HIRDETÉS

Igazolatlan munkaerőpiaci hiányzások – Az eddigiektől eltérő eszközökkel kell bevonzaniuk a fiatalokat a munkaadóknak

Bíró Blanka 2019. május 20., 13:38 utolsó módosítás: 2019. május 20., 15:28

Számos tényező hozzájárul ahhoz, hogy a mostani fiatal generáció tagjainak egy részét nem tudja hatékonyan megszólítani a hazai munkaerőpiac. A lapunknak nyilatkozott szakemberek szerint a probléma orvosolható, a siker érdekében azonban a munkaadóknak és a potenciális munkavállalóknak is tenniük kell.

Nehezen állnak meg a saját lábukon. A szakember szerint a fiatalok közül sokan nem a valóságban, hanem a virtuális világban élnek Fotó: Pixabay.com

Nagy szükség lenne a fiatal munkavállalókra a hazai munkaerőpiacon, ám a potenciális alkalmazottak egy jelentős részét két teljesen eltérő ok miatt nem tudják megszólítani a vállalkozók. A lapunk által megszólaltatott szakemberek véleménye alapján az körvonalazódik, hogy

a fiatalok egy része azért nem vállal munkát, mert nem akar kimozdulni falujából, a másik réteg épp ellenkezőleg, sokkal nagyobb léptékben gondolkodik: számára már nem jelent akadályt az országhatár, szívesebben próbálna szerencsét külföldön a jobb élet reményében.

Mindkét esetben a munkaadó és a munkavállaló közötti hatékony kommunikáció, az egymás felé nyitás, az elvárások és a kínálat pontos tisztázása jelentheti a megoldást.

A hiányos oktatási rendszer is felelős

A két fél eltérő álláspontja közelítésének fontosságára hívta fel a figyelmet Szabó Árpád székelyudvarhelyi közgazdász, egyetemi tanár, a menedzsmenttudományok doktora. Lapunknak elmondta, folyamatosan kapcsolatban áll a vállalkozókkal és az egyetemen tanuló fiatalokkal is, és azt tapasztalja, hogy nem kommunikálnak egymással megfelelően. A munkaadók részéről nagy a bizalmatlanság a fiatalokkal szemben, úgy látják, nincsenek tisztában képességeikkel, tudásukkal és lehetőségeikkel.

A valóságtól elrugaszkodott igényeik vannak, hatalmas fizetést követelnek, de nem tudnak szakmai tudást vagy tapasztalatot felmutatni”

– magyarázta a közgazdász. Szerinte mindkét oldalnak meg kellene tanulnia hatékonyan kommunikálni, időben tisztázni az elvárásokat és az ajánlataikat. Így nem utólag döbbennének rá, hogy „én nem ezt gondoltam erről a munkakörről”, vagy „én nem ezt a tudást, nem ezt a hozzáállást vártam el ettől a fiataltól”. Szabó Árpád úgy véli, a vállalkozóknak meg kell tanulniuk „kezelni” a fiatalokat, lekötni a figyelmüket, úgy meghatározni a munkaköri leírást, hogy azt kihívásként éljék meg, kibontakoztathassák kreativitásukat.

Másrészt egyetemi oktatóként azt tapasztalja, hogy évről évre csökken a fiatalok érdeklődése a szakma iránt. „Ez egyrészt az oktatási rendszer hibája, sokan úgy fejezik be az elemi iskolát, hogy szövegértési nehézségeik vannak. Ha ilyen hiányossággal, hátránnyal indulnak, nehéz tovább építkezni. Aztán ezt továbbgörgetve a fiatalok fele nem megy át az érettségin, akik sikeresen záróvizsgáznak, azok közül is sokan éppen csak a vonal fölé jutottak, ötös-hatos átlaggal végeznek. Úgy tapasztalom, egyre általánosabbá válik az érdektelenség” – magyarázta Szabó Árpád.

Egy másik problémának azt tartja, hogy a fiatalok közül sokan nem a valóságban, hanem a virtuális világban élnek: „kétségbeesnek, ha az egyetemen rájuk szólunk, hogy kapcsolják ki a telefont”.

Ők nehezebben összpontosítanak és állnak meg a saját lábukon, a mindennapi élethez kapcsolódó dolgokat nehézségként élik meg. Az oktató ugyanakkor úgy véli, akik a világhálóról, a filmekből szerzik ismereteiket, gyakran elvágynak az országból, azt hiszik, külföldön olyan az élet, mint a filmekben. Aztán azzal kell szembesülniük, hogy ott sem lehet szakmai tudás nélkül érvényesülni, sőt a nyelvtudásra is szükség van. „A tanulást, a munkát nem lehet megspórolni” – szögezte le Szabó Árpád.

Komoly kihívást jelent a munkaerőpiac megfiatalítása. A munkaadók és a munkavállalók elvárásainak az összehangolásán és a kommunikáción is sokat kell még dolgozni Fotó: Pixabay.com

Személyesen keresik fel a potenciális munkavállalókat

A munkaerő-elhelyező ügynökségek jellemzően minden követ megmozgatnak, hogy újabb potenciális munkavállalókat azonosítsanak be. Kelemen Tibor, a Kovászna megyei ügynökség igazgatója rámutatott: nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy elérjék azokat a vidéki fiatalokat, akik hivatalosan nem dolgoznak. Erre összpontosít a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (POCU) keretében megvalósuló INTESPO-projekt, melynek során igyekeznek felkutatni a 25 évnél fiatalabb munkanélkülieket, akik a munkaügyi nyilvántartásokban sem szerepelnek. Az igazgató elmondta,

az országosan 213 millió lejes finanszírozású program arról szól, hogy a szakemberek személyesen keresik meg ezeket a fiatalokat, és egyrészt adatbázist készítenek, másrészt tájékoztatják őket a munkavállalási lehetőségekről.

Kovászna megyében a népesség-nyilvántartó hivatal, a tanfelügyelőség és a polgármesteri hivatalok adatbázisát összevetve mintegy négyezer ilyen fiatalt azonosítottak. Az illetékesek abban bíznak, hogy a hároméves futamidejű projekt során sikerül mind a négyezer fiatallal felvenni a kapcsolatot, jó részüket pedig be tudják vonni a munkaerőpiacra. Ez azt feltételezi, hogy naponta legalább hat-hét személy kerüljön be a nyilvántartásba, ezt az ütemet viszont egyelőre nem sikerül tartani.

Azzal próbálják ösztönözni a fiatalokat, hogy a fizetés mellett még megkaphatják az egyszeri támogatásként megítélt ezer lejes foglalkoztatási juttatást is. Egyébként a munkaerő-elhelyező ügynökség nyilvántartásában jelenleg több mint 600 munkanélküli fiatal szerepel, a többség nehezen vagy nagyon nehezen alkalmazható, elsősorban azért, mert még a nyolc osztályt sem végezte el.

Fotó: Veres Nándor

Mentalitásváltást sürgetnek

Kelemen Tibor az állásbörzék tapasztalatai alapján kifejtette, a fiatalok gyakran szüleik döntésétől teszik függővé további sorsukat, tőlük várják az útbaigazítást arra vonatkozóan, hogy vállaljanak-e munkát vagy sem. Az igazgató elmondta, a fiatalok többsége szüleivel érkezett a börzére, a munkaadók kérdéseire pedig szintén a szülők feleltek helyettük. „Az apa elmondta, hogy csak tíz osztályt végzett a gyerek, majd az anya azt, hogy túl fiatal még, 16–17 évesen nem alkalmas munkára” – idézte fel Kelemen Tibor.

Sőt olyan eset is volt, amikor a szülők azt mondták, ha a gyerek munkát vállal és saját bevétele lesz, el kell hagynia az otthonát. Ennek hátterében minden bizonnyal az áll, hogy a család szociális juttatását féltik.

Kelemen Tibor úgy látja, ha a fiataloknak készpénzre van szükségük, elmennek napszámba két-három napra, megkeresnek 160–240 lejt, majd továbbállnak. Ez viszont a munkaadóknak jelent hátrányt, mert nem tudnak hosszabb távra tervezni. A cégvezetők sok esetben azt is felajánlották, hogy saját gépkocsival beszállítják a faluból dolgozni a fiatalokat, de ez sem járt sok eredménnyel.

Sokan tervezgetik, hogy majd elmennek külföldre, de nem tudják pontosan, hogy ez mivel jár. Azzal is hárítottak, hogy szüleik sem dolgoztak soha hivatalos munkahelyen, mégis elboldogultak.

Lenne még, ahonnan meríteni, vannak még a munkaerőpiacra bevonható fiatalok. Őket kell mozgósítani, hogy a következő nemzedék már ne tudjon arra hivatkozni, hogy a szüleim sem dolgoztak”

– hangsúlyozta Kelemen Tibor. Az igazgató szerint a mentalitással, a hozzáállással is sok gond van: nemcsak a fiatalok, de a szüleik is gyakran úgy érzik, hogy például az inasképzés lealacsonyító, „az ő gyerekük többre képes, többet érdemel”. Ezért a többség inkább elméleti iskolában tanul, viszont nem szerez képesítést, szakértelmet, így nehezebben talál jól fizetett munkát. Holott az inasképzés jó lehetőség a szakképzetleneknek, hogy elsajátítsanak egy mesterséget, és közben fizetést is kapnak érte.

A szakember szerint a külföldön dolgozók hazacsábítása lehetne az egyik megoldás a munkaerőpiaci fiatalításra, de ehhez vonzó állásajánlatok kellenek Fotó: Barabás Ákos

Hazacsalogatnák a külföldi munkavállalókat

A munkaerőpiac, mint a gazdaság általában, a kereslet-kínálat elve alapján működik, ezt kell minél inkább közelíteni, hogy a fiatalok úgy érezzék, megéri dolgozni, a munkaadók pedig valóban hatékony munkát kapnak a pénzükért, szögezte le megkeresésünkre Édler András. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke rámutatott, a fiatalok egy része nem mozdul ki falujából, a másik réteg pedig nagy léptékben gondolkodik, számára kinyílt a világ, és szívesebben próbálna szerencsét külföldön. Mindkét réteget nehéz bevonni a hazai munkaerőpiacra, de nem lehetetlen, szögezte le a gazdasági szakember. Hozzátette,

az emberek, így a fiatalok többsége is dolgozni akar, nem ez a probléma, de beállítottságtól függ, hogy kinek milyen munkakörnyezet felel meg és mire van képesítése, képessége.

A fiatalok egy része nem bírja a napi kötöttséget, amit egy meghatározatlan időre szóló munkaszerződés feltételez, de erre is van megoldás, például a távmunka. Sokan nem akarnak kimozdulni szülőhelyükről, ilyenkor a vállalkozás helyben nyithat munkapontot, vázolta Édler András. Hozzátette, érthető, ha valaki nem akar az otthonától 50 kilométerre költözni, hiszen akkor a lakhatás, az étkezés megszervezése is külön ügyintézést igényel, gyakran az ingázásra sincs lehetőség, nincsenek megfelelő időpontban járatok, vagy hiányzik az összeköttetés. Ilyen esetben Édler szerint a vállalkozónak kell megoldást találnia.

A szakember szerint hatékonyan lehetne mozgósítani azokat is, akik pályakezdőként külföldön próbáltak szerencsét, majd néhány év után szívesen hazatérnének, mert megtapasztalták, hogy a határon túl sincs „kolbászból a kerítés”. Ezek a fiatalok jellemzően széles látókörűek, külföldön megtanultak dolgozni, elsajátították az ottani munkamorált, nem húzzák az orrukat, ha túlórázni kell vagy ha a munkaidő alatt valós teljesítményt várnak el tőlük.

Akik hazajönnének, értékes munkaerőt jelentenek. Őket kellene valamiképpen felkutatni, megszólítani, irányítani, hogy hova és miért jöjjenek haza.

Néhány évvel ezelőtt még az alacsony fizetések akadályt jelentettek, mára már csökkent a bérkülönbség. Viszont ők már megfelelő munkakörülményeket, motivációt, megbecsülést várnak el a munkájukért” – részletezte a vállalkozói szövetség elnöke. Leszögezte: mind a két féltől elvárható, hogy megváljon a rossz beidegződésektől és közelítse a másikhoz álláspontját.

 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.