„Döntsünk a szeretet mellett!” – Böjte Csaba ferences szerzetes a rendkívüli helyzetről, a másik ajtóról, a születő új világról

Pap Melinda 2020. április 05., 08:27 utolsó módosítás: 2020. április 05., 10:25

Valós kegyelmi időszak a mostani, amelyből sokkal tisztábban, értékesebben kerülhetünk ki mindannyian – vallja a jelenlegi járványügyi helyzetről a Krónikának Böjte Csaba ferences szerzetes. A dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója úgy véli, ha becsukódik egy ajtó, ne rángassuk a kilincset, hanem vegyük észre, hogy egy másik kinyílik, más irányba elmozdulhatunk.

„Döntsünk a szeretet mellett!” – Böjte Csaba ferences szerzetes a rendkívüli helyzetről, a másik ajtóról, a születő új világról
galéria
Fotó: Beliczay László

– Miként telnek Böjte atya mindennapjai a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben?

– Hétfőtől kicsit rosszabbul. A több mint ezer alkalmazottat foglalkoztató dévai megyei kórházról kiderült, a város elöljárói csupa jó szándékkal addig jártak Bukarestbe, míg hazahozták a vírust, és széltében-hosszában úgy elterjedt, hogy a kórház több részlegét megfertőzte. Ezeket lezárták, a teljes kórházat izolálták 14 napra. Szomorú hír, mert az ott dolgozó orvosok, ápolók az elmúlt hetekben hazajártak családjukhoz, vásároltak, piacra mentek. Kicsit pánikhangulat van a városban, de reméljük, hogy Isten megsegít bennünket.

– Hogyan viselik a gyerekek a kényszerű körülményeket?

– A gyerekeket itthon tartjuk, szűk családi körben vannak. Nálunk 108 gyerek van, ennyivel ragadtunk itt a karanténos időben. Próbálom őket elosztogatni, mivel nálunk szociális családok vannak.

Elmondtam nekik: olyanok vagyunk, mint egy szőlőfürt, amelyen a szemek próbálnak nem összeérni egymással.

De a gyerekeket nem könnyű nyugalomra, békére inteni. Azt is mondtam: csak maszkkal szabad csókolózni.

– Miként sikerül biztosítani a Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonainak működését, a lakók ellátását a korlátozó intézkedések közepette?

– Csak felnőttek mehetnek vásárolni. Sok mindent rendelünk is, ez pluszköltséget jelent. Nem tudom, mi lesz, mert mostanáig abból tartottam fenn az alapítványt, hogy elmentem és prédikálgattam, és az emberek pénzt raktak a perselybe. Most online misézem, sokan el is jönnek, de hát nem tudok perselyezni. Remélem, ha az isteni gondviselés az ég madaraival és a mező virágaival törődik, velünk is fog. Mostanáig is gondja volt ránk, gondolom, ezentúl is lesz.

– A járvány az egyház életét is megbénította, bezártak a templomok, a miséket online közvetítik. Miként nyújthat bátorítást az egyház ezekben a nehéz időkben a híveknek?

– Nagyon tetszett Ferenc pápának a bátorsága, hogy Rómában, a Szent Péter téren tiszta egyedül kiállt, és nemcsak imádkozott, nemcsak megáldott, hanem az urbi et orbi áldást adta (a városnak és a világnak címzett pápai áldás, karácsonykor és húsvétkor szokott elhangzani), és teljes búcsúban részesítette mindazokat, akik jelen vannak. Sokáig maga Jézus Krisztus volt jelen a világban, aztán kitalálta, hogy az oltáriszentségben is jelen tud lenni. Ez minőségileg más jelenlét, de valós jelenlét.

Hisszük és valljuk: aki az oltáriszentséggel köszönti Jézust, ugyanazon Isten előtt hajt térdet, mint a pásztorok vagy a napkeleti bölcsek. Egy darabig az apostolok nem felolvasták az evangéliumot, hanem ők maguk mondták el az igazságokat. Aztán szép lassan meghaltak, és mit volt mit tenni, helyettük papírról olvasták az igét. Hisszük és valljuk, hogy az a darab kenyér, az az evangélium, amit a kezünkbe veszünk, ugyanúgy kegyelmet közvetít, áldás tud lenni számunkra, mint a valós jelenlét.

Azt szoktam mondogatni a híveknek: ne azt nézzék, hogy az internet jóvoltából egy marékba szorított telefonon, laptopon keresztül áld meg bennünket Ferenc pápa, hanem higgyük és valljuk, hogy igenis kegyelmet tud közvetíteni az internet, a telefon, a számítógép. Ezek az eszközök ugyanúgy Isten áldásának, ajándékának a közvetítői. Új világ születik, és nemcsak egészségügyi vagy pénzügyi szempontból, hanem lelki szempontból is.

Igenis kezdjük elfogadni, és merjük bátrabban használni korunk ezen lehetőségeit. Guttenberg idejében, amikor kinyomtatta az első Bibliát, egyesek szerint nem volt jó dolog. De elterjedt, és mielőtt felolvasnám az evangéliumot, mindig lehajolok, megpuszilom ezt a papírköteget, nyomtatott könyvet, mert hiszem: rajta keresztül Isten szól hozzánk, mindannyiunkhoz. Azt gondolom, hogy ez történelmi idő, amikor az egyház is új irányba lép, nem magától, hanem a szükség törvényt bont alapon.

Böjte Csaba: kegyelmet tud közvetíteni az internet, a telefon, a számítógép is Fotó: Facebook/Böjte Csaba

– Csaba testvér is ott van online: elindította a Keresztény Tanösvényt, minden délben hittan­órát tart, amit a Facebook közösségi oldalon élőben közvetít. Miért látta ennek szükségét?

– Nagyon sokan féltik a keresztény Európát. A külső erőktől féltik, a muszlimoktól, a liberálisoktól, másoktól. Én meg úgy gondolom, hogy a hitünk üresedett ki, igazából ezzel van baj. Hogy példát hozzak: a statisztikák szerint egy magyar családban a szülő napi 7 percet beszél a gyermekével. Gondoljunk bele: 24 órát megszorzok 60 perccel, és ebből csak 7-et szánok a saját gyermekemre? Persze matatok körülötte, ágyat vetek, ebédet főzök, bevásárolok, az is érte van. De a személyes, élő kapcsolat átlagban 7 perc. Van, ahol talán többet is beszélgetnek, de akad, ahol szóba sem állnak egymással.

Ez a járvány­ügyi helyzet most a férfiakat is szembesíti: tudta, hogy van gyereke, de igazából nem ismerte. És csodálkozik, hogy mit gondol a világról, róla. A hasonlat szerint a Jóisten is ugyanígy jelen van. Nem merek statisztikát felállítani, hogy hány perc hasznos időt töltünk a Jóisten jelenlétében.

Nem arra gondolok, hogy vasárnap elmegyek templomba, meghallgatom a prédikációt, a műsort, mint a show-bizniszben. Hanem arra, hogy odafordítom az arcomat a Teremtőm felé, nincs fontosabb, Uramhoz imádkozom. És nem rózsafüzért mondok, hanem egyszerűen jelen próbálok lenni. Azt szeretném, hogy mélyüljön el ez az Isten felé fordulás, ismerjük meg saját hitünket, értékeinket. Mert nem attól roppan össze a kereszténység, hogy kívülről ostromolják, hanem attól, ha belülről kiürül. Azt szeretném, hogy önmagunkat erősítsük meg hitünkben, világnézetünkben, családjainkat acélozzuk meg, mert akkor sokkal nagyobb terhet és nehézséget is képesek leszünk elviselni.

– Leállt az élet, sokan a bezártságra panaszkodnak. Hogyan tudjuk kihasználni ezt a böjti időszakban, amikor a kereszténység egyik legnagyobb ünnepére készülünk?

– Jézus hogyan készült húsvétra vagy nagypéntekre? Azzal, hogy finom vacsorát szervezett, megmosta a lábát az apostolainak. Nekem annyira tetszik, hogy maga mártja be a finom falatot, és egyenként adja a tanítványoknak. Megfogalmazza a szeretet parancsát, létrehozza a papság rendjét. Tudja, hogy nagypéntek jön, de nem esik letargiába, nem roskad magába, hanem aktív. Legszebb beszédeit, a főpapi imáját ekkor mondja el. Jézus aktív, úgy készül húsvét ünnepére. Mi is ezt kellene hogy tegyük. Én több ismerősömet is felhívom, akikről tudom, hogy egyedül vannak. Az egyik egy tömbház hetedik emeletén lakik, és azt mondta: két hete én voltam az első, aki rácsörgött, és már annyira maga alatt van, hogy kinyitotta az ablakot, és arra gondolt, kiugrik.

Mindenkit arra biztatok, úgy készüljünk húsvétra, hogy szeretünk, amilyen eszközzel lehet. Ha tudom, hogy valaki szegény, felhívom a csomagküldő szolgálatot, és azt mondom: vigyenek neki ezt-azt – ez konkrét szeretetcselekedet.

Vagy csak egyszerűen felhívom a másikat. Annyi telefonszám van a készülékünkben, a Facebookon rengeteg ismerős. És lehetőség is, a Messengeren ingyen fölhívhatod, beköszönhetsz, és megkérdezheted, hogy van. Nem azért, hogy untasd, ráöntsd a magad félelmeit, szorongásait. Ez hasznos, értékes idő, amiből ugye csak 7 percet töltünk a gyerekeinkkel, barátainkkal. Talán ott vannak évek óta, de nem fordultunk egymás felé.

Fel kellene találnunk az interneten keresztüli kávézgatást is, mert sok eszköz van arra, hogy egymás iránti ragaszkodásunkat kifejezzük anélkül, hogy fizikailag elmennénk egymáshoz. Nagyon tetszik, hogy például Déván mindennap más-más család mondja el az Úrangyalát. A Facebookon élőben közvetítik – így elmennek egymáshoz a családok imádkozni. S ez olyan szép. Ma egy háromgyerekes család mondta, és sokan bejelentkeztek, lájkolták.

Legyünk találékonyak! Ha becsukódik egy ajtó előttünk, egész biztos, hogy valahol kinyílik egy másik, amin tovább mehetünk, talán még szebb irányba. Ha becsukódott egy ajtó, ne rángassuk a kilincset.

Nem lehet kimenni, vegyük tudomásul, hogy ezt be kell tartani, de más irányba elmozdulhatunk.

Fotó: Rédai Attila

– Ezek a korlátozások minden bizonnyal eltartanak még, ezért a húsvét megünneplése eltérhet a megszokottól. Miként ülheti meg ki-ki otthon az ünnepet?

– Ez a lényegen nem változtat. Biztos, hogy szomorú lesz, keserű lesz, de a lényegen nem változtathat. Azon, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, szeret bennünket, és ma is meghalna. Nem tudunk olyan nagy bűnt elkövetni, sem együtt, sem külön-külön, hogy Jézus ne vállalná értünk a kereszthalált. Ezt kell megérteni. Mert sokan azt mondják: olyan bűnösök voltunk, hogy Isten elfordult tőlünk, sőt büntet és megver, ő veszi el az életünket. Nem. Jézus Krisztus Jeruzsálem falai előtt sírva leborult, zokogott és mondta: hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint kotló a csibéit? Jézus most is leborul és imádkozik.

Nagycsütörtök éjszakája van most az egész világon. És nekünk nem az a dolgunk, hogy pánikoljunk, hanem hogy odatérdeljünk Jézus mellé, és vele együtt imádkozzunk. Hangosan. Döntsünk az élet mellett, döntsünk a szeretet mellett! Ne a Barabások mellett, ne a zsiványok mellett. Ez nagyon-nagyon fontos.

Ez egy valós kegyelmi időszak, amiből sokkal tisztábban, értékesebben kerülhetünk ki mindannyian. Rádöbbenhetünk arra, hogy mire a sok rohangálás, lihegés, kapkodás. Hogy a gyerekemért teszem? De ki az én gyerekem? Üljek már le vele, beszélgessek! Vajon tényleg arra van szüksége, hogy körberángassam a világban, hogy itt nyaraljunk, ott nyaraljunk? Nagyon érdekes szembesülések vannak ezekben a napokban, hetekben. Adja az Isten, hogy minél rövidebb legyen ez az időszak.

– Minden rosszban van valami jó, tartja a mondás. Bízhatunk abban, hogy a járvány utáni világ jobb lesz azáltal, hogy most átéljük ezt a nehéz időszakot?

– Ez egy közös nagyböjti lelkigyakorlat. Előbb-utóbb eljön a húsvét, minden vihar után kisüt az áldott nap. Hiszem, hogy a koronavírus-járványnak is valamikor vége lesz, lecseng. Persze bármit is döntöttünk, bárhogy álltunk talpra, terveztük újra az életünket, a gonosz lélek nem fog békén hagyni, újból kísérteni fog mindannyiunkat. De hozzuk ki ebből a lehetőségből a maximumot! Sokan mondták: erre sincs időm, arra sincs. Én magam is. Ott van egy csomó könyv az éjjeliszekrényem mellett, azt mondtam: majd elolvasom, de nem volt soha időm. Majd felhívom ezt a barátom, majd beköszönök ahhoz... Nem volt időm. Hála Istennek, most van idő. Használjuk ki ezt az időt!

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport