A vissza- és előretekintés ideje: őrségváltás a gyulafehérvári főegyházmegyei fiatalság pasztorációjában

Molnár Melinda 2020. szeptember 02., 14:01 utolsó módosítás: 2020. szeptember 02., 15:53

Az útkereszteződést, az útelágazást Székelyföld számos vidékén keresztútnak nevezik. Az elágazás olyan hely, ahol érdemes megállni, szétnézni. Mi is megálltunk a jelképes keresztútnál, és szóba elegyedtünk néhány lelkipásztorunkkal, akiknek pályaívén irányváltást jelzett a Gondviselés. Vissza- és előretekintünk.

A vissza- és előretekintés ideje: őrségváltás a gyulafehérvári főegyházmegyei fiatalság pasztorációjában
galéria
Több generáció szolgál a Kis Szent Teréz-plébániatemplom oltáránál. A felvétel 2019 nagyböjtjén készült Fotó: Tamás Barna és Tamás Huba személyes archívuma

Változások történtek idén nyáron a főegyházmegyei fiatalság lelkigondozásáért munkálkodó ministráns, illetve ifjúsági főlelkészség (FIF) élén. A jelenleg a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébánián szolgálatot teljesítő ikerpár, Tamás Barna és Tamás Huba plébánosok meséltek az elmúlt évek tapasztalatairól.

Tamás Barna tizenegy éve vette át a főegyházmegyei ifjúsági főlelkész szerepkört. „Volt valamilyen szervezettség is, amikor én bekerültem a képbe.

Megújulásra volt szükség, hiszen az előző, fiatalokból álló csapat és struktúra kifulladt”

– emlékezett vissza. Kiegészítette, hiányolta, hogy az adminisztrációs átadáson túl nem volt egy átadható munkacsoport, melynek élére állhatott volna, nem voltak letisztázott célok, prioritások. Örökségként azt a biztatást kapta az elődjétől, hogy meg kellett újulni és új utakra vezetni a fiatalokat. A Főpásztortól annyi eligazítást kapott, hogy azt kell tovább folytatnia, amit az elődje abbahagyott.

Együtt a Keresztirány Katolikus Ifjúsági Szolgálattal

„Az első évek a vívódással teltek, nem tudtuk, hogy mi a feladatunk. Nehezítette, hogy nem tudtam, hogy fogok majd megfelelni az elvárásoknak Fogarasból. Akkoriban én ott teljesítettem szolgálatot” – vallotta be Barni atya. A Keresztirány ifjúsági szervezettel való közös munka hozta meg az áttörést, a képzéseket elvégző fiatalokkal alakították ki az első csapatot. „Az első nagyobb rendezvényünk 2011-ben volt az Erdélyi Madrid, még Gyergyószentmiklóson. A következő évtől költöztünk át Csíksomlyóra” – mesélte.

A célkitűzéseik megfogalmazásában kiemelte Kerekes István szervezeti szakember segített sokat:

a plébániai ifjúsági csoportok megerősítését helyzeték első helyre.

„Ahhoz, hogy a plébániákon aktív fiatalok lehessenek, rájöttünk, vezetőket kell képeznünk. A Csíksomlyói Ifjúsági Találkozók pedig ezeket az egyházmegyei csoportokat voltak hivatottak összefogni” – példázódott. Hozzátette, a képzések szervezését az éves találkozókkal tették teljessé. A Teljes Szívvel képzésük végül három területet is fel tudott karolni: plébániai ifjúsági vezetőket, zenecsoport-vezetőket képeztek, továbbá kispapok számára nyári egyetemet is tartottak.

Fiatalok a fiatalokért

Az elmúlt tizenegy évet Barni atya úgy aposztrofálta, hogy számára ez volt az igazi teológia.

Amit Gyulafehérváron tanultunk a hat év alatt, az tudomány volt. Amit pedig mi csináltunk, az az élet maga”

– vonta párhuzamba. Kiemelte, nagyon sokat tanult a fiataloktól, nagyszerű munkatársai voltak, akiktől sok emberséget kapott. „Azt az elköteleződést látni, hogy önkéntesen másokért dolgoznak, nagyszerű volt megtapasztalni. Innen is jött a megnevezésünk, ami a mai napig mintegy vezérelv ott van előttünk: fiatalok a fiatalokért” – világosított fel. Úgy érzi, az egyik legszebb területét kapta a pasztorációnak azzal, hogy fiatalokkal dolgozhatott.

„Próbáltam alázatosan figyelni a Szentlélek vezetésére. Igyekeztem nyitott lenni a változásra, a tanulásra. A rendezvények által lett nyilvánvaló számunkra, hogy kellenek célok, ütemtervet kell kidolgozni, közösségben kell gondolkodni, és le kell osztani a feladatokat” – részletezte a teendőket, amelyek az évek során előrébb vitték az ifjúsági lelkészség munkáját.

Hála a lelki értékekért

Barni atya határozottan kijelentette, semmiképp sem fájó szívvel gondol vissza a több, mint tíz évre. „Úgy gondolok vissza, mint egy nagyon szép szakaszára az életemnek, az én papságomnak. Nagyon sok örömben és sikerben volt részem.

Csodáknak lehettem a szemtanúja: ahogy a fiatalok életében változások történtek, ahogy a fiatalok egymásra találnak”

– pontosított. A lelki értékek terén kiemelte, meglepően nagy áldás volt megtapasztalni, hogy a fiatalok harcolnak azért, hogy tisztaságban éljék meg a jegyességet.

Öröm van a szívében, hiszen nem egy kényszerű döntés miatt vette most át Csíki Szabolcs az ifjúsági főlelkészi megbízatást: „Nem kellett elvegyék tőlem ezt a kinevezést. Én éreztem úgy, az én fáradságommal – mert őszintén szólva, elfáradtam egy kicsit ebben a munkában – nem lehetek akadálya a szervezetnek. Nem szerettem volna hátráltatni a megkezdett és jó táptalajban fejlődő munkát. Szerettem volna egy megújulást” – indokolta visszavonulást.

Imái is sokat segítettek abban, hogy új vezető kerüljön a FIF élére. Elmondta, sikerült felelősen átadni a szervezetet, hiszen már egy éve folyamatosan avatta be Szabolcs székelyföldi ifjúsági lelkészt a működésbe. „Hálás vagyok a munkatársaknak, hogy melléálltak és támogatták.

A célok ismeretében ugyanúgy megy tovább a munka és a lelkiség, a módszerek pedig meg tudnak újulni”

– zárta gondolatai Tamás Barna plébános.

Gyermekek részvétele az oltárszolgálatban

Tamás Huba 2012-ben vette át a főegyházmegyei ministránspasztoráció koordinálását. A kezdeti években jómagam is besegítettem a programok, táborok szervezésébe Huba atyának, így a kellemes emlékek által vezérelve beszélgettünk.

Nagy ajándék a katolikus egyházban, hogy a legszentebb áldozat bemutatásánál, a különféle szertartásokon a pap nem egyedül, hanem közösségben cselekszik.

Mellette gyerekek, fiatal fiúk és lányok segédkeznek, hogy a liturgia a jó Istenhez méltó, felemelően szép legyen. Ebben mindenkinek megvan a maga feladata. Az együtt végzett szolgálat aztán közösséggé formálja a ministránsokat. Rendszerint egy életre meghatározó barátságok születnek a közösen végzett szolgálat és élmények hatására. Mint egyházmegyei ministránslelkésznek az a feladatom, hogy a plébániák ministránsvezetőit a szolgálat lelkületében megerősítsem, hogy egy ministránstáborból, egy papszentelésre szervezett ministránszarándoklatról, nemzetközi ministránstalálkozóról hazatérve újult lelkesedéssel, odaadással szervezzék, vezessék saját ministránscsapatukat” – magyarázta a ministránspasztoráció hátterét.

Tamás Barna és Tamás Huba lelkipásztorok Fotó: Tamás Barna és Tamás Huba személyes archívuma

A templom és a szentély varázsa

A ministránsok jelenléte vagy hiánya a szentmisén fokmérője a lelkipásztor és a szülők buzgóságának. Ha a pap részéről egy kis figyelmet, kedvességet, a szülők részéről egy kis biztatást kapnak a gyerekek, szívesen jönnek ministrálni. A gyermekszívbe el van rejtve az Isten szeretete, mint mágnes vonzza a Szent a tiszta gyermeki szívet. Nagy felelősség ezt a lelkesedést közömbösséggel, durvasággal, igénytelenséggel kioltani.

Persze, ez a szolgálat kis pedagógiai érzéket, nagy kreativitást, leleményességet igényel. Egy mosoly, egy köszönet, egy dicséret csodákra képes.

És ebben a szolgálatban a lelkipásztor nincs, nem lehet egyedül. A jó Isten mindenütt gondoskodik egy segítőkész tanító néniről, egy jó anyukáról, akinek a szívére helyezi ezt a szolgálatot. Egy pár napos nyári tábor, a közösen szerzett élmények csodákra képesek. Ha hozzátesszük a mi törékeny erőnket, lelkesedésünket, a többiről a Szentlélek gondoskodik.

Meglátása szerint a templom és szentély varázsa, amely meg tudja ragadni a gyereket, leginkább a családon múlik. „Egyáltalán nem elhanyagolandó, hogy milyen hamar viszik el a gyerekeket a templomba, akik így meg tudják tapasztalni többek között azt is, hogyan kell viselkedni egy liturgia alatt. Azt látom, hogy ezáltal hozzá tudnak nőni a ministrálás feladatához, és hűségesen tudják végig vinni a liturgia alatti szolgálatot” – mutatott rá, kiemelve a rendezett élet fontosságát az Isten-kapcsolat szempontjából. Elismerte, vannak, akiknél elsőáldozás környékén fellángol a szolgálat, de ez idővel el is múlik.

A hitnek is érlelődnie kell

„A gyermeki, jó értelemben véve naiv hitünknek egyszer éretté kell válnia. A hit formálódásában nagy segítség az oltár közelsége, az ott végzett szolgálatok által szerzett tapasztalatok.

Nagyszerű élménnyel tölt el tizenöt éves papsággal a hátam mögött, hogy akiket annak idején én is tanítottam, táborba hívtam, most már komoly, érett hitű fiatalok. Hiszem, hogy szolgálatunkkal a hivatások megtalálásában is segíthettünk”

– vallja Huba atya.

Eljött a váltás ideje

„Egyházmegyei szinten ezt a szolgálatot idén nyártól átadom egy fiatalabb paptestvérnek, Balla Imre atyának” – mondta a minisztránslelkész. –

Ha visszagondolok arra a nyolc esztendőre, melyben a plébánosi szolgálatom mellett még ezt az egyházmegyei szintű feladatot is elláttam, öröm és hála van bennem.

Kezdetektől paptestvérekkel, kispapokkal, szerzetesnővérekkel és lelkes fiatalokkal közösen terveztük meg és viteleztük ki programjainkat. Nyaranta rendszerint közel egyhetes tábort szerveztünk külön-külön száz fiúnak és ötven lánynak. Minden évben valamelyik csoporttal, két autóbusznyi ministránssal részt vettünk a gyulafehérvári papszentelésen. Négyévente egy autóbusz ministránssal részt vettünk a Rómában szervezett nemzetközi ministránstalálkozón.

Felejthetetlenek a csíksomlyói Salvator-kápolnában megtartott éjfélbe nyúló szentségimádások, a táborok végén az eskütételek. Öröm volt látni, hogy az egyházmegye különböző szegleteiből érkező ministránsok hogy lelkesítik, inspirálják, bátorítják egymást és, hogy szőnek pár nap alatt életre szóló barátságokat.

Örömforrás az is, hogy a programjainkon részt vett fiatalokat az Úr megszólítja és papi, szerzetesi pályára hívja. Istennek hála, többen mondtak már igent a jó Isten hívására.”

A kihívás? hitelesen bemutatni a ministránsoknak, hogy Istennek szolgálni csak teljes szívvel lehet, csak teljes odaadással szabad, s ha Ő hív, életünket érdemes odaadni.

A visszalépő főegyházmegyei ministránslelkész egyértelmű választ adott arra, hogy mi fog a leginkább hiányozni: „A táborok, kétségkívül. És minden évben részt vettünk a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban a papszentelésen is. Összességében hála van a szívemben, hogy egy színesebb arcát láthattam meg az egyháznak. Számomra egy virágos rét látszatát keltette az elmúlt nyolc év tapasztalata. Jó érzés volt látni, hogy nagyon sok helyről érkeznek gyerekek, akik lelkesek és gazdag színfoltját hozzák a plébániájuknak. A ministránsok által Istennek a csodájára tudtam felfigyelni” – összegezte a lelki vezető.

Korpos Attila

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő kiadványában, a Hit-vallás legfrissebb számában látott napvilágot augusztus 31-én.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport