Huszonegyedik századi körülményekre vágyik a brit királyi birtokkal rendelkező Zalánpatak

Makkay József 2023. január 22., 17:25

A volt herceg, III. Károly király kedvenceként számon tartott Zalánpatak híre bejárta a világsajtót, a helyben lakók azonban nem érzékelik ennek a világhírnévnek a pozitív hozadékát. A háromszéki faluban járva részben érthető az emberek fenntartása, hiszen e kiváló természeti adottságokkal rendelkező településről a Székelyföldön szinte mindenki megfeledkezett. Riportunkban a falu boldogulását akadályozó nehézségeket jártuk körül.

Huszonegyedik századi körülményekre vágyik a brit királyi birtokkal rendelkező Zalánpatak
galéria
Vendégház a királyi birtokon. A falubeliek nem kapcsolódtak be a falusi turizmusba Fotó: Beliczay László

A háromszéki Zalánpatak a világsajtó által felkapott leghíresebb székelyföldi falunak számít az ide látogató Károly hercegnek köszönhetően, aki tavaly ősztől III. Károly néven Nagy-Britannia királya. A brit uralkodó eddig évi rendszerességgel ellátogatott az egyhektáros zalánpataki birtokán lévő vendégházaiba. Négy-öt napos itt-tartózkodása alatt nagyokat kirándul, elbeszélget a falubeliekkel, és erdélyi alapítványán keresztül segít a helyieknek megőrizni házuk és telkük hagyományos jellegét. A háztetők feljavításakor a falubeliek pénzt igényelhetnek hagyományos cserepek megvásárlására, illetve telkük fakerítéssel történő bekerítésére.

Tavalyi látogatásakor a herceg egy cserépgyár beindításának finanszírozását is vállalta, amennyiben akad erre helyi vállalkozó.

Érdekes módon a jeles angol vendég látogatásainak megítélése finomvegyes e világtól elzárt, sáros falucskában. Aki még nem járt itt, az elcsodálkozik ezen a hozzáálláson, de aki ellátogat Zalánpatakra, az szembetalálja magát a kiváló természeti adottságokkal rendelkező falucska elmaradt infrastruktúrájával: sem ivóvíz-, sem szennyvízhálózat nincs, az utcák esős időben sárosak, száraz időben pedig mindent felver a por.

A királyi birtok főbejárata Fotó: Makkay József

A falut két irányból lehet megközelíteni: Nagybaconból kell letérni a 14 kilométerre fekvő Zalánpatak irányába, de pár kilométer után elfogy az aszfalt, és a kocsikázó ember gödrökkel teli, úttalan utakon jut el az erdők ölelésében fekvő településre. A községközpont, Málnás a másik irányban, a hegyen túl fekszik, ahova esős, sáros időben még nehezebb eljutni, hóban pedig csak terepjáróval lehet megtenni a 11 kilométeres, erdei utat.

Aki az elmúlt két évtizedben szétnézett Erdélyben, az tudja, hogy a települések közötti utakat jórészt már korszerűsítették, vagy éppen felújítás alatt állnak.

Az infrastruktúra szempontjából lassabban fejlődő Székelyföldön is kevés az ilyen elhanyagolt település,

ezért nem véletlen, ha a zalánpatakiak közül többen arra gyanakszanak, hogy Károly herceg keze van a régi falukép konzerválásában.

Egy, a harminc kilométerre fekvő Sepsiszentgyörgyre ingázó zalánpataki férfitól megtudjuk, hogy minden hónapban a benzinköltségével megegyező összeget költ kocsija javíttatására, annyira rossz a faluba vezető út, emiatt alig van már ingázó. Igaz, a lakosság többsége nyugdíjas, a fiatalabbak Nyugat-Európában dolgoznak.

Kockakőre van, bekötőútra nincs pénz

Zalánpatakot Kasléder János állattartó gazda képviseli tanácsosként a málnási helyi tanácsban. Az elmúlt években ő is külföldön dolgozott, mostanában itthon gazdálkodik. Az önkormányzati képviselő szerint nehéz itt megélni, ezért költöznek el a fiatalok. Tejelő szarvasmarhát sem éri meg már tartani, olyan keveset fizet a tejért a brassói tejbegyűjtő vállalat. Korábban erdőkitermelő munkásként dolgozott a helyi férfiak többsége, de a tanácsos szerint mára ez is megszűnt, mert a környező erdőket máshonnan érkező cégek termelik ki, a zalánpataki többség nyugdíjas. A helyi iskola összevont elemi osztályában pár gyereket tanít a Szárazajtáról ingázó tanítónő.

Préda Barna önerőből hozta létre Zalánpatak falumúzeumát Fotó: Beliczay László

A 2011-es népszámlálás 134 magyart mutatott ki a faluban, de a tanácsos szerint jó, ha ma hetvenen-nyolcvanan élnek Zalánpatakon. Kasléder János a legnagyobb gondnak azt tartja, hogy nem tudtak sikeresen pályázni a bekötő utak leaszfaltozására, a polgármesteri hivatal kérelmét ugyanis elutasították. ,,A málnási önkormányzat az Anghel Saligny programban elnyert egy pályázatot a falu utcáinak kockakővel való felújítására, viszont hiányzik a közművesítés.

Vajon hogyan tudjuk az utcákat rendbehozni, hogy később újra felássuk a csövek lefektetésére?”

– tárja szét a kezét a helyi RMDSZ-politikus.

A szűkös községi büdzséből tavaly a zalánpataki művelődési házat újították fel, ezt azonban mindenki kevésnek tartja a helyiek boldogulása szempontjából.

Civil szervezet állna az élre

A Préda Barna által létrehozott és fenntartott falumúzeumba is ellátogatunk. A közgazdaságit végzett és néprajzból mesteriző harmincéves fiatalembernek számos elképzelése van a falu jövőjével kapcsolatban. Három könyvet írt a település múltjáról. Elmeséli, hogy amikor Gyimesfelsőlokon járt középiskolába, utánanézett az interneten, hogy mit írnak Zalánpatakról. Kiderült, hogy Károly herceg látogatásain kívül semmi nem szerepelt a világhálón szülőfalujáról. Holott a háromszéki település már a 18. században jól ismert falu volt, mert itt működött a Kálnoky család híres üveggyára, amelynek termékeit Kárpát-medence-szerte ismerték. A grófi család manufaktúrája azonban a 19. század derekán leégett, és nem építették újjá.

,,Tizenéves fejjel döntöttem el, hogy beleásom magam a falu múltjába. Azóta három könyvre való anyag gyűlt össze, közben gyűjtöttem a falu tárgyi emlékeit is, és ebből nyitottam meg a falumúzeumot” – magyarázza Préda Barna. Megmutatja az angol nyelven is kinyomtatott falumonográfiát. Ennek története Károly herceg látogatásához kapcsolódik.

Az angol vendég 2016-ban járt először a falumúzeumban kíséretével, ahol egy magyar falumonográfiát kapott ajándékba.

Rögtön felajánlotta, hogy megfinanszírozza az angol nyelvű kiadást. A következő évben már átvehette az angol nyelvű falumonográfiát Préda Barnától.

A falumúzeum tulajdonosának jó tapasztalatai vannak Károly herceg látogatásaival kapcsolatban. Ennek ellenére azt tartja, sokan nem értik a faluban, hogy Károly miért ragaszkodik a helyi falusi turizmus fellendítéséhez. A királyi udvarból érkező szakértők népszerűsítő akciói ellenére a helybéliek egyelőre nem haraptak rá a falusi turizmust hasznosító helyi gazdálkodásra. Ennek okait vendéglátónk elsősorban a helyi úthálózat elmaradottságával magyarázza. Ezt azonban nem Károly herceg hibájának tartja.

Zalánpatak rossz helyzetének történelmi gyökerei vannak.

Az elmúlt évszázadokban a falu mindig más közigazgatás keretében működött. Amikor az üveggyár létrehozásakor, 1692-ben különböző vidékekről érkezett telepesekkel alakították meg a falut, közigazgatásilag Miklósvárszékhez tartozott. Az Osztrák-Magyar Monarchiában Zalánpatak jóideig önálló község volt, majd Szárazajtával kerül közös közigazgatás alá. Az 1968-as megyésítéskor az Olt menti Sepsiszékhez csatolták. Kezdetben Málnással, majd Mikóújfaluval és Sepsibükszáddal alkottak községet, utólag pedig ismét Málnáshoz csatolták és Málnásfürdővel lett három faluból álló község. Most sem Erdővidékhez, sem az Olt-mentéhez nem tartozik, Préda szerint ott állnak a senki földjén. Igaz, hogy a falu Károly király kedvence, de erről valahogy senki nem vesz tudomást Kovászna megyében.

Van egy jó szándékú polgármester asszony, de mégsem látom, hogy valami történne a falu életében.

Eddig a kultúrotthont sikerült felújítani, és nagyjából ennyi. Nyertek egy pályázatot a falu utcáinak a korszerűsítésére, ami állítólag macskaköves út lesz, de én akkor hiszem el, ha látom” – fogalmaz a szülőfaluja jövőjéért aggódó fiatalember.

Szotyori Angela Gizella, Málnás község polgármestere. Nehéz feladat behozni a kisközségi hátrányt Fotó: Beliczay László

Préda kulturális tevékenységeket szervező egyesületet hozott létre, amely a falumúzeumot is fenntartja. Menyasszonyával Sepsiszentgyörgyről szeretne hazaköltözni a faluba. Hisz a helyi falusi turizmus sikerében, megpróbálkozik vele. Úgy véli, ha ez a Kálnoky grófok által fenntartott királyi birtokon jól működik, akkor a falu többi portáján is sikeres lehet.

Addig is aláírásokat gyűjt a bekötőút leaszfaltozására. A prefektúrán és a megyei tanácsnál kilincsel, és abban reménykedik, hogy támogatottságra talál az egész falu által támogatott kezdeményezése, hogy végre járható úton lehessen megközelíteni Zalánpatakot.

Károly herceg tavaly tavaszi látogatása Zalánpatakon Fotó: MTI/Kátai Edit

A polgármester asszony várja a király látogatását

Miközben a tengelypróbáló erdei úton kocsikázunk Málnás felé, azon töprengek, mit kérdezzek a polgármester asszonytól. Merthogy nem mindennapi történet az, hogy a világ egyik legbefolyásosabb embere egy eldugott székelyföldi faluban vásárol telket magának, és segíteni akar a helyi közösségen, de ez sem helyben, sem megyei szinten nem örvend nagy népszerűségnek. A község korábbi polgármestere egyenesen ellenkampányt folytatott Károly herceg látogatásaival szemben, a második polgármesteri mandátumát töltő Szotyori Angéla Gizella ezzel szemben nyitott az együttműködésre.

Beszélgetésünk végül sok mindent tisztáz. Elődje munkájáról nem nyilatkozik, de egyértelmű, hogy a korábbi községvezetés sara, hogy több pályázati lehetőséget nem használtak ki, amely immár végérvényesen elúszott. A polgármester asszony szerint

egy 1050 lelket számláló kisközségben sokkal nehezebb nagyobb pénzeket lehívni, mint nagyobb településeken.

A községnek nem csak Zalánpatak fájó pontja, hanem a ,,romjaiban heverő” Málnásfürdő is, ahol a rendszerváltás utáni kudarcos privatizációk miatt minden tökrement. A község végül megvásárolta az egykori fürdőtelep ingatlanjait, és egy szomszédos vállalkozóval fejlesztéseken gondolkodnak. De minden lassan halad, kevés ugyanis az erre költhető pénz. Ugyanez érvényes Zalánpatakra is, ahol a tavaly elnyert Anghel Saligny-pályázat segítségével kockakővel újítanák fel a falu utcáit. Amivel viszont a helybeliek egy része nem ért egyet, mert az emberek aszfaltot akarnak. A polgármester szerint azonban a falusi turizmusáért felkapott falucskát meg kell őrizni a maga szépségében, ez a jövőnek szól. Arra azonban továbbra sincs válasz, hogy a faluba vezető utakra mikor kerül aszfalt…

Málnás polgármestere butaságnak tartja, hogy Károly herceg akadályozná az aszfaltozást. ,,Ez egyszerűen nem igaz! Tavaly találkoztunk, volt egy tartalmas beszélgetésünk, ami nagyon jó benyomást tett rám. Bemutattam, hogy milyen fejlesztésekben gondolkodunk, a herceg pedig mindenben támogatásáról biztosított. Károly herceg közben Nagy-Britannia királya lett, de reménykedem, hogy újra ellátogat hozzánk, és folytatni tudjuk a biztatóan elkezdett együttműködést” – magyarázza a helyi elöljáró a polgármesteri hivatalban.

Zalánpataki látkép. Az idillikus táj önmagában nem elegendő a helyiek boldogulásához Fotó: Makkay József

Zalánpatakra sok külföldi és hazai turista is ellátogatott az elmúlt két évtizedben. Az immár királyi birtoknak számító, 14 vendégágyat biztosító falusi házakba továbbra is várják a vendégeket. Visszajelzések szerint a távoli vidékekről jött emberek nagyon jól érzik magukat. A királyi birtok gondnokságát ellátó miklósvári Kálnoki család részéről lapunknak nyilatkozó Kálnoky Mátyás szerint minden segítséget meg szeretnének adni a falubelieknek, hogy mások is bekapcsolódhassanak a falusi turizmusba.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport