Böcskei László nagyváradi megyés püspök húsvéti üzenete: Jézus ma is él (Videóval)

Krónika 2023. április 09., 18:26

PÁSZTORLEVELEK – Engedjük, hogy a megváltás nagy műve rajtunk keresztül új reményt hozzon a szenvedő világnak – üzeni a híveknek Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök húsvéti pásztorlevelében, amelyet alább közlünk.

Böcskei László nagyváradi megyés püspök húsvéti üzenete: Jézus ma is él (Videóval)
galéria
Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket és Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” (Ter 1, 1-2)

Kedves Ünneplő Testvéreim!

A feltámadás ünnepén szeretek mindig visszatérni a szentírás első két mondatához, amely számomra egy csodálatos történetnek a nyitánya. A teremtő Isten alkotó ereje kezd kibontakozni, és ez az erő nyilvánul meg az évezredek távlatából egészen a mai napig, amikor mi is arra kapunk meghívást, hogy részesei és szereplői legyünk ennek a csodálatos, jövőbe mutató történetnek. Az idézett mondatok összefoglalják azt, amit élettapasztalatunkból ismerünk, hisz sokszor nehezen hordozzuk életünk pusztaságának és sötétségeinek terhét. Ugyanakkor ezek a mondatok közvetítik számunkra a meghívást is, mert Isten éltető Lelke bennünket is a megújulásra és az újjászületésre rendelt az Atya üdvözítő terve szerint.

Az elmúlt napokban egy vallomásra figyeltem fel egy rádióadásban. Egy idős ember beszélt az életről, az élet értelméről és a jelen valóságokról értekezett. A következőket mondta: „Nehéz egy olyan világban élni, amelyben állandóan a miértekkel szembesülsz. Belefáradtam már abba, hogy válaszokat keressek a sok miértre. Nézzék meg, mi minden történik a világban. Mennyi veszély leselkedik ránk! Mennyi igazságtalanság keseríti meg életünket! Világunk rossz irányba halad. A teremtő Isten bizonyára nem ezt akarta. És mégis egy ilyen világban menetelünk. Miért?”

Gondolatébresztő volt számomra ennek az idős embernek a vallomása, és azóta is visszhangzik bennem a kérdés: „Miért?”

Isten valóban nem ilyennek akarta ezt a világot. Erről tanúskodik a szentírás első fejezete, a teremtéstörténet, aminek felolvasásával kezdtük húsvéti vigíliánk olvasmányainak sorát. Ha vállaljuk, hogy tovább olvassuk Isten sorait, és jelen vagyunk abban a történetben, amelybe belehelyezett bennünket, akkor megváltásunk történetében ma is felismerhetjük a miértek sorozatát, amelyek átszövik a megújult élethez vezető utunkat. Húsvét ünnepének fényében, arra hívom kedves ünneplő testvéreimet, figyeljünk együtt a következő két, minket is érintő miértre.

„MIÉRT kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?!” (Lk 2, 49)

Meglepő lehet, hogy a feltámadás ünnepén Jézus gyermekségtörténetének ezt a mondatát elevenítem fel. Egy mélyebb megfontolás után viszont az idézett mondatból kiolvashatjuk azt, hogy a tizenkét éves Jézus, aki szüleivel, a Tóra előírásaink megfelelően, a Pászka ünnepére elzarándokol a jeruzsálemi templomba, nem csak az ősök hagyományának tisztelőjeként van jelen az ünneplő tömegben, hanem saját húsvétjának megünneplését kezdi el nyilvánosan. Édesanyjának adott válaszában Jézus arra a küldetésre mutat rá, amelyre már az agg Simeon is emlékeztette Máriát a gyermek Jézus bemutatásakor.

Jézus ismét „a templomban van, nem mint lázongó a szülei ellen, hanem éppen mint engedelmeskedő, azzal az engedelmességgel, amely a kereszthez és a feltámadáshoz vezet.” (Joseph Ratzinger, A názáreti Jézus, III.) A kérdés, amellyel Jézus meglepi szüleit, bennünket is megállásra és önvizsgálatra kell késztessen. A feltámadás ünneplése részünkről is feltételezi azt, hogy ismerjük Jézust és tisztában legyünk az Ő küldetésével. Próbáljuk megérteni tanítását, üzenetét pedig engedjük át azokon a falakon, amelyeket sokszor és sokféleképpen emelünk Isten közeledő szeretetének az útjában.

Jézus feltámadását csak akkor tudjuk igazán ünnepelni, ha életünk minden napján hozzá társulunk, és befogadjuk Őt a mi életünkbe.

Életünk megújulása is csak ott kezdődhet el, ahol találkozunk vele a tanításban, a bajok gyógyításában, de még a szenvedésben is, mert Isten atyai szeretete benne és általa nyilvánul meg előttünk. Javunkra válik a húsvét, ha kérdésére határozottan tudunk válaszolni: „Miért kerestetek?” Mert ismerjük, mert benne látjuk életünk sikerének az útját, mert rá merjük bízni magunkat, szeretteinket és az egész világot, mert fontos számunkra a vele való kapcsolat. „Atyám dolgaiban kell lennem” – mondta Ő, mintegy meghívásként, „hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.”(Jn 14, 3)

„MIÉRT keresitek az élőt a halottak között?” (Lk 24, 5)

A feltámadásra vonatkozó beszámolók közül előszeretettel szoktuk idézni a hét első napján, kora reggel, a sírhoz siető asszonyok történetét. Az események súlya alatt, fájdalmukat hordozva siettek elvégezni a még szükséges teendőket az eltemetett Jézus körül.

Olyannyira magukba voltak temetkezve, hogy a nyitott sír látványa fokozta bennük az aggodalmat és a fájdalmat, és megakadályozta őket abban, hogy rátaláljanak a reménység és a találkozás útjára. Lukács evangélista, aki megörökítette ezt a történetet, nem véletlenül jegyezte le, hogy a nyitott és üres sírnál, amikor ezek az asszonyok ragyogó ruhában öltözött két férfival találkoznak, a földre szegezték a tekintetüket. A földre szegezett tekintet a szomorúság, a fájdalom, a veszteség és kilátástalanság jele egy befejezettnek vélt történettel szemben.

Az angyalok szava viszont nem csak egy egyszerű közlés akar lenni, a feltámadásról, Isten csodálatos üdvözítő tervéről.

Az új kovász, amelyről később Szent Pál apostol írt a korintusiakhoz (1Kor 5, 6b-8) a nyitott és üres sírnál már erjedni kezdett, hogy átjárja és termékennyé tegye azok életét, akik nyitottak a megújulás előtt. „Miért keresitek az élőt a halottak között?!” A kérdés itt is önvizsgálatra késztet, mert a keresztény ember életében a feltámadásnak nyomot kell hagynia. Ezért van az, hogy húsvét vigíliájának ünneplésekor az egyház minden évben arra hív bennünket, hogy gondoljunk saját keresztségünkre, és mint éltető kovászt, újítsuk meg a keresztségi fogadalmunkat.

Lépjünk ki életünk megszokottságából, és felfrissült hittel, megújult szándékkal helyezkedjünk el a reménység és az öröm éltető forrásainál. A húsvéti gyertya ezt jelképezi számunkra: Jézus Krisztusban, aki legyőzte értünk a halált, megjelent számunkra a növekedésünkhöz szükséges fény, amelynek gyógyító forrása nem alszik ki számunkra, ha a közelében maradunk. Ezért oly időszerű ismét rávilágítani saját hitünkre és annak hatásaira a mindennapi életünkben.

A külsőségeken túl a feltámadás csodája a mélységekhez vezet el bennünket, ahol hitünkkel az élő Isten megismerésére juthatunk. Az idei húsvéti ünnepen, amikor annyi sok megpróbáltatás éri a világot, élő és jövőbe mutató hittel kell közelednünk egymáshoz. A sötét világban az Élőt kell keresnünk, és Őt, Jézust kell egymáshoz vinnünk.

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket és Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” (Ter 1, 12)

Kedves ünneplő testvérek! A Teremtés könyvének első mondatai húsvéti hangulatot sugallnak. A miérteken túl új reménységre hívnak, mert Isten tovább munkálkodik az ember javára. Jézus Krisztus által egészen közel jött hozzánk, hogy kérdéseinkre és szorongásainkra választ és útmutatást kapjunk. Nyissuk meg életünket előtte és a húsvéti események tanúihoz hasonlóan, a sírhoz siető asszonyok és tanítványok társaságában, azokkal együtt, akik a pünkösdre várva megtapasztalták az élő Krisztust az emmauszi úton, a bárkában, a halfogás közben, vagy zárt ajtók mögött a közösségben engedjük, hogy az Örömhír, a megújult élet üzenete megérintsen bennünket. Jézus ma is él! „Minél közelebb kerül valaki hozzá, annál inkább bevonja őt életébe, és megváltó szenvedésének misztériumába.” (Joseph Ratzinger, A názáreti Jézus, III.) Engedjük, hogy a megváltás nagy műve rajtunk keresztül új reményt hozzon a szenvedő világnak.

Minden kedves testvéremnek kívánom, hogy Krisztus feltámadásának ünnepe legyen az igazi béke forrása, élessze fel bennünk a megújulás utáni őszinte és elköteleződésre kész vágyainkat.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport