Megerősítik hitében, identitástudatában a dél-erdélyi magyarságot – Gyulafehérváron ünneplik a Magyar Református Egység Napját

Megerősítik hitében, identitástudatában a dél-erdélyi magyarságot – Gyulafehérváron ünneplik a Magyar Református Egység Napját

Tussay Szilárd főszervező, Kató Béla püspök és Gudor Kund Botond esperes a keddi gyulafehérvári sajtótájékoztatón

Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

Minden magyar ember számít, a legkisebb településen is – ezt szeretné üzenni a magyar református egyház azzal, hogy két év kihagyás után idén a dél-erdélyi szórványban, Gyulafehérváron tartja május 20-21-én a Magyar Református Egység Napját. A Bethlen Gábor egész alakos szobrának avatójával „megkoronázott” rendezvénysorozattal az interetnikus, ökumenikus kapcsolatokat is erősíteni szeretnék – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón.

Pap Melinda

2022. április 26., 11:432022. április 26., 11:43

2022. április 26., 15:362022. április 26., 15:36

A világjárvány okozta két év kihagyás után idén Gyulafehérváron tartja a tíz magyar református egyházkerület a Magyar Református Egység Napját. Az alkalomból május 20–21-én az egykori erdélyi fejedelmi székhelyen gyűlnek össze a Kárpát-medence református püspökei, esperesei, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokai és több rendezvénnyel ünneplik a magyar reformátusok összetartozását.

A nagyszabású rendezvénysorozatot beharangozó gyulafehérvári sajtótájékoztatóján Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke emlékeztetett, hogy a magyar reformátusok 2009 óta ünneplik május utolsó hétvégéjén a Magyar Református Egység Napját, de ezt az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt nem sikerült megszervezni.

Az újratalálkozás helyszínéül azért választották Gyulafehérvárt, mert az ünnepségen arra is emlékezni kívánnak, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 400 éve itt alapította a Collegium Academicumot, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium elődjét, melyet később Apafi Mihály fejedelem Enyedre költöztetett.

Szobrot kap a fejedelem

Az alkalomból az egykori gyulafehérvári iskola közelében május 21-én, szombaton felavatják Bethlen Gábor egész alakos köztéri szobrát, a várban pedig szabadtéri ünnepi istentiszteletet tartanak, amelyen az úrvacsorát is kiszolgáltatják a híveknek.

Kató Béla elmondta: régóta szeretnének szobrot állítani Gyulafehérváron a református fejedelemnek, és most volt „az a történelmi pillanat, kedvező idő”, amikor a megyeszékhely és Fehér megye vezetése pozitívan állt hozzá kérésükhöz.

Külön sikerként értékelte, hogy a hatóságok az emlékműnek köztéren, az egykori Collegium Academicum közelében biztosítottak helyet.

A püspök szerint a szoborállítás nem volt egyszerű feladat, ugyanis nagyon rövid idő alatt kellett volna elkészíteni az alkotást, amit a művészek nem vállaltak. Így a gyulafehérvári szoborállítás ügyét az a szerencsés körülmény segítette, hogy Marosvásárhelyen korábban pályázatot hirdetettek egy Bethlen Gábor-szobor elkészítésére, az arra beérkezett pályaművek közül választották ki a második helyezést elérő, nem nyertes pályamunkát, Deák Árpád szobortervét.

Galéria

A Bethlen Gábor-szobor makettje

Fotó: Alba24.ro

„Szerintünk nagyon szép, érdemes felállítani” – jellemezte a nagyváradi alkotó művét a püspök, aki szerint a szobrász vállalta, hogy a rövid idő ellenére is elkészíti.

Templomszentelések a szórványban

A nagyszabású rendezvénysorozat keretében május 20-án azonos időben tíz Dél-Erdélyben felújított református templomot is újraszentel a tíz Kárpát-medencei református püspök, míg délután Gyulafehérváron ülésezik az egyesült magyar református egyház döntéshozó szerve, a Generális Konvent.

Kató Béla elmondta: az alkalomból akár 500 erdélyi templomot is felszentelhetnének, de a dél-erdélyi szórványban is tíznél több istenházát tettek rendbe az elmúlt időszakban.

Azért tízet választottak ki, mert ennyi református püspök lesz jelen az ünnepségen – vázolta Kató Béla, hozzátéve, hogy a hálaadó istentiszteleteket egy időben tartják az adott gyülekezetekben egy-egy püspök részvételével. A tíz templom közül három a hunyadi, hét pedig a nagyenyedi egyházmegyéhez tartozik.

Idézet
„Persze, van olyan gyülekezet, amelyhez már csak 2-3-4-5 hívő tartozik, és van, ahova egy sem. Ez a dél-erdélyi helyzet”

– tette hozzá a püspök arra kérve az ünneplőket, vegyenek részt a különleges alkalmakon. „Olyan közösség formálódik ilyen alkalmakkor, ami megerősíti hitükben, identitástudatukban azokat, akik összetartoznak” – mutatott rá.

Galéria

A magyarigeni református templom is hálaadó istentisztelet helyszíne lesz

Fotó: Facebook/Teleki László Alapítvány

A kiválasztott templomok ráadásul szimbolikus helyek, történelmünknek nagyon fontos részei, hangsúlyozta a püspök, többek között Szászvárost, Magyarlapádot, Székelykocsárdot, Gyulafehérvárt, Magyarigent, Boroskrakkót említve. Tussay Szilárd, a rendezvénysorozat főszervezője hozzátette: a dél-erdélyi templomok felújítása a református egyház megújulását is jelzi.

Kiállítások oktatásról, műemlékmentésről

A főszervező hangsúlyozta, hogy a Magyar Református Egység Napja nemcsak egynapos és egy helyszínes rendezvény lesz, kiállítások, konferenciák sorozata társul hozzá. A rendezvénysorozat már május 18-án megkezdődik egy Nagyenyeden tartandó egyháztörténeti konferenciával.

Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese elmondta, a rendezvénysorozat keretében a római katolikus egyházzal közösen szerveznek kiállítást 400 év erdélyi oktatásfejlődéséről. Ezzel is jelezik, hogy Bethlen Gábor kollégiuma nem „elszigetelt történet”, az erdélyi protestáns oktatásnak nagy múltja, jelene van, és jövője is lesz.

Idézet
„Ha Bethlen Gábor szellemiségéről beszélünk, el kell mondani, hogy iskola nélkül, művelődés nélkül nincs jövő”

– mutatott rá a dél-erdélyi szórvány megtartásában nagy szerepet vállaló esperes. Arról is beszámolt, hogy a gyulafehérvári múzeummal közösen könyvkiállítást szerveznek a kollégiumban használt tankönyvekből és a tanintézet oktatói által írt könyvekből. Kuriózum is lesz, az egyik könyvben Bethlen Gábor bejegyzése is látható, mondta.

Gyulafehérváron egy másik tárlat is nyílik, amelyen a budapesti Teleki László Alapítvány mutatja be több értékes műemlék felújítását, ez a szakmai szervezet felügyelte a dél-erdélyi templomok restaurálását is, melyeket anyaországi támogatással állítottak helyre.

Gudor Kund Botond rámutatott, a szórványba hozott rendezvénysorozattal azt szeretnék üzenni, hogy minden magyar ember számít, a legkisebb településen is, de az interetnikus, ökumenikus kapcsolatokat is erősíteni szeretnék, jelezni, hogy a reformátusok Dél-Erdélyben „építő szándékkal” vannak jelen.

Kopjafa helyett középkori templom

„Ezek a templomok és helyek részei a mi identitásunknak, a maguk szépségében és pompájában kiáltó, figyelmeztető jelek is. Ha a közösség nem viseli gondjukat, elveszhetnek” – mondta Kató Béla arra az újságírói kérdésre, hogy érdemes-e olyan templomokat felújítani, amelyekhez nem tartozik gyülekezet.

Galéria

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke

Fotó: Református.ro/Kiss Gábor

A püspök rámutatott: kopjafaállítással is lehet emlékezni a múltra, de ha ott áll egy középkori templom, annál beszédesebb bizonyíték nem kell az itt teremtett kultúrára. 

Ugyanakkor úgy vélte, soha nem kell kizárni a feléledés lehetőségét. „Megvan az esély arra, hogy egy rendbe tett templom hatására felélednek a lelkek, akik szunnyadnak” – mondta az egyházi elöljáró példaként a vegyes házasságban élő magyarokat említve.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Dél-Erdély a megépült autópályák miatt Románia nagy ütemben fejlődő térsége, és megtörténhet, hogy a munkavállalói mobilitás olyan református magyarokat hoz majd ide, akik egyszer élettel töltik meg a felújított templomokat. „A kövek kiáltanak, hatnak a lelkiismeretünkre” – fogalmazott Kató Béla. 

 

korábban írtuk

Uralkodásának helyszínén, a gyulafehérvári várban állítanak emléket Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek
Uralkodásának helyszínén, a gyulafehérvári várban állítanak emléket Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek

Erdély aranykorára hivatott emlékeztetni Bethlen Gábor fejedelemnek a gyulafehérvári várban felállítandó egész alakos szobra, melyhez megvannak már az engedélyek. Az emlékművel a nagy államférfi által alapított kollégium 400 éves fennállását ünneplik.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 09., vasárnap

A Nyugat is megirigyelhetné a kolozsvári Keleti parkot, ha végre megvalósul az ország legmodernebb zöldövezete

A kormány 10 millió eurót biztosít a kolozsvári Keleti park építésének elkezdésére, a kincses város ugyanennyivel száll be, hogy 10 hektáros területen végre nekifogjanak a Románia legmodernebb, biodiverzitást megőrző városi zöldövezete megvalósításának.

A Nyugat is megirigyelhetné a kolozsvári Keleti parkot, ha végre megvalósul az ország legmodernebb zöldövezete
2024. június 08., szombat

Szinaja helyett Szászhermány: a Barcaságot ajánlja a turistáknak a román sajtó

A Prahova-völgyi üdülőhelyek zsúfoltságát elkerülendő a román Business Magazin a Brassó környéki településeket, Barcaság térségét ajánlja az országot felfedezni vágyó turistáknak.

Szinaja helyett Szászhermány: a Barcaságot ajánlja a turistáknak a román sajtó
2024. június 08., szombat

Szavazásra buzdító három férfi pénzt osztogatott a dél-erdélyi Brádon, a rendőrség bekísérte őket

Pénzt osztogatott borítékban három férfi a dél-erdélyi Brádon, hogy meggyőzze a helyieket, hogy az egyik párt jelöltjeire szavazzanak. A szokatlan ,,kampánynak” rendőrök vetettek véget, a gyanúsítottakat kihallgatták.

Szavazásra buzdító három férfi pénzt osztogatott a dél-erdélyi Brádon, a rendőrség bekísérte őket
2024. június 08., szombat

A népi kultúra magyar szigete a Tornyai Tájház

A hajdani alföldi magyar paraszti életre emlékeztető üde színfolt Arad megyében, de talán a Partium és a Bánság egész határán a Tornyai Tájház. Suttyák András és Tóth Piroska nyugdíjas éveik kezdetén találták meg új hivatásukat: a hagyományőrzést.

A népi kultúra magyar szigete a Tornyai Tájház
2024. június 08., szombat

Bankautomatánál talált pénzt vágott zsebre egy zilahi férfi, eljárást indítottak ellene

Egy zilahi férfi 1500 lejt talált egy bankautomatánál, és ahelyett, hogy erről értesítette volna a bankot, zsebre vágta. A nyomozóhatóság bűnügyi eljárást indított ellene.

Bankautomatánál talált pénzt vágott zsebre egy zilahi férfi, eljárást indítottak ellene
2024. június 08., szombat

Tíz ideiglenes határátkelőhelyet nyitnak meg vasárnap a román-magyar határszakaszon

A választások napján, június 9-én a román-magyar határon tíz ideiglenes átkelőhelyet nyit meg a magyar és a román határrendészet.

Tíz ideiglenes határátkelőhelyet nyitnak meg vasárnap a román-magyar határszakaszon
2024. június 08., szombat

Férj és feleség zsákmányolt ki a gyanú szerint egy hajléktalan, elmebeteg férfit

Férj és feleség zsákmányolt ki a gyanú szerint egy hajléktalan, elmebeteg férfit a Bihar megyei Érmihályfalván.

Férj és feleség zsákmányolt ki a gyanú szerint egy hajléktalan, elmebeteg férfit
2024. június 07., péntek

Kelemen Hunor a kampányzárón: veszély van, ezért kell mindenkit mozgósítani

Senki ne maradjon távol az urnáktól vasárnap a romániai helyhatósági és EP-választásokon, és akkor urnazáráskor az RMDSZ elmondhatja, hogy jól szerepelt – hangsúlyozta Kelemen Hunor pénteken Csíkszeredában.

Kelemen Hunor a kampányzárón: veszély van, ezért kell mindenkit mozgósítani
2024. június 07., péntek

Virtuálisan bejárható a kolozsvári metró

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere megosztott egy mozgóképes összeállítást a kolozsvári metrót elképzelő cég látványterveiből.

Virtuálisan bejárható a kolozsvári metró
2024. június 07., péntek

Kolozsvári illatfelhő: több mint 300 fajta rózsát lehet megcsodálni szombaton

Több mint 300 fajta rózsát mutat be az érdeklődőknek a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem (USAMV) szombaton.

Kolozsvári illatfelhő: több mint 300 fajta rózsát lehet megcsodálni szombaton