Egység a sokszínűségből – Miért van szükség Székelyföld imázsépítésére, és mi hiányzik ennek kialakításához?

Bíró Blanka 2022. március 21., 14:37 utolsó módosítás: 2022. március 21., 14:40

Turisztikai, gazdasági és az itt élők komfortérzetének szempontjából is nagy szükség volna egy egységes Székelyföld brandre, vagyis egy tudatosan kialakított egységes képre, imázsra. A kiadványunknak nyilatkozó szakértők szerint ehhez mindenekelőtt olyan kérdéseket kellene tisztázni, mint hogy mit értünk pontosan a Székelyföld alatt, vagy hogy ki lenne ennek a márkának a tulajdonosa. A témában eddig történt próbálkozásokat nem tartják hiábavalónak, hiszen a begyűjtött információk hasznosak, egy közös, egységes stratégia viszont egyértelműen előbbre vinné az ügyet. Kíváncsiak voltunk, mi lehetne egy ilyen brand célja, kit szólítana meg elsősorban, és kinek járna előnyökkel.

Egység a sokszínűségből – Miért van szükség Székelyföld imázsépítésére, és mi hiányzik ennek kialakításához?
galéria
Szükség van-e egy egységes Székelyföld brandre? Mit kellene kidomborítania az imázsnak? Fotó: Barabás Ákos

Egy régió, egy közösség brandje, egységes márkája sok szempontból hasznos és jövedelmező lehet. Az idegenforgalomban hozzájárulna ahhoz, hogy a turisták a számos csábító és nagy vonalakban azonos áron kínált ajánlatból Székelyföldet válasszák és itt töltsék el szabadnapjaikat. A gazdasági szempontból felépített imázs a potenciális befektetők számára tenné vonzóvá a térséget. Míg egy előremutató vízió az itt élők komfortérzetét javítaná, sőt az elvándoroltakat is elgondolkodtatná a hazatérésen.

Kádár Magor kommunikációs szakember, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) oktatója szerint egyértelműen szükség van Székelyföld márkázására, ehhez pedig előbb tisztázni kell, hogy mit értünk pontosan Székelyföld alatt, és ki lenne a létrejövő brandnek a tulajdonosa.

Székelyföld alatt érthetjük Hargita és Kovászna megyét vagy Hargita, Kovászna és Maros megyét, az egykori Maros-Magyar Autonóm Tartomány területét vagy a jelenlegi magyarlakta részeket, esetleg azokat a területeket, ahol a népszavazáson magukat székelynek vallók élnek.

Kié lehet az elkészült brand?

Ha ezt sikerül meghatározni, akkor el kell dönteni, ki a márka tulajdonosa: ki felel a brandépítésért, ki rendeli meg, fizeti ki, dönt arról, hogy a több márkázási terv közül melyik lesz a végleges, majd kezeli a kész brandet. A települések és megyék esetében a törvény előírja, hogy a helyi, illetve a megyei önkormányzat a márkatulajdonos. Romániában viszont a megyék fölött nincs olyan kiterjedtebb közigazgatási szint és egység, amely egy egész régió márkatulajdonosa lehetne. A szakember szerint a meglévő fejlesztési régiók erőltetettek, mesterségesen összeférceltek, például a központi fejlesztési régióban van három magyar, illetve székely megye, két többnyire szász hagyományú megye van, a központja pedig a Fehér megyei Gyulafehérvár, amely a vezetés meghatározása szerint a románok spirituális fővárosa.

Kádár Magor egyébként részt vett Románia gazdasági imázsának felépítésében, elmondása szerint azt a gazdasági és fejlesztési minisztérium koordinálta, mert annak feladata a befektetők vonzása, az ország gazdasági lehetőségeinek kifelé történő kommunikálása.

A kifelé irányuló idegenforgalmi és gazdasági márkázás pénzügyi haszna mellett a befelé mutató imázsépítés víziót adhatna a Székelyföldön élőknek Fotó: Pixabay

Kinek mi a fontos?

A kommunikációs szakember rámutatott: brandet, vagyis márkát akkor építünk, ha annak alanyával tervünk van, például egy térség esetében növelni akarjuk a látogatottságát vagy befektetőket akarunk odavonzani. A turista számára akkor vonzóbb egy régió, ha van egy ahhoz kapcsolódó korábbi élménye vagy másoktól hallott róla pozitívumokat, történeteket. Egy jól megtervezett arculattal rendelkező térség vonzóbb, mint egy olyan, amelyről nem tud semmit.

„Ez a desztinációmenedzsment alapja, hiszen a nagy vonalakban azonos szolgáltatást kínáló turisztikai célpontok hozzávetőleg ugyanazon az áron versenyeznek, és a turistának választania kell. Ha családi nyaralást tervezünk, és szinte ugyanabban az árban van görögországi, egyiptomi és dél-olaszországi turisztikai csomag, akkor azt választjuk, amelyikről többet hallottunk és amelyikről az online szóbeszédben jók a visszajelzések” – részletezte Kádár Magor.

Székelyföld brandre tehát akkor lehet szükség, ha egységes turisztikai desztinációként akarjuk népszerűsíteni.

Ugyanakkor gazdasági szempontból is lehet brandépítésre gondolni akkor, ha a potenciális befektetők előtt egységes térségként akarjuk bemutatni a régiót. A kettő között különbség van, hiszen a turisztikai népszerűsítés egy szélesebb csoportot kell megszólítson: látogatók érkezhetnek a szomszédos országokból, egész Európából vagy más kontinensről, de megszólíthatjuk vele a nagyvilágban élő magyarokat is. A beruházók csoportja ehhez képest egy szűkebb réteget jelent, és az őket célzó márkázás során sokkal több adatra, elemzésre, illetve más típusú infrastruktúrára van szükség, fejtette ki a szakértő.

A márkaépítés során ugyanakkor elsődleges fontosságú a belső célcsoport, vagyis az ott élő közösség. Meg kell vizsgálni, hogy a Székelyföldön élők mit gondolnak Székelyföldről, miként viszonyulnak hozzá, mit tartanak értéknek, mi az, amivel együtt tudnak élni, ami kifejezi az identitásukat. Kádár Magor úgy véli: mindenképpen be kell vonni a helyieket a brandépítésbe. Ha azt magukénak érzik, növeli a komfortérzetüket, és szívesebben maradnak, élnek, dolgoznak vagy költöznek egy olyan térségbe, amelyik kommunikál magáról, az előnyeiről, erősségeiről.

Együttműködésből egység

A kommunikációs szakember a székelyföldi márkaépítésre vonatkozó eddigi próbálkozásokat is hasznosnak tartja, hiszen ezekből számos tanulságot lehet leszűrni. Meg lehet tudni például, hogy a belső csoport hogyan vélekedik a térségről, mit tekint értéknek, tehát korábban tulajdonképpen feltérképezték a márkázás lehetőségeit. Az eddig összegyűjtött adatok, információk mind hasznosak, ebből a megközelítésből egyetlen brandépítési kezdeményezés sem vallott kudarcot, ezek mind előbbre vitték a folyamatot, magyarázta.

Kádár Magor szerint egy egységes brandet úgy is fel lehetne építeni, hogy a megyei önkormányzatok és a hatáskörükbe tartozó turisztikai egyesületek összehangoltan dolgoznak, jó ötleteiket közösen hasznosítják, és egységesen kezdik képviselni a régiót.

Hasonló megközelítésre van példa a világban, a közelben is: Magyarországon a járásnál nagyobb, de a megyénél kisebb és azokon átnyúló régiókat egy közös elem, például a termálvíz alapján határozzák meg, és ezt a vonzerejét mutatják meg a turistáknak. Romániában erre kevés jó példa van, pedig Székelyföld, a szász vidék, Máramaros vidéke vagy Bukovina megyéken átnyúló régiók, önmagukban népszerűsíthetők és felhelyezhetők a turisztikai térképre.

A szakember szerint az országos helyreállítási terv alapján kialakított tematikus utak létrehozása is jó kezdeményezés, van benne fantázia, és logikai egységként kezeli a régiókat. A kastélyok útja, az erdélyi kúriák útja, az erődtemplomok útja, a hagyományos gasztronómia útja vagy a hagyományos építészettel rendelkező falvak útja mind hatékonyan promoválható, és ezekre felépíthető egy közös arculat. „Ha létrejönnek a desztinációmenedzsment-ügynökségek, ezek lehetnek a márkatulajdonosok. Akkor már egy lépéssel előrébb leszünk, ha tudjuk, ki a téma felelőse, kit kell támogatni, illetve számonkérni az elvégzett vagy el nem végzett munkáért” – tette hozzá a szakember.

Fotó: Pinti Attila

„Nem vagyunk kockázatvállalók”

Nagyon fontos és hasznos lenne, ha Székelyföldnek volna egy saját egységes brandje, ami most teljességgel hiányzik – szögezte le Csala Dénes csíkszeredai kutatómérnök, aki több távoli országban is élt, ahol volt alkalma megtapasztalni, milyen egy jól működő turisztikai vagy gazdasági márka. Ugyanakkor lehetősége volt arra is, hogy kívülről szemlélje a székelyföldi térséget és így értékelje annak önmagáról kifelé közvetített képét.

A Lancesteri Egyetem adjunktusa felidézte: sokat élt az Egyesült Arab Emírségekben, ahol szembeötlő volt, hogy mennyire hosszú távon, perspektivikus léptékben gondolkodnak. Ezt jól példázzák a sokat használt Dubai 2030, Abu Dhabi 2030 vagy Emirátusok 2040 mottók is – innen is látszik, hogy azokban a térségekben legalább egy évtizedre előre igyekeznek gondolkodni. Csala Dénes szerint Székelyföldön éppen ez a típusú vízió és az összefogás hiányzik. Azt tapasztalta, hogy sokan azok közül, akik külföldre mentek dolgozni, nem azért maradnak, mert ott könnyebb a megélhetés, hanem mert nem tudják elképzelni, nincs kommunikáció arról, hogy mire számíthatnak mondjuk 2030-ban Székelyföldön, nem beszélve egy 2040-es távlatról.

Nehéz víziót alkotni, mert alapvetően nem vagyunk kockázatvállalók, nehezen merünk nagyot álmodni. Ennek megvan a történelmi igazolása, de fontos lenne meghatározni, mit szeretnénk elérni, hova akarunk eljutni. A vízió egy nehezen megfogható fogalom, de mégis átszűrődik az emberek hétköznapjaiba”

– magyarázta a kutatómérnök, aki maga is nyitott lenne az együttműködésre a brand megalkotásánál.

Székelyföld lehetne a digitális és a tradicionális ötvözete

Csala Dénes Székelyföldet egy technológiai központként tudná elképzelni. Úgy véli, ez részben megvalósult már, hiszen elsősorban a kolozsvári élet drágulása miatt szélesedett a technológiai és informatikai cégek palettája, illetve elkezdtek terjeszkedni. „Székelyföld a digitális és a tradicionális ötvözete lehetne. Akkor tudunk hosszú távra tervezni, ha megértjük és felkaroljuk a hagyományainkat, majd digitális eszközökkel marketingeljük” – magyarázta.

A kutató szerint az igaz, hogy sokszor ajánlott a bevált modellek másolása, ebben az esetben viszont nem biztos, hogy nálunk is működne, ami máshol igen. „Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy az egységes demokratikus vezetés kellene az összefogó erő legyen. De mivel Romániában országos szinten alacsony a politikumba vetett bizalom, ezért minél politikamentesebb, annál sikeresebb lehet a projekt” – fejtette ki.

Csala Dénes abban látja a jövőt, ha a székelyföldi vállalkozók fognak össze és hoznak létre hosszú távú vállalkozói irányokat.

Ugyanakkor úgy véli, mernünk kell a székelyföldről elszármazott, szerte a világban élő, így más perspektívákkal rendelkező emberektől ötletet és tudást meríteni egy ilyen terv összeállításához.

Fotó: Pinti Attila

Jó példák helyi szinten

Ha az egységes Székelyföld brandet még nem is sikerült megvalósítani, helyi szinten léteznek jó példák arra, hogy komolyan veszik és folyamatosan építik a térség imázsát. Haáz Sándor karnagy, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia alapítója és vezetője, aki kiterjedt hagyományőrző és -közvetítő feladatot is végez külföldön és beföldön egyaránt, határozottan úgy látja, Hargita megye és ezen belül Udvarhelyszék komolyan veszi ezt a feladatot.

Példaként megemlítette: nagyon büszke a Fazakas Szabolcs által megálmodott Legendárium-sorozatra és a szejkefürdői Mini-Erdély Parkra, melyek szerinte iskolapéldái az imázsépítésnek.

A karnagy úgy látja, Székelyföld sokszínűségét nehéz egységesíteni, viszont szükség lenne arra, hogy egy-egy területen, például a székely vendéglátásban – a szálláshelyeken, a gasztronómiában – meglegyen a hagyományos értékekkel kapcsolatos elvárás. Szerinte a korlátozott pénzügyi lehetőségek és a botorkáló ízlésvilág miatt születnek olyan melléfogások, amelyek rontják a térség megítélését.

„Nincs szükség a modern bóvlira, gombnyomásra működő ajtóra, tujával beültetett kertekre, amikor a deszkakerítés, a székely kapu, az egres- és ribizlibokrok visszahozhatják a régi Székelyföld hangulatát” – fogalmazott Haáz Sándor.

A gasztronómiában hiába van negyvenféle pizza, ha nincsenek székely zöld fűszerekkel elkészült eredeti lepények, pánkók.

A karnagy hasznosnak találná egy olyan honlap elindítását, ahol a jó és rossz példákat felsorakoztatva lehetne segíteni a vállalkozókat. Ezt a feladatot szerinte egy székelyföldi régióban működő bizottságnak kellene felvállalnia.

Fotó: Pinti Attila

„Nem egy csónakban evezünk, hanem mindenki kapitány”

Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium ötletgazdája, a Mini-Erdély Park megálmodója úgy látja: Székelyföldön rengeteg al-brand készül. Mindenki tesz valamit, bizonyítani próbál, de ez sok esetben a szemlélőben zavart kelt – mire megjegyezhetné, már el is felejti. Szerinte Székelyföld politikai brandként rendre a választások előtt kerül elő.

Közben a turisztikai brandet a három megye külön-külön építi. A VisitHarghita, a VisitCovasna és a VisitMureș honlapokat és telefonos alkalmazásokat üzemeltető egyesületek mindegyike jól működik, de ritkán kerül sor az együttgondolkodásra.

Ha mégis sor kerül ilyesmire, akkor általában az egyébként előremutatóan turisztikai vásárokon jelenik meg a közös Székelyföld stand.

„Az a baj, hogy nem egy csónakban evezünk, hanem mindenki kapitány” – fogalmazott Fazakas Szabolcs. Azt is elmondta: az elmúlt évtizedben rengeteg logó, hűtőmágnes készült, ám a túl sok elem összezavarja az embereket, ezek helyett egységes megjelenítésre lenne szükség.

Meglátása szerint a márkát előbb fel kell építeni, majd áldozni kell rá, tudatos reklámkampányt szervezni a médiában, online felületeken, hogy a brand beleégjen az emberek tudatába. A három megye összepótolhatna, és végigvihetnének egy erős brandépítést, egy kemény reklámkampányt.

„Mi a Székelyföldi Legendáriummal, a Mini-Erdély Parkkal ehhez hozzájárultunk. A rajzfilmet lefordítjuk tíz nyelvre, de nekünk nem a brandépítés a szakterületünk” – összegezte Fazakas Szabolcs.

Fotó: Pinti Attila

A hagyományos érték már „belénk égett”

„Ha a Székelyföld brandre gondolok, legelőször az a kép jut eszembe, amelyet Fekete Vince Székelyfőd bédekker című zseniális versében kipellengérez. Ez az árvalányhajas, háziszőtteses, cserépedényes, giccsbe hajló, sztereotipizált vidék képe, amelynek furfangos lakói népviseletben múlatják napjaikat Tamási Áron árnyékában” – fogalmazott Botházi Mária író-újságíró, a BBTE oktatója. A Boldogság juszt is a tiéd és a Biorobot című köteteiben az erdélyi, ezen belül a székelyföldi nőt és családot igyekszik bemutatni és körüljárni, nem mellőzve a humort és az (ön)iróniát.

„Csodálatos család, nálunk mindenkit Ábelnek / hívnak, csak Édesanyám egyedül Áron” – idézte Botházi Fekete Vincét. Úgy véli, ha neki ilyen kép ugrik be, valószínűleg másoknak is: a hagyományos értékeket központba állító brand alaposan beleégett már a köztudatba.

„Így talán innen kellene továbbmozdulni a vidék mai lehetőségeinek megmutatása felé, nem feledve persze a hagyományokat, mert miért ne támaszkodnánk arra, ami már adott.

Azt nem hinném, hogy egy brand meg akarná mutatni, milyenek vagyunk mi itt most, hogyan élünk valójában, mert egy brand mindig a valóság túlszépített, agyonkozmetikázott, elgiccsesített változatát kínálja”

– fogalmazott.

Bármely országreklámra is gondol, amit látott, naplementés, tiszta vizes, táncos, roskadozó asztalú csodavilág mutatkozik meg benne.

„Na de a mai turistát nem is a valóság érdekli, hanem csak és kizárólag saját maga a valóságban, bárhová is megy. Unalmat akar űzni, szórakozni akar, a maga igényeit kiszolgálva látni – úgyhogy ha Székelyföld úgy is megjelenik a reklámokban, mit a testi-lelki kényeztetés, szórakoztatás, egészségmegőrzés helye, azzal biztosan nem lehet tévedni” – összegezte Botházi Mária.

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő gazdasági kiadványában, a Piactérben látott napvilágot március 21-én.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport