„A magyar irodalom hajléktalanjának éreztem magam” – Kenéz Ferenc nagyszalontai költő Arany János-díjáról, költészetről

Kiss Judit 2020. november 17., 08:18

Egyetlen díj sem képes arra, hogy az írói munkásság értékét megemelje – vallja Kenéz Ferenc nagyszalontai születésű, Magyarországon élő költő, aki nemrég kapta meg a Magyar Írószövetség Arany János-díját. A Krónikának adott interjúban úgy fogalmaz, a diktatúrában éppúgy születtek hiteles remekművek, mint ahogyan most, az úgymond szabadság idején naponta találkozni üres, közhelyes fércművekkel.

Kenéz Ferenc: "munkálkodásom termését nem szülőföldemről, hanem „szülőegemről” takarítottam be" Fotó: YouTube/Olvasat

– Nagyszalontai születésű költőként kapta meg október 23-án a Magyar Írószövetség Arany János-díját. Hogyan értékeli, mi a jelentősége annak, hogy a költőóriás városának szülöttjeként éppen az Aranyról elnevezett elismeréssel tüntették ki?

– Elnézését kérve helyesbítek: a kérdés nem az, hogy miért éppen ezzel a díjjal, hanem hogy miért éppen engem? Válaszom ebben az esetben sem lehet más, mint amit a díjátadó után elmondtam: nagyszalontai író számára olyan megtiszteltetés, amit szinte illetlenség elfogadni. A puritán Arany minden kitüntetéssel szemben köztudottan elutasító volt, olyannyira, hogy a császári becsületrendet sem fogadta el 1866-ban, a belügyminiszter postán küldte el címére. Ám ezt a borítékot Arany, állítólag, soha föl nem bontotta. Hát akkor hogy vesszük mi a bátorságot, hogy e szent emberről elnevezett díjat nem átalljuk elfogadni?

Egy kortárs író a klasszikusok néha rá vetülő fényét csak azzal a kétkedéssel fogadhatja el, vajon valóban megérdemli-e? Hiszen például, a házunkban járó vízvezeték-szerelő téziséhez igazodva még igazi író sem lehetnék.

Asztalomon látva munkálkodásom jeleit megkérdezte, hogy maga író? Mondom, igen, az vagyok. Na és miket ír, kérdezett tovább. Mutatom az egyik könyvem. Mi van benne? Mondom, versek. S az a másik könyv ott? Az is vers. És az ott? Azok is versek! Kicsit elmélázott, majd a hallottakat így összegezte: „Szóval akkor maga igazi könyvet nem is ír!” Jómagam abban sem vagyok biztos, hogy egykori szűkebb pátriámban, Nagyszalontán ismertnek vagy pláne elismertnek lehetne-e nevezni engem. Ezen egy-egy díj változtathat. Hiszen növelheti az érdeklődést. Ám egyetlen díj sem képes arra, hogy az írói munkásság értékét megemelje.

– A Magyar Napló Kiadónál jelent meg A visszaírt betű – Válogatott versek (1972–2018) című kötete. Amint a kötet fülszövegében olvasható, szülővárosa, Nagyszalonta az ön számára „olyan hely volt, ahonnan az ember repülni kívánkozott”. E líra „nehezékét – amelynek révén, paradox módon szárnyalni is tud – valójában a szociografikus valóság adja”. Mi, az, amiért repülni kívánkozott onnan, és hogyan fogalmazná meg, mi is lírájának ez a „nehezéke”, amit a szociografikus valóság ad?

– Van nekem egy poémám, az Odafönn pingált űrhajó, amelyet fiatalkori lakóhelyünk, Mákófalva színjátszóinak ajánlottam. Hadd próbáljam ennek a versnek a genezisével megvilágítani, miként működik a szárnyalás és a szociográfia logikája a munkásságomban. A vers arról szól, hogy egy kalotaszegi faluban elterjed a híre: az ácsmester műhelyében „valami űrhajóféle” készül, amellyel fölszállhatnának a világűrbe. A falu népe különféleképpen viszonyul az új helyzethez, de bizonyos értelemben addigi életéhez is. Tulajdonképpen egy lehetetlen vállalkozásba viszem bele a falu népét, hogy a „fantáziavilágban” kissé megjáratva szemügyre vegye szokásait, hagyományait, esetleg átértékelje mindennapi életét.

Itt persze, nemcsak „a kalotaszegi falu”, vagy a Kalotaszeg népe lett belerántva a kalandba, hanem a hagyományos és törvényszerű életviteli sematizmus lett alávetve egy bizonyos fajta „feljebb emelkedési” késztetésnek.

Lehet-e (föl)szárnyalni, bejutni valami igézetes, mennyei birodalomba kapával a kézben? Jog-e vagy éppen közösségi jog-e felemelkedni, ha életidegen egeket célozunk meg? A poéma tulajdonképpen érzelmi szimulációs gyakorlat, amely játékosan egy kisközösség alkalmazkodási, tűrőképességbeli erejét és radikális életformaváltási készségét veti próbatétel alá. „Szárnyaltatási”, azaz költői és dokumentarista módszerek segítségével. Nem oktalan próbatétel. Hiszen jómagam is, munkálkodásom termését nem szülőföldemről, hanem „szülőegemről” takarítottam be.


 – Díja átvételekor úgy fogalmazott: köszönettel tartozik munkásságáért annak az országnak, amelyből eljött, és annak az országnak, ahol él, az Arany János-díj oklevele pedig némiképp „honosítási garanciaként” is szolgálhat. Ha meg lehetne tömören fogalmazni: mit köszönhet költőként (is) a kommunizmusbeli Romániának, és mit Magyarországnak, ahová épp 1989-ben települt át?

– Igen, diktatúrában éltünk, ám ezzel kapcsolatban csak ismételni tudom egy minapi interjúm megfogalmazását: úgy éltünk, mint a szabad rabok, hogy a fiatalon elhunyt kortársunk, Nagy Gáspár kifejezését idézzem. Nem szabadság és rabság között, hanem ami a szabadságban rabság, s ami rabságban szabadság, aközött. S ez nem speciálisan költői élethelyzet volt, hanem a társadalom léthelyzete. Ám ez semmit nem változtatott a korabeli költészet létét, lényegét illetően. A diktatúrában éppúgy születtek hiteles remekművek, mint ahogyan most, a szabadságban naponta találkozni üres, közhelyes fércművekkel. 

Nincs olyan diktatúra, amely felszámolhatná a költészetet, ám nincs olyan szabadság sem, amely azt megteremtené. Ez a költői erőművészet, melynek mutatványai néha nevetségesek, máskor gigantikusak.

Egyébként itteni beilleszkedésem annyira volt sikeres, hogy kissé eltúlozva, hosszú ideig a magyar irodalom hajléktalanjának éreztem magam.

– A szülőföld átrendezése címmel is írt verset. Rengeteg olyan erdélyi író, költő van, aki a rendszerváltás körüli években települt át Magyarországra, életművükben pedig hangsúlyosan megjelenik az „országváltás” témája (a középnemzedékből például Bartis Attila, Dragomán György vagy Tompa Andrea is közéjük tartozik). Az ön esetében miként „rendeződött át” a szülőföld, mit jelentett ez lelki, szellemi értelemben?

– A „szülőföld átrendezését” én a hetvenes évek elején elvégeztem. Mondhatnám, hogy amolyan „terheléses EKG-vizsgálatnak” vetettem alá magamban a szülőföld fogalmát, kíváncsi voltam, mennyire strapabíró oxigénhiányos környezetben. Abban az időszakban már felsejlett, hogy ha így haladunk, a jövőben ablakot kell felszakítani, és levegőért kell kiáltozni.

Hetvennyolcban az XYZ című poémámban aztán már kiáltottam is. Aztán mégis jött újabb tíz esztendő, amit úgy éltünk át, annyi levegővel, „amennyi a tüdőnkben” (ahogy egy másik versemben fogalmaztam)… Így nem csoda, ha elköltözésünkkor légszomjjal küzdve, oxigénkárosultakként kerültünk át a határon. Aki esetleg mindent „túlliheg”. És alig telt el néhány hónap, mikor beleütköztem anyaországi írótársamba, aki a legnagyobb döbbenetemre, légszomjra hivatkozva jelentette ki: kész, vége, innen el kell menni. Na de mármost miként is végezhettem volna el én a még meg sem élt anyaország „átrendezését” is magamban?

Jöhetett újra a terheléses EKG-vizsgálat, csak azt akkor már magamon kellett elvégeznem. 1992 és 1999 között volt hét esztendő, amikor nem írtam egyetlen verset sem. Most annak kapcsán beszélgetünk, hogy Arany János-díjat kaptam. A magamra vonatkozó „EKG-adatok” hitelesebbnek bizonyultak, mint amit az életterem vizsgálatáról kiállítottam. Úgy tűnik, strapabíró vagyok.

– Újságíróként, közéleti íróként is tevékenykedett itthon és Magyarországon is. Még itthon, Erdélyben riportkötetet is írt, behatóan foglalkozott szociográfiával. Ha kettéoszthatom a kérdést: újságírói, szociográfusi pályájából mi az, amire erdélyi, és mi az, amire magyarországi újságíróként emlékszik vissza legszívesebben?

– Otthoni munkálkodásom csak nagy jóindulattal, talán csak irányultságát, szándékát tekintve nevezhető „szociográfiai pályának”, ám egy lapon se említhető például Beke György, Cseke Péter, Cseke Gábor, Gálfalvi György, Tófalvi Zoltán, Gazda József munkásságával. Abban az egy vonatkozásban mutathat fel érdekességet vagy érdemlegességet, hogy én az ipari munkásság életterében mozogtam. Ám ennek bemérésére meglévő dokumentáció hiányában nem vállalkoznék.

Mondjuk úgy: voltak érdemleges próbálkozásaim. Amelyek, főleg A munkásosztály a paradicsomba megy című olasz film nyomán valamiképpen a hatalom és az egyéni sors összefüggésrendszerére, viszonyának boncolgatására koncentrálódtak. Szerettem volna hű visszatükrözője lenni a fennálló, valós társadalmi viszonyoknak. (Ha már „átrendezője” nem lehettem). Átjövetelemmel más újságírói tereppályára kerültem.

Az Esti Hírlap kulturális rovatánál dolgozva három évig mondhatni csak figyelhettem az „átrendeződést”. A havi 25–30 flekknyi cikk, interjú, tv-jegyzet megírása három éven át kitűnő tanulópálya lehetett volna, mondjuk, pályakezdő életszakaszomban. Ám így, már ötvenhez közelítve, többé-kevésbé csak annak lett a lenyomata, mifajta szellemi érdeklődés mutatkozott meg bennem, s mifajta életművek, életpályák iránt. A köztársaság kikiáltása után én készítettem például az első interjút Petri Györggyel Szigligeten, az írószövetség nyaralójában. Petrinek halvány gőze sem lehetett róla, hogy én is író lennék.

– Visszatérve szülővárosára: tartja-e a kapcsolatot Szalontával, szokott-e hazalátogatni? A városban működik az Arany János Művelődési Egyesület, velük ápol-e kapcsolatot? És netán ha a járványhelyzetnek vége lesz, hazamenne egy író-olvasó találkozóra?

– A sóvárgás birodalma című „emlékkönyvem” megjelenése alkalmából találkozhattam egykori földijeimmel. Ötven év alatt ez volt az első alkalom, hogy meghívtak szülővárosomba. Talán szépséghibának mondhatnám, hogy azt a találkozót én „provokáltam” ki. Hogy lesz-e még találkozó, nem tudom. Az Arany János-díjamról szóló híradást az esemény másnapján elküldtem az Arany János Művelődési Egyesületnek. Megkapták, nem kapták, nem tudom. Mindenesetre a mai napig nem válaszoltak soraimra. Ki tudja, talán Mikszáth Kálmán mondásából indulnak ki: „Az író olyan, mint a havasi kürt, csak messziről jó hallani.”

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport