Kutyaterápiával segítik a gyermekek fejlődését a kolozsvári Kozmutza Flóra-iskolában

Deák Szidónia 2022. augusztus 06., 13:01

Számos alternatív programmal, műhelyekkel, színházsarokkal, oktatókonyhával segítik a diákok fejlődését a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájában Kolozsváron. A fellegvári magyar tannyelvű oktatási intézményben az elmúlt két évben kutyaterápiás foglalkozásokat is tartottak, a tapasztalatokról az iskola oktatói beszéltek a Krónikának.

Kutyaterápiával segítik a gyermekek fejlődését a kolozsvári Kozmutza Flóra-iskolában
galéria
Szellő kutyával tanulták meg a kozmutzás gyerekek, hogy mások igényeit is figyelembe vegyék Fotó: Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája, Kolozsvár

Noha nagyvakáció van, a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának udvarán nagy a sürgés-forgás, munkások dolgoznak az új melléképületeken, amelyekben a következő tanévtől a Kolozs Megyei Tanács támogatásának köszönhetően korszerű technológiai eszközökkel felszerelt osztálytermek, művészeti neveléshez és barkácstevékenységekhez kialakított helyiségek, gyógytornaterem és egyéni fejlesztőszobák várják majd az Erdély több megyéjéből érkező diákokat.

A hallássérült gyerekek oktatásában több mint százéves hagyománnyal rendelkező, magyar tannyelvű intézményben 16 osztály működik, a siket gyerekek mellett értelmi fogyatékos és autista gyerekek is itt tanulják meg a betűvetést és számolást, valamint a mindennapi élethez szükséges készségeket is itt sajátítják el szakképzett gyógypedagógusok segítségével.

Ottjártunkkor vakációs hangulat uralkodott az iskolában, a vidám színűre festett, modern taneszközökkel felszerelt osztálytermekben csak az oktatók végezték szünidős teendőiket, a bentlakó gyerekek hazamentek a nyári szünidőre.

A Kozmutza Flóra múlt században élt pszichológusról, a magyar gyógypedagógia megújítójáról, számos szakkönyv szerzőjéről elnevezett fellegvári speciális iskolában differenciált, egyénre szabott oktatás zajlik kis csoportokban, ezenkívül színházsarok, kerámiaműhely, oktatókonyha és számos művészeti és alternatív oktatási tevékenység segíti a diákok fejlődését.

Ezek a programok két éve kiegészülnek kutyaterápiás foglalkozásokkal is, amelyek tapasztalatairól Péter Ildikó aligazgató, Dózsa Mónika és Gherman Cristina gyógypedagógus beszélt a Krónikának. Elmondták, első körben huszonegy 0–8. osztályos diák vett részt a Közösségért Alapítvány és a Mol Gyermekgyógyító Program által finanszírozott foglalkozásokon, ebben az iskolai évben pedig harminc gyerekkel tartottak terápiás órákat, melyek keretében a diákok rezilienciájukat és indulatkezelési képességeiket fejleszthették, együttműködést, kommunikációt tanulhattak.

A kutyás tevékenységek nagy népszerűségnek örvendtek a gyerekek körében, ezért bíznak abban, hogy a következő tanévre is kapnak támogatást, és folytatni tudják a megkezdett munkát.

Verbalizálni az érzelmeket Szellő segítségével

Az állatasszisztált terápiás foglalkozások elsődleges célja az volt, hogy az órákon a gyerekek megtanulják azonosítani és verbalizálni az érzelmeiket, majd az itt tanultakat beépítsék a mindennapi életbe. „Speciális nevelési igényű gyerekekről lévén szó, nehezen megy nekik, hogy elmondják, mit éreznek, a legtöbb esetben nem tudják, hogy mihez kezdjenek az érzelmeikkel, ezért arra fektettünk hangsúlyt, hogy elsősorban felismerjék és meg tudják mondani, mit éreznek, és tudják ezeket az érzelmeket kezelni. A második körben már léptünk egyet, és indulatkezelési technikákat, konfliktus- és stresszkezelést próbáltunk számukra tanítani Szellő kutya segítségével” – fejtette ki Péter Ildikó aligazgató.

Fotó: Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája, Kolozsvár

A foglalkozásokon a kutya eszközértékű, ugyanis az állat maga még nem jelent terápiát, hanem katalizátorként működik: részt vesz a tevékenységeken, és felgyorsítja a folyamatokat, olyan dolgokra veszi rá a gyerekeket, amelyeket jól bejáratott gyógypedagógiai eszközökkel nehezen lehet elérni.

„Például ha egy gyerektől azt kérjük, hogy egy konfliktus kapcsán mondja el, mit érzett és mit miért csinált, nem biztos, hogy szívesen teszi, ellenben, ha Szellő kérdezi meg tőle, teljesen más érzelmi és akarati állapotba kerül. Játékosabbá lehet tenni az érzelemfelismerést és -megnevezést pont azzal, hogy a kutya állandóan ott van és ráhangolódhatnak. Ezenkívül azt láttuk, hogy a türelem és a késleltetés sokkal jobban működik, ha kontaktusban vannak a kutyával, könnyebben veszik figyelembe, hogy Szellőnek az a jó, ha sorra beszélnek hozzá, sorra simogatják meg, és nem rohanják le” – mondta Gherman Cristina.

Köszönés, simogatás, kézfogás

Szellővel az órák előre meghatározott forgatókönyv szerint zajlottak: rituális köszönés után mindenkihez odament a kutya, és egyenként megsimogatták, majd kezet fogtak Fülöp Csilla kutyafelvezetővel, gyógypedagógussal, Szellő gazdájával. „Ennek abban volt fontos szerepe, hogy a gyerekek megtanultak kivárni, és annak ellenére, hogy mindenki első szeretett volna lenni, tudták késleltetni az igényeiket. Szépen működött ez a folyamat, a kutya nagyon jó motivációs eszköz volt arra, hogy egyszerűnek tűnő célokat is el tudjunk érni” – részletezte Péter Ildikó.

Az érzelmi intelligenciát fejlesztő, mozgásos foglalkozások ugyanígy rituálészerűen fejeződtek be, ahol a gyerekek visszajelezhettek, hogyan érezték magukat úgy, hogy Szellő palástjára különböző, érzelmeket kifejező arcocskákat ragasztottak.

A tevékenységekre több osztályból érkeztek a diákok, ami azért is volt jó, mert így megtanultak nagyobb csoportban működni, nem csak az osztályközösségben, ismerős közegben, ahol a diákok ismerik egymást, és a tanár is nagyon jól ismeri az igényeiket, és akképp alakítja a mindennapi programot, hogy megfeleljen a diákoknak.

Fotó: Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája, Kolozsvár

„Nagyfokú rugalmasságra is szükség volt ezeken a foglalkozásokon, ugyanis fel kellett ismerniük, hogy egy közösségben mindenkinek vannak igényei, és ezeket össze kell hangolni, ezek a készségek pedig a későbbiekben pedig a társadalmi beilleszkedéshez is hozzájárulnak. Ebben volt jó segítség és motivációs eszköz a kutya” – mondta Dózsa Mónika.

Beépítik a tanult készségeket a mindennapi életbe

Két év kutyaterápiás foglalkozás után látványosan javult a gyerekek viselkedése, viszonyulása a különböző helyzetekhez. Volt olyan gyerek, aki a tevékenységek elején a fizikai kontaktust nem is szerette volna felvenni a kutyával, egyszerűen nem érezte annak az igényét, hogy megsimogassa, a végén pedig azt mondta, hogy alig várja, hogy visszajöjjön Szellő, és folytatódjanak a kutyaterápiás programok. „Szakemberek szerint a kutya iránt érzett empátiát transzferrel át lehet vinni az emberi kapcsolatokba is. Mi is azt szerettük volna elérni, hogy ha a gyerekek már tudnak figyelni a kutyára, akkor a következő lépés, hogy egymásra, szélesebb körben a körülöttük lévő közösség tagjaira is figyelni fognak, és empatikusabbak lesznek” – fejtette ki Péter Ildikó.

Gherman Cristina elmondta, épp tinédzserkorú osztálya van, így azt látja, hogy ez a fajta terápiás program diákjai számára nagyon megrövidítette az utat az érzelmi tudatosság felé, hogy megértsék az érzelmi etikettet.

„Nagyon szépen beépült a szókincsükbe az érzelmet megnevező szókészlet, árnyaltabban tudják felismerni és kifejezni az érzelmeiket, sokkal korábban tudnak segítséget kérni.

Gyakorlati haszna a foglalkozásoknak az lenne, hogy azelőtt tudjanak segítséget kérni a gyerekek, hogy már késő lenne, hogy segítség és proaktív dolog legyen, ne reaktív

. Én úgy látom, hogy a diákjaim a kutyaterápiás foglalkozások révén megtanultak időt és teret kérni egymástól arra, hogy megéljenek érzelmeket, vagy megnyugodjanak érzelmi állapotokból” – tette hozzá.

Felelős állattartásra is felhívják a figyelmet

Az állatasszisztált tevékenységeknek attitűdformáló szerepük is volt, ugyanis a programban odafigyeltek arra, hogy a diákok a felelős állattartásról is tanuljanak.

Dózsa Mónika elmondta, diákjaik nagy része mélyszegénységben élő családokból jön, ahol a kutyákra egyáltalán nem figyelnek, így sok esetben a gyerekek nem is tudják, hogyan kell gondoskodni egy állatról.

Egy Erasmus-program keretében kutyamenhelyen is jártak, ahol szintén a felelős állattartásra hívták fel a figyelmet az alapítvány önkéntesei.

„Próbáljuk egymásba építeni ezeket a projektlehetőségeket, mert úgy gondoljuk, hogy ezekkel a kis tudás- és empátiarészekkel ők jobban meg fogják közelíteni az egészséges embert és az átlagot. Mert lehet, hogy nem fognak labdába rúgni matek- vagy logikai készségeket illetően, de attitűdben, érzelmi kiegyensúlyozottságban igen” – fogalmazott a gyógypedagógus.

Fotó: Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája, Kolozsvár

Hozzátette, az állatasszisztált tevékenységeket a hagyományos tantervbe is be lehet építeni, ugyanis az állat csak eszköz, és bármilyen tanulási-nevelési, szociális tevékenységben részt vehet interakciós félként vagy akár díszletelemként. Ez azonban bonyolult folyamat, mert hosszas a kutyát kiképezni, és kell egy gazdája legyen, aki csak rá figyel.

Intézményes keretek közt nehéz ezt megvalósítani, így a fellegvári iskolában inkább arra törekednek, hogy programszerűen szervezzenek kutyaterápiás foglalkozásokat.

A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájában 1888-ban indult a tanítás egyetlen osztállyal, és azóta szinte megszakítás nélkül folyamatosan működik. 1893-ban adták át az új épületet a Honvéd utcában, amelyet adományokból építettek a hallássérült gyermekek oktatására, és amelyben a Hallássérültek Líceuma ma is működik. A jelenlegi épületet 1959-ben kapta meg az iskola egy kéthektáros parkkal. 1968-ban létesült az első audiológiai kabinet. Abban az időszakban nagyon sok tanuló volt egy-egy osztályban, és két váltásban működött a tanítás. 1990 után számos nyugat-európai alapítvány és humanitárius szervezet képviselői látogatták meg az iskolát, ahol óvodai csoport is működik, és adományokból felépült az új bentlakás, valamint megkezdődött az iskola épületének fokozatos felújítása, átépítése, amely ma már egy modern nyugat-európai színvonalú felszereltséggel rendelkezik.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport