Fókuszban a tanügyi reform: a már kiharcolt kisebbségi jogokat féltik az oktatási szakemberek

Simon Virág 2022. szeptember 12., 07:47 utolsó módosítás: 2022. szeptember 12., 08:41

A lapunknak nyilatkozó oktatási szakemberek alapvetően optimisták a hamarosan a parlament elé kerülő új közoktatási törvénytervezet kapcsán, viszont tisztában vannak vele, hogy ennek a végső változata még sok ponton módosulhat. A szakértők ugyanakkor egyhangúlag úgy vélik: ahhoz, hogy valódi reform történjen, nemcsak a jogszabálytervezet, hanem annak alkalmazási módszertana is pontos, könnyen átlátható és gyakorlatba ültethető kell legyen. Az új szabályozások mellé pedig anyagi forrásokat is kell rendelni, ellenkező esetben az előírások nem sokat érnek.

Fókuszban a tanügyi reform: a már kiharcolt kisebbségi jogokat féltik az oktatási szakemberek
galéria
Az új tanév új oktatási törvényt is hoz. A tervezett reformintézkedések néhol alapjaiban változtatnák meg az eddigi gyakorlatot Fotó: Barabás Ákos

A Klaus Iohannis államfő által kezdeményezett Képzett Románia elnevezésű reformcsomag volt az alapja annak a közoktatási és felsőoktatási törvénytervezetnek, amely az elmúlt időszakban közvitán volt, és amelyről hamarosan a parlamentben fognak tárgyalni. Bár a két jogszabálytervezetet a nyári vakáció idején ismertették és bocsátották közvitára, több ezer módosító javaslatot fogalmaztak meg a szakmai szerveztek, szülők, diákok, akadémikusok. Fontos hangsúlyozni, hogy a közoktatási törvénytervezet a parlamentben még számos módosításon fog átesni, így egyelőre még javaslatokról, irányokról, és nem konkrétumokról beszélhetünk.

A fontosabb tervezett módosítások

Nézzük, melyek a nagyobb változások, amelyek a tervezet alapján bekövetkezhetnek. Az egyik szerint a diákoknak személyes portfóliójuk lesz, amelyet az elemi osztályokban a tanító, majd a szaktanárok évente kitöltenek. Ebből kiderül, hogy a gyermek egy-egy tantárgyból hogyan fejlődik, milyen beállítottságú, így a dokumentumot a nyolcadik osztályban esedékes pályaorientáció során is figyelembe veszik. Zenéből, rajzból és testnevelésből nem lesznek jegyek, hanem minősítéseket kapnak a diákok, ami lehet átmentő vagy elégtelen.

A nyolcadik osztály végén az országos vizsga mellett a főgimnáziumok felvételi vizsgát is hirdethetnek, de nem minden szabad helyre, az 5–8. osztályos átlagot pedig nem fogják beleszámítani a vizsgajegybe.

Az egyeztetések során ez volt az egyik legvitatottabb módosítás, főként a főgimnáziumok saját felvételijének kérdése, így kérdéses, hogy ez a terv bekerül-e a végső jogszabályba.

A tervezet szerint az érettségi vizsgát is alaposan átalakítanák, amely inkább tesztkérdésekből állna, és nemcsak bizonyos tantárgyakból szerveznék meg, szakok szerint, hanem a diákoknak egy általános tájékozottságot és műveltséget felmérő vizsgán kellene résztvenniük. A tervezet alapján ugyanakkor két nyelvvizsga is az érettségi része lesz. A gimnáziumi oktatást lezáró megmérettetéssel kapcsolatban ugyancsak rengeteg javaslat érkezett be a közvita során, így nehéz megmondani, hogyan alakul ennek végleges formája.

A tervek szerint egyébként a 2027-ben érettségizőké lesz az első évfolyam, amelyet a változások érinteni fognak.

Tartalommal kell megtölteni a keretet

Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) országos szakmai alelnöke hangsúlyozta: a hamarosan a parlament elé kerülő közoktatási törvénytervezet csak egy keret, és az alkalmazási előírásoktól lesz belőle jó törvény vagy tessék-lássék jogszabály. Emlékeztetett rá, hogy az előző oktatási törvény is előírta például a decentralizációt és számos újdonságot a humánerőforrás területén, az alkalmazása viszont már a pénztárcához volt igazítva.

Az oktatási szakember szerint egyébként a mostani közvita számára kedvezőtlen időszakot választottak, hiszen a nyári szünetben kisebb mértékben érvényesül a mélyreható konzultáció, amire pedig egy ilyen helyzetben szükség volna.

„A törvény nem attól lesz jó vagy rossz, hogy egymillióan szóltak hozzá. Hanem attól, hogy mennyire veszik figyelembe a javaslatokat, hogyan tudják alkalmazni azokat, és mennyi pénzt rendelnek hozzá.

Az előző jogszabállyal is az volt baj, hogy olyan módszertant alkalmaztak, amely ellentmondott magának a kerettörvénynek – a tananyag csökkentésének, a méltányosság elvének, illetve a fenntarthatóság elvének, mivel nem rendeltek hozzá pénzt” – magyarázta Ferencz-Salamon Alpár.

Aggályos részek a tervezetben. A minimális osztályonkénti diáklétszám 10-ről 40-re történő megnövelése miatt megszűnhetnek a kis falusi iskolák. Fotó: Haáz Vince

Felmérték az igényeket és javaslatokat fogalmaztak meg

Az RMPSZ a nyári vakációban felmérést készített, amely során főként iskolaigazgatókat, tanfelügyelőket, közoktatási szakértőket kérdeztek meg, összesen mintegy 300 illetékest.

A válaszadók kétharmada úgy gondolja, szükség van egy modern, előremutató, koherens új törvényre. A konkrét elvárások mentén 70 százalékuk úgy gondolja, hogy a tananyag szintjén kell változtatásokat eszközölni, életszerű oktatásra van szükség. Nagymértékben a kerettantervek módosítását, a választható tantárgyak arányának növelését várják el, ugyanakkor a tankönyvkiadás fejlesztését is szorgalmazzák, és a tudásfelmérés, az értékelés terén is változásokat szeretnének.

A felmérés alapján mindenképpen szükség volna a pedagógusok státuszának megújítására is, azaz az új törvényben nagy hangsúlyt kell fektetni a fiatal oktatók bevonzására és megbecsülésére.

Az RMPSZ egy harmincoldalas, módosító javaslatokat tartalmazó átiratot küldött az oktatási minisztériumnak, a dokumentumot pedig az RMDSZ parlamenti képviselőihez, a kisebbségügyi osztályhoz és Kelemen Hunor miniszterelnök-helyetteshez is eljuttatták. Elsősorban azt kérték, hogy a kisebbségi oktatásban eddig elért jogok ne sérüljenek. Hangsúlyozták, hogy a nem sürgősségi esetekre vonatkozó módosítások ne tanév közben lépjenek életbe, hiszen ez komoly fennakadásokat okoz az oktatásban. Emellett arra is javaslatot tettek, hogy a csoport- és osztálylétszám legyen 20–26 fős minden oktatási szinten.

„Pozitív diszkriminációra tettünk javaslatot, ami a kisebbségi oktatást illeti. Jelenleg 10 lehet a minimális diáklétszám egy osztályban, és csak a szaktárca engedélyével működhet ennél kisebb óvodai vagy iskolai csoport.

Javaslatot tettünk arra, hogy ez a minimális érték 8 fő legyen. Változást javasoltunk ott is, ahol a tervezetben szereplő számok negatívan befolyásolnák a kisebbségi oktatást. Hiszen a törvénytervezet 40 főben szabja meg az oktatási struktúrák minimális létszámát. Mi tíz diákot javasoltunk, hiszen a 40-es létszám alkalmazása esetén a kis falvakban, falurészekben működő óvodák és iskolák megszűnnének” – magyarázta a szakember.

Egy másik javaslatuk arról szól, hogy ne csak a főgimnáziumoknak legyen lehetőségük felvételit szervezni bizonyos kilencedik osztályos helyekre, hanem erre mindegyik líceum jogosult legyen. Fontosnak tartják továbbá, hogy a Neveléstudományi intézetnek és az Országos tananyagfejlesztési és értékelési központnak kisebbségi kirendeltsége, tagozata is legyen, mert a kisebbségi oktatásnak vannak olyan sajátosságai, amelyek külön figyelmet igényelnek. Ezekben az intézményekben jelenleg dolgozik magyar alkalmazott, de ők egyénileg nem tudják lefedni az összes felmerülő kérdést.

Fotó: Veres Nándor

Ferencz-Salamon Alpártól azt is megtudtuk, a tanulói portfólió ügyében megoszlik a válaszadóik véleménye – abban viszont egyetértenek, hogy amennyiben bevezetik, ennek az újításnak relevánsnak kell lennie. Sokan nem tartják szerencsésnek, hogy a portfólió kitöltését fegyelmi előírásokhoz kössék, vagyis elmarasztalják azt a pedagógust, aki nem tesz ennek eleget.

Ehelyett azt tartanák hatékonynak, ha motiválnák az oktatókat, mondjuk azzal, ha ennek a portfóliónak gyakorlati haszna is lenne, például figyelembe vennék a diákok felvételijénél.

Az RMPSZ egyébként a javaslataiba azt is belefoglalta, hogy a tanulói portfóliót lehessen anyanyelven is kiállítani.

A felmérésben résztvevők egyetértettek abban, fontos, hogy csökkenjen a kötelező és növekedjen a választható órák száma, illetve lehessen külön csoportokat szervezni a matematika- és a nyelvoktatás szintjén. Ez egyébként ma azért kivitelezhetetlen, mert nincs erre elég szakember, illetve anyagi forrás. Az RMPSZ továbbá javaslatot tett a differenciált érettségi bevezetésére.
A szakmai szövetség egyébként hamarosan közzéteszi a felmérés eredményeit, és a beküldött módosító javaslatokat a parlamenti vita idején is fenntartják, ha lesz rá lehetőségük.

Naplózás másképp. A tervek szerint a diákoknak személyes portfóliója is lesz, amelyben tanulmányi fejlődésük lesz nyomon követhető Fotó: Veres Nándor

Több száz alkalmazási módszertan

Demeter Levente Hargita megyei főtanfelügyelő kiadványunknak nyilatkozva többször is hangsúlyozta: a közoktatás reformját célzó folyamat még akkor sem fog lezárulni – korántsem –, amikor a parlament elfogadja a törvénytervezetet. Hiszen ezt követően legalább 300 alkalmazási módszertant fognak kidolgozni, amelyek irányt adnak a törvény gyakorlatba ültetéséhez. Ezek lesznek az igazán fontosak.

Demeter Leventétől arról is érdeklődtünk, mit lehet tudni azzal kapcsolatban, hogy megszüntetik a megyei tanfelügyelőségeket, és igazgatósággá alakítják őket. Mint rámutatott: a tervezetben valóban szerepel egy ilyen előírás, de pontosabb részleteket ők sem tudnak még.

A főtanfelügyelő ugyanakkor szintén kiemelte azt a részt, amire az RMPSZ is kitért, hogy a tervezet szerint

minden iskolának, oktatási struktúrának legalább 40 diákja kell legyen – jelenleg 10 a minimum, Hargita megyében pedig legalább 70 olyan egység van, ahol a most megszabott vagy az azt alig meghaladó létszámmal működnek osztályok.

Ennek megfelelően javasolták, hogy maradjon meg a mostani létszám, hogy a kis települések ne kerüljenek nehéz helyzetbe, és a szülőknek továbbra is lehetőségük legyen helyben iskolába járatni a gyereküket.

Bíznak a pozitív végkifejletben

Időigényesnek tartja a tanulói portfólió vezetését Körtesi Sándor, a marosvásárhelyi 7-es általános iskola igazgatója, aki szerint erre a tanítóknak és a tanároknak sincs kapacitásuk. Ő ezzel szemben a tananyag csökkentését javasolná, hiszen szerinte nem elég a tankönyveket módosítani, színesíteni, ha a követelmények közben ugyanazok maradnak. „A tananyagot kellene csökkenteni, hogy az óraszámba férjen bele olyan dolgokkal is foglalkozni, ami igazán érdekeli a gyermekeket, hogy a pedagógusnak lehetősége legyen jobban megismerni őket. Hiszen nem csak az osztályfőnök kell a diák személyiségével foglalkozzon, hanem minden tanár" – magyarázta az igazgató.

Fotó: Beliczay László

A törvénytervezetben szereplő változások ugyanakkor nemcsak a diákokat és a pedagógusokat, hanem közvetett módon a szülőket is érintik. Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének elnöke elmondta: egyeztettek a szülői szervezetek országos föderációjával, amely más szakmai szervezetekhez hasonlóan elküldte saját módosító javaslatait a szaktárcának. A Magyar Szülők Szövetsége különben azon az állásponton van, hogy meg kell várni, mit mondanak a pedagógusszervezetek.

„Mi pozitív változásokat látunk, de meg kellene várni legalább az első tanévet, hogy kiderüljön, a módosítások hogyan válnak be a gyakorlatban, hogyan tudnak alkalmazkodni az új rendszerhez a diákok és a pedagógusok.

Kicsit úgy érzem, mintha nevet akarnánk adni annak a gyermeknek, aki még meg sem fogant” – fogalmazott a szülői szövetség képviselője. Hozzátette: abban bíznak, hogy ha nem is zökkenőmentesen, de pozitív változás fog bekövetkezni. Azt tapasztalja, hogy a szülők egy része kíváncsi, és támogatja a változást, a reformot. És vannak olyanok is, akik csak a hagyományos rendszerben tudnak gondolkozni, számukra nehéz elképzelni azt, hogy a diákot nem mérik fel, nem kérdezik ki rendszeresen.

„Úgy látjuk, hogy a tervezet alapját képezheti az oktatási reformnak, ami nagyon várat magára. Nem radikális, de nem is lassú változást eredményezhet. Amilyen ellenszenvvel voltunk a jelenlegi tanügyminiszterrel szemben a mandátuma első részében, most szurkolunk neki, hogy véghez tudja vinni a változásokat" – magyarázta Csíky Csengele.

A kisebbségi oktatási jogok nem csorbulnak

Mivel a kiadványunknak nyilatkozó illetékesek közül többen beszéltek a kisebbségek számára különösen fontos diáklétszám-minimumról, megkérdeztük Magyari Tivadart, az RMDSZ oktatásügyi ügyvezető alelnökét, hogy az új törvénytervezet szavatolja-e a kisebbségi oktatás területén elért jogokat? Magyari Tivadar levélben adott válaszában úgy fogalmazott:

„az eddigi kisebbségi oktatási jogok a tervezet jelenlegi szövege szerint megmaradnak abban a formában, amiben a korábbi törvények tartalmazták.

Valóban 40 tanuló alatt nem szándékoznak iskolát működtetni, nem is észszerű, de kisebbségi nyelven oktató iskolákat nem szüntethetnek meg, nem vonhatnak össze román iskolával, amennyiben adott településen az az egyedüli ilyen iskola. Ezt az eddigi törvény is garantálta, ez nem változott.”

Ideális esetben jövő ősszel léphet életbe

Hogy a közoktatási és felsőoktatási törvénytervezet milyen nagy hullámokat vert, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy száz értelmiségi nyílt levélben fordult a tanügyminiszterhez, kérve, hogy hosszabbítsák meg a közvitát.

A levél aláírói úgy értékelték, nagy szükség van az oktatás reformjára, de ezt alaposan elő kell készíteni, át kell gondolni és megfontolt döntéseket kell hozni.

Kifogásolták ugyanakkor a nyolcadikos képességvizsgára és az érettségire vonatkozó terveket, de a szakiskolai képzés átalakítására tett javaslatokat is. Sorin Cîmpeanu miniszter nem tett eleget a kérésüknek: a nyilvános közvitát augusztus 24-én lezárta. A következő lépésben a parlamentben fogják a módosító javaslatokat vagy azok egy részét is tartalmazó törvénytervezetet górcső alá tenni. Ebben a fázisban a politikai pártok képviselőinek is beleszólásuk lehet, hogy mi kerül be a közoktatási és felsőoktatási törvénybe és mi nem. A törvény vitája és elfogadása után következik az alkalmazási módszertanok kidolgozás, erre a szaktárcának 8 hónapja van. Ha gyorsan és hatékonyan dolgoznak, akkor az új közoktatási törvényt 2023 őszétől életbe tudják léptetni.

 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport