„Meghalt 29 szász is” – Diszkriminál a zágori első világháborús emlékmű

Pap Melinda 2021. február 08., 08:41 utolsó módosítás: 2021. február 08., 08:54

Diszkriminálja a szász közösséget a zágori első világháborús emlékmű: csupán a román katonák nevét tartalmazza, míg a szászokat szám szerint említi. Ez kegyeletgyalázás, a helyi szász közösség arculütése – szögezte le a Krónikának Benkő Levente. A történész szerint az úzvölgyi katonatemetőéhez hasonló esetről van szó, „mert valótlanságot, vagy ha úgy tetszik, töredékigazságot próbál kizárólagossá és örök érvényűvé tenni”.

„Meghalt 29 szász is”  – Diszkriminál a zágori első világháborús emlékmű
galéria
Kizáró emlékezet. A Maros megyei Zágor községközpontjában található emlékjelen csak a román katonák nevének jutott hely Fotó: Primăria Zagăr

Diszkriminálja a helyi szász közösséget a zágori első világháborús emlékmű, a Maros megyei község polgármesteri hivatala által állított emlékjel ugyanis csak a nagy háborúban elesett román katonák nevét tartalmazza.

A német származású elesettekről a nevük feltüntetése helyett csak annyit ír: „Meghalt 29 szász is”.

A Maros megyei község központjában felállított emlékmű diszkrimináló voltára a számos történelmi kiadvány illusztrátoraként ismert Radu Oltean hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán. Az illusztrátor – aki erdélyi várakról, kastélyokról szóló kiadványokhoz is készített rajzokat – rámutat, hogy az emlékmű feliratozásának már a felütése is diszkrimináló, hiszen az I. világháborúban elhunyt katonákat „a nemzet egyesítéséért elesett hősökként” (eroii căzuți la datorie pentru întregirea neamului) említi.

Oltean szerint ez történelemhamisítás, hiszen a zágori román katonák nem a Román Királyság, hanem az Osztrák–Magyar Monarchia hadsereg kötelékében harcoltak,

akárcsak a többi erdélyi településről behívott férfiak, ők is császári és királyi katonák voltak, nemzetiségtől függetlenül.

Hiába a szász múlt?

„A polgármesteri hivatalnak sürgősen újra kellene csináltatnia a teljes feliratot” – hívja fel a figyelmet Oltean. Aki szerint a községvezetésnek már csak amiatt is meg kellene követnie a szász közösséget, mivel egy egykoron zömében szászok által lakott településről van szó. A Nyárádtő és Erzsébetváros között, utóbbitól mintegy 15 kilométerre található Zágor (románul Zagăr, németül Roden vagy Rodt) települést 1412-ben említik először az iratok, valószínűleg szászok alapították, szőlő- és gyümölcstermesztéséről híres. Fő látványossága középkori evangélikus erődtemploma, de szász portái, borospincéi is megmaradtak, igaz, leromlott állapotban vannak.

A trianoni békeszerződésig a Kis-Küküllő vármegye Erzsébetvárosi járásához tartozó településnek 1910-ben 1383, többségben német lakosa volt, jelentős román és cigány kisebbséggel. 1992-ben, az erdélyi szász lakosság kitelepülése után az 1035 lakosból 585 román, 389 cigány, 31 német és 30 magyar volt – olvasható a Wikipédián.

Az emlékmű tehát sovén a falu szász nemzetiségű szülötteivel szemben, akiket tiszteletlenül kezel”

– hívta fel a figyelmet bejegyzésében Oltean. Rámutatott, a községvezetésnek nemzetiségtől függetlenül pártatlanul kellett volna viszonyulnia az elesett katonákhoz. „Ehelyett egy, a szász katonák emlékére nézve szégyenletes és megalázó gesztussal a románoknak kedvezett” – összegzett.

Oltean szerint a zágori polgármesteri hivatalnak le kellene bontania a diszkrimináló emlékművet, és helyére újat állítani, amely korrekt és tisztességes módon emlékezik a település első világháborúban elesett összes szülöttjére. Azt írta, értesíti az ügyről az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot, a Maros megyei prefektúrát és a kegyeleti hivatalt is.

Az I. világháborúban elesett zágori hősök nevét egyébként nem lett volna lehetetlen megtalálni, többek között a magyar Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumának (HMHIM) online adatbázisa (katonahoseink.militaria.hu) is tartalmazza.

A digitális adattár keresésre 62 zágori születésű elesettet ad ki, közöttük magyar nevűek is vannak, mint például Lakatos Samu vagy Kopasz János gyalogos. A zágori emlékmű 56 hősnek állít emléket – 17 román név szerepel rajta, illetve 29 szász katonáról ír –, magyar nemzetiségű bakákról még csak említés szintjén sem esik szó.

Szászok, románok, magyarok egy alakulatban

„Ezek a katonák 1914-ben semmiképp sem szolgálhattak más hadseregben, mint az Osztrák–Magyar Monarchia seregében. Az akkori Kis-Küküllő vármegye Erzsébetvárosi járásához tartozó Zágorból származó férfiakat a magyar királyi honvéd gyalogezredekbe, az osztrák–magyar közös, azaz császári és királyi (k. u. k.) gyalogezredekbe, illetve a Monarchia különféle tüzér- vagy más alakulataiba hívták be” – magyarázta a Krónikának Benkő Levente történész.

A szakember szerint ez a HMHIM adattárából is világosan kiderül, és az is látszik, hogy

a zágori férfiakból nagyon sokan – nemzetiségi hovatartozástól függetlenül – ugyanabban az alakulatban, például a gyulafehérvári cs. és kir. 50. gyalogezred kötelékében harcoltak.

De találunk közöttük olyanokat is, akik a kolozsvári m. kir. 21. honvéd gyalogezredben, illetve a nagyszebeni cs. és kir. 31. gyalogezredben szolgáltak.

A HMHIM adattárában egy-egy név kétszer is előfordul, a történész szerint ennek az a magyarázata, hogy a nevek esetenként két forrásból származnak, legtöbbször a Monarchia hadvezetése által a háború menete szerint összesített újabb és újabb adatokat tartalmazó, bizonyos időközönként nyomtatásban kiadott ún. Verluslitekből, vagyis veszteséglistákból. Ilyen például a Burján Miklósé is, akinek a neve a zágori emlékművön Nicolae Buruian alakban szerepel, és aki a gyulafehérvári cs. és kir. 50. gyalogezredben szolgálva, 1917. szeptember elsején a déli hadszíntéren, a XI. isonzói csatában esett el.

„Én nem megyek bele névelemzésekbe, nem kommentálom, hogy a Monarchia idején hogyan próbáltak, vagy sem magyarosan írni szász vagy román neveket, illetve németesen magyar és román neveket – utóbbi a Verluslistekben gyakori –, de egyértelműen látszik, hogy a zágori katonák között voltak szászok, románok és magyarok is” – jelentette ki a történész. Ez nem is meglepő, mondta, hiszen

az első világháború előtti, 1910. évi népszámlálás adatai szerint Zágor akkori 1383 lakosából 1093 volt szász, 170 román és 14 magyar.

Hamis az emlékművön szereplő, „a nemzet egyesítéséért vívott harcról” szóló állítás Fotó: Facebook/Radu Oltean

„A háború kezdetén, 1914-ben az egyes ezredek nemzetiségi összetétele leképezte a kiegészítési körzet nemzetiségi, pontosabban anyanyelvi összetételét, mert akkoriban ezt vették figyelembe. Például az említett gyulafehérvári cs. és kir. 50. gyalogezred több mint 70 százaléka volt román, 22 százaléka magyar és a maradék más nemzetiségű, a nagyszebeni cs. és kir. 31. gyalogezred több mint kétharmada volt román nemzetiségű, negyede német, vagyis szász, és olyan hat-hét százaléka magyar. A nemzetiségi összetétel természetesen a háború során aszerint változott, hogy az egyes alakulatok létszámának kiegészítésére Erdélynek melyik részéről milyen nemzetiségű vagy milyen etnikai többségű menetzászlóaljakat küldtek ki a harctérre” – ismertette az akkori gyakorlatot Benkő Levente.

Lehet és kell konzultálni

Lapunk kérdésére, hogy a községvezetésnek nem kellett volna szakemberekkel konzultálni az emlékmű felállítása előtt, kifejtette: az emlékművek és háborús kegyhelyek létrehozását Romániában is törvény szabályozza.

A 2003. évi 379-es törvény például leszögezi, hogy háborús emlékműveket az építkezési jogszabályok betartásával és a Hősök Kegyeletének Hivatala (ONCE) engedélyével lehet állítani. Világos tehát, hogy jogi és szakmai feltételeknek is eleget kell tenni minden ilyen esetben. Nem tudom, hogy Zágorban a jogi feltételek teljesültek-e, vagy sem, de hogy a szakmaiak nem, abban biztos vagyok, akár kértek és kaptak engedélyt a kegyeleti hivataltól, akár nem”

– jelentette ki Benkő Levente. A történész szerint a kegyeleti hivatal munkatársai ismerik az első világháború erdélyi katonái hadviselésének mikéntjét és hogyanját, ahogyan azt is, hogy mind a magyar, mind az osztrák partnerintézményekkel – a nemzetközi hadisír- és kegyeleti egyezmények szerint – lehet és kell konzultálni. „Ha ez működne, nem fordulhatnának elő ilyen és ehhez hasonló esetek. És mindezeken kívül ott van a morális, a háború(k)ban életüket vesztett hősök és áldozatok iránti kegyelet felelőssége is, ami alól még akkor sem vonhatja ki magát senki, ha éppen hatalmi pozícióból tesz-vesz, amit és ahogyan akar” – fogalmazott a Krónikának.

Benkő Levente szerint a kérdés másik vetülete általában az ilyen és ehhez hasonló emlékművek feliratára vonatkozik. Emlékeztetett, hogy Románia Erdély megszerzése reményében az antant biztatására 1916. augusztus 27-én, tehát két évvel a nagy háború kirobbanása után üzent hadat és indított támadást az Osztrák–Magyar Monarchia, jelesül Erdély ellen. Az ezt megelőző két év alatt tehát nem beszélhetünk „a nemzet egyesítéséért vívott harcról”, arról végképp nem, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében az északi és a déli harctéren, pontosabban Galíciában, valamint az Isonzó völgyében és a Doberdói-fennsíkon harcoló bármilyen nemzetiségű erdélyi – vagy máshonnan származó – katonák a román nemzet egységéért, egyesítéséért harcoltak volna.

Ez sima történelemhamisítás, aberráció, már-már beteges hajlam”

– jelentette ki a történész.

Úzvölgyi párhuzam

Kérdésünkre, hogy a zágori eset mennyire egyedi, vagy mennyire lehet párhuzamot vonni a nagy port kavart úzvölgyi temetőt övező botránnyal, a történész nem tartotta kizártnak, hogy vannak még hasonlók.

A zágori eset annyiban azonos a dormánfalvi elöljárók által az Úzvölgyében teremtettel, hogy felületes és valamiféle önérdekű, szelektív dokumentálódásból eredő történelemhamisítással, de legalábbis -torzítással állunk szemben”

– mutatott rá. Ugyanakkor hozzátette azt is, hogy a levéltári források nem teljesek, a HMHIM-adatbázis sem az. Nem is lehet, tette hozzá, mert a háború zűrzavarában egészen biztosan nem lehetett pontos kimutatásokat készíteni az emberveszteségekről, s a harctéren rögzített iratok némelyike gyakran elveszett vagy megsemmisült. De vannak más források is: a vöröskereszt értesítései, a bajtársak levelei, a későbbi, helyszíni kutatások adatai stb.

„Mindent egybevetve: aki ilyen emlékművek állítására vállalkozik, annak vállalnia kell az alapos és minden részletre kiterjedő kutatást, és az adott település minden egyes valamikori katonájára kiterjedő kegyeleti szempontokat, függetlenül attól, hogy a hősök közül ki milyen vallású, nemzetiségű vagy/és anyanyelvű volt.

A zágori eset tehát azért azonos a dormánfalvival, mert valótlanságot, vagy ha úgy tetszik, töredékigazságot próbál kizárólagossá, örök érvényűvé tenni.

Másrészt a zágori „elesett még 29 német” megfogalmazás legalább olyan arculütése az ottani szász közösségnek, és legalább olyan kegyeletgyalázás, mint amilyen arculütése volt a magyarságnak, és amilyen kegyeletgyalázás volt, amikor Úzvölgyében a dormánfalviak ráépítettek a miskolci m. kir. 10. honvéd gyalogezred ott nyugvó hőseinek a csontjaira” – értékelt lapunknak a történész.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport