Jogvédelem ügyintézés és pereskedés között – Molnár Zsolt helyettes ombudsman a hivatalról, a magyarok panasztevő kedvéről

Jogvédelem ügyintézés és pereskedés között – Molnár Zsolt helyettes ombudsman a hivatalról, a magyarok panasztevő kedvéről

Molnár Zsolt: kiemelten foglalkozunk a kisebbségi kérdésekkel

Fotó: RMDSZ

Egyre több román állampolgár tesz panaszt a nép ügyvédjénél az állami intézmények részéről tapasztalt sérelmek miatt, azonban az erdélyi magyarokra nemigen jellemző, hogy kisebbségi jogaik megsértése láttán az ombudsmanhoz fordulnak – derül ki a Molnár Zsolttal készült interjúnkból. Az alapvető jogok biztosának helyettese a hivatal hatásköréről, konfliktuskezelő szerepéről, a főként az egészségügyben tapasztalt hihetetlen esetekről számolt be a Krónikának, illetve kitért a magyarság számára fájó közösségi ügyekre, a marosvásárhelyi orvosi egyetem helyzetére is.

Páva Adorján

2019. február 27., 10:002019. február 27., 10:00

2019. február 27., 11:332019. február 27., 11:33

– A román tükörfordításból kifolyólag mifelénk a nép ügyvédjeként emlegetik az ombudsmant, az alapvető jogok biztosát, akinek hivatala független intézményként képviseli, védi az állampolgárok jogait az állami szervekkel, hatóságokkal szemben. Victor Ciorbea ombudsmannak hat helyettes segíti a munkáját, illetve a hivatal több irodavezetőt foglalkoztat, területi kirendeltségekkel is rendelkezik. A romániai demokrácia hétköznapjaiban köztudottan sűrűn felmerülő ügyintézési problémák, igazságtalanságok, jogsértések láttán bőven juthat munka mindenkinek – de mennyire jogtudatos a romániai lakosság? Mennyi panasz érkezik a nép ügyvédjéhez, illetve milyen sűrűn indít hivatalból eljárást?

– Az internetes kommunikációnak köszönhetően évről évre több panasz érkezik a hivatalhoz, tavaly például több mint 13 ezer egyéni petíciót iktattunk, és 9200 egyéni meghallgatást bonyolítottak le a kollégák. Az utóbbi évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a hivatalból indított eljárásokra, hiszen sok jogsértés esetében nem érkezik panasz még akkor sem, ha a sajtó tudósít róla. 371 esetben indítottunk hivatalból ilyen fajta eljárást. Számottevő továbbá az intézmény alkotmányjogi tevékenysége is: több mint 1200 véleményezést készítettünk el az alkotmánybíróság kérésére. Sajnos azt látjuk, hogy az államigazgatás minden területéről érkeznek panaszok, de ugyanakkor az is kimutatható, hogy elindult egy dicséretes folyamat: az emberek egyre tudatosabbak jogaikkal kapcsolatban, és igyekeznek egyre több eszközt felhasználni azok érvényesítése érdekében.

– Meddig terjed az ombudsman hatásköre? Nagy vonalakban melyek azok a jogsértések, amelyek esetében egyértelmű, hogy a panaszosnak érdemes a nép ügyvédjéhez fordulnia?

– A romániai nép ügyvédje – amely egy klasszikus ombudsmani intézmény – hatáskörében az adminisztratív ügyintézés és a pereskedés között helyezkedik el. Vagyis

amikor egy állampolgár azt észleli, hogy valamely állami intézmény nem teljesíti feladatát, netalántán jogsértést követ el, az ügy peres útra való térítése előtt a nép ügyvédjéhez fordulhat.

Ezekben az esetekben a hivatalnak mondhatni konfliktuskezelési szerepköre van, és a jogkörének megfelelő eszközökkel a jogsértés visszavonására késztetheti az adott intézményt. A hivatal hatásköre ott ér véget, amikor elkezdődik a pereskedés. Ilyen értelemben a nép ügyvédje gyakorlatilag bármely alapvető emberi jog megsértése esetén el tud járni. Ha például valakinek az egészségbiztosítási pénztár nem fizeti ki az elszámolható gyógyszeres kezelést, akkor a peres megoldás helyett hozzánk is fordulhat, és az intézményünk eljár az ügyben. Számos ilyen kérdést oldottunk már meg. Ezen eljárás nagy előnye az, hogy sokkal gyorsabb, mint a peres úton történő fellépés, és ingyenes az állampolgár számára.

– Az ombudsman helyettesei különböző területekért felelnek: közülük pedig ön – a nép ügyvédje egyetlen magyar közvetlen beosztottjaként – az emberi jogokra, a nemek közötti egyenjogúságra, illetve a vallási közösségek és a nemzeti kisebbségek jogaira „szakosodott”. Melyek a legfelháborítóbb esetek, amelyekkel munkája során találkozott?

– Sajnos naponta találkozunk néha már-már hihetetlen esetekkel, főként az egészségügy terén. Számomra mai napig érthetetlen, hogy egyes kórházak személyzete mennyire felelőtlenül kezeli a betegeket. Jelenleg például a hamis diplomával vagy diploma nélkül praktizáló álorvosok helyzetével foglalkozunk. De számos esetben érkezik panasz környezetvédelmi kérdésekben, mérgező, illegálisan elhelyezett hulladékok kapcsán. A kisebbségi kérdésekkel természetesen kiemelten foglalkozunk. Nemrég indítottunk hivatalból eljárást a látáskárosultak anyanyelvű oktatásával kapcsolatosan, hiszen ma Romániában nem létezik nekik szóló, magyar tannyelvű iskola. Örömömre szolgál, hogy már számos pozitív visszajelzés érkezett az ügyben. Összesen hárman vagyunk magyar anyanyelvűek az intézményben, jómagamon kívül a brassói és a nagyváradi területi irodákban dolgoznak még magyar kollégák.

Idézet
Fontos tudni, hogy azokban a megyékben, ahol a magyar közösség számaránya eléri a 20 százalékot, magyar nyelven is lehet a nép ügyvédjéhez fordulni.”

– Mennyire jellemző a romániai magyarságra, hogy a nép ügyvédjéhez fordul az anyanyelvhasználati, illetve egyéb kisebbségi jogainak akadályozott érvényesítése, megsértése miatt?

– Számos panasz érkezik magyar nemzetiségű állampolgároktól, de ezek közül alig néhány vonatkozik a kisebbségi jogokra. A jogvédő szervezetek kulcsfontosságú kérdésekben megkeresik a nép ügyvédje intézményét is, de nem tapasztalható az, ami a román lakosság esetében, hogy a jogaikban sértett állampolgárok minden eszközt megragadnak jogaik érvényesítése érdekében.

– Fel tud lépni valamilyen formában az ombudsman hivatala a közösségi jogok megsértése, a magyar jelképek üldözése ellen? Kormányhatározat írja elő, hogy a szervezett formában tömörülő nemzeti kisebbségek használhatják sajátos, nemzeti jelképeiket önazonosságuk kifejezéseképpen. Ennek ellenére nemrég a Bihar megyei prefektus magyarázatot kért arra, mit keres az RMDSZ nagyváradi székházán a – többször megrongált – magyar zászló, Székelyföldön pedig sorra bírságoltak a kormánymegbízottak az ünnepi piros-fehér-zöld városdíszítések miatt. A székely és városzászlók elleni hadjáratról nem is beszélve…

– Az elmúlt évben hivatalból eljárást indítottunk minden esetben, amikor magyargyalázó feliratok jelentek meg, például Nagyváradon, Marosvásárhelyen vagy éppenséggel Bukarestben. Emellett

minden olyan esetben, amikor tudomásunkra jut a kisebbségi jogok megsértése, azonnal lépünk.

Sajnos a bírságolások és a zászlóperek az intézmény hatáskörén kívül esnek, ugyanis az önkormányzat, lévén állami intézmény, nem fordulhat a nép ügyvédjéhez, és folyamatban levő peres eljárásokba nincs jogunk beleszólni. Amennyiben állampolgári panasz érkezik, természetesen eljárást indítunk.

– A másik fájó közösségi ügy a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar kara létrehozásának makacs elutasítása, amely – egyetemi autonómia ide vagy oda – szembemegy az oktatási törvény előírásaival. Az Erdélyi Magyar Néppárt nemrég jelezte, az ombudsmanhoz fordul az ügyben. Megtörtént a panasztétel?

– A MOGYE kapcsán a magyar egyetemi oktatóktól kaptunk egy panaszt, és ez alapján indítottunk eljárást. Első körben magyarázatot kértünk az egyetemtől és a tanügyminisztériumtól a kialakult helyzetre. Egyelőre egyik intézmény sem küldött választ.

– A MOGYE-ügy úgy is értelmezhető, hogy egyik jogszabály felülírja, „kiüti” a másikat. Hiszen a felsőoktatási intézmény szenátusa szerint az oktatási törvénynek „meg kell hajolnia” az alkotmány által garantált egyetemi autonómia előtt, amelyet sajnos a törvény által védett magyar nyelvű oktatás elsorvasztására használnak (legutóbb a vizsgarendszer tüntetéseket kiváltó átalakításával). Normális ez a jogalkotási környezet? Van olyan állami szerv Romániában, amely igazságot tudna teremteni?

– Románia alkotmányának ugyanaz a cikkelye mondja ki a kisebbségi oktatás és az egyetemi autonómia garanciáját. Nem lehet hierarchiát kialakítani a kettő között, együtt és egyszerre kell alkalmazni mindkettőt.

Idézet
Nem lehet az egyetemi autonómiával takarózni, és megtagadni egy magyar tanszék létrehozásának kötelezettségét.”

Véleményem szerint a jogalkotás elvégezte a feladatát, és megfelelő keretet teremtett mindkettőnek. Az oktatási törvény tartalmazza az egyetemi autonómia gyakorlásának, illetve a kisebbségi oktatás megszervezésének módozatait. Ez utóbbihoz tartozik a MOGYE magyar karának létrehozása és működtetése. A törvényes előírásoknak megfelelően az egyetem vezetőségének kell gondoskodnia mindkettő gyakorlatba ültetéséről. Végig kell járni minden jogi utat annak érdekében, hogy ezen intézmény eleget tegyen törvényes kötelezettségeinek.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 12., szerda

Lesújtó adatok: Romániában fenyegeti a legnagyobb arányban az elszegényedés veszélye a polgárokat az EU-ban

A romániai lakosok 32 százalékát fenyegette tavaly a szegénység és a társadalmi kirekesztődés veszélye; ez messze a legmagasabb arány az uniós tagállamok között – derül ki az Eurostat szerdán közzétett jelentéséből.

Lesújtó adatok: Romániában fenyegeti a legnagyobb arányban az elszegényedés veszélye a polgárokat az EU-ban
2024. június 12., szerda

A hároméves beruházási terv befejezése után, az eMAG megrendelések száma háromszorosára nőtt a régióban

Az eMAG Csoport bejelentette a 2021-ben elindított, hároméves beruházási terv mérlegét. Az e-kereskedelmi logisztikába, technológiába és vállalkozói szellembe való befektetésekkel jellemezhető három év végén az eMAG Csoport megszilárdította jelenlétét.

A hároméves beruházási terv befejezése után, az eMAG megrendelések száma háromszorosára nőtt a régióban
2024. június 12., szerda

Mircea Geoană államfőjelöltként való indításával zsarolja a PSD a PNL-t a kiszivárgott hírek szerint

A vehemens cáfolatok ellenére megtörténhet, hogy mégis Mircea Geoană, a NATO jelenlegi, de hamarosan leköszönő főtitkár-helyettese lesz a kormány vezető erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) államfőjelöltje.

Mircea Geoană államfőjelöltként való indításával zsarolja a PSD a PNL-t a kiszivárgott hírek szerint
2024. június 12., szerda

Vádat emeltek a hat ember halálát okozó crevediai tragédia ügyében

Vádat emelt a legfőbb ügyészség annak a crevediai autógát-töltőállomást üzemeltető cégnek a két tulajdonosa ellen, ahol tavaly nyáron hat ember halálát okozó robbanás történt.

Vádat emeltek a hat ember halálát okozó crevediai tragédia ügyében
2024. június 12., szerda

Kanadai cég menedzseli a cernavodai atomerőmű egyes blokkjának felújítási projektjét

A Canadian Nuclear Partners (CNP) részvénytársaságra bízta a romániai atomerőművet működtető Nuclearelectrica (SNN) a jelenleg két blokkal működő cernavodai erőmű 700 megawattos egyes blokkja korszerűsítésének projektmenedzsmentjét.

Kanadai cég menedzseli a cernavodai atomerőmű egyes blokkjának felújítási projektjét
2024. június 11., kedd

Két holttestet, erőszakos halálra utaló nyomokat talált a rendőrség egy Brăila megyei községben

Holtan talált a rendőrség a Brăila megyei Mircea Vodă településen egy párt, egy 50 éves férfit és egy 44 éves nőt. A holttesteken külsérelmi nyomok vannak – közölte kedden a Brăila megyei rendőrség.

Két holttestet, erőszakos halálra utaló nyomokat talált a rendőrség egy Brăila megyei községben
2024. június 11., kedd

A választások összevonásának tulajdonítja a magas részvételi arányt az államfő

Jó döntésnek nevezte keddi rigai sajtótájékoztatóján Klaus Iohannis az európai parlamenti és a helyhatósági választások összevonását. Az államfő a Bukaresti Kilencek (B9) tanácskozása után nyilatkozott a sajtónak.

A választások összevonásának tulajdonítja a magas részvételi arányt az államfő
2024. június 11., kedd

EP-választási részeredmények: marad 50 százalék alatt a PSD és a PNL közös listája, továbbra is bejutó az SOS Románia

A kedden közölt részeredmények szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) választási szövetsége (PSD-PNL) a szavazatok 48,67 százalékát szerezte meg az EP-választáson.

EP-választási részeredmények: marad 50 százalék alatt a PSD és a PNL közös listája, továbbra is bejutó az SOS Románia
2024. június 11., kedd

Szinte kétszer annyi érvénytelen szavazatot adtak le az idei EP-választáson, mint öt éve

Közel kétszer annyi volt az érvénytelen szavazat a vasánrpi európai parlamenti választásokon, mint öt éve – derült ki a Központi Választási Iroda (BEC) adataiból.

Szinte kétszer annyi érvénytelen szavazatot adtak le az idei EP-választáson, mint öt éve
2024. június 11., kedd

Elemzők: viszonylagos a politikai stabilitás, konfliktus is lehet a PSD és a PNL között, az RMDSZ-nek újítania kell

Bizonyos mértékű politikai stabilitást jelenthet a kormánykoalíció sikere, azonban egyáltalán nem kizárható, hogy a PSD és a PNL között konfliktusok törnek majd ki – vélik a Krónika által a választások kapcsán megszólaltatott elemzők.

Elemzők: viszonylagos a politikai stabilitás, konfliktus is lehet a PSD és a PNL között, az RMDSZ-nek újítania kell