Sok régi épület megújult, de van még mit megmenteni Nagykárolyban

Tóth Gödri Iringó 2021. június 19., 18:59 utolsó módosítás: 2021. június 19., 19:09

Az arra járók is észlelhetik, elhanyagolt Nagykároly épített öröksége, egyes épületek rossz, akár veszélyes állapotúak, ugyanakkor sok műemléket restauráltak az utóbbi időben. Enyedi Anna Regina művészettörténésszel jártuk körbe, milyen a műemlék épületek jelenlegi helyzete a városban, és a Szatmár megyei település RMDSZ-es polgármesterét is megszólaltattuk a téma kapcsán.

Sok régi épület megújult, de van még mit megmenteni Nagykárolyban
galéria
A városvezetés nagy figyelmet fordított többek között a gróf Károlyi-kastély felújítására Fotó: Nagykároly/Facebook

Bár több patinás műemléket restauráltak az utóbbi időben, még sok az elhanyagolt külsejű régi épület a Szatmár megyei Nagykárolyban. Ahogyan az odalátogatók is tapasztalhatják, hagy némi kívánnivalót az épített örökség gondozása. Ennek kapcsán Enyedi Anna Reginát kerestük meg, aki a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen tanult művészettörténetet, majd mesterképzését célzottan a kulturális örökség kutatása, védelme és hasznosítása témakörében végezte. Nagykárolyiként kiemelt figyelmet fordít városa épített örökségére, több épületet részletesen kutatott, ő írta meg többek között a nemrég felújított, egykori Aranyszarvas Fogadó történetét.

Jelentős Nagykároly épített öröksége

Mint kifejtette, Nagykároly történelmi központjának mai képe nagyjából a 19. század végén, a 20. század elején alakult ki.

A város szívében emelkedő Károlyi-kastély mindenkor uralta és meghatározta a városképet, ám a 19. század utolsó évtizedeitől rendre felépültek a kastély parkjának szomszédságában, illetve a Kalazanci Szent József barokk plébániatemplom tágabb környezetében a sok esetben még ma is álló, impozáns épületek, teret engedve a modernizációnak.

Az 1887. május 6-i nagy tűzvész szintén okot adott a városfejlesztésre, hiszen a források szerint akkor pár óra alatt a város központi részei, a legszebb utcák fontos épületekkel, és főként az akkori főtér házai váltak a lángok martalékává, vagy kerültek romos állapotba.

„Nagykároly nem csupán a Károlyi grófok jelenléte és politikai befolyása miatt, de egykori megyeközponti szerepe miatt is igen kiemelt fontosságú volt. Jelentősége az építészetben is megnyilvánul, mely a város korabeli lakóinak és elöljáróinak, a megbízóknak, tervezőknek, valamint a kivitelező építészeknek igényességére utal” – fejtette ki a művészettörténész. Hozzátette, a tűzvész utáni, illetve az 1900-as évek első évtizedében zajló városrendezés és nagyszabású urbanisztikai átalakítás az akkori tevékeny polgármester, Debreczeni István nevéhez köthető.

Mint részletezte, az egykori városközpont (nagyjából ma az 1918. december 1., észak-dél tengely mentén húzódó főutca, a grófi kastélypark tágabban értelmezett környezete, a Vasile Lucaciu utca környéke és a Culturii utca által lazán határolt zóna) ikonikus középületein és lakóházain kívül jellemzően megtaláljuk még az egykori kereskedelmi épületekként, vendéglátóipari helyiségekként, irodákként működő, L- vagy U-alaprajzú, árnyas belső udvarral rendelkező, többnyire emeletes épületeket, melyek felső szintjén egykor lakásokat alakítottak ki.

Mérföldkő volt az épített örökség megőrzésében a városi színház megmentése és korszerűsítése is Fotó: Facebook/Centrulculturalcarei

Sok mindent restauráltak Nagykárolyban

A jelenlegi városkép (főként tehát a történelmi városközpontban) még őrzi a századforduló főként neoreneszánsz és neobarokk jellegű épületornamentikát alkalmazó, és némely épület esetében a historizáló szecessziós jellegét. A művészettörténész elmondta, hogy ambivalensnek látja az aktuális, illetve az elmúlt évtizedek helyzetét a város műemlék épületei szempontjából.
„Szemtanúi lehettünk nagyon jó és nagyon rossz példáknak is, voltaképpen egy időben tapasztalhattunk nagyszabású épületfelújításokat és újjáélesztéseket akár a restaurálás, akár az új funkcióval való felruházás tekintetében, ugyanakkor más értékes műemlék épületek esetében tehetetlenül kényszerülünk végignézni a fokozatos pusztulást” – mutatott rá a szakember. Véleménye szerint

vannak jó példák a városban. A városvezetés nagy figyelmet fordított többek között a Károlyi-kastély felújítására, mely méltán a város büszkesége.

Ugyanitt említette a jelenlegi polgármesteri hivatal (az egykori Aranyszarvas Fogadó) épületének megmentését, felújítását és átalakítását, mely immáron a kastély és a város templomai mellett rendszeresen felkeresett turisztikai látványosság is lett. Hozzátette, a kastély szintén műemlék értékű dendrológiai parkjában található lovarda épülete is új esélyt kapott: az egykori barokk lovardában a nagyszabású restaurálási munkálatokat követően már újra működik a lovarda elegáns konferencia- és rendezvényteremmel kibővítve. Az egykori laktanya épületegyüttese szintén a közelmúlt komoly beruházásai, fejlesztései és nem utolsósorban az épületrestaurálás nyomán napjainkban főként a városi közigazgatás irodáinak ad tágas működési környezetet.

Az impozáns zárda is megújult

Enyedi Anna Regina azt is elmondta, ugyanilyen fontos mérföldkő volt a városi színház megmentése, restaurálása és korszerűsítése is, ami újra lehetőséget teremtett a nagy múltú és kiváló városi kulturális élet méltó helyen történő, rendszeres ünneplésére. Szintén említésre méltó a történelmi városközpontban (a mai Doina utcában) található, 18. században épült magyar görögkatolikus, valamint a „Szent Mihály és Gábor arkangyalok” ortodox templom szomszédságában álló, magántulajdonban lévő egykori díszes polgári lakóház minőségi és igényes felújítása is. Az épületben ma egy közjegyzői iroda működik, szinte egyedi módon szép példája a magántulajdonban levő épületek igényes felújításának.

A művészettörténész szerint az önkormányzat az elmúlt években nagy figyelmet fordított a felújítási, helyreállítási munkálatokra, illetve több európai uniós pályázatot is benyújtottak, megnyertek ezek finanszírozása érdekében. Kiemelte a 2015-ben felújított egykori zárda impozáns épületét, melyben jelenleg piarista nővérek által működtetett gyermekotthon és napközi kapott helyet, valamint felhívta a figyelmet, hogy

jelenleg is bővítések, átalakító munkálatok folynak a Vasile Lucaciu Általános Iskola viszonylag eredeti állapotban megőrzött épületén, mely a 20. század elején az Állami Polgári Fiú- és Leányiskola intézménye számára épült Sárkány Ervin Ottó tervei alapján.

Olcsóbb újat építeni, mint renoválni

A művészettörténész rámutatott, hogy a probléma főleg a lakóházak és magánépületek esetében áll fenn, hiszen napjainkban Nagykárolyban is olcsóbb és kifizetődőbb egy korszerű, új ház felépítése, legyen szó helyileg a kertvárosról, vagy a történelmi belváros patinás utcáiról, mint egy hangulatos de korosodó, omladozó, „ráadásul” műemlék (jellegű) épület felújítása, átalakítása, modernizálása.

Ezzel alapvetően nincs gond, hisz a történelem során mindig megfért, meg kellett férnie egymás mellett újnak és réginek, haladásnak és hagyománynak. Akkor válik aggasztóvá a helyzet, ha egyebek mellett a hanyagság vagy egyszerű igénytelenség okán akár egyetemes jelentőséggel bíró lokális értékek vesznek el”

– mutatott rá.

A szakértő arra is kitért, hogy a település földrajzi elhelyezkedése és az egykori Ecsedi- láp közelsége olyan sajátos hidrogeológiai problémát okoz, mint a falak, épületek folyamatos vizesedése, illetve a visszatérő talajvíz. A probléma kezelése, főként a régi épületek esetében költséges és speciális módszereket igényel.

Enyedi Anna arra is rámutatott, hogy vannak sajnálatos esetek is, hiszen az utóbbi évtizedekben nyomtalanul és bizonytalanul eltűnt – vagy eltűnésközeli állapotba került – néhány jelentős épület. „Talán elegendő, ha csak a Szent László Konviktus egykori emeletes épületét említjük. Rohamosan közeledik a menthetetlen állapothoz egyebek mellett a legtöbb helybéli által egykori fogorvosi rendelőként ismert épület és a volt dohánygyár épületegyüttese is. És nyomtalanul csonkulnak meg vagy tűnnek el a város historizáló jellegű és szecessziós jegyeket magukon hordozó egyszerű, földszintes polgárházai.

Ami rohamosan romlik

Az egykori fogászati rendelő épülete igen terjedelmes, L-alaprajzú földszintes, tíztengelyes polgárház, ami valamikor az 1880-1890-es években épülhetett lakóháznak. A szakértő szerint tömegalakítását tekintve az épület ugyan nem hordoz különleges értéket, azonban homlokzatdíszítése, oromzatos ablakai, stukkós fejezetei és az eresz alatti konzolok kiemelik az egyszerű házak sorából. Az épület maga is műemlék jellegű, hivatalosan is műemléki környezet része (úgynevezett ansamblu urban), de évek óta üresen áll. Néhány évvel ezelőtt tetőzetét megrongálta egy kidőlt fa, így az épület azóta ázik.

Mára már olyan mértékű károkról beszélünk, melyek helyreállítása komoly újraépítést jelentene, noha a vihar után azonnali állagmegóvó beavatkozásokkal könnyebben, gyorsabban és olcsóbban meg lehetett volna előzni a jelenlegi állapothoz vezető további károsodást”

– tette hozzá Enyedi Anna Regina.

A nagykárolyi polgármesteri hivatal újította fel és alakította át az egykoriAranyszarvas Fogadó épületét Fotó: Facebook//Arany-Szarvas-fogadó

A kastélykert mellett, a városközpont legjelentősebb főutcáján található normaiskola története szervesen összefügg a Károlyi-családdal. Gróf Károlyi Antal közbenjárására 1779-ben Nagykárolyban megalakult a római katolikus nemzeti iskola (más néven népiskola vagy „normális iskola”, normaiskola), melyben a Johann Ignaz Felbiger által kidolgozott, egységes tanítási rendszer szerint folyt az oktatás. Az első iskolaépület felépítése 1782 után kezdődött Joseph Bittheuser, a Károlyi grófok uradalmi építészének máig fennmaradt tervei alapján. A földszintes iskolaépület az 1887-es tűzvészben teljesen megsemmisült, helyére grófi támogatással a ma is álló, kibővített, emeletes iskola épült vissza, melyben 1889-ben újra elkezdhették a tanítást. Az 1990-es években Tanulók Házaként működő, ma üresen álló iskolaépület nagyon sürgős állagmegóvó beavatkozásokra szorulna.

„A teljesség igénye nélkül hívnám fel a figyelmet olyan további impozáns épületekre, amelyek még menthetők, de egyre sürgősebb állagmegóvó munkálatot igényelnek, hisz szinte minden esőzés után némán kiáltanak egyre komolyabb segítségért. Ide kell sorolnom az egykori Ecsedi-láp Lecsapoló Társaság 1911-ben épült, szecessziós jellegű székházát (ma a Nagykárolyi Rendőrség épülete), a 19. század végén felépített, ikonikus víztornyot a kastélypark szegletében, az 1780-as években épült, majd több átalakítást követően, 1905-ben mai szecessziós alakját elnyerő egykori Vármegyeházát és a Pfaff Ferenc által tervezett nagykárolyi indóház (vasútállomás) épületét is” – sorolta Enyedi Anna.

Óriási idegenforgalmi potenciál

A művészettörténész szerint mindezeken túl, „lenne még mit megóvni” a Culturii (egykori Kölcsey Ferenc) utcán, különösképpen a Római Katolikus Líceummal szemben található és jelenleg városi könyvtárként működő, egykori Magyar Király Szálló és Vendéglő épületegyüttesét vagy a fürdőépület közelében álló, jelenleg (lakatlan) lakóépület funkciót betöltő egykori Posta- és Távírdahivatal épületét, esetleg az Eliberării utcán álló egykori Pénzügyigazgatóság historizáló épületét. Véleménye szerint a szakmailag igényesen és stílusosan restaurált épületek nagy gazdasági értékkel és óriási idegenforgalmi potenciállal rendelkeznek, érdemes lenne ezt a szempontot is szem előtt tartani. Hozzátette, hogy Nagykároly sokszínű, jelentős és komoly történelmi múlttal rendelkezik, múltbéli és kortárs kulturális élete egyaránt megismerésre méltó, vonzó turisztikai célpont.

„Létfontosságú óvni, megbecsülni, értékelni és örökségül meghagyni azokat az épített kincseket, amiket elődeink is őriztek, becsültek. Nem hiába nevezzük örökségnek. Kulturális, épített örökségnek” – fogalmazott a művészettörténész.

Azt is hangsúlyozta, fontos lenne, hogy minden épület esetében a részletes és átfogó épített örökségi dokumentáció készüljön, a jelenleg még látható épületelemeket szakszerűen dokumentálják, illetve hogy készüljön települési értékleltár, hiszen gyakran végeznek olyan átalakításokat, melyek miatt az eredeti formák, épületornamentikák nyomtalanul eltűntek.

Enyedi Anna Regina kifejtette véleményét annak kapcsán is, hogy az önkormányzat nagyobb – akár ötszörös – adókat róna ki azon műemléképület-tulajdonosokra, akik elhanyagolják a tulajdonukban levő ingatlant. „Véleményem szerint hosszabb távon a lakosság hozzáállásán, mentalitásán, a helyi műemlékek megbecsüléséhez való viszonyulásán áll vagy „omlik” a helyi épített örökség sorsa. Számos nyugati országban a műemlék-tulajdonosokat kedvező adózási szabályokkal, önkormányzati támogatásokkal, vagy bizonyos költségkedvezményekkel ösztönzik.

Hasznos és kétségtelenül szükséges a szigorú szankció is, ám legalább olyan hasznos és motiváló lehet a konstruktív segítség, az ösztönző módszer is. Hosszabb távon célszerű lenne elérni, hogy ne nehézséget és terhet jelentsen a tulajdonosok számára az, ha műemlékük van, hanem kiváltságot, könnyebbséget: büszkeséget”

– fogalmazott.

Enyedi Anna Regina szerint fontos lenne egy „műemléktudatos”, „örökségtudatos” szemléletmódot kialakítani, formálni a helyi közösség kollektív igényét, hiszen akkor vigyázunk valamire igazán, ha valóban a sajátunknak érezzük és büszkék tudunk lenni rá.

Nagyon sok épületet rendbe kellene tenni

Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere megkeresésünkre arról beszélt, az önkormányzat évek óta folyamatosan foglalkozik a város műemlék épületeivel, nagy figyelmet szentelnek a felújításoknak, de még nem sikerült minden épületet sorra venniük, hiszen anyagi, időbeli vagy akár adminisztratív nehézségek is hátráltathatják őket. Nyolc éve a Károlyi-kastély felújítása jelentette az egyik nagy első lépést, a nemesi rezidenciát uniós összegekből sikerült helyreállítani, visszaadni pompáját. Szintén előrelépés az Aranyszarvas fogadó helyreállítása, melyet a román államtól kapott vissza a város és amelyet „saját pénzből” tettek rendbe. „Mi folyamatos munkát végzünk ezen a téren, csak hát nem minden sikerül egyből. Gazdag az épített örökségünk, hiszen Nagykároly volt Szatmár megye központja. Van bőven mit csinálni” – mondta az elöljáró. A már említett egykori fogászat épülete kapcsán kifejtette, a helyzet nem egyszerű, hiszen bár az épület jelenleg a megyei tanács fennhatósága alatt áll, de a funkciójába az egészségügyi minisztériumnak is beleszólása van, a jövőben is egészségügyi intézmény kell maradjon.

Enyedi Anna Regina művészettörténész írta meg a nemrég felújított Aranyszarvas Fogadó történetét Fotó: Facebook/enyedi.annaregina

A dohánygyár épületéről elmondta, a műemlék magánkézben van, sőt a helyzetet bonyolítja, hogy tulajdonosa jelenleg börtönbüntetését tölti, így nem várható változás, ugyanakkor ők is tehetetlenek, pedig az épület tulajdonképpen egy „romhalmaz”. Kovács Jenő elmondása szerint nagyon sok épület van, amit rendbe kell tenni, de mivel önerőből nem tudják fedezni a munkálatok költségeit, a dolog sokszor azon múlik, hogy melyik pályázatukat bírálják el sikeresen, mire kapnak pénzt. Elmondása szerint sokszor az sem könnyű, hogy az önrészt állják, hiszen például egy 45 millió eurós támogatás esetében az önkormányzat is nagy összeggel kell, hogy az ügyhöz járuljon.

„Mire jut pénz és mire nem”

Arról is érdeklődtünk, hogy a magántulajdonban lévő, nem feltétlenül műemlék épületek, hanem a díszesebb, impozánsabb polgári házak kapcsán mi a tendencia, mennyire igyekeznek a tulajdonosok alkalmazkodni a városképhez. A polgármester szerint sok jó példa van, főleg azokban az esetekben, amikor tehetősebb személy tulajdonába került az ingatlan, aki gyakran nem sajnálta a pénzt és az energiát a felújításra. Szerinte nagyobb problémát jelentenek azok az esetek, amikor egy rossz anyagi helyzetben levő személy kapott vissza akár egy műemlék épületet, de felújítására nincs lehetősége. Kovács Jenő szerint „jó úton haladnak”, az elmúlt években több fontos épületet is felújítottak. Azt is kiemelte, hogy igyekeznek az emberekben is tudatosítani az épített örökség, a város épületeinek jelentőségét, fontosságát, akár úgy, hogy történeteket, fontos személyeket kötnek egy-egy épülethez.

Azt is megtudtuk, hogy a közeljövőben is lesznek fontos felújítási munkálatok, hiszen a kolozsvári fejlesztési ügynökséggel közösen nemrég nyertek egy pályázatot, 10 millió eurót, melyből a kastély körüli cselédházakat és víztornyot is rendbe teszik, felújítják.

Mi Nagykárolyban vigyázunk ezekre a dolgokra, megtesszük, ami tőlünk telik. Mi mindent, amit lehet, igyekszünk megmenteni és helyrehozni”

– mondta a polgármester.

A már említett „ötszörös adó” kapcsán az elöljáró elmagyarázta, hogy ennek kiszabását törvény teszi lehetővé, ám egy bonyolult procedúrát is magába foglal, felszólítások, tanácsülések kell, hogy megelőzzék a döntést. Kovács Jenő hozzátette, hogy a kérdés bonyolult, amihez nem szabad „fafejűen állni”, ő is tudatában van annak, hogy egy ilyen szankció nem minden esetben megoldás, sőt gondolkodik azon is, hogy adóengedményekkel segítsék a műemlék épületek tulajdonosait. A polgármester optimista, a megnyert pályázat mellett még három pályázatnak várják az eredményét, mint mondta, reméli, hogy a jövőben még sok felújítási munkálatot tudnak kivitelezni.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport