Összefogásra szólított a csíksomlyói búcsú szónoka

Krónika , Kömény Kamilla 2017. június 03., 13:30 utolsó módosítás: 2017. június 03., 16:15

A viszálykodás megszüntetésére, a nemzet és a haza sorsának jobbra fordítása érdekében történő összefogásra szólított a csíksomlyói búcsú szónoka, Veres András győri püspök. A Kis- és Nagysomlyó hegy közötti nyeregben szombaton százezres nagyságrendű tömeg gyűlt össze.

Fotó: Tamás Attila

A viszálykodás megszüntetésére, a nemzet és a haza sorsának jobbra fordítása érdekében történő összefogásra kérte szombaton a csíksomlyói búcsú résztvevőit, valamint a szentmisét a televízióban és a rádióban követőket a prédikációt tartó Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

Jó megtapasztalni, hogy vannak pillanatok mikor együtt tudunk gondolkodni és érezni egymással. Sajnos napjainkban egyre ritkábban adatik ilyen pillanat”

- fogalmazott a szónok. Kifejtette, ezért is köszönik „székely és csángó testvéreinknek, hogy a 450 évvel ezelőtt tett ígéretüket hűségesen megtartva alkalmat kínálnak ma mindannyiunknak arra, hogy a Kárpát-medence, sőt a világ minden tájáról összejöjjünk mi magyarok a Csíksomlyói Szűzanyát köszönteni, és egész nemzetünkért imádkozni”.

Fotó: Gecse Noémi
Össze kell kapaszkodni az imában

A püspök arra biztatta a jelenlévőket, hogy bizalommal forduljanak Szűz Máriához a kérésükkel, mert tőle még soha senki nem távozott meghallgatatlanul. „Arra kérem minden magyar testvéremet (.),

kapaszkodjunk össze az imában, tudjunk őszintén megbocsátani egymásnak, akarjunk összefogni nemzetünk és hazánk sorsának jobbra fordítása érdekében. Így teremtsük békét önmagunkban, családunkban, országainkban,

és legyünk egymás társai a köztünk szeretetben megvalósuló Isten országa építésében. Szüntessünk meg minden viszályt, haragot és széthúzást, segítsük egymást, hogy minden jó cél, minden nemes szándék közös életünk fejlődését és gazdagodását szolgálja” - fogalmazott a csíksomlyói szónok.

Fotó: Tamás Attila

Veres András a költő szavaival mondta: ha isten a szűzanya által akart közeledni az emberhez, mi ne akarjunk nélküle közeledni Istenhez.  Úgy vélte: bár minden emberben ott van az isten utáni sóvárgás, de mindenkinek segítségre van szüksége, hogy felfedezze, hol csillapíthatja „istenéhségét”. Max Plank Nobel-díjas fizikus szavait idézve jelentette ki, hogy „bárhová nézünk, soha nem találunk ellentmondást isten és tudomány között, inkább teljes összhangot minden lényeges pontban”.

A szónok természetesnek nevezte, hogy minél magasabbra jutunk a hitben, annál inkább érezni fogjuk hitünk hiányosságait és gyengeségeit. Azért fohászkodott, hogy növekedjen az emberekben a hit, és ne legyen senki elbizakodott, öntelt, gőgös a hitében sem.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy korunk emberének minden baja abból ered, hogy sokakból hiányzik a hit, mert elveszítették, vagy soha nem is volt hitük”

- fogalmazott a győri megyéspüspök.

Fotó: Gecse Noémi
Ferenc pápa áldását hozta

A szentmisét a Csíksomlyóra első ízben ellátogató Miguel Maury Buendía nuncius, a Vatikán bukaresti nagykövete „az európai kereszténységet védő nemes harcosok földjén”, „az évszázadokon át határt jelentő földön” köszöntötte a zarándokokat.

A nuncius Ferenc pápa üdvözletét és áldását hozta Csíksomlyóra.

A pápa gondolatait idézve a nuncius kijelentette: szükséges emlékezni a múltra, de szükséges észrevenni a remény útjait, amelyek a nagy európai értékekből fakadnak.  Ez értékek sorában az emberközpontúságot, tevékeny szolidaritást, a világ felé való nyitottságot, a béke és a fejlődés követését, a jövőre való nyitottságot említette.  

A pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséje magyar és latin nyelven zajlott. Elsőként Orbán Szabolcs, az erdélyi ferencesek tartományfőnöke köszöntötte a zarándokokat, majd Jakubinyi György érsek szólt az apostoli nunciushoz és a jelenlevőkhöz.

Fotó: Gecse Noémi

Az idei búcsú alkalmával százezres tömeg gyűlt össze a csíksomlyói Kis- és Nagysomlyó hegy közötti nyeregben. Az idei zarándoklat során - a szervező ferences rend tájékoztatása szerint - arra is emlékeznek, hogy 450 évvel ezelőtt azért gyűltek össze pünkösd szombatján Csíksomlyón a katolikus hitükhöz hű székelyek, hogy segítséget kérjenek a hitükben való megmaradáshoz, és hálát adjanak Istennek és a Szűzanyának ezért a segítségért. Az 1567-es segítségkérés a protestánsok és katolikusok közötti erdélyi vallási villongások közepette történt. A búcsú idei mottója a 450 éve megfogalmazott „Tarts meg minket őseink szent hitében!” kérés.

„Csíksomlyó feladata, hogy lelki erőt adjon”

A labarum, valamint a Szent László-ereklye egyházi és világi méltóságok kíséretében érkezett a csíksomlyói nyeregbe. A hagyományoknak megfelelően a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Gimnázium diákjai vitték a kordont.

A zarándoklaton idén is részt vesz Áder János köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Fotó: MTI

A Somlyó-hegyre vezető úton Semjén Zsolt az MTI-nek elmondta: az idei pünkösdnek az a sajátossága, hogy éppen június 4-ére, a nemzeti összetartozás napjára esik. Úgy vélte, a magyarságnak lelki megerősödésre van szüksége ahhoz, hogy állni tudja az elszakadás évfordulója által gerjesztett megpróbáltatásokat.

„Trianon fájdalmának a megkiáltása mellett, büszkeség is töltsön el bennünket, hogy mégiscsak túléltük az országcsonkítást. Az állampolgárság által a nemzet közjogi egyesítése megtörténik, az egymillió új magyar állampolgár többsége erdélyi. Ez ma az egyetlen válasz Trianonra.

Ebben az évben Csíksomlyó feladata, hogy lelki erőt adjon a 2018-as dolgok elviselésére, és arra, hogy a kihívásokból, a tragédiákból lehetőséget és büszkeséget kovácsoljunk”

- fogalmazott az MTI-nek Semjén Zsolt.

Hozzátette, a gyulafehérvári nyilatkozat centenáriumához közeledve a románokban is tudatosítani kell, hogy a magyarság semmi mást nem kér, csak azt, amit megígértek neki.

Fotó: Tamás Attila

A csíksomlyói hegynyeregben állították ki a búcsúra azt a Misericordia (irgalmasság) feliratú installációt, amely a magyar állam ajándéka volt Olaszországnak, Rómának, valamint tiszteletadás a Szentszéknek az irgalmasság évévé nyilvánított 2016-os évben.

A Duna tévécsatorna által élőben közvetített misét Miguel Maury Buendía, a Vatikán bukaresti nagykövete, Románia apostoli nunciusa mutatja be, a szentbeszédet Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondja. A szentmisén jelen lesz Michael Anthony Perry, a ferences rend legfőbb elöljárója, Assisi Szent Ferenc 121. utódja a rend élén.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat