Megosztja az SZNT-t a székely identitás kérdése: dúl a vita, megy az árulózás a népszámlálás kapcsán

Szucher Ervin , Tóth Gödri Iringó 2022. február 16., 12:46 utolsó módosítás: 2022. február 16., 12:50

Továbbra is borzolja a kedélyeket Székelyföldön az idei romániai népszámlálás nemzetiségi vetülete, egészen pontosan az, hogy a székelyek magyarnak vallják-e magukat. Megosztja a kérdés az SZNT-t is: miközben az Izsák Balázs vezette szervezet hivatalosan magyarságuk megvallására biztatja híveit, a szervezeten belül többen árulást kiáltanak.

Megosztja az SZNT-t a székely identitás kérdése: dúl a vita, megy az árulózás a népszámlálás kapcsán
galéria
Székely-magyar. A román kormány által elfogadott népszámlálási kérdőívbe a magyar nemzetiség alkategóriájaként bekerült a székely identitás is Fotó: Beliczay László

Nem csitul a vita a székely identitásról: a Székely Nemzetgyűlés Kezdeményező Testülete elnevezésű csoportosulás indulatos hangnemben lemondásra szólította fel Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökét, valamint a Sepsi, Maros és Csíkszéki Székely Tanács vezetőit. A konfliktus a népszámlálás, illetve a székely alkategória elfogadása kapcsán robbant ki, és igencsak megosztja a szervezetet. Mint arról beszámoltunk,

felháborodást váltott ki, hogy míg a népszámlálás közvitára bocsátott kérdőívén a román nemzetiségnek hat, a német nemzetiségnek öt, a roma nemzetiségnek pedig 13 alkategóriája szerepelt, a magyar nemzetiségnek nem voltak alkategóriái.

A székely autonómiamozgalom egyes véleményformálói azt hangoztatták, hogy nem létező nép nem hivatkozhat önrendelkezési jogára, tehát a székelység csak akkor igényelheti Székelyföld területi autonómiáját, ha statisztikailag is kimutatható. A román kormány által elfogadott kérdőívbe végül a magyar nemzetiség alkategóriájaként bekerült a székely identitás is. Az RMDSZ és az SZNT egyaránt arra biztatta híveit, hogy vallják magukat magyarnak a népszámláláson.

„Merényletek” a székely lét ellen?

Borsos Géza, az SZNT egyik alapítója a Krónikának nyilatkozva kiemelten fontosnak nevezte azt, hogy a székelyek magyarnak vagy székelynek vallják, vallhatják magukat az idei romániai népszámláláson. Szerinte ennek fontosságát nem is kell különösebben indokolni, hiszen a világon valószínűleg nincs olyan népcsoport, amely ne ragaszkodna a saját identitásához. „A székely nép hosszas történelmi múlttal rendelkezik, az állami lét minden formáját gyakorolta egészen 1876-ig. Nem beszélve arról, hogy 1918-ban, amikor az összeomlás szélén állt az ország, akkor a székelyek kézdivásárhelyi nagygyűlésén kijelentették, hogy a székely nép élni akar önrendelkezési jogával, de kitart Magyarország egysége mellett, és megalapították a székely hadosztályt.

A székely a Korona leghűségesebb népe. És most eltörölnék egy tollvonással Románia etnikai térképéről?”

– tette fel a kérdést Borsos Géza.

Borsos Géza Fotó: Balázs Katalin

Az SZNT Állandó Bizottságának tagja leszögezte, az a nagy probléma, hogy az SZNT és az RMDSZ elnöke egyetértésben ezt a létet, múltat fel akarják cserélni egy regionális identitással. Kiemelte,

Izsák Balázs szerint székely az, aki Székelyföldön él és magyarul beszél. „Ez azt jelenti, hogy ha bejövök Székelyföldre, akkor az vagyok, ha kimentem innen, akkor nem”

– fogalmazott Borsos, leszögezve, több hasonló „merényletet” is elkövettek a székely közösségi lét és a székely öntudat ellen az utóbbi időben, ami szerinte tulajdonképpen nemzetárulás.

A szervezet alelnöke azt is elmondta, mivel akárcsak a 2011-es népszámláláskor, a székely az idei cenzus esetében is a magyar alkategóriájaként szerepel majd (2011-ben 1103 volt a kódja, idén 1102 lesz), nem éri „sérelem” az erdélyi, illetve a romániai magyar közösség létszámát. Meglátása szerint ez egyszerű halmazelmélet, hiszen ha valaki székelynek vallotta magát, akkor bekerült a székelyek csoportjába, és ezzel egy időben a magyarok csoportjába is, és ez idén is így lesz. Szerinte itt nem csak érzelmi okokról van szó, hiszen ha „felmutatjuk, hogy van egy hatszázezres közösség”, amely a történelem folyamán népként határozta meg magát (illetve élt és ma is élni kíván a népeknek kijáró önrendelkezési joggal), akkor más alaphelyzet áll fenn, amikor autonómiatörekvésekről vagy bármilyen más közösségi jog kivívásáról van szó. Azt is hozzátette, hogy

míg a kisebbségi jogok minden ország belső helyzete, igénye szerint vannak kialakítva, addig a népeknek kijáró jogok a nemzetközi jogban kodifikáltak.

„Dedós játék a székely kártya”

„Nemzetpolitikai szempontból jövőformáló szerepe van annak, ha a székely népet mint közösséget fel tudjuk mutatni. Akik azt mondják, hogy valljuk magunkat magyarnak, azok a székely öntudat és autonómia ellen beszélnek” – véli Borsos Géza. Lapunknak elmondta, elsősorban a már említett regionális megközelítés miatt kérik Izsák lemondását, de nem csak, a kérdés háttere sokkal összetettebb, illetve régebbre nyúlik vissza. Borsos szerint Izsák 2008-tól, SZNT-elnökké választása óta „elfelejtette”, hogy ő is aktívan részt vett a 2003-as gyergyóditrói székely nemzetgyűlés megszervezésében, elismerte annak legitimitását. Hozzátette, hogy a székely nemzetgyűlések határozatai a történelem során minden egyes székelyre vonatkoztak, el nem fogadásuk, be nem tartásuk fővesztéssel járt.

Az SZNT alelnöke szerint az elnök tulajdonképpen a 2003-as nemzetgyűlés döntését „helyezte hatályon kívül” a 2011-es, majd a mostani állásfoglalásával.

„A székely identitást támadta meg, és ez főbenjáró bűn” – hangoztatta Borsos, abszurdnak tartva, hogy egy székely szervezetet olyanok vezessék, akik nem vallják magukat székelynek. Szerinte ez elég indok arra, hogy kérjék az elnök távozását.

Az SZNT hivatalosan is arra kéri híveit, hogy vallják magukat magyarnak a népszámláláson Fotó: Beliczay László

Borsos Géza azt is kifejtette, az ügy tulajdonképpen az egész SZNT-t megosztja, felidézve, hogy azon széki elnökök, akik már az első beadványt is aláírták a székely alkategória kapcsán, kifejezték, hogy „ez az a pont, ahol meg kell állni, és színt kell vallani”. „Izsák tulajdonképpen ideológiailag nem vállalta fel a székely nemzetgyűlésnek azt a határozatát, hogy a székely közösség egy nép, és önrendelkezési joga alapján kell folytatnia az autonómiaharcot. Ez lett volna a stratégiánknak az alapja, és ettől nem szabadott volna eltérni” – hangsúlyozta az ÁB-tag.

Borsos Géza azt is megjegyezte, Izsák Balázs a székely kártya ügyében sem egyeztetett a tanács különböző fórumaival, a saját ötlete nyomán hirdette meg ezt az akciót. „Egy dedós játék, egy nesze semmi, fogd meg jól.

Egy ezeréves történelmi múlttal rendelkező népet, közösséget nem szabad, nem lehet oda aljasítani, hogy egy kártyával, az üzletek hűségkártyájára emlékeztető műanyagdarabbal igazolja a székely mivoltát”

– vélekedett Borsos, hozzátéve, amíg nincsenek adatok, amik alátámasztják az autonómiatörekvéseket, addig nem lehet politikai párbeszédet indítani, mint ahogy Izsák Balázs és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő teszik. Borsostól megtudtuk, a lemondásra való felszólításukra nem kaptak hivatalos választ, Izsák Balázs erre semmilyen formában nem reagált.

Védeni a székelység magyar identitását

Lapunk megkeresésére Izsák Balázs első reakciója az volt, hogy ő nem tud a távozását követelők leveléről, nem is hallott róla. Amikor másodjára is rákérdeztünk, hogy a lemondásra felszólító írás tíz nap alatt sem jutott-e el hozzá, a címzett árnyaltabban fogalmazott. „Engem nem kerestek meg, hivatalos értesítést sem én, sem a Székely Nemzeti Tanács állandó bizottsága nem kapott. Miről beszélünk akkor?” – tette fel a kérdést az SZNT-elnök, hozzátéve: nem kíván a levéllel és tartalmával foglalkozni.

Izsák Balázs Fotó: Haáz Vince

Kifejtette: minden kis idejét és energiáját az egy hónap múlva esedékes székely szabadság napjának szervezése köti le.

Az SZNT vezetőjét maga a témafelvetés is érezhetően zavarta. Előbb arról érdeklődött, hogy a Krónika munkatársa is tagja-e a lemondását követelő csoportnak, majd megkérdezte: „miért kell súlyt adni egy súlytalan levélnek”?

Felvetésünkre, nem furcsa-e ez az álláspont, hogy épp a Székelyföld területi autonómiájáért küzdő SZNT az, amely arra kéri a székelyeket, hogy a népszámláláson magyaroknak vallják magukat, Izsák Balázs kifejtette, az ő életében sem változott semmi attól, hogy születésekor az édesapja magyar nemzetiségűnek nyilváníttatta az anyakönyvi hivatalban. „Ettől még öntudatos székelynek nevelt. Ebben nincs semmiféle ellentmondás! Most meg valaki azt akarja, hogy ezt ellentmondásosan kezeljék. Én úgy kezelem, ahogyan a szüleim meg a nagyszüleim tették annak idején” – szögezte le.

Izsák szerint az is mesterséges kitaláció, miszerint az autonómiaharcot visszavetné a székely nemzetiségűek népszámlálási adatokból visszaköszönő rendkívül alacsony száma. „Amikor a parlament elutasította az autonómiastatútumot, egy szóval nem említette, hogy azért tette volna, mert a népszámlálási adatok alapján kevesen vallották magukat székelynek” – nyilatkozta lapunknak Izsák Balázs, hozzáfűzvén,

ez egy olyan provokáció, amelyet szerinte fizetett provokátorok terjesztenek, akiknek a céljuk az emberek hergelése.

Az elnök ugyanakkor emlékeztetett az autonómiastatútum első szakaszára is, amely kimondja, hogy a Székelyföld önrendelkezésére azért van szükség, hogy a székelység magyar indentitását védje. „Ezt mindannyian megszavaztuk, azok is, akik most úgy tesznek, mintha nem szavazták volna meg. Az általunk szervezett népszavazás során ezt mintegy kétszázezer székely erősítette meg” – emlékeztetett az SZNT elnöke.

A román nacionalisták már törölni próbálták a székelyeket a térképről

A nemzeti tanács korábban is emlékeztetett arra, hogy a román nacionalizmus ideológusai már a két világháború között megfogalmazták ama igényüket, hogy a székelyeket a népszámlálás során külön nemzetiségként tüntessék fel. Ilyen módon kívánták törölni Románia térképéről a Magyarország trianoni határától több száz kilométerre tömbben élő magyar közösséget. Második lépésként a székelyek román eredetét szerették volna bizonyítani. A történelmietlen elméletet 1977-ben Nicolae Ceaușescu kommunista diktátor megpróbálta átültetni a népszámlálások gyakorlatába. A próbálkozás azonban megtört a székelyek hűségén, magyarságuk tudatos vállalásán. „A rendszerváltás utáni Románia épp a nemzeti kérdésben őrzött meg sok olyan örökséget a múltból, amely tehertétel a demokráciának, és akadálya az állampolgárok közötti teljes és tényleges egyenlőségnek” – állapította meg az SZNT. Az ez év januárjában született dokumentumot a szervezet azzal egészítette ki, hogy a székely vagy székelyföldi személyi kártya – melynek bevezetéséről tavaly decemberben határozott – majd lehetőséget ad arra, hogy a székelyek kifejezhessék önazonosságukat, és büszkén vallhassák magukat székelynek a magyar nemzet részeként. A közösségi kártya lesz majd az, amely hozzájárul ahhoz, hogy a székelyek számolják meg és szervezzék meg önmagukat, nem pedig a román állam hatóságai.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport