Nem ápolni, hanem megélni: hagyományaink ma is alakíthatók és alkalmazhatók

Péter Beáta 2020. augusztus 10., 14:49 utolsó módosítás: 2020. augusztus 10., 14:50

Tradícióink egyszerre kapcsolódnak a múlthoz és a legősibb gyökerekhez, a jelenben teljesednek ki, ugyanakkor a jövőbe mutatva a megmaradás zálogát jelentik. Őrizzük, ápoljuk, megéljük? Miért fontosak nekünk, miért fontosak egy adott közösségnek? Hogyan lehet továbbadni a lángot a következő generációknak, miként találkozhatnak a gyerekek, fiatalok népi hagyományainkkal? Miként öröklődik át, illetve hogyan lehet újjáéleszteni vagy legalább megmutatni egy-egy szeletét? Ismerjük-e a jelentést, vagy a formát visszük tovább, netán újraalkotjuk ezeket? Mit jelent az identitásunk szempontjából?

Nem ápolni, hanem megélni: hagyományaink ma is alakíthatók és alkalmazhatók
galéria
Hagyományainkat művelni kell, és megteremteni annak lehetőségét, hogy mindenkinek elérhetők legyenek  Fotó: Beliczay László

Amikor Székelyföldön a hagyományokról beszélünk, elsősorban a paraszti kultúrával hozzuk ezeket összefüggésbe. Holott minden hagyomány, aminek van valamelyes múltja, például a székelyföldi kisvárosok értékes polgári tradíciói – mutat rá P. Buzogány Árpád, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont művészeti tanácsadója.

„Mivel a székelyföldi kisvárosok lakossága zömében a környező falvakból származik, majdnem minden családnak van ilyen kötődése: amikor egy fiatal hazamegy a nagyszülőkhöz, rokonokhoz egy falusi környezetbe, akarva-akaratlanul találkozik a hagyományokkal.

Inkább az a kérdés, hogy ő mit érez annak, vagy mit nevezünk most hagyománynak, illetve ez a szó, hogy hagyomány, nekünk, ebben a régióban mit jelent”

– hangsúlyozza. A népi hagyományokat illetően árnyalt a helyzet, hiszen egy mai fiatal például szövést már jórészt nem lát, nem találkozik azokkal a munkaeszközökkel, amelyekkel nagyszüleink dolgoztak. Igaz, ha tudatosan keresi, biztosan megtalálja, nem bárhol, de találkozhat ezekkel az eszközökkel.

A régi életforma jelentősen megváltozott a szocialista időszakban, 1989-ig sok minden eltűnt az életünkből. Például a hagyományos gazdálkodás módja. Ahogyan mondjuk a kendert megtermelték, feldolgozták, a gyapjút megfonták és karácsonyra ruhát készítettek belőle a családnak, az addigi ünneplőruha pedig viselő lett. Erről rengeteg részlet él a köztudatban, aki pedig nem ismeri ezeket, minden bizonnyal nem is igényli az információt. „Nem mondanám, hogy nem találkozunk a hagyományokkal, inkább az a kérdés, hogy milyenekkel találkozunk.

Amit most hagyományőrzésnek nevezünk, az nem az életmódhoz nagyon szorosan kötődő termelési mód, a folyamatok, hanem a mentalitás”

– fogalmaz P. Buzogány Árpád.

A hagyományőrzés nem helyi „specialitás”

Szerinte egy városi és egy falusi fiatal különböző irányból találkozik a tradíciókkal. Egy kisebb, elzártabb faluban élő közösségben látja például a házi munkafolyamatokat, egy régebbi vagy ritkább népi mesterségnek a bemutatását vagy oktatását. Valószínű, hogy régebben sem volt ismert széles körben, nem fogott neki mindenki vesszőkosarat fonni, hanem népi mesterek specializálódtak egy-egy ágazatra. A hagyományőrző csoport megnevezés sem ezen a vidéken alakult ki, hanem magyarországi civil szerveződések, tánccsoportok, dalkörök tagjai nevezték magukat hagyományőrzőknek. Az ő tevékenységük arra irányult, hogy egy olyan helyi hagyományt, amely kezdett eltűnni, fenntartsanak, továbbadjanak a következő nemzedéknek.

Nálunk inkább az éneket, a táncot és a mesterségeket soroljuk fel akkor, amikor hagyományőrzésről beszélünk.

„Nagyon sokan megfogalmazták, hogy ha nem tudjuk, honnan jövünk, honnan tudnánk, hová megyünk. Lefordítva a mi térségünkre: volt egy erős közösség, és abban helye volt a helyi kultúrának, a helyi viselkedésnek, a helyi életmódnak ezek részei voltak. Abban voltak otthonosak az emberek, azt ismerték meg, abba nőttek bele, anélkül hogy ezt valaki tanította volna nekik” – magyarázza a Forrásközpont munkatársa.

Folyamatos változásban

Mind a kultúra, mind a hagyomány, mind az ünnepeink folyamatosan változnak – ezt már Kádár Kincső néprajzkutató, kézműves emeli ki, aki egy tudományos játszóházat is vezet. „Jó példa erre a székely szoknya változása. Valamikor – főleg Csíkban – hosszúak voltak a székely rokolyák, aztán elkezdtek rövidülni, másképp kezdték zsinórozni, vagy megjelentek rajta a gyöngyök. Ennek mentén mindenre változásában kell tekintetnünk, amikor a népi kultúráról vagy a hagyományokról beszélünk” – magyarázza a néprajzkutató.

Az, hogy az ünnepeinket a mai napig megtartjuk, és például felvesszük a viseletet, azt jelenti, hogy nekünk ez fontos, a viselőjének fontos. Kincső azt vallja: ma már nem mindenki ismeri népviseleteink csíkozásának, színeinek a jelentését, a kódrendszerét, nincs beleszőve viselőjének gazdasági helyzete, életkori sajátosságai, társadalmi hovatartozása,

de nem is ez a fontos, hanem az, hogy amikor ezeket a viseleteket különböző alkalmakkor magunkra öltjük, akkor tudjuk, hogy valahova tartozunk, hogy kik vagyunk.

Mindeközben a termelési mód is folyamatosan változik – hiába akarnánk ez ellen tiltakozni –, hiszen ez a technikai fejlődés elengedhetetlen következménye. Ma már nem szapulunk, hanem bedobjuk a ruhákat a mosógépbe. Viszont a tánc vagy a népdalkincs továbbadásához kellenek azok az emberek, akik ismerik ezeket és igényük van arra, hogy továbbadják – magyarázza mintegy reagálva a folyton változó hagyományokra P. Buzogány Árpád.

„Az egész néprajzot, táncot vagy népdalkincseinket is nagyon sokan konstansnak tekintik, mintha ötszáz évvel ezelőtt is ezeket a táncokat járták volna, ezeket az énekeket dalolták volna. De mindig volt arra igény, hogy valami új bejöjjön a közösségbe, fogékonyak voltak az emberek mind az új táncra, mind az új népdalra.”

Mind a kultúra, mind a hagyomány, mind az ünnepeink folyamatosan változnak. Nem bűn újragondolni a formákat Fotó: Barabás Ákos

Népi gondolkodás = élhető társadalom

Kádár Kincső az általa vezetett gyerekfoglalkozásokon is törekszik arra, hogy a paraszti világ praktikus szemléletét megmutassa a gyerekeknek. És bár elsősorban tudományos játszóházat vezet, mint mondja, nem lehet kikerülni a népi vonalat.

„Ezt leginkább a praktikus gondolkodásra fogom, nem is a népire. Régen nem volt olyan, hogy csak úgy kidobtak valamit. Ott van az átányi példa a néprajzi szakirodalomban, amikor bemutatják a férfikapát. A vas drága és nehezen beszerezhető volt, így amikor a férfikapa elkopott, lett belőle női kapa. Amikor ez is elkopott, lett belőle tanulókapa, ezután hagymakapaként használták, és amikor az is elkopott, még kijött belőle egy bicska.

Ilyen szempontból is viszonyulhatunk a népi kultúrához: pazarló társadalom helyett egy élhető társadalomra gondolunk.

Például igyekszünk olyan lakásban élni, amely emberi léptékű, amelyet egyszerűen ki tudunk fűteni, fenn tudunk tartani, és nem halmozunk fel fölösleget, illetve szemetet. Ennek az új hulláma lehet valamilyen szempontból a zero waste (hulladékmentesség, szerk. megj.) gondolkodás. A szemetünkkel megpróbálunk úgy bánni, hogy ne terheljük a környezetet, vagy olyan tárgyakkal vesszük körül magunkat, amelyek nem egyszer használatosak” – hívja fel a figyelmet Kincső.

Hozzáteszi, a játszóházban is olyan játékokat készítenek, amelyek a szülők, nagyszülők gyerekkorát idézik fel – a gyermek csiszol, szegel, pótolja a fa hiányosságait, és ezáltal megtanul valamit. „Fontosnak tartom, hogy azt a praktikus tudást, amelyet útközben elfelejtettünk a felgyorsult társadalom, a kényelem miatt, egy kicsit visszabontsuk, és olyan rendezvényeink legyenek, hogy a végén fel tudjuk sorolni azt az ötféle szemetet, amit termeltünk, és mindez egy kicsi zacskóban elférjen. És ezt meg lehet valósítani gyerekekkel is, mert rendkívül fogékonyak erre.

Lehet, hogy sok helyen a gyermek viszi haza ezeket a gondolatokat, és ő indít el valamit, ő kezdi visszavarázsolni a szülőket az elfelejtett praktikusságba.

Ha olyan a tálalás, hogy őket megszólítja, akkor vevők rá. Csak meg kell találni azt a hangot, amivel megszólítjuk a gyermekeket” – mesélt a munkájáról a néprajzkutató.

A régi átalakul, de megmarad

Kádár Kincső arra is kitért, hogy a kézművesek két nagy kategóriába sorolhatók. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik a népi mesterségeket viszik tovább, tehát ők a hagyományos kézműves-tevékenységeket űzik. A másik csoport tagjait nevezhetjük dizájnereknek, akik munkájuk során időnként felhasználnak olyan népies elemeket, amelyeket átértelmezve, eredeti funkciójukból kiragadva új rendeltetéssel ruháznak fel, és így használják dekorációs elemként.

„Például találtam egy szép horgolt lepedőcsipkét, és úgy gondoltam, hogy ezeket a mintákat érdemes továbbvinni. Átértelmeztem egy mai használati tárgyba, és egy függőlámpát díszítettem csipkemintával.

Így is át lehet menekíteni egy motívumot, jelen esetben egy olyan funkcionális tárgyba, amelyben a régi és az új is megtalálja a helyét. Régen szinte nem is volt olyan, hogy dekoráció, minden funkcionális volt. Most átalakul, de megmarad”

– mondja az új és a régi ötvözéséről a szakember.

A kreatív kikapcsolódás mellett nevel is. Egy mai gyereknek, fiatalnak szerencsére számtalan lehetősége van találkozni a hagyományokkal Fotó: Erdély Bálint Előd

Karnyújtásnyira a hagyományoktól

Orendi Istvánnak, az Udvarhely Néptáncműhely vezetőjének azért fontos a hagyományok megélése, mert a „gyökerekig mennek le”, és meglátása szerint nagyon fontos tudnunk, hogy honnan táplálkozunk. „Ha népzenét hallgatok, úgy érzem, hogy a zsigereimben megmozgat, és éppen azért, mert valahonnan nagyon mélyről jön.”

Úgy látja, egy mai fiatalnak rengeteg lehetősége van találkozni a hagyományokkal, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy a mai ifjak jobban meg is élik a tradíciókat, mint olyasvalaki, aki harminc évvel ezelőtt volt fiatal.

„Akkor mások voltak az értékek, a kihívások, egyéb tényezők voltak az életünkben, nem volt internet, televíziós csatorna. Most ezek lehetővé teszik, hogy egy mai fiatal találkozzon a hagyományokkal, például a különböző közösségi oldalakon, ahová táncházasok, néptáncosok, népzenészek töltenek fel videókat, osztanak meg tartalmakat. Emellett rengeteg amatőr néptáncegyüttes működik, sok iskolának vannak ilyen jellegű kezdeményezései, és sok felnőtt csapat is működik Erdélyben” – magyarázza Orendi István.

A népzenén töprengve felidézte: a kilencvenes évek legelején, amikor elkezdett népzenét tanulni, mekkora kincs volt, ha valakinek volt egy kazettája és azt átmásolhatták. „Ma óriási adatbázisok állnak rendelkezésre, például a Hagyományok Házában, a zenetudományi intézetekben, de az egyéb csatornákon is rengeteg lehetőség van anyagokhoz hozzájutni, megnézni felvételről az adatközlőket.

Egyvalami azonban sajnos fájón hiányzik: hogy ezekkel az adatközlőkkel személyesen találkozni lehessen, és megélni azt, amit egy gyűjtés sem tud visszaadni, a személyes kapcsolatot, az együtt zenélést.

De itt van még az a generáció, amelynek tagjai a személyes kapcsolatokat, tapasztalatokat, élményeket, az adatközlőktől ellesett tudást valamilyen formában tudják közvetíteni, továbbadni” – hangsúlyozza a néptáncműhely vezetője.

Élő közösséget teremteni

És hogy miként lehet továbbadni néptánc- és népdalkincsünket? Egyszerű: művelni kell, és megteremteni annak lehetőségét, hogy mindenkinek elérhető legyen – emeli ki Orendi István.
„Amikor annak idején Udvarhelyen beálltam ebbe a körbe, az volt a cél, hogy kialakítsunk egy közönséget, közösséget. Ne csak előadásokat tartsunk, hanem hetente legyen táncház, néptánctanítás gyerekeknek, felnőtteknek. Elkezdtük szervezni a hangszeroktatást, a jeles napokkal kapcsolatos foglalkozásokat, mesedélutánokat, kézműves-tevékenységeket, hogy a felkínált lehetőségek tárháza minél szélesebb legyen, mert annál több embert tudunk bevonzani” – meséli.

Van, akit a táncház érint meg, más azt szereti, hogy a párjával néptáncolni tanul, onnan majd bekapcsolódik a táncházba, elmegy előadásokra.

Orendi elmondása szerint ez jól működik, a számok is ezt igazolják – március közepe előtt hetente öt-hatszáz ember is eljárt ezekre a rendezvényekre. Több mint kétszázan voltak a gyerekeknek szóló táncoktatáson, táncházban százan-százötvenen, százhúszan népzenét tanulnak, a felnőtteknek szóló táncoktatáson hetven-nyolcvan ember vesz részt. „Ezt törte ketté egy csapásra a járványhelyzet, de amint lehetőség lesz rá, újrakezdjük, folytatjuk.”

Jelenleg ezek a rendezvények, alkalmak értelemszerűen elmaradnak, hiszen nem lehet maszkban néptáncolni, mert fizikailag megterhelő, ugyanakkor a néptáncban a férfi és nő összekapaszkodik és együtt táncol.

Ezért sem tartottak táncházat a virtuális térben, hiszen épp az élmény veszne el. A népzeneoktatást viszont át tudták emelni, online tartották meg az órákat.

P. Buzogány Árpád eközben arról számol be, hogy – más típusú tevékenységekről lévén szó – az elmúlt hónapokban több rendezvényük is átkerült az online térbe, a szervezők így próbálták fenntartani a kapcsolatot közönségükkel, megtartani az évek során kialakult kapcsot a közösségek között. „A virtuális világot a helyén kellene kezelnünk: ne tiltakozzunk az ellen, hogy létezik, mert most már ez is része lett az életünknek.

Ez a karanténidőszak különleges volt mindenki életében, mert azt hallottuk az idősebb nemzedéktől, hogy ilyen kijárási tilalom még az első és a második világháború idején sem volt.

Valami olyan történt, ami mesterségesen megbénította azt a kommunikációs rendszert, ami a közösségekben az emberek között létezett” – magyarázza a Forrásközpont munkatársa.

Hagyományápolás világjárvány alatt

Így nem volt más választásuk: amit nem lehetett úgy megtenni, mint korábban, arra a virtuális térben kerestek megoldást. P. Buzogány Árpád elismeri: az idősebb nemzedék bizonyosan furcsállja, a fiatalok viszont könnyebben „veszik a lapot” ilyen szempontból, mert bennük nem olyan erős a kötődés valami olyan iránt, amit mondjuk egy hetvenéves személyesen megélt. „Húsvét másodnapján mondta egy nyugalmazott lelkész ismerősöm, hogy szerinte a kereszténység történetében ilyen húsvét még nem volt, hogy nem lehet menni a templomba. De ő is, én is és valószínűleg még sokan arra gondoltunk, hogy ha idén nem is, de jövőre ugyanúgy elmegyünk a templomba, az egyházi eseményekre.”

Rámutatott: kivételes helyzetben volt ez az esztendő ilyen szempontból, és a különleges helyzet speciális megoldásokat igényelt. A virtuális térben most sok mindent pótolni lehetett, de azért remélik, hogy jövő évben már nem ez lesz a helyzet. „És ha nem lesz ilyen, akkor nem a virtualitás fogja behelyettesíteni a sok száz éves egyházi hagyományt, amiben nemzedékek nőttek fel. Ne ítéljük el, nézzük azt, hogy ez hasznos volt, de ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy mi magunk újítsunk meg olyan dolgokat, amire esetleg nincs is szükség” – hangsúlyozza a Forrásközpont munkatársa.

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő közhasznú tájékoztatási kiadványában, a Látótér legfrissebb számában látott napvilágot augusztus 10-én.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport