Koncerttel, emlékműavatással nyitják a vallásszabadság évét az unitáriusok

Krónika 2018. január 12., 10:48

Pénteken egy kolozsvári ünnepi koncert vezeti be a Magyar Unitárius Egyház szombati, tordai megemlékezését, ami egyben a vallásszabadság évének felekezetközi és össznemzeti nyitánya.

A tordai római katolikus templom Fotó: Vetési László

A vallásszabadság évének nyilvánította 2018-at a Magyar Unitárius Egyház. Éppen 450 éve, 1568. január 6-án kezdődött és január 13-ig tartott Erdélyben a tordai országgyűlés, amely kimondta négy vallás – a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius – szabadságát és egyenjogúságát, és ezzel a világban elsőként hirdette meg a vallási toleranciát.

Ugyanakkor az 1568-as törvénytől számítják az unitárius egyház intézményi létét, így ebben az évben 450-szer unitárius cím alatt ünneplik meg az egyház fennállását.

Előesti koncert Kolozsváron

A jubileumi évet január 13-án, szombaton nagyszabású felekezetközi és össznemzeti ünnepséggel nyitják meg Tordán, az erdélyi magyar és szász történelmi egyházak közös rendezvényeként, de jelen lesznek a román egyházi és politikai elöljárók is.

Elkezdődött a vallásszabadság éve: közös ünnepre hív az unitárius egyház
Nem a múltba tekintés, hanem a vallásszabadság eszméjének a felmutatása, közös megélése a célja a Magyar Unitárius Egyház által meghirdetett vallásszabadság évének. Az Erdély- és világszerte számos rendezvényt felvonultató 2018-as esztendőt az igazi megújulás és pezsgés jellemzi.

Ezt előzi meg január 12-én Kolozsváron Alan Williams brit unitárius zeneszerző Híd menny és föld között című kvartettjének ősbemutatója, amelynek ihletője a 450 éves törvény.

A 17 órától az unitárius templomban (Kossuth Lajos / 1989. december 21. utca, 9. szám) megtartott előesti eseményen ünnepi köszöntőt mond Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, a zenemű keletkezésének történetéről pedig Alan Williams zeneszerző beszél. Azt követően, hogy felcsendül a Híd menny és föld között című mű, az érdeklődő közönség válogatást hallhat Bartók Béla 44 duójából – a duók előtt elhangzik a feldolgozott népdalok eredeti változata.

Fellép a Concordia vonósnégyes: Béres Melinda, Márkos Albert, Király Erzsébet, Ortenszky Gyula. Közreműködik: Bárdos Réka népdalénekes.

Nagyszabású megemlékezés Tordán

Az 1568-as tordai országgyűlés vallásügyi határozatának 450. évfordulóján, az erdélyi történelmi egyházak együttműködésében hálaadó ünnepségre és emlékjelhagyásra kerül sor szombaton 10 óra 30 perctől Tordán, a főtéri római katolikus templomban (Köztársaság tér, 1. szám).

A közös éneklést és imádkozást követően felolvassák az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi vallásügyi határozatát, majd magyar és román főpásztorok mondanak ünnepi beszédet.

Felszólal Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, Jakubinyi György római katolikus érsek, Kató Béla, Reinhart Guib, Csűry István, Adorjáni Dezső Zoltán református, illetve evangélikus püspökök, a román ortodox egyház és a román görögkatolikus egyház képviselői, Bogárdi Szabó István református püspök. Egy kórusmű csendül fel, majd Farkas Emőd főgondnok, Victor Opaschi romániai egyházügyi államtitkár, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke mond ünnepi köszöntőt, az ünnepi előterjesztést pedig Kovács István közügyigazgató ismerteti. Ünnepi beszédet mond Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke.

A kivonulást követően, 13 órakor felavatják a Liviu Mocan szobrászművész által készített Vallásszabadság Emlékművét a római katolikus templomkertben.

Az alkotás leleplezését megelőzően ünnepi köszöntőt mond, és egyúttal bemutatja a művet Gyerő Dávid főjegyző, majd Cristian Octavian Matei tordai polgármester, Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének köszöntőbeszéde hangzik el. Az ünnepi beszédet Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere tartja.

A megemlékezés a tordai színházban és a Jósika Miklós Elméleti Líceumban zajló állófogadással, valamint a jeles eseménynek emléket állító, Körösfői-Kriesch Aladár által készített festmény megtekintésével zárul a helyi múzeumban.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat