Kiürült csűrök, eltűnő régi erdélyi falukép: új életet lehelne a pusztuló gazdasági épületekbe egy művészeti-építészeti projekt

Kiss Judit 2023. július 08., 19:59

Képzőművészek és építészek fognak össze egy európai uniós projekt keretében, hogy felhívják a figyelmet az erdélyi porták évszázadokon keresztül használatban levő, ma már egyre inkább pusztulásra ítélt tartozékaira, a csűrökre. A kezdeményezés keretében új funkciót szánnának a csűröknek, hiszen mint indokolják, ezeket a hagyományos épületeket nem szabadna veszni hagyni, és nem kellene engedni, hogy eltűnjön az egykori erdélyi, székelyföldi falukép. A sepsiszentgyörgyi Ferenczi Zoltán Sámuel műemlékvédelmi szakmérnök is bekapcsolódott a projektbe, a kezdeményezés céljairól, miértjéről beszélt a Krónikának.

Kiürült csűrök, eltűnő régi erdélyi falukép: új életet lehelne a pusztuló gazdasági épületekbe egy művészeti-építészeti projekt
galéria
Ferenczi Sámuel műemlékvédelmi szakmérnök családi öröksége, az árkosi csűr június végén adott otthont a művészeti megmozdulásnak Fotó: Vargyasi Levente

A ma már nagyrészt funkciójukat vesztett csűröknek szán új, figyelemfelkeltő szerepet egy kulturális kezdeményezés, amelynek jegyében a régi székelyföldi gazdasági épületekben kortárs művészeti eseményeket tartanak. A Csűrök és pajták: a lakóhely és a kultúra minőségi terei – angolul BarnCulture – elnevezésű kortárs művészeti és építészeti európai uniós projekt vezető partnere a magyarországi Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány, partnere a csíkdelnei Agri-Cultura-Natura Transyalvaniae Egyesület, a németországi Landschaftspflegeverband Neumarkt in der Oberpfalz, vagyis Neumarkti Tájgondnok Egyesület.

Az új projekt beemelhet a kortárs művészeti és építészeti diszkurzusba egy meghaladottnak ítélt, funkcióját vesztett, de pótolhatatlan értékeket hordozó épített kultúrát Fotó: Ferenczi Sámuel

Az erdélyi, magyarországi és németországi képzőművészek és építészek együttműködésének célja felhívni a figyelmet és valós megoldási alternatívát kínálni az épített és tárgyi örökség használaton kívüli értékeinek gyors pusztulására.

A kezdeményezésbe több székelyföldi csűr tulajdonosa bekapcsolódott, többek közt a sepsiszentgyörgyi Ferenczi Zoltán Sámuel műemlékvédelmi szakmérnök, aki a Krónika megkeresésére arról beszélt, miért látta fontosnak, hogy árkosi csűrjének bemutatásával csatlakozzon a kezdeményezéshez. Ferenczi Sámuel a sepsiszentgyörgyi Linea tervezőiroda munkatársaként dolgozik jelenleg. Kolozsváron végezte az építőmérnöki egyetemet, azt követően két éves műemlékvédelmi képzést végzett, majd Bukarestben megszerezte a műemlékszakértői képesítést, ami arra jogosítja fel, hogy műemléképületek felújítását tervezheti meg.

Fotó: Koppándi Júlia

Ferenczi Sámuel árkosi csűrjében június utolsó napján Rizmayer Péter képzőművész Víz-Csűr projektjének különleges világába léphettek be az érdeklődők: a Víz-kapu, Fény-patak című installációkat tekinthették meg.

A képzőművészek és építészek együttműködése arra irányul, hogy segítsenek megőrizni a hagyományos épületek építészeti és esztétikai értékeit.

Közösségi céllal fenntartani a régi épületeket

„Ha a nagyközönségnek fel szeretnénk hívni a figyelmét a pusztuló épített örökségnek tekinthető csűrökre, pajtákra, nem elég pusztán az épületet bemutatni. Jó ötlet, hogy képzőművészek hoznak létre alkotásokat ezekben az egykori gazdasági épületekben, mert ez felkiáltójel lehet. A projekt két évet tart, idén képzőművészeti alkotásokat mutatnak be csűrökben az Artist elnevezésű rendezvény keretében, jövőre pedig az Architecture programban részt vevő építészek a képzőművészekkel közösen készítenek tervet a csűrök hasznosítására” – fejtette ki Ferenczi Sámuel.

Érdeklődők az árkosi csűrben szervezett képzőművészeti eseményen Fotó: Koppándi Júlia

A projekt idei részében a résztvevő művészek székelyföldi csűrök belső terét értelmezik újra a kortárs művészet nyelvezetével, úgy, hogy a végeredmény egy egymunkás – installáció, szobor, videó mű, stb. – kiállítás legyen.

„A négy székelyföldi csűrben négy különböző hasznosítási terv készül: egy épület a háromszéki Bikfalván található, az enyém Árkoson, és csatlakoztak még két Hargita megyei csűr tulajdonosai. Nálam jövőre családi élettér tervei készülnek el a csűr hasznosítására, de olyan tervek is készülnek, hogy az épületet műhelynek alakítják át, közösségi térnek vagy turisztikai célra használják fel” – mondta a műemlékvédelmi szakmérnök.

Azt is kifejtette kérdésünkre, hogy jelenleg csak raktárnak használja az árkosi csűrét. „Dédnagyapám megépítette, bivalyokat tartott benne, nagyapám disznókat, én pedig már csak raktározásra. De ezzel a projekttel már kicsit változni látszik a jövője, jó lenne a régi épületet fenntartani közösségi céllal. Most is karban van tartva, hogy ne essen be az eső, de nem volt felújítva” – mondta el Ferenczi Sámuel.

Nem lenne szabad össze-vissza építkezni a falvakban

A hagyományos erdélyi portához elválaszthatatlanul hozzátartozott valaha a csűr, ezeknek a kezdeményezéseknek egyértelműen az a céljuk, hogy az egyre funkciótlanabbá váló régi gazdasági épületek ne tűnjenek el teljesen. „Munkám során arra törekszem, hogy az egykori székelyföldi falukép se tűnjön el, ez tájvédelem és faluképvédelem egyben. Fontos, hogy a hagyományos építkezési stílus megmaradjon valamelyest, nem szabadna össze-vissza építkezni” – mondta a szakmérnök.

Ferenczi Sámuel árkosi csűrjében június utolsó napján Rizmayer Péter képzőművész Víz-Csűr projektjének különleges világába léphettek be az érdeklődők Fotó: Koppándi Júlia

Kifejtette,

régebb úgy volt több helyen is, hogy a főútra merőlegesen állt általában a lakóház, és a porta hátsó zárásánál állt a csűr, utána volt a gyümölcsös. Ez a fajta elrendezés kezd eltűnni a faluképből, ugyanis mindenki felparcellázza a gyümölcsösét, kis telkekre építik fel a házakat.

„Ily módon elvesz a tér, és megváltozik a faluközösség együttműködése, működése, és ez nem biztos, hogy jó irány. Én a magam részéről azért dolgozom, hogy valamennyire őrződjön meg a hagyományos falukép, hiszen régen volt egyfajta rendszer, a régi emberek tudták, hogy miként kell építkezni, nem össze-vissza” – mutatott rá Ferencz Sámuel.

Fotó: Vargyasi Levente

A kezdeményezésnek az is célja, hogy a funkcióját vesztett régi gazdasági épületekbe valamiképpen életet kellene lehelni. A szakmérnök azt mondta, a jelenlegi munka mellett sajnos az állattartás nem fér bele sem az ő, sem sokak életmódjába, így a csűrre szénatárolás céljából nincsen szükség.

Kiemelni a régi épület vizuális értékeit

„Fontos lenne, hogy ezeket az épületeket ne bontsák le, hanem valamiképpen hasznosítsák, de legalább tartsák meg az emberek – egy családi ház esetében egyébként raktározásra is kell egy hasonló épület. A projekt második fázisában az építészetre terelődik a hangsúly, a korábban a kortárs művészet által belakott csűröknek elkészül egy-egy átalakítási terve, amik az építészek és képzőművészek közös munkájának eredményeként születnek meg.

Különleges hangsúlyt kap a funkcionalitás és a megfizethetőség annak érdekében, hogy a kevésbé tehetős vidéki családok számára is reális alternatíva legyen, hogy lakóhelyükként, üzleti vagy kulturális helyszínként egy ilyen régi gazdasági épületet hasznosítsanak.

A képzőművészek ezen a ponton kreatív ötletekkel segítik az építészek munkáját. A csűrök esetében a művészet képes azt beemelni a kortárs kultúra kontextusába újraértelmezve és kiemelve annak vizuális és szellemi értékeit; az építészet pedig valós alternatívát kínál a funkció vesztettség problémájának áthidalására úgy, hogy a csűr építészeti és esztétikai értékei megmaradnak.

Fotó: Ferenczi Sámuel

Mindennek különleges jelentősége van Közép- és Kelet-Európában, ahol

több millió családi gazdaságban még mindig állnak ilyen épületek, de a hagyományos mezőgazdaság megszűnésével a csűrök fokozatosan elvesztik eredeti funkciójukat.


Előremutató háromszéki példák: Nagyajta, Kökös

Ferenczi Sámuelt arról is kérdeztük, hogy műemlékvédelmi szakemberként még mit tart szívügyének. „Elsősorban templomok felújításával, karbantartásával foglalkozom, pályáztatásokkal, a munkák követésével, majd utánkövetésével. Az is foglalkoztat, hogy miként tudnánk a templomainkat nemcsak megtartani, de belakni is.

Fotó: Ferenczi Sámuel

Természetesen a vallásgyakorlás itt elsődleges, de

az is érdekes, hogy mondjuk egy kicsi háromszéki falusi templom miként lenne kiegészíthető egy fogadóépülettel, ahová a helyeik is eljárnak, de közösségi tér is a templom mellett” – fejtette ki a szakmérnök.

Hozzátette, egy ilyen értékeket bemutató, élményt nyújtó közösség tér a helyieket, de a turizmust is szolgálná. „Ebben az lenne a lényeg, hogy a templom köré vonzaná az embereket. És persze nem sörcsapolós helyre gondolok, hanem kulturált, inkább kávézószerű helyre, játszótérrel. Ilyen épületek sok faluban megvannak már közösségi házként, imaházként. És ha a templomok mellé vonzzuk az embereket, hátha bejönnek az istenházába is – ehhez próbálunk forrásokat szerezni” – mondta a szakmérnök. Mint mondta, például a nagyajtai unitárius vártemplomnál ezt részben sikerült megvalósítani, Kökösben éppen lejárt a közbeszerzés és felújítják a 19. század végén épült Serester József-házat. „Mivel műemléképület, ezért sikerült bevonni forrásokat,

virtuális, okosüveggel készülő kiállítást szerelnek fel, és a templomtól nem messze fogadóépület is épül, amelyet a helyi közösség imateremként is használhat, és ez szoros kapcsolatban áll a műemléktemplommal, amelyről információkat kaphat az érdeklődő” – fejtette ki a szakmérnök.

A kökösi unitárius templomban Szent Lászlót ábrázoló falképek láthatóak. A kis templomnak korábban csak az 1718-as évszámmal ellátott déli kapuja jelezte valamelyest a régiségét, az 1954-ben bekövetkezett tűzvész után került az érdeklődés középpontjába. Ekkor ugyanis a csupasz falakról középkori falfestmények, festett bélletű ablaküreg, valamint egy megcsonkított szentségtartó fülke került a napvilágra. „Az ilyen közösségi házak esetében nagyon jó lenne, ha lenne egy helyi gondnok, aki a kezdeményezést szívügyének érzi, és működtetné, rendezvényeket szervezne oda.

Én mindenképp azon vagyok, hogy elősegítsem, hogy élet induljon el a közösségi terekben. Kiürülő templomaink és már kiürült csűrjeink közös nevezője lehet a jövőben, hogy fellendüljön a közösségi élet” – mondta Ferencz Sámuel.

Beleszólhat a művészet a megállíthatatlan folyamatba

Amint a Barn Culture projekt leírásában olvasható, a tájjal együtt élő hagyományos organikus kultúrák által fenntartott életforma és falukép mára nagy átalakuláson megy át, ami maga után vonja az általa létrehozott épített és tárgyi kultúra funkcióvesztését, és ezzel együtt rohamos eltűnését.

Fotó: Koppándi Júlia

Ebbe a megállíthatatlannak tűnő folyamatba viszont beleszólhat a művészet és az építészet a maga eszközeivel,

ráterelve a figyelmet a problémára, kiemelve és új megvilágításba helyezve értékeket, esetleg megoldási alternatívákat vázolva fel.

Beemelhet a kortárs művészeti és építészeti diszkurzusba egy meghaladottnak ítélt, funkcióját vesztett, de pótolhatatlan értékeket hordozó tárgyi és épített kultúrát. A BarnCulture projekt ezt teszi a csűrökkel három európai országban kiemelten pedig Székelyföldön, ahol máig a falukép és életforma meghatározó eleme. A projekt erdélyi, magyarországi és németországi képzőművészek és építészek együttműködése révén jön létre.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport