Egység a sokszínűségből – Miért van szükség Székelyföld imázsépítésére, és mi hiányzik ennek kialakításához?

Egység a sokszínűségből – Miért van szükség Székelyföld imázsépítésére, és mi hiányzik ennek kialakításához?

Szükség van-e egy egységes Székelyföld brandre? Mit kellene kidomborítania az imázsnak?

Fotó: Barabás Ákos

Turisztikai, gazdasági és az itt élők komfortérzetének szempontjából is nagy szükség volna egy egységes Székelyföld brandre, vagyis egy tudatosan kialakított egységes képre, imázsra. A kiadványunknak nyilatkozó szakértők szerint ehhez mindenekelőtt olyan kérdéseket kellene tisztázni, mint hogy mit értünk pontosan a Székelyföld alatt, vagy hogy ki lenne ennek a márkának a tulajdonosa. A témában eddig történt próbálkozásokat nem tartják hiábavalónak, hiszen a begyűjtött információk hasznosak, egy közös, egységes stratégia viszont egyértelműen előbbre vinné az ügyet. Kíváncsiak voltunk, mi lehetne egy ilyen brand célja, kit szólítana meg elsősorban, és kinek járna előnyökkel.

Bíró Blanka

2022. március 21., 14:372022. március 21., 14:37

2022. március 21., 14:402022. március 21., 14:40

Egy régió, egy közösség brandje, egységes márkája sok szempontból hasznos és jövedelmező lehet. Az idegenforgalomban hozzájárulna ahhoz, hogy a turisták a számos csábító és nagy vonalakban azonos áron kínált ajánlatból Székelyföldet válasszák és itt töltsék el szabadnapjaikat. A gazdasági szempontból felépített imázs a potenciális befektetők számára tenné vonzóvá a térséget. Míg egy előremutató vízió az itt élők komfortérzetét javítaná, sőt az elvándoroltakat is elgondolkodtatná a hazatérésen.

Kádár Magor kommunikációs szakember, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) oktatója szerint egyértelműen szükség van Székelyföld márkázására, ehhez pedig előbb tisztázni kell, hogy mit értünk pontosan Székelyföld alatt, és ki lenne a létrejövő brandnek a tulajdonosa.

Székelyföld alatt érthetjük Hargita és Kovászna megyét vagy Hargita, Kovászna és Maros megyét, az egykori Maros-Magyar Autonóm Tartomány területét vagy a jelenlegi magyarlakta részeket, esetleg azokat a területeket, ahol a népszavazáson magukat székelynek vallók élnek.

Kié lehet az elkészült brand?

Ha ezt sikerül meghatározni, akkor el kell dönteni, ki a márka tulajdonosa: ki felel a brandépítésért, ki rendeli meg, fizeti ki, dönt arról, hogy a több márkázási terv közül melyik lesz a végleges, majd kezeli a kész brandet. A települések és megyék esetében a törvény előírja, hogy a helyi, illetve a megyei önkormányzat a márkatulajdonos. Romániában viszont a megyék fölött nincs olyan kiterjedtebb közigazgatási szint és egység, amely egy egész régió márkatulajdonosa lehetne. A szakember szerint a meglévő fejlesztési régiók erőltetettek, mesterségesen összeférceltek, például a központi fejlesztési régióban van három magyar, illetve székely megye, két többnyire szász hagyományú megye van, a központja pedig a Fehér megyei Gyulafehérvár, amely a vezetés meghatározása szerint a románok spirituális fővárosa.

Kádár Magor egyébként részt vett Románia gazdasági imázsának felépítésében, elmondása szerint azt a gazdasági és fejlesztési minisztérium koordinálta, mert annak feladata a befektetők vonzása, az ország gazdasági lehetőségeinek kifelé történő kommunikálása.

Galéria

A kifelé irányuló idegenforgalmi és gazdasági márkázás pénzügyi haszna mellett a befelé mutató imázsépítés víziót adhatna a Székelyföldön élőknek

Fotó: Pixabay

Kinek mi a fontos?

A kommunikációs szakember rámutatott: brandet, vagyis márkát akkor építünk, ha annak alanyával tervünk van, például egy térség esetében növelni akarjuk a látogatottságát vagy befektetőket akarunk odavonzani. A turista számára akkor vonzóbb egy régió, ha van egy ahhoz kapcsolódó korábbi élménye vagy másoktól hallott róla pozitívumokat, történeteket. Egy jól megtervezett arculattal rendelkező térség vonzóbb, mint egy olyan, amelyről nem tud semmit.

„Ez a desztinációmenedzsment alapja, hiszen a nagy vonalakban azonos szolgáltatást kínáló turisztikai célpontok hozzávetőleg ugyanazon az áron versenyeznek, és a turistának választania kell. Ha családi nyaralást tervezünk, és szinte ugyanabban az árban van görögországi, egyiptomi és dél-olaszországi turisztikai csomag, akkor azt választjuk, amelyikről többet hallottunk és amelyikről az online szóbeszédben jók a visszajelzések” – részletezte Kádár Magor.

Székelyföld brandre tehát akkor lehet szükség, ha egységes turisztikai desztinációként akarjuk népszerűsíteni.

Ugyanakkor gazdasági szempontból is lehet brandépítésre gondolni akkor, ha a potenciális befektetők előtt egységes térségként akarjuk bemutatni a régiót. A kettő között különbség van, hiszen a turisztikai népszerűsítés egy szélesebb csoportot kell megszólítson: látogatók érkezhetnek a szomszédos országokból, egész Európából vagy más kontinensről, de megszólíthatjuk vele a nagyvilágban élő magyarokat is. A beruházók csoportja ehhez képest egy szűkebb réteget jelent, és az őket célzó márkázás során sokkal több adatra, elemzésre, illetve más típusú infrastruktúrára van szükség, fejtette ki a szakértő.

A márkaépítés során ugyanakkor elsődleges fontosságú a belső célcsoport, vagyis az ott élő közösség. Meg kell vizsgálni, hogy a Székelyföldön élők mit gondolnak Székelyföldről, miként viszonyulnak hozzá, mit tartanak értéknek, mi az, amivel együtt tudnak élni, ami kifejezi az identitásukat. Kádár Magor úgy véli: mindenképpen be kell vonni a helyieket a brandépítésbe. Ha azt magukénak érzik, növeli a komfortérzetüket, és szívesebben maradnak, élnek, dolgoznak vagy költöznek egy olyan térségbe, amelyik kommunikál magáról, az előnyeiről, erősségeiről.

Együttműködésből egység

A kommunikációs szakember a székelyföldi márkaépítésre vonatkozó eddigi próbálkozásokat is hasznosnak tartja, hiszen ezekből számos tanulságot lehet leszűrni. Meg lehet tudni például, hogy a belső csoport hogyan vélekedik a térségről, mit tekint értéknek, tehát korábban tulajdonképpen feltérképezték a márkázás lehetőségeit. Az eddig összegyűjtött adatok, információk mind hasznosak, ebből a megközelítésből egyetlen brandépítési kezdeményezés sem vallott kudarcot, ezek mind előbbre vitték a folyamatot, magyarázta.

Kádár Magor szerint egy egységes brandet úgy is fel lehetne építeni, hogy a megyei önkormányzatok és a hatáskörükbe tartozó turisztikai egyesületek összehangoltan dolgoznak, jó ötleteiket közösen hasznosítják, és egységesen kezdik képviselni a régiót.

Hasonló megközelítésre van példa a világban, a közelben is: Magyarországon a járásnál nagyobb, de a megyénél kisebb és azokon átnyúló régiókat egy közös elem, például a termálvíz alapján határozzák meg, és ezt a vonzerejét mutatják meg a turistáknak. Romániában erre kevés jó példa van, pedig Székelyföld, a szász vidék, Máramaros vidéke vagy Bukovina megyéken átnyúló régiók, önmagukban népszerűsíthetők és felhelyezhetők a turisztikai térképre.

A szakember szerint az országos helyreállítási terv alapján kialakított tematikus utak létrehozása is jó kezdeményezés, van benne fantázia, és logikai egységként kezeli a régiókat. A kastélyok útja, az erdélyi kúriák útja, az erődtemplomok útja, a hagyományos gasztronómia útja vagy a hagyományos építészettel rendelkező falvak útja mind hatékonyan promoválható, és ezekre felépíthető egy közös arculat. „Ha létrejönnek a desztinációmenedzsment-ügynökségek, ezek lehetnek a márkatulajdonosok. Akkor már egy lépéssel előrébb leszünk, ha tudjuk, ki a téma felelőse, kit kell támogatni, illetve számonkérni az elvégzett vagy el nem végzett munkáért” – tette hozzá a szakember.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

„Nem vagyunk kockázatvállalók”

Nagyon fontos és hasznos lenne, ha Székelyföldnek volna egy saját egységes brandje, ami most teljességgel hiányzik – szögezte le Csala Dénes csíkszeredai kutatómérnök, aki több távoli országban is élt, ahol volt alkalma megtapasztalni, milyen egy jól működő turisztikai vagy gazdasági márka. Ugyanakkor lehetősége volt arra is, hogy kívülről szemlélje a székelyföldi térséget és így értékelje annak önmagáról kifelé közvetített képét.

A Lancesteri Egyetem adjunktusa felidézte: sokat élt az Egyesült Arab Emírségekben, ahol szembeötlő volt, hogy mennyire hosszú távon, perspektivikus léptékben gondolkodnak. Ezt jól példázzák a sokat használt Dubai 2030, Abu Dhabi 2030 vagy Emirátusok 2040 mottók is – innen is látszik, hogy azokban a térségekben legalább egy évtizedre előre igyekeznek gondolkodni. Csala Dénes szerint Székelyföldön éppen ez a típusú vízió és az összefogás hiányzik. Azt tapasztalta, hogy sokan azok közül, akik külföldre mentek dolgozni, nem azért maradnak, mert ott könnyebb a megélhetés, hanem mert nem tudják elképzelni, nincs kommunikáció arról, hogy mire számíthatnak mondjuk 2030-ban Székelyföldön, nem beszélve egy 2040-es távlatról.

Idézet
Nehéz víziót alkotni, mert alapvetően nem vagyunk kockázatvállalók, nehezen merünk nagyot álmodni. Ennek megvan a történelmi igazolása, de fontos lenne meghatározni, mit szeretnénk elérni, hova akarunk eljutni. A vízió egy nehezen megfogható fogalom, de mégis átszűrődik az emberek hétköznapjaiba”

– magyarázta a kutatómérnök, aki maga is nyitott lenne az együttműködésre a brand megalkotásánál.

Székelyföld lehetne a digitális és a tradicionális ötvözete

Csala Dénes Székelyföldet egy technológiai központként tudná elképzelni. Úgy véli, ez részben megvalósult már, hiszen elsősorban a kolozsvári élet drágulása miatt szélesedett a technológiai és informatikai cégek palettája, illetve elkezdtek terjeszkedni. „Székelyföld a digitális és a tradicionális ötvözete lehetne. Akkor tudunk hosszú távra tervezni, ha megértjük és felkaroljuk a hagyományainkat, majd digitális eszközökkel marketingeljük” – magyarázta.

A kutató szerint az igaz, hogy sokszor ajánlott a bevált modellek másolása, ebben az esetben viszont nem biztos, hogy nálunk is működne, ami máshol igen. „Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy az egységes demokratikus vezetés kellene az összefogó erő legyen. De mivel Romániában országos szinten alacsony a politikumba vetett bizalom, ezért minél politikamentesebb, annál sikeresebb lehet a projekt” – fejtette ki.

Csala Dénes abban látja a jövőt, ha a székelyföldi vállalkozók fognak össze és hoznak létre hosszú távú vállalkozói irányokat.

Ugyanakkor úgy véli, mernünk kell a székelyföldről elszármazott, szerte a világban élő, így más perspektívákkal rendelkező emberektől ötletet és tudást meríteni egy ilyen terv összeállításához.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Jó példák helyi szinten

Ha az egységes Székelyföld brandet még nem is sikerült megvalósítani, helyi szinten léteznek jó példák arra, hogy komolyan veszik és folyamatosan építik a térség imázsát. Haáz Sándor karnagy, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia alapítója és vezetője, aki kiterjedt hagyományőrző és -közvetítő feladatot is végez külföldön és beföldön egyaránt, határozottan úgy látja, Hargita megye és ezen belül Udvarhelyszék komolyan veszi ezt a feladatot.

Példaként megemlítette: nagyon büszke a Fazakas Szabolcs által megálmodott Legendárium-sorozatra és a szejkefürdői Mini-Erdély Parkra, melyek szerinte iskolapéldái az imázsépítésnek.

A karnagy úgy látja, Székelyföld sokszínűségét nehéz egységesíteni, viszont szükség lenne arra, hogy egy-egy területen, például a székely vendéglátásban – a szálláshelyeken, a gasztronómiában – meglegyen a hagyományos értékekkel kapcsolatos elvárás. Szerinte a korlátozott pénzügyi lehetőségek és a botorkáló ízlésvilág miatt születnek olyan melléfogások, amelyek rontják a térség megítélését.

„Nincs szükség a modern bóvlira, gombnyomásra működő ajtóra, tujával beültetett kertekre, amikor a deszkakerítés, a székely kapu, az egres- és ribizlibokrok visszahozhatják a régi Székelyföld hangulatát” – fogalmazott Haáz Sándor.

A gasztronómiában hiába van negyvenféle pizza, ha nincsenek székely zöld fűszerekkel elkészült eredeti lepények, pánkók.

A karnagy hasznosnak találná egy olyan honlap elindítását, ahol a jó és rossz példákat felsorakoztatva lehetne segíteni a vállalkozókat. Ezt a feladatot szerinte egy székelyföldi régióban működő bizottságnak kellene felvállalnia.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

„Nem egy csónakban evezünk, hanem mindenki kapitány”

Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium ötletgazdája, a Mini-Erdély Park megálmodója úgy látja: Székelyföldön rengeteg al-brand készül. Mindenki tesz valamit, bizonyítani próbál, de ez sok esetben a szemlélőben zavart kelt – mire megjegyezhetné, már el is felejti. Szerinte Székelyföld politikai brandként rendre a választások előtt kerül elő.

Közben a turisztikai brandet a három megye külön-külön építi. A VisitHarghita, a VisitCovasna és a VisitMureș honlapokat és telefonos alkalmazásokat üzemeltető egyesületek mindegyike jól működik, de ritkán kerül sor az együttgondolkodásra.

Ha mégis sor kerül ilyesmire, akkor általában az egyébként előremutatóan turisztikai vásárokon jelenik meg a közös Székelyföld stand.

„Az a baj, hogy nem egy csónakban evezünk, hanem mindenki kapitány” – fogalmazott Fazakas Szabolcs. Azt is elmondta: az elmúlt évtizedben rengeteg logó, hűtőmágnes készült, ám a túl sok elem összezavarja az embereket, ezek helyett egységes megjelenítésre lenne szükség.

Meglátása szerint a márkát előbb fel kell építeni, majd áldozni kell rá, tudatos reklámkampányt szervezni a médiában, online felületeken, hogy a brand beleégjen az emberek tudatába. A három megye összepótolhatna, és végigvihetnének egy erős brandépítést, egy kemény reklámkampányt.

„Mi a Székelyföldi Legendáriummal, a Mini-Erdély Parkkal ehhez hozzájárultunk. A rajzfilmet lefordítjuk tíz nyelvre, de nekünk nem a brandépítés a szakterületünk” – összegezte Fazakas Szabolcs.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

A hagyományos érték már „belénk égett”

„Ha a Székelyföld brandre gondolok, legelőször az a kép jut eszembe, amelyet Fekete Vince Székelyfőd bédekker című zseniális versében kipellengérez. Ez az árvalányhajas, háziszőtteses, cserépedényes, giccsbe hajló, sztereotipizált vidék képe, amelynek furfangos lakói népviseletben múlatják napjaikat Tamási Áron árnyékában” – fogalmazott Botházi Mária író-újságíró, a BBTE oktatója. A Boldogság juszt is a tiéd és a Biorobot című köteteiben az erdélyi, ezen belül a székelyföldi nőt és családot igyekszik bemutatni és körüljárni, nem mellőzve a humort és az (ön)iróniát.

„Csodálatos család, nálunk mindenkit Ábelnek / hívnak, csak Édesanyám egyedül Áron” – idézte Botházi Fekete Vincét. Úgy véli, ha neki ilyen kép ugrik be, valószínűleg másoknak is: a hagyományos értékeket központba állító brand alaposan beleégett már a köztudatba.

„Így talán innen kellene továbbmozdulni a vidék mai lehetőségeinek megmutatása felé, nem feledve persze a hagyományokat, mert miért ne támaszkodnánk arra, ami már adott.

Idézet
Azt nem hinném, hogy egy brand meg akarná mutatni, milyenek vagyunk mi itt most, hogyan élünk valójában, mert egy brand mindig a valóság túlszépített, agyonkozmetikázott, elgiccsesített változatát kínálja”

– fogalmazott.

Bármely országreklámra is gondol, amit látott, naplementés, tiszta vizes, táncos, roskadozó asztalú csodavilág mutatkozik meg benne.

„Na de a mai turistát nem is a valóság érdekli, hanem csak és kizárólag saját maga a valóságban, bárhová is megy. Unalmat akar űzni, szórakozni akar, a maga igényeit kiszolgálva látni – úgyhogy ha Székelyföld úgy is megjelenik a reklámokban, mit a testi-lelki kényeztetés, szórakoztatás, egészségmegőrzés helye, azzal biztosan nem lehet tévedni” – összegezte Botházi Mária.

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő gazdasági kiadványában, a Piactérben látott napvilágot március 21-én.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. december 27., kedd

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik

Torockó és környéke Erdély egyik felkapott turisztikai régiója. A Székelykő lábánál fekvő két magyar település vendéglátásból jelesre vizsgázik. 

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik
2022. december 23., péntek

Ünnepi várakozás hajnali misével

Reggel háromnegyed hatra érkeztünk a marosszentgyörgyi római katolikus templomba a hat órakor kezdődő roráté misére. Az emberek sorra léptek be a templomba, egyre többen érkeztek, kapcsolódtak be a rózsafüzér-imádságba.

Ünnepi várakozás hajnali misével
Ünnepi várakozás hajnali misével
2022. december 23., péntek

Ünnepi várakozás hajnali misével

2022. december 18., vasárnap

Házi és ipari savanyúságok: az életmódváltással előtérbe kerülnek az üzletből vásárolt termékek

Erdélyben sok savanyúságot fogyasztunk, és ennek jelentős része még mindig a családi konyhán készül el. Közkedvelt a savanyú káposzta és az uborka, de kis leleményességgel minden zöldségfélét biztonságosan savanyíthatunk. 

Házi és ipari savanyúságok: az életmódváltással előtérbe kerülnek az üzletből vásárolt termékek
2022. december 17., szombat

Akit Bölöni a vállán cipelve ünnepelt: beszélgetés az érmihályfalvi Klán Jánossal, az ASA egykori középcsatárával

Gyerekkorában Klán János az Érmihályfalva állatpiacának helyet adó fűben kezdte rúgni a labdát, majd 17 évesen már bemutatkozott a helyi, megyei bajnokságot nyerő felnőttcsapatban. 

Akit Bölöni a vállán cipelve ünnepelt: beszélgetés az érmihályfalvi Klán Jánossal, az ASA egykori középcsatárával
2022. december 11., vasárnap

Disznóvágások idején: helyspecifikusan készül a véres, májas hurka és a kolbász

Általánosságban egyre kevesebben tartanak sertést, Gyergyó vidékén azonban még mindig vannak, akik a téli hónapokban disznót vágnak, hogy az állat szinte minden részét feldolgozva megrakják a mélyhűtőket, éléskamrákat. 

Disznóvágások idején: helyspecifikusan készül a véres, májas hurka és a kolbász
2022. december 10., szombat

A román labdarúgás sötét mélységei: visszaemlékezések a bányászcsapatok egykori hazai mérkőzéseire

Évtizedeken keresztül testi épségét kockáztatta a vendégcsapatnak az a futballistája, aki testcsellel, egy keményebb szereléssel vagy netán góllal merészelte megtréfálni valamelyik bányavidéki ellenfelét. 

A román labdarúgás sötét mélységei: visszaemlékezések a bányászcsapatok egykori hazai mérkőzéseire
2022. december 03., szombat

(L)ehetnénk jobban is: egyre több megbetegedést okoz a helytelen táplálkozás

Kevés téma van, amiről annyit beszélünk, hallunk és olvasunk, mint az egészséges táplálkozás és a mindennapi étkezéssel összefüggő kiegyensúlyozott életmód. 

(L)ehetnénk jobban is: egyre több megbetegedést okoz a helytelen táplálkozás
2022. december 01., csütörtök

Szorítsunk a nadrágszíjon: takarékosságra intenek a szakértők, 2024-re már optimistábban tekintenek

Nem lesz könnyű a jövő esztendő, figyelmeztetnek a kiadványunknak nyilatkozó gazdasági és pénzügyi szakértők, akik szerint a háztartások, a vállalkozások és az állami költségvetés is komoly kihívásokkal néz szembe. 

Szorítsunk a nadrágszíjon: takarékosságra intenek a szakértők, 2024-re már optimistábban tekintenek
2022. november 30., szerda

Saját termés, saját termékek: a kebelei kisüzemben tucatnyi gyümölcsfélét dolgoznak fel marosvásárhelyi üzleteknek

Kárpát-medencei versenyeken díjnyertes szörpöket és lekvárokat állít elő saját gyümölcsösében megtermett nyersanyagból a kebelei Cseh házaspár. 

Saját termés, saját termékek: a kebelei kisüzemben tucatnyi gyümölcsfélét dolgoznak fel marosvásárhelyi üzleteknek
2022. november 27., vasárnap

Advent a szeretetszolgálat jegyében: hogy az ajándék mellett Jézus is bekerüljön az otthonokba

A Máltai Szeretetszolgálat háza táján egész évben zajlik az élet, de az advent időszaka különösen aktív Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is. 

Advent a szeretetszolgálat jegyében: hogy az ajándék mellett Jézus is bekerüljön az otthonokba