Könnyen munkát találnak a kalotaszentkirályi magyar szakiskola végzős diákjai

Könnyen munkát találnak a kalotaszentkirályi magyar szakiskola végzős diákjai

Éttermi felszolgálónak tanuló diákok Péntek Nóra pincérnő (középen) társaságában bánffyhunyadi étteremben

Fotó: Makkay József

Pincéreket, élelmiszerbolti eladókat és elektronikai szakmunkásokat képeznek a helyi szakiskolában Kalotaszentkirály-Zentelkén. A rendszerváltás után újraindított, majd korszerűsített bentlakással működő vidéki tanintézetben két éve indították el a szakmunkásképzést. Riportunkban a kalotaszegi iskolaközpont több évtizedes építkezését jártuk körül, amely mindig valami új létesítménnyel egészült ki az évek során. Tanárok és diákok egybehangzó véleménye szerint hiánypótló az itt zajló szakoktatás.

Makkay József

2024. június 06., 09:562024. június 06., 09:56

2024. június 06., 11:402024. június 06., 11:40

Erdély-szerte gondot jelent a falvak elnéptelenedése, az iskolai osztályok összevonása, számos falusi iskola bezárása. A gyereklétszám csökkenése válaszút elé állítja a helyi önkormányzatokat, ezért azok vannak szerencsés helyzetben, ahol már korábban kigondolták a megoldást, helyi iskolaközpont létrehozását. A környező településekről ide gyűjtik össze a gyerekeket iskolabusszal, illetve bentlakásba.

A rendszerváltás utáni évtizedekben született kezdeményezéssel sikerült megmenteni egy-egy tájegység anyanyelvi oktatását. Ezen a területen élen jár a a Bánffyhunyadtól hat kilométerre fekvő kalotaszegi település, Kalotaszentkirály-Zentelke, ahol Kolozs megyében a rendszerváltás után elsőként indították újra a hatvanas-hetvenes években még működő iskolai bentlakást. Az ország európai uniós csatlakozását követően újabb szintet léptek, amikor román állami támogatással sikerült korszerű, eurokonform épületet felhúzni és azt magyarországi alapítványi támogatással berendezni.

Galéria

Okos-Rigó Dénes igazgató nagy fába vágta a fejszéjét a szakiskolai oktatás elindításával 2022-ben

Fotó: Makkay József

A bentlakásból, ebédlőből és modern konyhából álló iskolai szárny 2013-as felavatásakor a megye legkorszerűbb vidéki oktatási intézményének számított. Azóta a tanintézet tovább öregbítette hírnevét sportpálya, tanuszoda és korcsolyapálya létesítésével.

Nem véletlen tehát, hogy a térség falvai között megnőtt a kalotaszentkirályi iskola ázsiója, ma már húsz közeli és távolabbi településről ingáznak ide diákok. A környező falvakból napi rendszerességgel iskolabusz szállítja a községközpontba az elemista és V–VIII. osztályos gyerekeket, a távolabbiak hétfőtől péntekig bentlakásban laknak. Két éve a szakiskolai oktatás is beindult a nyugat-európai környezetre hasonlító kalotaszentkirályi iskolaközpontban.

Galéria

Bálint Andrea és Kelemen Csilla a turizmus szakon tanuló diákok oktatói

Fotó: Makkay József

Napi iskolai ebéd öt lejért

Okos-Rigó Dénes iskolaigazgatóval körbejárjuk az épületegyüttest, ahol az elmúlt két évtizedben többször is megfordultam, amikor a korábbi igazgató, Lakatos András mandátuma idején egy-egy új létesítményt, épületet avattak, szoros együttműködésben a Póka András György polgármester által vezetett helyi önkormányzattal.

Kalotaszentkirály nem csak a legszebb Kolozs megyei, hanem talán a leggondozottabb erdélyi falu is egyben, ahol a község elöljárói két dologhoz nagyon értenek: sokat pályáznak és rendet tartanak (büntetések árán is) a településeken. A tiszta környezet és a rengeteg virág nem csak sok anyaországi turistát vonz a településre – sok nyári rendezvény színhelye a községközpont –, hanem iskolája is híres, ahova a szülők szívesen íratják gyerekeiket. Nyilván nem minden kalotaszegi falunak tetszik ez, de olyan világban élünk, ahol a szülő iskolát választhat, és értelemszerűen olyan oktatási intézmény mellett dönt, ahol gyerekét jó környezetben és biztonságban tudhatja. És az sem elhanyagolható szempont, hogy az iskolai étkezdében minden diák és tanár naponta öt lejért ebédelhet.

Galéria

Az iskola menzáján készül az ebéd

Fotó: Makkay József

Miközben konyhai vizitációnkon desszertnek szánt fánkkal kínál a szakácsnő, az igazgató elmeséli, hogy iskolájukat annak ellenére ,,kifelejtették” a román kormány által támogatott ingyenes melegebéd-programból, hogy több mint harminc esztendeje napi rendszerességgel főznek a diákoknak. Ennek ellenére önerőből és az RMDSZ Iskola Alapítványának támogatásával sikerült megoldani, hogy minimális áron kínálják az iskolai menza ételeit. A vakáció idejére betervezett nyári rendezvényekből származó bevételeket visszaforgatják az iskolai étkeztetésbe.

Galéria

Pusztai Linda közgazdász-jogász Kolozsvárról ingázik a kalotaszentkirályi szakiskolába

Fotó: Makkay József

Nehéz indulás, hiányzó szaktanárok

A két éve működő magyar szakiskolai képzés történetét járjuk körül Kalotaszentkirályon, amihez 2022-ben úgy látott hozzá az igazgató, hogy nem volt benne biztos, sikeres lesz-e az indulás, betelnek-e a helyek. Kolozsváron már jóval korábban beindult a Református Kollégium szakiskolája, illetve a válaszúti mezőgazdasági szakiskola működött még magyar nyelven a megyében, így harmadikként vágtak bele a szakoktatásba. Amiről Okos-Rigó Dénes azt mondja, hogy mindenki beszél róla, csak nehezen valósítható meg.

A rendszerváltás utáni romániai közoktatás úgy lett kitalálva, hogy a szakoktatás a rendszer mostohagyereke. Amit hosszú ideig szülők és gyerekek egyaránt elutasítottak.

,,Két dolog motivált: azt szerettem volna, hogy a helyi fiatalok egy része helyben tanuljon mesterséget, és utána itt maradjon, másrészt az is fontos szempont volt, hogy kijöjjön a tanári kar óraszáma, így minden pedagógus a végzettségének megfelelő tantárgyakat oktathassa. Ez mára megvalósult!” – nyugtázza elégedetten az igazgató.

Galéria

A szakiskola diákja, Noémi rendelést vesz fel a bánffyhunyadi pizzázóban

Fotó: Makkay József

A két évfolyam szakmai párosítása is érdekes: a gyerekek fele turisztikai szakon tanul éttermi felszolgálónak, pincérnek és élelmiszerbolti eladónak, míg a másik csoport elektronikát és automatizálást sajátít el a három év alatt. A nyolc osztályos kalotaszegi településeken, illetve a Kolozsváron reklámozott képzésnek végül meglett az eredménye: 2022-ben és 2023-ban is indulhatott osztály, és abban reménykednek, hogy idén is lesz folytatás.

Ahogy a kerti asztal mellett mélyebbre ásunk a szakoktatás gondjai között, kiderül, hogy a legnagyobb probléma a szaktanárhiány.

A megfelelő szakok oktatásához szükséges mérnöktanár – aki pedagógiai szakvizsgával rendelkezik – ritka, mint a fehér holló. A tehetséges mérnök számára nem vonzó a tanári pálya, hiszen szakmájában jóval többet kereshet, másrészt a román oktatási rendszer nem fektet hangsúlyt a mérnöktanár képzésre.

Galéria

Hover Zsolt lelkipásztor elektrotechnikát oktat a diákoknak

Fotó: Makkay József

Lelkipásztorból elektronikát oktató szaktanár

Kalotaszentkirályon a turisztikai szakosztály képzését mára sikerült megnyugtatóan rendezni. A könyvelői és a titkárnői állást betöltő két hölgy közgazdasági egyetemet végzett, megfelelő képesítéssel rendelkeznek a szakoktatáshoz. A csapatba közben betársult egy harmadik tanár is, a Kolozsvárról ingázó Pusztai Linda, akinek közgazdász-jogász képesítése van, így ő felel az elméleti oktatásért.

,,A IX. és a X. szakiskolai osztályt tanítom: az alapokat jelentő könyvelést, és a Minőség a turizmusban elnevezésű tantárgyat oktatom. Az elmélet részeként a fiatalok elsajátítják a turisztikai szolgáltatásokat az asztalterítéstől a vendégekkel való kommunikációig” – magyarázza a tanárnő, aki elégedett diákjaival, és abban bízik, hogy a kalotaszentkirályi szakoktatás nagy jövő elé néz.

A gyakorlati képzést végző kolléganői, Bálint Andrea és Kelemen Csilla szintén a rendelkezésre álló román nyelvű tankönyvek alapján állították össze a tanrendet, magyar tankönyvük nincs, de mindent lefordítanak.

Elsőként az iskola étkezdéjében vetik be ,,élesbe” a gyerekeket, utána jön a körösfői és a bánffyhunyadi éttermekben történő praktizálás. A két hölgy meghív egy körútra két bánffyhunyadi vendéglőbe, hogy pár diákjukkal is beszélgessek.

Galéria

Mérőműszerek. A tanulók itt tanulják meg a villamosság alapjait

Fotó: Makkay József

Indulás előtt azonban benézek az elektronikai szakosztályba, ahol Hover Zsolt gyerőmonostori református lelkipásztor foglalkozik a nebulókkal az iskolai tanműhelyben. Kissé meglepődöm, hogy a jó tollú és jó prédikációiról ismert lelkipásztorral itt találkozom. Elmondja, hogy kényszermegoldásként ugrott be helyettesítő óraadó tanárnak a szakosztályba, miután két éve hiába hirdették meg a mérnök-tanár állást, senki nem jelentkezett. Holott az ősztől induló három osztályban kijönne a teljes katedra.

,,Margittai szakközépiskolában végeztem elektronikai szakon, azóta is szenvedélyem a villamosság. Mérnökdiplomám ugyan nincs, de minden szakkönyvnek utánanéztem, ami a szakiskolai oktatáshoz szükséges. Beszereztük a román tankönyveket, és Magyarországról a magyar nyelvűeket, így a kettő bőven elég” – magyarázza a lelkipásztor, akinek kis lélekszámú gyülekezete lehetővé teszi, hogy szabadidejét így kamatoztassa.

A diákok kedvelik tanárukat: tőle sajátíthatnak el minden gyakorlati tudnivalót, ami a szakmájukhoz szükséges.

Hetente egyszer egy Aranyosgyéresről ingázó nyugdíjas mérnök is besegít, de az igazgató szerint ősztől ígéret van arra, hogy egy kalotaszentkirályi fiatal mérnök-tanár csatlakozik a csapathoz, így sikerülne hivatalosan is egyenesbe hozni az elektronikai szakképzést.

Galéria

Iskolai diákmenza, ahol öt lejért lehet ebédelni

Fotó: Makkay József

Diákokra méretezett matematikát tanítanak

Hover Zsolt szerint a gyerekek inkább a szakoktatás gyakorlati részét kedvelik, így azzal tudja legjobban motiválni őket. Már javítottak háztartási gépeket, és jövőre az automatizálási szakterülettel foglalkoznak, ami tág fogalom, de sok területen hasznosítható tudást kapnak a fiatalok.

korábban írtuk

Kalotaszentkirály sikertörténetének titkai – Minden évben avatnak valamit a legszebb erdélyi nagyközségben
Kalotaszentkirály sikertörténetének titkai – Minden évben avatnak valamit a legszebb erdélyi nagyközségben

A Kolozs megyei községek önkormányzatai közül az elmúlt két évtizedben Kalotaszentkirály kapta a legtöbb elismerést és kitüntetést. Az öt faluból álló községbe mintegy 28 millió euró értékű pályázati pénz folyt, ami megváltoztatta a falvak arculatát.

Az elektronikai osztály legényei nem túl beszédesek az újságíróval, de a közeli Bánffyhunyadról ingázó Simon Péter végül kötélnek áll, és válaszol a kérdéseimre. Bátyja a Kolozsvári Református Kollégiumban szerzett szakmunkás képesítést, és a Bosch kolozsvári gyárában dolgozik. Péternek kapóra jött, hogy szülővárosa szomszédságában indult a szakiskola, így örömmel jelentkezett Kalotaszentkirályra nyolcadik után.

Idézet
Az elméletet nem annyira, a gyakorlatot viszont nagyon szeretem. Ha végzek, én is szeretnék bekerülni a Boschoz”

– magyarázza a fiatalember, aki mérőműszerekkel teli asztalnál követi érdeklődéssel tanárának útmutatásait.

Találkozom Lovász Edit matematikatanárnővel is, akinek a tanrend szerint a kilenc és tizedikes líceumi osztályokban kötelező matematikát kellene tanítania a szakiskolában, de elmondja, hogy olyan területre hegyezi ki az oktatást, ami közelebb áll a gyerekek igényeihez és tanult szakmájukhoz. Nem az a cél, hogy kemény matekkel kínozza őket, hanem arra törekszik, hogy az oktatás a hasznukra váljék. Ugyanezt teszik a nyelvtanárok is, hiszen ma már a szakmunkások számára is fontos egy idegen nyelv ismerete, a turizmusban dolgozók számára pedig kiemelten az.

Galéria

A számítástechnikai termet a szakiskolások is igénybe veszik

Fotó: Makkay József

Előnyben, aki jól beszél románul

Két étterembe is ellátogatunk Bánffyhunyadon. A központban a Derby vendéglő két diákot foglalkoztat Péntek Nóra pincérnő felügyelete mellett. Kevés a vendég, de ez napszaktól függ, mert sokszor telt ház van. A diákok itt tanulják meg a rendelés felvételét és a kiszolgálást. „Az első lépéseket a felügyeletem alatt végzik el, és rendre minél többet bízom rájuk, amíg belejönnek a teendőkbe” – magyarázza a pincérnő. Megtanulják a megfelelő kommunikációt, a türelmetlen emberrel való bánásmódot is, aki azonnal szeretné az első és a második fogást az asztalon látni.

Kovács Júlia másodéves pincértanuló Zsobokról érkezett a szakiskolába. Kérdésemre, hogy miért döntött a szakiskola mellett, azt mondja, szeret az emberekkel foglalkozni, társalogni, ez a szakma áll legközelebb hozzá. ,,Éttermi felszolgálásból a világon bárhol meg lehet élni, de azért itt szeretnék dolgozni Bánffyhunyadon. Tíz éve tanulok németül, ezzel már elboldogulok, és két éve kezdtem el az angolt” – magyarázza. Kolléganőjével praktizál együtt az étteremben, és amennyiben a vakációban igényt tartanak a munkájukra, pénzért is elszegődnének dolgozni.

A 41-es pizzázó szintén egy magyar család tulajdonában áll a Kalotaszentkirály felé vezető úton. Okos Tibor étterem-tulajdonos elégedett az itt gyakorlatozó két diákkal. Azt mondja,

nagyon jónak tartja a képzést, mert pincérekből, felszolgálókból hiány van, és rendszerint csak szakképzetleneket lehet alkalmazni, a kalotaszentkirályi kezdeményezés tehát hiánypótló.

Galéria

A kalotaszentkirályi iskola 20 településről vonzza a diákokat

Fotó: Makkay József

A kalotaszentkirályi diáklány, Noémi már otthonosan mozog a két helyiségből álló pizzériában. Kávét, üdítőt szolgál fel, asztal terít, felveszi a pizzarendelést és kiviszi. ,,Nekem könnyebb, mert jól beszélek románul, de nem minden kolléganőmnek erőssége a román nyelvtudás, de szerintem ők is belejönnek” – magyarázza. Igaz, neki sem indult könnyen a gyakorlat, amikor először a Kolozs megyei iskolaigazgatók kalotaszentkirályi találkozóján kellett felszolgálnia. Hiába magyaráztak el mindent részletesen az oktatók, nagyon izgult, nehogy valamit elrontson, de végül minden jól ment. Látszik rajta, hogy szereti és örömmel végzi leendő szakmáját. Azt mondja, eddig egyetlen vendég sem panaszkodott a munkájára.

A két tanárnő elégedett a diákjaival. A rutinos gyakorlat mögött sok iskolai felkészítő áll. Mint mondják, a turisztikai szolgáltatásokban a kommunikáció a legfontosabb, ezért erre helyezik a hangsúlyt. Miközben ők is tanulják az oktatói rutint, az éttermekből érkező pozitív visszajelzések azt igazolják, hogy szakiskolai képzésük jó úton jár.

Galéria

Kalotaszentkirályi főutca, háttérben a református templommal

Fotó: Makkay József

korábban írtuk

Hetven éve készült Ady-szoborral gazdagodott Kalotaszentkirály-Zentelke
Hetven éve készült Ady-szoborral gazdagodott Kalotaszentkirály-Zentelke

Egészen különleges története van annak az Ady-szobornak, amelyet a hétvégén lepleztek le Kalotaszentkirály-Zentelkén.

korábban írtuk

Egész évben várja a korcsolyázni vágyókat Kolozs megye első fedett műjégpályája
Egész évben várja a korcsolyázni vágyókat Kolozs megye első fedett műjégpályája

Kolozs megyében elsőként Kalotaszentkirályon építettek fedett korcsolyapályát, ahol egész évben lehet majd korcsolyázni – a műjégpályát pénteken ünnepélyes keretek között adták használatba.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 07., vasárnap

Hétfőn teszik közzé az érettségi eredményeit, kiderül, miként javították a magyar diákok román dolgozatait

Az idei nyári érettségi előzetes eredményeit hétfőn, július 8-án legkésőbb 12 óráig közzéteszik a vizsgaközpontokban és az oktatási minisztérium honlapján.

Hétfőn teszik közzé az érettségi eredményeit, kiderül, miként javították a magyar diákok román dolgozatait
2024. július 07., vasárnap

Vészesen közelít a 40 fokhoz a hőmérséklet a következő napokban

Elsőfokú hőségriadót adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 25 megyére és a fővárosra.

Vészesen közelít a 40 fokhoz a hőmérséklet a következő napokban
2024. július 06., szombat

Erdélyi egyetemek között osztott szét pénzt a tanügyminiszter

Ligia Deca tanügyminiszter szombaton Kolozsváron több szerződést írt alá az egyetemi infrastruktúra korszerűsítésére, összesen 256 millió lej értékben.

Erdélyi egyetemek között osztott szét pénzt a tanügyminiszter
2024. július 06., szombat

Az értékőrzés jegyében telt a kalotaszentkirályi alkotótábor, leleplezték Kalotaszeg nagyasszonyának mellszobrát

Az alkotó ember, amíg teheti, alkot. Szóból, fából, kőből, gyöngyből, cérnából, csuhéból, üvegből, s még hosszan sorolhatnánk, hogy mi mindenből teremti a szépet.

Az értékőrzés jegyében telt a kalotaszentkirályi alkotótábor, leleplezték Kalotaszeg nagyasszonyának mellszobrát
2024. július 06., szombat

Döbbenetes, hány éves a legfiatalabb romániai nagymama

Romániában él a legfiatalabb nagymama – jelentette ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke.

Döbbenetes, hány éves a legfiatalabb romániai nagymama
2024. július 05., péntek

Hackertámadás érhette Románia egyik legnagyobb, kolozsvári székhelyű IT-cégét

Egy kiberbiztonsággal foglalkozó nemzetközi platform információi szerint hackertámadás érte az ország egyik legnagyobb információtechnológiai vállalatát, az NTT Data Romániát.

Hackertámadás érhette Románia egyik legnagyobb, kolozsvári székhelyű IT-cégét
2024. július 05., péntek

Átvették mandátumukat az RMDSZ aradi tanácsosai, cél az alpolgármesteri szék

A június 9-i helyhatósági választásokon önkormányzati képviselői helyhez jutott jelöltek a napokban vehették át mandátum-igazolásaikat.

Átvették mandátumukat az RMDSZ aradi tanácsosai, cél az alpolgármesteri szék
2024. július 05., péntek

Diákbarát, ugyanakkor igényesen megfogalmazott, nem lebutított tételeket kaptak az érettségizők magyarból

Összességében véve diákbarát, nem lebutított, igényesen megfogalmazott tételeket kaptak a diákok a pénteki magyar érettségin, kreativitásukat is bevethették.

Diákbarát, ugyanakkor igényesen megfogalmazott, nem lebutított tételeket kaptak az érettségizők magyarból
2024. július 05., péntek

Pénzért átmenő? Őrizetbe vettek egy brassói egyetemi tanárt befolyással üzérkedés és vesztegetés elfogadása gyanújával

Őrizetbe vettek pénteken egy brassói egyetemi oktatót befolyással üzérkedés és vesztegetés elfogadása gyanújával – közölte pénteken a belügyiminisztérium korrupcióellenes igazgatóságának (DGA) Brassó megyei irodája.

Pénzért átmenő? Őrizetbe vettek egy brassói egyetemi tanárt befolyással üzérkedés és vesztegetés elfogadása gyanújával
2024. július 05., péntek

Felrobbanthattak egy bankautomatát Arad megyében, szép summának kelt lába

Tűz ütött ki egy bankautomatánál az Arad megyei Világos településen péntek reggel – közölte az Arad megyei rendőrség. A G4Media információi szerint az ATM-et felrobbantották, és eltűnt 200 000 lej.

Felrobbanthattak egy bankautomatát Arad megyében, szép summának kelt lába