Petőfi és Júliája mézesheteit idézi meg az eredeti szépségében felújított koltói Teleki-kastély és kertje

Petőfi és Júliája mézesheteit idézi meg az eredeti szépségében felújított koltói Teleki-kastély és kertje

Magyarországi diákok a kastély bejáratánál. Jól érezték magukat Koltón

Fotó: Makkay József

A 2020-ra felújított és modern múzeumként berendezett koltói Teleki-kastély messze földről vonzza a turistákat. 2024 májusában 1300 látogatója volt, üzemeltetői a nyári hónapokban turistacsúcsra számítanak. A birtokot bemutató riportunkban muzeológus vezetésével járjuk körül a különböző korok lenyomatát őrző kastélyt és a kastélykertet.

Makkay József

2024. június 23., 10:082024. június 23., 10:08

Az utóbbi évtizedek legjelentősebb máramarosi magyar kulturális megvalósítása a koltói Teleki-kastély felújítása, és korszerű múzeumként történő működtetése. Újságíróként végigkísérhettem az épületfelújítás és múzeumi berendezés különböző stációit, így belülről láttam a megfeszített munkát, ami a magyar érdekeltségű kulturális projekt elfogadtatásával és kivitelezésével járt. Csendes Lajos polgármester sokszor kilincselt bukaresti kormányhivatalokban, amíg a közel 1,4 millió eurós pályázati forrást megítélték a község számára, és 2017. végén elkezdődhettek a munkálatokat.

Galéria

A 2020-ban elhelyezett háromnyelvű tábla a felújított kastély falán

Fotó: Makkay József

Három évvel később,

a koronavírus-járvány kellős közepén, 2020-ban adták át az eredeti szépségében felújított kastélyt. A Koltóra özönlött tömeg nem kis fejfájást okozott a szervezőknek, hogy betartassák a pandémia miatt előírt szigorú egészségügyi szabályokat.

De ahogy mondani szokás, minden jó, ha a vége jó: a szalagvágás másnapján elkezdődött a Teleki család történetét, és a fő attrakciót jelentő – Petőfi Sándor és Szendrey Júlia mézesheteit bemutató – kiállítások anyagainak összegyűjtése, feldolgozása, és az állandó tárlatok előkészítése. A kiállítás legutolsó részlete tavaly októberben nyílt meg: az évek során a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal történő együttműködés gyümölcsöző szakmai kapcsolattá vált.

Galéria

Könyves Tímea muzeológus kalauzolja végig a vendégeket a kiállítási tereken

Fotó: Makkay József

Sok a magyarországi és székelyföldi vendég

A mai Koltó központja sokszor búcsújáró helyhez hasonlít, annyi vendég érkezik zömében Magyarországról, de szép számmal jönnek Erdélyből is diákok, főleg amikor az Iskola másként hetet tartják a különböző megyék oktatási intézményeiben. Ottjártamkor egy budapesti kollégium diákjai kószáltak a kastély körüli tágas parkban. Szóba elegyedve velük kiderült, először járnak Erdélyben: a Nagyvárad–Szatmárnémeti–Nagybánya-útvonalon érkeztek, és mindhárom városban időztek, szétnéztek tanáraikkal, illetve egy itteni iskola vendégfogadóival. Az egyik fiatalember elismerően szólt a múzeum kínálatáról: azt mondta, hogy a hasonló tematikájú budapesti vagy bécsi múzeumok sem érdekesebbek, a budapesti csapat remekül érezte magát Koltón is.

Galéria

Koltói szövőszék a tájegység néprajzi örökségét bemutató kiállításon

Fotó: Makkay József

Amint a magyarországi autóbusz kiállt a kastélykert előtti parkolóból, helyébe egy székelyföldi csapat érkezett. A múzeum idegenvezetői feladatait ellátó Könyves Tímea már várja a vendégeket a kastély bejáratánál. A nagyobb csoportok előzetesen bejelentkeznek, így a múzeum két főállású alkalmazottja – Könyves Tímea és az intézmény gondnoka, Szász Imre – megosztja a vendégek kalauzolásával járó feladatokat, ezzel sikerül kezelni a torlódásokat. Csendes Lajos, Koltó újraválasztott polgármestere a Krónikának elmondta, hogy márciusban 1301 látogatója volt a Teleki-kastélynak, a vendégszám hónapról hónapra nő.

A koltói Petőfi-kiállítás nem új keletű. A falubeli elöljáróknak már az 1950-es években sikerült meggyőzniük a kommunista párt Máramaros megyei vezetőit, hogy ,,a népek barátja”, a magyar költőóriás Petőfi Sándor megérdemel egy múzeumi szobát

a kommunisták által kisajátított koltói kastélyban.

Galéria

Szendrey Júlia és Petőfi Sándor esküvői ruhájának élethű mása

Fotó: Makkay József

Miután a kis múzeumot megnyitották, a vidék magyar vonzerejévé vált, ahova már az 1970-es évektől sokan jöttek Magyarországról is. Főhetett a korabeli állambiztonsági szervek, a Szekuritáté vezetőinek feje, hogy mindenhova elegendő lehallgató készüléket szereljenek, amit besúgókkal tetéztek, nehogy az ide látogató ,,irredenta magyarok” Erdély elcsatolására törekedjenek. Mindez ma már viccesen hangzik, de aki azokat az éveket átélte, tisztában van vele, hogy a nagybányai elvtársak komolyan gondolták.

Galéria

A nászágy. A kastély eredeti bútorzatának több darabja is előkerült a faluból

Fotó: Makkay József

Teleki Sándor öröksége

A rendszerváltás után 34 évvel ennek a szomorú múltnak már nincs nyoma az eredeti szépségében felújított háromszintes kastélyban. A kulturális turizmus szakot végzett Könyves Tímea muzeológussal végig járjuk az épület belső tereit. Lent, a földszinten kisebb népművészeti részleg is helyet kapott, ahol két teremben mutatják be Koltó és a környező falvak népi örökségét. Mivel Koltón és Katalinban nem maradt fenn jellegzetes helyi női népviselet, a kiállított darabok a szomszédos szilágysági falvak egykori ruházatát idézik.

korábban írtuk

Megújult a Petőfi emlékét őrző Teleki-kastély: felavatták Koltó frissen renovált impozáns emlékhelyét
Megújult a Petőfi emlékét őrző Teleki-kastély: felavatták Koltó frissen renovált impozáns emlékhelyét

Népes közönség jelenlétében avatták fel vasárnap a Máramaros megyei Koltón a szépen felújított Teleki-kastélyt, ahol 1847 szeptemberében-októberében Petőfi Sándor és Szendrey Júlia tartózkodott. Az 1,5 millió eurós európai uniós költségvetésből renovált épületben rövidesen a budapesti Petőfi Ir

A földszinti termek az erdélyi és a magyar közélet egyik legjelentősebb családjának, a Telekieknek a történetét mutatja be. A két falu – Koltó és Katalin – birtokjogát Széki Teleki Mihály 1674-ben kapta meg Kemény János erdélyi fejedelemtől. A falon megtekinthető családfa a Koltón letelepedett Teleki Mihály 13 gyerekének utódjain keresztül próbálja bemutatni a rendkívüli befolyásos családdá vált Telekiek különböző ágait.

Galéria

Meghallgatható versek és naplórészletek idézik fel a mézeshetek hangulatát

Fotó: Makkay József

A Mária Terézia idején, a 18. században épült kastélyt 1821-ben restaurálták, akkor toldtak az épülethez egy első emeleti erkélyt. A felújított ingatlant 1845-ben vette birtokba az elhíresült ,,koltói vad gróf”, Teleki Sándor,

aki Bem és Garibaldi kedvelt segédtisztje volt, és a kor neves személyiségei közül többek között Petőfi Sándor jóbarátja. A kiállítás elsősorban ezt a kort idézi meg korabeli bútordarabokkal, illetve a Teleki család budapesti leszármazottaitól származó berendezési tárgyakkal. Pár éve költözött haza Nagybányára Galántai Zsombor, Teleki Sándor szépunokája, aki a múzeumi tárgyak beszerzésében is segített.

Galéria

Teleki Blanka utazóládái az 1800-as évek derekáról

Fotó: Makkay József

,,A kastélyt a Telekiek 1936-ban adták el egy nagysomkúti testvérpárnak, utána a Hangya szövetkezet székházaként működött, a háború után pedig a helyi néptanács felügyelete alá helyezték. A korábbi bútorzat egy része a falubeliekhez került, onnan szereztük vissza a múzeum számára Petőfi Sándor és Szendrey Júlia nászágyát is” – magyarázza a muzeológus.

Itt találjuk a Teleki család egyik leszármazottjának, Teleki Blankának két méretes utazóbőröndjét is.

A grófnő szintén beírta a nevét a 19. századi magyar történelembe: ő alapította meg az első, magyar tanítási nyelvű leánynevelő-intézetet 1846-ban Pesten, és fontos szerepet játszott a Habsburgok által keresett magyar szabadságharcosok bújtatásában, amiért később várfogságra ítélték.

Galéria

Az 1997-ben állított, a forradalmár költőt és hitvesét ábrázoló szobor a kastély kertjében

Fotó: Makkay József

A mézeshetek miliője

Az emeleti részen korszerű kiállítás mutatja be Petőfi Sándor és Szendrey Júlia koltói tartózkodásának emlékeit. Az egyik fő látványosság a házaspár menyasszonyi és vőlegényi ruhája, amely ugyan nem eredeti, de annak hű rekonstrukciója. Az ágy viszont a Teleki-kastély régi bútordarabja, amiben Petőfiék is aludhattak. Kisebb csoda, hogy fennmaradt: nem csak a kommunizmus éveiben lett közpréda áldozata a kastély berendezése, hanem az 1848-49-es forradalom leverése után is. Az emigrációba kényszerült Teleki Sándor koltói birtokát osztrák katonák szállták meg: a halálraítélt és jelképesen felakasztott magyar arisztokrata kastélyából sok mindent rekvirált a Habsburg hatalom az 1850-es években. A kastély híres lakója az 1867-es kiegyezés után térhetett haza Koltóra, ezt az időszakot is megörökíti a múzeum.

Galéria

A vendégváró Teleki-kastély Koltón

Fotó: Makkay József

A Sorsom megáldott boldog szerelemmel címet viselő Petőfi Sándor–Szendrey Júlia-kiállítás román és magyar nyelven meghallgatható versekkel, naplórészletekkel teremti meg a koltói mézeshetek hangulatát.

,,Szendrey Júliának a mézeshetek után publikált naplórészlete még Petőfi életében, 1848. november 7-én jelent meg Budapesten, a Hölgyválaszban Jókay Mór gondozásában, a kiállítás keretében ez is megtekinthető. Rendkívül érdekes olvasmány” – magyarázza kísérőm.

Habár a kiállítás elsősorban Petőfi Sándor és Szendrey Júlia koltói tartózkodásának időszakát öleli fel irodalmi alkotások tükrében, Könyves Tímea elmeséli, hogy a látogatók sok másról is érdeklődnek – például Szendrey Júlia későbbi házasságáról és életéről –, ami ugyan nem a koltói kiállítás témájába vág, de a csoportoknak erről is szokott beszélni.

Galéria

A körbeálványozott kastély a felújítás idején

Fotó: Makkay József

Az évszázados fák Petőfiéknek is árnyékot nyújtottak

A tetőrész teraszáról ellátni Nagybánya felé, a Lápost övező, és a hegyek tövében meghúzódó festői síkságot láthatta Petőfi is. Az egykori birtok a Láposig terjedt, egy része azonban az utóbbi évtizedekben beépült, az állam a kommunista rendszerben sajátította ki. A fennmaradt kastélyparkot is sikerült felújítani: a sétányokat rendbe tették és ma már az egész birtokon szépen nyírt pázsit fogadja a látogatókat. A kastélykert látványossága az 1997-ben felavatott, Petőfi Sándort és Szendrey Júliát ábrázoló szobor, és

megtekinthető a híres kőasztal is a kert sarkában, ahol koltói tartózkodása idején a költő a somfa árnyékában írta verseit. A mai fa a régi somfa hajtása,

a történelmi helyet kovácsoltvas-kerítéssel vették körbe Marosán Zoltán építészmérnök tervei alapján.

Galéria

Kastélyavató 2020-ban, a pandémia idején

Fotó: Mak

A kastély szomszédságában a fagerendákkal kitámasztott, több száz éves kőrisfa törzse kiszáradt, van viszont egy bő 300 éves mocsári cédrus a birtokon, amelyik Petőfiéknek is árnyékot nyújtott. Nem csak a kastélyban berendezett múzeum, hanem a kastélykert is az 1800-as évek hangulatát idézi. Minden földdarabka méltó hely az emlékezésre: az idelátogató diákok és felnőttek a Teleki család tagjai és Petőfi lépteinek nyomain járnak.

Galéria

Kilátás a tetőtéri teraszról a Lápost övező síkságra

Fotó: Makkay József

Galéria

A híres kőasztal a somfa árnyékában

Fotó: Makkay József

Galéria

Kárpát-medence-szerte ismerik a máramarosi település nevét

Fotó: Makkay József

korábban írtuk

Petőfi Sándor jelenti Koltó múltját és jövőjét
Petőfi Sándor jelenti Koltó múltját és jövőjét

Máramaros leghíresebb magyar települése Koltó. A Petőfi-zarándokhelyen az is helyi jellegzetesség, hogy az erdélyi magyar pártok felhőtlenül együtt tudnak működni. Az emberek abban reménykednek, hogy ezt nem fogja szétverni az önös politikai érdek.

korábban írtuk

Magyar választási célok és román szirénhangok Petőfi és Szendrey Júlia mézesheteinek máramarosi helyszínén
Magyar választási célok és román szirénhangok Petőfi és Szendrey Júlia mézesheteinek máramarosi helyszínén

Lázas kampányt folytatnak a Máramaros megyei Koltón az RMDSZ, valamint a román pártok jelöltjei. A három mandátumon át független polgármesterként tevékenykedő, és idéntől az RMDSZ színiben induló Csendes Lajossal vettük száma a község útkeresését.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 23., vasárnap

Ezrek maradtak áram nélkül a Hargita megyében tomboló vihar miatt, egy gólyafészek is kigyulladt

Fákat döntött ki és áramszünetet okozott a vihar vasárnap Hargita megyében.

Ezrek maradtak áram nélkül a Hargita megyében tomboló vihar miatt, egy gólyafészek is kigyulladt
2024. június 22., szombat

Szavazategyenlőség miatt vasárnap újra urnákhoz járulnak két erdélyi település lakosai

Újabb polgármester-választást tartanak vasárnap a Maros megyei Maroskecén és a Fehér megyei Podságán – közölte péntek este az Állandó Választási Hatóság (AEP).

Szavazategyenlőség miatt vasárnap újra urnákhoz járulnak két erdélyi település lakosai
2024. június 22., szombat

Tovább szépül a Partium ékessége: eurómilliók a Károlyi-kastély látványosságainak felújítására

Folytatódik a nagykárolyi Károlyi-kastély felújítása: Szatmár és a Partium egyik legnépszerűbb látványossága a két cselédház, a dendrológiai park és a Víztorony korszerűsítésére kap jelentős, több mint 8 millió eurós uniós támogatást.

Tovább szépül a Partium ékessége: eurómilliók a Károlyi-kastély látványosságainak felújítására
2024. június 22., szombat

Öt személy megsérült egy súlyos közúti balesetben Hunyad megyében

Súlyos baleset történt szombat délután a Hunyad megyei Marossolymoson; öt személy megsérült, köztük egy 5 éves kislány.

Öt személy megsérült egy súlyos közúti balesetben Hunyad megyében
2024. június 22., szombat

Viharos szél kíséri a kipattanó zivatarokat, Erdély, a Partium, a Bánság és Máramaros is érintett

Zivatarokra figyelmeztető narancssárga, vagyis másodfokú riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország 12 megyéjére.

Viharos szél kíséri a kipattanó zivatarokat, Erdély, a Partium, a Bánság és Máramaros is érintett
2024. június 22., szombat

Szakadékba zuhant egy autó: két személy életét vesztette a Fehér megyei balesetben

Egy 87 és egy 90 éves nő meghalt, miután az autó, amelyben utaztak, szakadékba zuhant - közölte szombaton a Fehér megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Szakadékba zuhant egy autó: két személy életét vesztette a Fehér megyei balesetben
2024. június 22., szombat

Megöltek egy férfit Nagyszeben egyik utcáján

Megöltek pénteken késő este egy férfit Nagyszeben egyik utcáján – jelentette szombat reggel Elena Welter rendőrségi szóvivő.

Megöltek egy férfit Nagyszeben egyik utcáján
2024. június 21., péntek

Nem hosszabbítja meg az RMGC verespataki koncessziós engedélyét a román állam

A román állam nem hosszabbítja meg a verespataki arany- és ezüstkészletek kiaknázása körüli hercehurca nyomán hírhedtté vált Roșia Montana Gold Corporation (RMGC) koncessziós engedélyét.

Nem hosszabbítja meg az RMGC verespataki koncessziós engedélyét a román állam
2024. június 21., péntek

Elsősegélynyújtó pontot alakítottak ki az autópálya-határátkelőhelyen

Tekintettel a kánikulára és a nyári szabadságolások miatt megnövekedett forgalomra, az Arad Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) elsősegélynyújtó pontot alakított ki a Nagylak–Csanádpalota autópálya-határátkelőhelyen.

Elsősegélynyújtó pontot alakítottak ki az autópálya-határátkelőhelyen
2024. június 21., péntek

Nem szabadulunk a rekkenő hőségtől: hőségriasztást adtak ki vasárnapig csaknem az egész országra

Első- és másodfokú hőségriasztás lesz érvényben péntektől vasárnapig Románia megyéinek háromnegyedében – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Nem szabadulunk a rekkenő hőségtől: hőségriasztást adtak ki vasárnapig csaknem az egész országra