A vadgazdálkodás újraélesztését kérik a tárcától – Visszájára fordult a túlzott vadvédelem

Makkay József 2021. február 06., 20:27 utolsó módosítás: 2021. február 06., 22:34

A romániai vadgazdálkodás megszűnt, vagy legalábbis a szakemberek beleszólását minimálisra csökkentette a bukaresti politikum. A vadőrök és erdészek elkeseredettségét legjobban az erdők csendjében lehet megérteni, ahol állami támogatás nélkül, sokszor saját zsebükre látnak el olyan vadgondozási feladatokat, amelyekből semmi hasznuk nem származik. A Hargita megyei Zetelaka vadásztársaságánál jártuk körbe a kérdést.

A vadgazdálkodás újraélesztését kérik a tárcától – Visszájára fordult a túlzott vadvédelem
galéria
Marosi Sándor (előtérben) vadőr és Erőss József erdőmérnök vadmegfigyelő kamerákat szerelnek fel a zetelaki erdőben Fotó: Makkay József

Terepjáróval vágunk neki a Hargita megyei Zetelaka környékén elterülő erdőknek. A magas hóban az összkerék-meghajtású személygépkocsi kapálózik a kapaszkodókon, de a vadőrök és az erdészek szokva vannak a nehéz terephez, hiszen hetente többször megfordulnak a vadetetők környékén.

Nemcsak szénát és nyalósót visznek az őzeknek, szarvasoknak, hanem szemes gabonával töltik fel a fákra felfüggesztett gabonaszóró etetőket, amelyek a nap bizonyos szakában önműködően beindulnak, hogy az alájuk gyülekező vadak élelemhez jussanak. Az abraktakarmányt a vaddisznóknak, szarvasoknak, őzeknek szánják, de sok vadetetőhöz már hozzászokott a medve, így az eleség nagyobb részét ő eszi meg.

A vadőrök tehetetlenek a nagyvadak féktelen területhódítása ellen: a környéken annyira el vannak szaporodva, hogy a zetelaki vadásztársulat vezetője, dr. Benke József szerint az 53 ezer hektáros vadászterületen tavasszal legalább 300 példány indul útnak élelmet keresni.

Ez a hatalmas medvepopuláció messze meghaladja az erdőség vadeltartó képességét, de amióta a politikum „beletenyerelt” a vadgazdálkodásba, mindenki tehetetlen.

„A legveszélyesebb medvék kilövését engedélyező intervenciós kvóták alapján tavaly nyolc példány kilövését kértük a bukaresti környezetvédelmi minisztériumtól, de csak kettőt hagytak jóvá” – magyarázza Benke József, aki az egyik legismertebb romániai vadász szakember. Rendszeresen közöl szakcikkeket vadászati szaklapokban, de a közvélemény előtt is sokszor felvetette a romániai vadgazdálkodás anomáliáit. Szakmai elismertségét jelzi, hogy azon 15 romániai erdészeti szakember közé tartozik, akik az Európai Unió kérésére kidolgozták Románia vadgazdálkodási tervét, amelynek az idevágó romániai törvénykezés alapját kellene képeznie. Ebbe sikerült bevinnie több fontos elvárást, amelyek nemcsak a vadásztársaságok, hanem az erdők körüli települések lakóinak érdekeit is szolgálják. Az már más lapra tartozik, hogy a vadkárok megtérítését rendező jogszabályt például a politikusok úgy fogalmazták meg, hogy csak nagy nehézségek árán vagy egyáltalán nem lehet alkalmazni.

Hiába szabályozza a törvény, hogy a vadkárt elszenvedő ember kártérítésre jogosult, mert a nagy bürokrácia miatt egy tehén elvesztése után jó esetben egy év múlva kaphat pénzt a károsult.

Ha a medve az emberre támad, vagy megöli, bírósági eljárás is szükséges, hogy a család kártérítést kapjon. Amikor a farkas elviszi a juhot, esélye sincs a gazdának kártérítésre, mert az állatból nem marad bizonyíték” – magyarázza a romániai vadkárrendezés rendellenességeit a szakember.

Minden védett, ami kárt okoz

A zetelaki vadásztársaság számára is a 2016-os technokrata kormány abszurd rendelete okozta a legtöbb kárt, amely megtiltotta a ragadozók vadászatát. Ezt az Európai Unió élőhelydirektívája Románia uniós csatlakozása óta, 2007-től kimondja, de 2016-ig a vadakat úgynevezett derogálással, prevenciós kvóták alapján ritkítani tudták a vadásztársaságok. Az Európai Unióban általánosan alkalmazott vadgazdálkodási módszernek vetett végett a Dacian Cioloș vezette kormány környezetvédelmi minisztere, aki a szarvasok, őzek, vadnyulak és vaddisznók vadászatán kívül megtiltotta az összes ragadozó kilövését.

Benke svéd példát említ, ahol a becsült tízezer romániai medvéhez képest mindössze 3 ezer nagyvad él, évente mégis 10 százalékos prevenciós kvótát, azaz mintegy 300 medve kilövését engedélyezi a hatóság.

Erdei ösvényeken közelítjük meg az zetelaki vadásztársaság vadetetőit Fotó: Makkay József

Hasonló gondok vannak a farkas esetében is, hiszen a medve mellett ma már Romániában él Európa egyik legnagyobb farkasállománya: a háromezer ragadozó irdatlan kárt okoz az őz-, a szarvas- és a nyúlállományban, és egyre nagyobb veszéllyel kell szembenézniük a juhtartó gazdáknak is.

Nem véletlen, hogy

minden vadásztársaság nagy reményekkel várja az új RMDSZ-es környezetvédelmi miniszter lépéseit a vadgazdálkodás normalizálásáért.

Benke József szerint Tánczos Barna miniszternek volt már néhány biztató nyilatkozata, így mindenki arra vár, hogy ezeket tettek kövessék. A vadgazdálkodás a szakemberek felségterülete kell hogy legyen, és ne „méregzöld” civil szervezetek diktálják a kormány ilyen irányú rossz lépéseit – magyarázza a székelyföldi erdőmérnök. Felháborítónak tartja, hogy vadvédelem címén különböző környezetvédő civil szervezetek sok millió eurót hívnak le uniós alapokból tanulmányaikra, miközben a vadgazdálkodást, a tulajdonképpeni vadvédelmet azok a vadásztársaságok látják el, akik tevékenységükre sem a román államtól, sem az Európai Uniótól nem kapnak forrásokat.

Alapjaiban rossz ez a rendszer, mert kizárja a szakembereket a vadgazdálkodással kapcsolatos döntéshozatalból. Akik értenek hozzá, azokat nem hallgatják meg!”

– foglalja össze a szakma legnagyobb kihívását a zetelaki vadásztársaság vezetője.

Az egyszerű erdei séta is veszélyes

„Ilyen nehéz helyzetben a rendszerváltás óta nem volt a szakma” – magyarázza Erőss József erdőmérnök, a Zetelaki Közbirtokosság vezetője, aki Marosi Sándor vadőr társaságában visz ki bennünket egy másik erdőrészbe.

A közbirtokosság összes gyűlése panaszáradatból áll: az emberek a vadőröket és az erdészeket hibáztatják a kialakult helyzetért, miközben ezért kizárólag a politikusok a hibásak,

fogalmaz kísérőnk.

Útközben mobiltelefonon nézhetjük meg az online rendszerben közvetítő kamerák képeit a vadak mozgásáról az etetők körül. Az elmúlt 24 óra alatt készült felvételekből kiderül, hogy a Székelyföldön élő vadak közül mindenik fajta felbukkan itt. Gazdag a szarvasállomány, amely gyakorlatilag az egyetlen pénzes bevétele maradt a vadásztársaságnak. A trófeákért külföldi vadászok is érkeznek, de a vadásztársaság vezetői arra törekszenek, hogy a lőhető vadakból a mintegy 90 tagot számláló vadásztársaság tagjai is részesülhessenek. Az utóbbi időben több vaddisznót lehetett kilőni, de ez kevésnek bizonyul a korábbi esztendőben jó pénzt hozó medvevadászat kiesése miatt.

Mi gyakorlatilag közmunkát végzünk az államnak, amikor a ragadozókat védjük. Ezért semmi támogatás nem jár, a vadőröknek azonban éppúgy kell védeniük a medvét, farkast, hiúzt, vadmacskát és számos madarat, mint a vadásztársaságnak direkt hasznot hozó szarvast, őzet, vaddisznót vagy mezei nyulat”

– magyarázza a több évtizedes vadásztapasztalattal rendelkező Marosi Sándor, akinek az édesapja is vadőr volt. Az apáról fiúra szálló mesterség tette az 58 éves férfit a környék legtapasztaltabb vad­őrévé, aki bármilyen állatnyomon eligazodik.

Benke József erdőmérnök szerint gyökeresen meg kell változtatni a vadgazdálkodás állami rendszerét Fotó: Beliczay László

A vadásztársaság négy csoportjában két-két vadőr teljesít szolgálatot, akiknek felügyelete alatt a vadászok is kiveszik részüket a vadgondozás teendőiből. Sokan saját költségükön segítenek be a munkába. Közben mindenki arra vár, mikor szűnik meg a mostani kiszolgáltatott helyzet, miszerint az államnak csak elvárásai vannak a vadgondozásban, de kötelezettségeit nem teljesíti.

Örülnék, ha a vadakért aggódó állatvédő civilek közül legalább egy olyan emberrel találkoznék, aki kivisz egy terű szénát az őzek és szarvasok etetőjébe”

– fakad ki a vadász, aki elpanaszolja, hogy a nagyvadak túlszaporodása miatt életveszélyes lett a gombászás és az erdei gyümölcsök szedése. Hogy elkerüljék a medvetámadást, a gombabegyűjtők csoportosan mennek, és hatalmas zajt csapnak az erdőben.

Medvebocsok a vadásztársaság kamerafelvételein Fotó: Zetelaki Vadásztársaság

A vadőrök szerint a veszélyes medvék kilövésének gyakorlata is abszurd, hiszen egy tavaszi támadás után több hónap múlva, jó esetben ősszel érkezik meg a kilövési engedély. A „feljelentett” példány már rég a megye másik felén téblábol, így sok esetben másik medve esik áldozatul a bukaresti aktatologatók hozzá nem értésének. „Ez még a kommunista korszak éveiben is könnyebben működött. Ha veszélyes medvéről érkezett bejelentés, azt rövid idő alatt sikerült levadászni” – magyarázza Marosi Sándor.


Ceaușescu és a székelyek

Marosi Sándor zetelaki vadőr felidézi azokat az időket is, amikor Nicolae Ceaușescu diktátor rendszeresen eljárt a Székelyföldre vadászni. Marosi visszaemlékezett: édesapja és ő is kezet fogott a pártfőtitkárral, amikor vadőrök társaságában egy tisztáson várták. Mosolyogva emlegeti azt is, ahogyan Ceaușescu elbeszélgetett a székely vadőrökkel és hajtókkal, akik közül nem mindenki beszélt jól románul, mégis megértette magát a helyiekkel. Marosi szerint ma meglepőnek tűnhet, hogy a bukaresti vezér nem tett epés megjegyzést a székelyek gyenge románnyelv-tudására, sőt emlékei szerint kedvesen viszonyult vendéglátóihoz. Fiatal erdőmérnökként a nyolcvanas években Benke József is találkozott a Ceaușescu házaspárral a protokolláris vadászatokat szervező zetelaki erdészeti vállalat alkalmazottjaként. Akkor már sokkal jobban őrizték a pártfőtitkárt. „Óriási volt a nyomás, mert a Szekuritáté felügyelte minden lépésünket, nehogy megbízhatatlan ember kezébe lőfegyver kerüljön. Az egyszerű székelyföldi emberek csak annyit láttak a bukarestiek vadászatából, hogy az „illusztris” csapat érkezése előtt megjavították az utakat” – fogalmazott Benke József. Kifejtette, ha a vadászat jól sikerült, Ceaușescu bőkezűbbnek bizonyult, és több forrás jutott a vidék ipari egységeinek, a vadászathoz hozzájáruló egyszerű emberek is kaptak egy-egy Dacia-kiutalást. „Összességében azonban perverz rendszer volt” – emlékezett a szakember.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport