Megérzi, hogy kihez kell odamennie: Csillag Csilla segítő nővér fogja a betegek kezét, vigaszt nyújt a hozzátartozóknak

Péter Beáta 2019. március 18., 18:42

Reményt, hitet visz a betegeknek, amikor délutánonként bekopog a kórtermek ajtaján, megnyugvást nyújt a haldoklóknak, vigaszt a hozzátartozóknak. Segít közelebb kerülni Istenhez, saját lelkivilágukhoz, átvállal a lelki terhek cipeléséből. Csillag Csilla segítő nővér lelkigondozóként tevékenykedik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. A gyulafehérvári főegyházmegye által meghirdetett hivatások évéhez kapcsolódóan munkájáról, annak nehézségeiről és szépségeiről beszélgettünk.

„Figyelemre méltó, hogy hogyan működik a Szentlélek, a Gondviselés, mert gyakran megérzem, kihez kell odamenjek, kinek az ágya mellé kell leüljek és megszólítsam” Fotó: Veres Nándor

Csillag Csilla húsz éve lépett be a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációjába. A rend küldetése, hogy a szenvedő embereket kísérjék, azokat pedig, akik már eltávoztak a földi világból, imával támogassák, hogy elnyerjék az örök életet. De miért és hogyan is határozza el egy fiatal lány, hogy belép egy szerzetesi rendbe?

„Nem volt ez egy egyenes út”– mutat rá Csilla. „Hárman vagyunk testvérek, van két bátyám, és engem fiatal lányként férjhez adni készültek. Érettségi után keresgéltem, hogy hol tudnék továbbtanulni, így került elém a teológia, amelyet levelező tagozaton végeztem el, majd a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán egyetemi oklevelet szereztem. Miközben tanultam és hitoktattam Gyimesben, ahol születtem és laktam,

éreztem, hogy nem elég az, hogy tárgyi tudásra teszek szert, hitemet is mélyíteni szeretném, amit a szüleimtől és nagyszüleimtől kaptam.

Vallásosan neveltek, de ennél többre vágytam. Nyílt a világ körülöttem, és keresgéltem, hogy merre menjek. Így kerültem be különböző programokra a segítő nővérekhez Csíkszentdomokosra. Megérintett a nyitottságuk, karizmájuk, küldetésük, belső szabadságuk. A Szent Ignác-i lelkiség közel áll az én személyiségemhez. Tetszett, hogy nincs rendi ruhájuk, apostoli munkát végeznek szerte a nagyvilágban, kis közösségekben élnek. Hat-hét éven át jártam lelkigyakorlatokra hozzájuk, és többször éreztem úgy, hogy a Jóisten hív.”

Csillag Csilla harmadik éve végzi ezt a szolgálatot Fotó: Veres Nándor

Aztán elkezdődött egy időszak, amely a jelöltséget jelentette, ezáltal jobban belelátott a rend életébe. Utána Bécsben, ahol a tartomány központja van, következett két év képzés. A pápai jogú szerzetesrend is igent mondott Csillára, így letette az ideiglenes fogadalmat, kétszer három év után pedig az örök fogadalmat.

Megérzi, hogy kihez kell menni

Mielőtt visszaköltözött volna Csíkszentdomokosra, Marosvásárhelyen lakott, ahol alkalmanként szállást adtak rendházukban azoknak, akiknek távolról, innen Székelyföldről hosszabb kezelés miatt kellett a klinikákra járniuk. Ott került közel ahhoz a fajta munkához, hogy őket kísérje útjukon.

„Korábban úgy gondoltam, én ezt nem tudnám csinálni, de most, hogy benne vagyok, nem nehézség. Isten az, aki velem együtt végzi ezt az egészet” Fotó: Veres Nándor

Időközben elvégezte a lelkigondozói képzést. Amikor visszatért Csíkba, munkát keresett, és – mint mondja –

gondviselésszerűen adódott, hogy a kórházban volt ilyen állás.

Őt és kolléganőjét, aki szociális testvér, a Szent Kereszt Plébánia alkalmazta, hogy kórházpasztorációt végezzenek. „Van, hogy az orvosok, asszisztensek szólnak, hogy van egy műtét előtt álló személy, aki nehezen viseli a helyzetet, vagy történt egy vetélés, baleset, és akkor oda célszerűen megyek. Ha nincs ilyen felkérés, akkor bemegyek a kórtermekbe, elmondom, ki vagyok, mit tudok ajánlani.

Figyelemre méltó, hogy miként működik a Szentlélek, a Gondviselés, mert gyakran megérzem, kihez kell odamennem, kinek az ágya mellé kell leülnöm és megszólítanom, egyszerűen ott lennem néhány pillanatig, és utána kezdünk el beszélgetni.

Általában jelzik, hogy milyen jó, hogy mentem, és menjek még vissza. A délelőtti órákban a testi kezelés folyik, és a délutáni, esti órákban jövünk mi. Vannak megszervezett imaidők, szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járulhatnak a betegek, utána következnek a mély beszélgetések velük vagy akár a hozzátartozókkal, mert van, hogy megkeresnek, nekik is szükségük lenne arra, hogy valaki meghallgassa őket.”

Fotó: Veres Nándor

Hordozni a nehézségeket

Csillag Csilla harmadik éve végzi ezt a szolgálatot, és úgy érzi, nagy igény van erre a fajta munkára, bár sokszor nem könnyű végezni. Legtöbbször neki kell megtennie az első lépést, elsősorban neki kell nyitottnak lennie arra, hogy a kommunikáció elinduljon. Sokszor ez attól is függ, hogy ő maga milyen lelkiállapotban van. Ha ő rá tud hangolódni arra, hogy meghallgassa azokat a nehézségeket, bajokat, amiket a beteg hordoz, akkor megnyílnak előtte. Egyfajta könnyítése is ez a beteg szenvedéseinek.

A munkának egy erőt próbáló része az, hogy én megyek oda. Sokban függ attól, hogy mennyire vagyok kész erre a néhány órára, mennyire tudom felajánlani önmagam. Nem nekem kell a beteg helyett szenvednem, de vele tudok érezni, empátiával ott lenni. Ez nem az én szenvedésem, ezen neki kell átmennie.

Enyhíteni tudom azzal, hogy meghallgatom, biztatom, együtt imádkozunk, vagy imádkozom érte. Gyakran mondják, hogy még soha senki nem mondta nekik, hogy valaki értük imádkozik vagy lélekben hordozza az ő nehézségeiket.”

Fotó: Veres Nándor

Noha igyekszik „védekezni”, vannak esetek, amelyek nagyon megérintik. Úgy látja, mégis jó dolog, hogy harminc kilométert kell utaznia hazáig, mert ilyenkor el tudja engedni az aznapi nehézségeket. De ha mégsem sikerült teljesen letenni, akkor a rendház kápolnájában van az a hely, ahol erőt meríthet. Nagy segítség az is, hogy nővértársaival meg tudja osztani és együtt „hordozzák”. Jelenleg egy szupervizor szakirányú képzésen vesz részt, amely szintén segíti munkáját: reflektálást nyer, és szakmailag is fejlődik.

Vigasztalni, bátorítani, reményt nyújtani van itt Fotó: Veres Nándor

Átértékelődik az élet

Egy beteg embernek gyakran az is segítség, ha valakivel meg tudja osztani gondolatait, vívódásait. Olyan dolgokat mond el egy vadidegennek, amelyeket közvetlen családtagjainak sem.

Sokszor tudja a beteg, hogy neki már nincs sok hátra, nagyon nehezen bírja, készülne a halálra, viszont a hozzátartozók nem engedik.

Nagyon nagy veszteség egy hozzátartozónk halála, de bármennyire szeretnénk, hogy köztünk maradjon, el kell engednünk. A haldoklónak is jobb lenne, ha békésen tudna elmenni”– osztja meg tapasztalatait Csilla.

Fotó: Veres Nándor

Mint mondja, változó, hogy ki mennyire tudja kimondani a nehézségeit, az érzéseit, meg kell keresni hozzá a módszert. Van, aki viccesen kezdi, és utána mélyül el a beszélgetés, mennek vissza akár a gyerekkori problémákhoz is. Másnak pedig több időre van szüksége, amíg meg tud nyílni.

Amikor az ember megbetegszik, kiszolgáltatottá válik, akkor kerül közelebb az énjéhez. Átértékelődik ekkor az élet, az Istennel és szeretteinkkel való kapcsolatunk.

Aki azt mondja, nincs mit kezdenie Istennel, hagyja őt békén, csalódott benne, abban is látok reményt, még akkor is, ha látszólag elutasító. Leginkább akkor érzem a nehézséget, amikor valaki közömbös, semmi nem érdekli, lelki élete még úgy sem. Az ilyen ember valahol el van akadva. Itt hosszú az út, amíg közel kerül önmagához és Istenhez, hogy szenvedésében értelmet találjon. Aki vallásos és bízik Istenben, annak fontosak a szentségek. Elvégzi szentgyónását, szentáldozáshoz járul, felveszi a betegek kenetét. A kegyelem erőt, megnyugvást ad, és elindul egy belső gyógyulás. Kibékül önmagával, Istennel és a környezetével. Ez viszont nem az én munkám, hanem a Jóistené, és a szentségek által a kegyelemé.”

Egy beteg embernek gyakran az is segítség, ha valakivel meg tudja osztani a gondolatait, vívódásait Fotó: Veres Nándor

A Jóistennel együtt

A lelkigondozó munkája „kinyúlik” a kórház falain kívül is, sokan megkeresik, miután kiengedték őket a kórházból, segít nekik a további gyógyulásban vagy a gyászmunkában. A kórház alkalmazottai is igénylik munkáját. Jó, ha valaki „másképp” is meghallgatja őket. „Sokszor meg tudunk előzni egy munkahelyi kiégést vagy le tudunk tenni rég hordozott személyes nehézséget, ha van egy szakember, aki kész segítséget nyújtani.”

Amikor az ember megbetegszik, kiszolgáltatottá válik, akkor kerül közelebb az énjéhez. Átértékelődik ekkor az élet, az Istennel és szeretteikkel való kapcsolatuk Fotó: Veres Nándor

Csillag Csilla úgy véli, a legszebb ebben a szolgálatban, hogy általa ő egyfajta híd Isten és az emberek között.

„Vigasztalni, bátorítani, reményt nyújtani vagyok ott. Egyházi alkalmazottként egy másik intézményben dolgozom. Nehézség, hogy nincs egy kápolnánk, egy elkülönített imatermünk, vagy egy beszélgetésre alkalmas, intimebb, csendesebb helyiség, amit csak mi használnánk. A kórház vezetői készségesek, mert használhatunk egy olyan termet, ami hétköznap váróterem, vasárnap este egy kis oltárrészt hamar összehozunk, és ott tartjuk a szentmisét. A gyóntatás és beszélgetések a beteg ágya mellett történnek. A hozzátartozókkal való találkozásokat, beszélgetéseket gyakran csak a kórházon kívül tudom megejteni. Külföldön volt alkalmam megtapasztalni, mit jelent akár csak néhány percre beülni egy olyan helyiségbe, ahol csend van, elmondhatok egy fohászt, miközben betegként várakozom a diagnózisra, netán kezelésre, vagy épp hozzátartozóként a műtét végére.”

Fotó: Veres Nándor

Hangsúlyozza, úgy érzi, a Jóisten segít neki, ezért tud odamenni egy haldoklóhoz, elmondani egy fohászt, meggyújtani egy gyertyát, megfogni a kezét.

Korábban úgy gondoltam, én ezt nem tudnám csinálni, de most, hogy benne vagyok, nem nehézség. Isten az, aki velem együtt végzi ezt az egészet.”
•  Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport