Életbevágóan fontos a tudatos városfejlesztés: az ingatlanbefektetők profitorientáltak, a városokra hárul a szabályozás

Tóth Gödri Iringó 2022. november 18., 07:21

Bár az emberek többfrontos válság árnyékában élik mindennapjaikat, az ingatlanpiac látszólag nem torpant meg: Erdély, Románia nagyvárosaiban gombamód szaporodnak az új építésű tömbházak, itt-ott egész negyedek. Az új épületek gyakran mindenféle rációt és tudatosságot mellőzve kapnak helyet az akár több évtizede – jól vagy rosszul – kialakított városszerkezetben, ez pedig igencsak megkeserítheti az ott lakók életét. Máthé Csongort, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának adjunktusát faggattuk az Erdélyben alkalmazott vagy épp figyelmen kívül hagyott városrendezési elvekről, szabályozásokról, élhető terekről.

Életbevágóan fontos a tudatos városfejlesztés: az ingatlanbefektetők profitorientáltak, a városokra hárul a szabályozás
galéria
Épül, de szépül is? Minél szigorúbbak a városrendezési szabályok, annál élhetőbb lesz az adott övezet, a település (képünk illusztráció) Fotó: Barabás Ákos

Ideális esetben a települések – főként a városok – urbanisztikai tervek alapján, mentén fejlődnek, a befektetők ezekhez igazodva építik meg azokat a tömbházakat, családi házakat, melyekben a lakosság otthonra lel. Máthé Csongor, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának adjunktusa a Krónikának elmondta, hogy bár léteznek országos szabályozások az urbanisztika terén, az önkormányzatok nagyon sokat tehetnek ezen a területen, irányíthatnak, szabályozhatnak.

Már az elején kiemelte, hogy a folyamatok főszereplői, azaz a befektetők, illetve ingatlanfejlesztők általában a profitot hajhásszák Romániában, és nagyon ritkán törekednek nyugat-európai sztenderdek követésére, illetve élhető terek létrehozására.

Máthé Csongor kifejtette: azontúl, hogy egy településnek elkülöníthető a bel- és külterülete, kötelező olyan övezetekre felosztani, amelyek esetében a helyi urbanisztikai rendelet, városrendezési terv tartalmazza a vonatkozó szabályokat. Például hogy milyen magasak lehetnek az épületek, hogy mekkora kell legyen a zöldövezet aránya a beépítetthez képest, hogy egy parcella hány százalékát szabad beépíteni, és hogy milyen jellegű tevékenységeket lehet abban az övezetben folytatni.

„Minél szigorúbbak ezek a szabályok, annál élhetőbb lesz az övezet, a település” – szögezte le.

Mert ha egy zóna nem élhető, mert például nincs benne elég zöldövezet, az az egész településnek problémát okoz, hiszen akkor az ott élők a város közlekedését terhelve keresnek máshol zöldövezetet.
Kiskapuk, betartatlan szabályok

A szakértő szerint Romániában általában nem az jelenti a problémát, hogy ne lenne szabályozás, hanem hogy vannak kiskapuk, illetve sokszor nem tartják be a meglévő szabályokat. Viszonylag gyakran, általában tízévente szokták, kell frissíteni a települések városrendezési tervét, hogy lépést lehessen tartani a gazdasági, társadalmi fejlődéssel.

Tervezés. Számos erdélyi városban készülnek városfejlesztési tervek Fotó: Haáz Vince

Általában ilyenkor szokták „kitolni” a település belterületének határait. Hozzátette, hogy bár ilyenkor ideális esetben a beépítésre alkalmas terület növelése a cél, azért egy kis „cselezésre” is lehetőséget ad a helyzet, hiszen ha például egy erdős részt csatolnak a város belterületéhez, növelik a zöldterületek arányát – de csak „papíron”. Hiszen a periférián elhelyezkedő zöldterületeknek általában gyenge a lakossági kihasználhatósága, mert nehezebben megközelíthetők, és a hétköznapi tevékenységeket tekintve túl nagy időráfordítást igényelnek, így egy átlagos városlakó jellemzően csak nagyon ritkán veszi igénybe a periferikus elhelyezkedésű zöldterületet.

Máthé Csongor jelezte, az urbanisztikában az is nagy nehézséget jelent, hogy a múlt hibáit általában nehéz, vagy nem lehet kijavítani, illetve nem egyszerű valamilyen szinten orvosolni.

Románia városaiban intenzíven érezteti hatását a rendszerváltás előtti „építkezési kedv”, a néhány évtized alatt felépített hatalmas és gyakran nem túl élhető tömbháznegyedeket ma nem lehet „megritkítani”. Ezek a városrészek ma is rontják az országra vonatkozó számadatokat, és rontani fogják akkor is, ha a jövőben más irányokat vesz az urbanisztika. Romániában – bár nincs erre vonatkozó pontos, naprakész és reális adat – az egy főre eső zöldterület valószínűleg a nagyvárosok esetében még mindig jócskán az európai uniós ajánlás alatt van.

A szakértő szerint Kolozsvár esetében ez hivatalosan 25,4 négyzetméter/fő, de reálisan inkább 20–23 négyzetméter zöldövezet per fő körülre tehető – mivel az előírások szerint a zöldövezet nagyságát az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező lakosok számához viszonyítják.

Épp ezért egy olyan város esetében, mint például Kolozsvár, ahol a tanév során több ezer egyetemista lakik, illetve sokan élnek és dolgoznak a városban úgy, hogy nem ott van a hivatalos lakhelyük, a valóság nagyban eltérhet a hivatalos adatoktól. Eközben az Európai Unió 26 négyzetméter zöldövezetet „vár el” lakosonként tagországaiban, Romániában is ez a kitűzött célérték. Közben jóval messzebb vagyunk az ENSZ ajánlásától, amely 50 négyzetméter zöldterület/fő.

Máthé Csongor Fotó: Facebook/Máthé Csongor

A szakember szerint az lenne az ideális, ha a települések vezetése figyelembe venné, hogy a lakosság nőni fog, és jó előre megtervezné, hogy merre terjeszkedhetnek, illetve előre leszögeznék a szabályozásokat azokra a területekre vonatkozóan is. Ha ez nem történik meg, minden befektető felépít valamit „a maga feje után”, és a város egyszer csak szembesül vele, hogy kialakult egy urbanisztikailag kaotikusnak mondható új negyed, ahol az utcák rendszere nem megfelelő, például a tömegközlekedés vagy bicikliutak kialakítása számára. Leszögezte, hogy nagyon fontos lenne már előre számolni az olyan „sarokpontokkal”, mint az utcaszerkezet, a parkok, a játszóterek.

Vannak rá példák, amikor az önkormányzatok gondolnak erre: elsősorban ha a befektető egy nagyobb területet épít be, és övezeti városrendezési tervet (Pland Urbanistic Zonal – PUZ) is kérnek tőle, de nem ez a jellemző. A települések többnyire nem nagybefektetések által terjeszkednek, hanem épp az a baj, hogy egy ingatlanberuházó engedélyt kap, hogy a már meglévő épületek mellé felépítsen még négy társasházat, a következő még hármat és így tovább.

Az önkormányzat pedig egyszer csak észbe kap, hogy felépült egy kisebb negyed, ahonnan hiányoznak az alapvető funkciók, nincs sportpálya, játszótér.

Máthé Csongor azt is leszögezte, hogy természetesen vannak pozitív példák is, illetve olyan esetek, amikor a befektető – igazodva egy adott társadalmi réteg elvárásaihoz és lehetőségeihez – az önkormányzat elképzeléseitől függetlenül, maga épít fel úgy egy lakóparkot, hogy az teljesen élhető, élvezhető legyen zöldövezettel, sportpályákkal, bicikliutakkal és így tovább. Ám az ilyen negyedekben, környékeken található ingatlanok ára is tükrözi ezt a szándékot, és csak egy bizonyos réteg számára elérhetők, „prémium lakások” létesülnek.

Megvalósul a pozitív kolozsvári példa?

A szakember szerint egész Romániában egyetlen olyan pozitív példa említhető, amely egy önkormányzat irányából indult: a kolozsvári Szopor negyed terve.

Ha megvalósul a jelenlegi elképzelés, a rendszerváltás óta ez lesz az első megtervezett, „tudatosan” kialakított városnegyed az egész országban.

Ugyanakkor hozzátette, hogy bár jók a kilátások, hiszen a városrész egy viszonylag ideális helyre van tervezve, illetve területén jelenleg csak kevés magántulajdonban levő lakóépület van, mégis aggodalomra ad okot, hogy a kincses város történetében nem ez az első ilyen terv (az egyik a Lomb, a másik pedig az Ifjúsági negyed lett volna). És az előzők épp egy korábbi világválság, a 2008-as gazdasági krízis miatt nem valósultak meg, így sajnálatos lenne, ha a mostani terveknek a jelenlegi háborús helyzet, illetve az energiaválság ártana, tenne keresztbe.

Hozzátette, hogy ez azért fontos tényező, mert egy ilyen tervet nem tud csak egy önkormányzat megvalósítani: mindenképp vállalkozók szükségesek hozzá, akiknek „befektetési kedve” a világgazdaság helyzetétől függ.

Másfelől probléma az is, hogy a terület főképp magántulajdonban lévő kisméretű parcellákból áll, azaz a birtokviszonyok nem kedveznek a nagy volumenű befektetéseknek, mert több telektulajdonostól kell megszerezni a területet.

A kolozsvári új szopori lakónegyed korábbi látványterve

A szakértő hozzátette: attól függetlenül, hogyan alakul Szopor negyed sorsa, mindenképp értékelendő, hogy a város, igenis, igyekszik lépéseket is tenni ilyen irányba. Ez azon is látszik, hogy a zöldövezetek kialakítására, felújítására is koncentrálnak Kolozsváron: elég csak a Szamos-parton zajló munkálatokra, a nemrég átadott, Kolozsváriak erdeje fantázianevű parkra vagy a Vasutasok parkjára gondolni.

Kolozsváron egyébként 2014-ben fogadták el az úgynevezett Zöld Kolozsvár (Clujul Verde) stratégiát 2030-as céldátummal, mely révén többek között 100 hektár új zöldövezetet alakítanak ki, 100 ezer fát ültetnek.

A szakértő ennek kapcsán azt is leszögezte, hogy bár gyakran keverik a két fogalmat, különbség van a zöldfelület és zöldterület között: míg előbbi a település területén belül a növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek összessége, utóbbi területfelhasználási kategória, melyre sajátos jogszabályi előírások vonatkoznak. A zöldterületek minden esetben közterületek, például a közparkok, közkertek, fásított közterek és a játszóterek. Azt is megtudtuk, hogy léteznek úgynevezett rozsdaövezetek is, amelyek elsősorban olyan egykori ipari telephelyek, ahol vagy teljesen megszűnt az ipari/gazdasági tevékenység, vagy csak az illető telephely egy kis részén folyik alacsony intenzitással. Az ilyen, urbanisztikailag leromlott és kihasználatlan területeket célszerű lenne rehabilitálni, új funkciót adni nekik (lakó-, sport- vagy zöldövezetként), ám ez a folyamat igen költséges.

Eljöhet a szigorítások ideje is

Máthé Csongor elmondta, mindig meg van határozva az önkormányzat által, hogy egy adott parcella hány százalékát szabad beépíteni, de az általában nincs, hogy a maradék területen lebetonozott parkoló vagy park és játszótér kap helyet. A parkolóhelyek kapcsán megjegyezte, hogy itt is sok a kiskapu, illetve próbálnak „kreatívnak lenni” a befektetők: épülnek olyan tömbházak is, hogy nem tartozik valamennyi lakáshoz parkoló, vagy ha igen, akkor is egy-egy autó helye nagyon-nagyon szűkös.

Én meg vagyok győződve, hogy el fog jönni az a pillanat is, amikor szigorodni fog a szabályozás, jobban le fog tisztulni az egész mechanizmus, de szinte biztos vagyok abban is, hogy ez nem holnap lesz.

És kérdés, hogy ami addig épül, amíg ez bekövetkezik, az mennyire fogja majd a későbbiekben megkeseríteni az ott élők életét, a város mindennapi működését” – fejtette ki. Hozzátette, hogy egyre több példát látunk akár Erdélyben is, hogy az önkormányzatok kikérik és tényleg figyelembe veszik a szakértő szervek véleményét, és ennek sok esetben látszik a pozitív hatása.

Azt is elmondta, hogy Nyugat-Európában vagy akár a szomszédos Magyarországon is szigorúbb a szabályozás, illetve sok esetben a magasabb társadalmi elvárások is alakítják a befektetők elképzeléseit. Arról is szó esett, hogy a lakosoknak nagyon kevés beleszólása van ebbe a rendszerbe. A már meglévő épületek esetén ugyebár hiába tiltakozik a múlt rendszer tömbházai közé „szorult” házikó tulajdonosa: nincs hogy orvosolni a helyzetét, illetve az új épületek esetében vannak bizonyos paraméterek, amelyeknek meg kell felelni. De az tény, és el kell fogadni, hogy egy fejlődő nagyváros közepén senki sem várhatja el, hogy az árválkodó kertes háza udvaráról csak a kék eget lássa.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport