja terelni az energiákat. Olyan egyházat képzelek el, amely csapatmunkán alapszik, és amelyben mindenkinek megvan a helye. Ahol az értékmentés nem görcsös kötelességteljesítés, hanem a mindennapok megélésének természetes öröme. Ahol jó unitáriusnak, és jó erdélyi magyarnak lenni.

– A mintegy 120 unitárius gyülekezet közül Erdélyben sok a kis gyülekezet, amelyek anyagi gondokkal küszködnek, nehezen tudják fenntartani a lelkészi állást és az egyéb kiadásokat. Milyen jövő vár a fogyatkozó kisközösségekre?

– A jövőre nézve ez mindannyiunk számára nagy kihívás. Eddig azt mondtuk, fontos, hogy minden gyülekezetben legyen lelkipásztor, amiért óriási erőfeszítéseket tettünk. A fizetési rendszer átalakításán is gondolkodtunk, hogy akár pozitívan diszkrimináljuk azokat a lelkészeket, akik – Balázs Ferenc szóképével élve – vállalják a rög alá temetkezést, a kis gyülekezetekben való szolgálatot. Ugyanakkor látni kell, hogy bizonyos közösségeket el kell engednünk, és új megoldásokban gondolkodnunk. Nem arról van szó, hogy valakiről lemondanánk, ez szóba sem jöhet! Inkább másfajta lelkészi szolgálattal, és a jelenleginél hatékonyabb módszerekkel kell biztosítanunk a szórványgondozást.

Fotó: Magyar Unitárius Egyház

– Volt olyan időszak Erdélyben, amikor a történelmi magyar egyházak püspökei gyakrabban foglaltak állást közösségi kérdésekben. Hogyan tekint az egyházak közötti együttműködésre?

– Nagyon fontosnak látom, hogy itt, Európában építeni tudjunk a keresztény hagyományainkra.

Amikor hagyományainkat, keresztény értékeinket támadások érik, amelyek évezredeken keresztül megtartottak bennünket, mindenképpen közös fellépés szükséges. Püspöktársaimnál kezdeményezni fogom, hogy működjön a püspöki kerekasztal, ahol az erdélyi magyar egyházfők felemelik szavukat az erdélyi magyar közösség sorskérdései kapcsán. Szolidárisak kell legyünk és egységesen képviseljük érdekeinket.

– Sepsiszentgyörgyön él, a püspöki székhely Kolozsváron van. Kétlaki életmódra rendezkedik be, vagy a kincses városba költözik?

– A lelkészi szolgálatban sem támogattam soha a kétlakiságot, mindig azt tartottam, hogy a lelkipásztornak együtt kell élnie a közösséggel. Most is úgy érzem, hogy Kolozsváron, a Magyar Unitárius Egyház székhelyén van az állandó helyem. Hogy erre pontosan mikor kerül sor, nehéz megmondani, hiszen a püspöki rezidencia a Szabadság Házaként a magyar kultúra szolgálatában áll. Az új püspöki rezidencia megteremtése feladat a közeljövőre nézve.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport