Koronavírus kontra autonómia? Csak külső „kényszerrel” valósítható meg a székely nemzeti eurorégió

2020. március 30., 18:57 utolsó módosítás: 2020. március 30., 18:59

A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének támogatását, az amúgy is megkésett aláírásgyűjtést, drámaian lelassította a világjárvány. Az európai nemzeti régiók létrehozásáért indított polgári kezdeményezés veszélybe került, de az online aláírásokat továbbra is várják. Az e havi Kilátóban az autonómiák európai helyzetét, történelmi hátterét, illetve az Európai Unió és Bizottság polgári kezdeményezésekre vonatkozó gyakorlatát járják körül. Nem biztatóak a jelek.

Koronavírus kontra autonómia? Csak külső „kényszerrel” valósítható meg a székely nemzeti eurorégió
galéria
Csak uniós szabályozással lehetne elérni, hogy Székelyföld nemzeti régió lehessen – papíron is Fotó: Veres Nándor

Az Európai Unió jogrendszere lehetővé teszi a székely önrendelkezés kivívását a Regionális Autonómia Európai Chartája[1] alapelvei szerint (is). Ez az Európai Bizottság által kiadott, Az egyes tagállamok területein élő hagyományos vagy etnikai kisebbségek című dokumentumban (is) olvasható, a 45. és 46. cikkelyekben megfogalmazva. 

45. cikkely: Úgy ítéli meg, hogy a hagyományos nemzeti kisebbségek problémái kezelésének a szubszidiaritás és az önkormányzatiság elvein alapuló döntéshozatalban történő hatékony részvétel az egyik leghatékonyabb módja, az Unión belüli legjobb gyakorlatot követve; ösztönzi azokat a tagállamokat, melyek még nem ratifikálták a nemzeti kisebbségek védelmét szolgáló európai keretegyezményt, hogy ezt késedelem nélkül tegyék meg.

46. cikkely: Úgy ítéli meg, hogy ezeknek a hagyományos nemzeti kisebbségi közösségeknek olyan különleges szükségleteik vannak, amelyek eltérnek az egyéb nemzetiségi csoportokéitól, illetve, hogy magának az Uniónak megfelelőbb módon kell ezeket a szükségleteket figyelembe vennie, hiszen ezeknek a száma a bővítést követően jelentőssé vált.

Továbbá az Európa Tanácsnak több olyan rendelkezése, jogszabálya, keretegyezményekben foglalt rendelkezése van, amelyek az EU számos olyan régiójára, illetve közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetére vonatkoznak, amelyek nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságokkal rendelkeznek. Ilyen a nemzeti/etnikai kisebbségi régiók jogszabályának meghatározása, amelyről az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében lehet olvasni.

Az Európa Tanács 1811/2007 számú, „Régiósítás Európában” című ajánlásának 6. pontja fogalmaz így: az Európa Tanács legtöbb tagállamában olyan közösségek léteznek, amelyek erős kulturális, politikai és történelmi identitással rendelkeznek, és amelyek nem csupán régiók, de népek és társadalmak, ugyanakkor szembetűnő kollektív önazonossággal rendelkeznek attól függetlenül, hogy régióként, nemzetiségként, országként határozzák meg őket, ám nem alkották meg önálló államukat. Ennek ellenére látható megkülönböztető jegyekkel rendelkeznek, amelyek politikai akaratot jeleznek az önkormányzatiság elérésére.

A Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről több rendelkezésben a „nemzeti kisebbséghez tartozó személyek által hagyományosan, vagy jelentős számban lakott területekről” beszél.

Az Európa Tanács 1201/1993 számú ajánlásának 11. cikke kimondja: „Azokon a területeken, ahol a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen személyeknek joguk van ahhoz, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam belső törvényeivel összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatással, illetve különleges jogállással rendelkezzenek.”.

A Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartája a regionális vagy kisebbségi nyelv használatának területét úgy határozza meg, mint azt a földrajzi körzetet, „ahol ez a nyelv olyan számú személy kifejezési eszköze, amely indokolja a jelen Charta által előírt különböző védelmi és ösztönző intézkedések meghozatalát.”

Létezik uniós jogértelmezési keret

Székelyföld, a fentiek alapján, lehet egy olyan gazdasági, történelmi régió, amely sajátos identitással, kultúrával, történelemmel rendelkezik, és amelynek - annak megőrzése érdekében - saját önrendelkezési törekvései vannak. Gazdasági, társadalmi vagy akár közigazgatási rendszerek kialakítására is alkalmas régió, mivel az önrendelkezési jogrendszere (amelynek bizonyos formái) máig fennmaradt, gondoljunk csak az önálló székely jogra[2], melynek alapja a „vér és föld” fogalmak határozták meg már az 1200-as évek előtt (is).

De Székelyföld, mint élő, területalapú régió jelen pillanatban hivatalosan sehol sem létezik.

Hogy érthetőbb legyen, nincs hivatalos definiálása sem az EU-ban, sem Romániában. Ha például Románia történelmi régióiról tárgyalunk hivatalosan, akkor Erdély, Havasalföld, Moldova és Dobrudzsa jelennek meg, mint múltbeli történelmi régiók. Székelyföldnek nincs hivatalosan leírt státusza.

Ha más, hasonló helyzetben levő, az EU tagállamaiban létező régiókhoz hasonlítanánk, akkor az első példaként Dél-Tirolt, Baszkföldet és a frízeket lehetne említeni. Az említett régiók nem csak saját államaik által elismert önrendelkezéssel rendelkeznek, hanem az EU is elismerte azokat, mivel saját államuk úgy sorolta be őket, mint különálló státusszal rendelkező régiók. Lenne erre uniós keretrendszere Romániának is, mégpedig a NUTS rendszer alkalmazásával, csak akarnia kell(ene).

Szinte teljesen megszűnt a papíralapú aláírás lehetősége. De online változatlanul lehet Fotó: Facebook/Székely Nemzeti Tanács

Az EU jogszabályai szerint az ún. NUTS rendszer írja le a tagállamok közigazgatási rendszerét. Mindez annak alapján kerül összesítésre, ahogyan az egyes tagállamok azokat meghatározzák.

A NUTS rendszer három szintű közigazgatási egységet különböztet meg, hogy meghatározható legyen az EU kohéziós politikája, annak irányvonalait rögzíteni lehessen. Ennek értelmében olyan statisztikát állít össze, amely révén monitorizálhatja (többek között) az egyes államok, területek szociális és gazdasági változásait, demográfiai adatait. Ez által egy gazdasági-regionális térképet képes meghatározni, amely a kohéziós alapok politikájában lényegesen meghatározó szerepet játszik.

Például, ha Románia statisztikai adatai alapján bizonyos közigazgatási területeket már nem a mezőgazdasági szektorba sorol, akkor lehet kevesebb mezőgazdasági alapú támogatást igényelhet az uniós alapokból. De ugyanez a helyzet kulturális téren is az uniós alapokkal: annak függvényében, hogy milyen kulturális igényeket határoz meg Románia saját közigazgatási egységei számára, annak alapján igényelhet forrásokat az uniós kulturális alapjaiból. Ez alapján határozható meg az is, hogy mi az, ami kulturális örökség, hagyaték lehet, és kerülhet uniós védettség alá és mi nem.

Ilyen lehetne a Csíksomlyói búcsú például, de mégsem lehet kulturális örökség, mivel Romániában Székelyföld, mint közigazgatási régió, nem létezik, sőt, mint történelmi régió sem. Talán, mint romániai turisztikai régió, ahol többségében magyarok élnek.

Túl kevés az aláírás

Eddig több mint 242 ezer aláírás gyűlt össze az egymillióból [3]. Papíralapon jelenleg alig, de arra viszont bárkinek lehetősége van, hogy interneten, online itt aláírja. Tudni kell, hogy egy európai polgári kezdeményezés akkor sikeres, ha összegyűlt összesen legalább egymillió támogató nyilatkozat, azaz aláírás, és a támogató nyilatkozatok száma legalább hét tagállamban elérte az adott tagállamra vonatkozóan előírt küszöbértéket. A küszöbértékre vonatkozó feltételeket Magyarország és Románia érte el eddig.

Magyarországról eddig több mint 194 ezer aláírás gyűlt össze, míg Romániából csak 31 900, Székelyföld összlakosságának (több mint 800 ezer fő) még az öt százaléka sem.

A válsághelyzet kedvezhet

Ha sikerül az EU feltételeinek megfelelően összegyűjteni a minimum egy millió aláírást a megadott határidőig, 2020 május 7-ig, akkor Székelyföld számára kínálkozik egy lehetőség az önrendelkezés megvalósítására. Mindemellett ezen kezdeményezés által visszavonhatatlanul bizonyítani tudjuk EU szinten, hogy igen, kell és létfontosságú számunkra, Székelyföldnek az önrendelkezés, amit demokratikus eszközök révén szeretnénk ezt elérni.

Fel vagyunk készülve arra, hogy önmagunkat megszervezzük gazdasági, társadalmi és kulturális téren. Számottevő és értékes etnikai közössége lehetünk Európának, amely több, mint 1000 éves történelemmel, kultúrával, identitással rendelkezik. Saját himnusza, zászlója, hagyományai, sajátos önrendelkezési ősi rendszere van Székelyföldnek.

Elképzelhető, hogy történelmi jelentőségű pillanatot szalasztunk el most, a koronavírus okozta világjárvány idején, hiszen a román állam nagyobb elfogadásra és együttműködésre kényszerül(het) szomszédaival, így Magyarországgal is.

Talán 2020. lehetne az áttörés éve, amikor fogékonyabb lehet Románia arra is, hogy kezdjen valamit ezzel kérdéssel. Még ha ez spekuláció is, a minimum az lenne, hogy sikerül összegyűjteni ehhez az egymillió aláírást.

Itt lehet aláírni: https://nemzetiregiok.eu/.

[1] European Charter of Regional Self-Government, adopted by the CLRAE, Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1997/1118. sz. Határozata, https://www.sznt.org/hu/magunkrol/bemutato
[2]Erdély jogtörténete -  http://jog.sapientia.ro/data/digitalis/08676.pdf
[3] a cikk megjelenésekor https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

KILÁTÓ - DOM

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő oknyomozó, háttérinformációs kiadványában, a Kilátó legfrissebb számában látott napvilágot március 30-án. További kapcsolódó írások a kiadvány nyomtatott változatában olvashatók.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport