Jogi útvesztőkben elveszett földek, magyar elöljárókkal pereskedő közbirtokosságok

Jogi útvesztőkben elveszett földek, magyar elöljárókkal pereskedő közbirtokosságok

Felszántott közbirtokossági legelő

Fotó: Makkay József

Tízéves pereskedés, több tucat bírósági tárgyalás, és minden szinten elveszített perek jellemzik a borsi Zöld Arany Közbirtokossági Egyesület jogi harcát a helyi polgármesteri hivatallal szemben. Előbbi mintegy kétszáz hektárnyi mezőgazdasági területet kért vissza eredménytelenül. A helyzet pikantériája, hogy Bihar megyében magyar közbirtokosságok pereskednek magyar polgármesterekkel.

Makkay József

2020. március 02., 18:192020. március 02., 18:19

2020. március 02., 19:502020. március 02., 19:50

Egy évtizede pereskedik 198 hektárnyi mezőgazdasági területének visszaszolgáltatásáért a borsi Zöld Arany Közbirtokossági Egyesület. Mára a romániai igazságszolgáltatás minden szintjén elveszítették pereiket: a végleges bírósági döntés szerint egyetlen négyzetméternyi földterületre sem jogosultak.

Az egyesület vezetősége igazságtalannak tartja a román bírósági eljárásokat, amelyek során nem vették figyelembe bizonyítékaikat.

A román és magyar miniszterelnököt, államfőt és a sajtóorgánumokat egyaránt megkereső borsiak továbbra is harcolnak igazukért. Ugyanakkor nem egyedi eset Bihar megyében a borsi történet, hiszen román önkormányzatok mellett több RMDSZ-es vezetésű polgármester is elutasította a közbirtokossági területek visszaszolgáltatását. A helyi földosztó bizottságok jó esetben az egykori úrbéresi legelők egy részét adták vissza a jogos tulajdonosoknak.

Sokan furcsa történetnek tartják a zömében magyar elődök nevére telekkönyvezett közbirtokossági területek visszaszolgáltatásának megtagadását partiumi magyar településeken, olyan körülmények között, amikor a székelyföldi megyékben a restitúció gördülékenyen működött. Információink szerint ennek egyik magyarázata az, hogy – Kovászna, Hargita és Maros megyével ellentétben – Bihar megyében a döntéshozó RMDSZ-es tisztségviselők nem tájékoztatták idejében az érdekelt tulajdonosokat arról, hogy a törvény által meghatározott időben jegyeztessék be jogi személyként a jogfolytonosságot jelentő közbirtokossági egyesületeket, illetve ezek alapján nyújtsák be visszaigénylési kéréseiket.

Romániai perfelújítás
vagy Strasbourg?

A borsi Zöld Arany Közbirtokossági Egyesületnek mára szélmalomharccá vált küzdelmét egy testvérpár vállalta fel. Az egyesület alelnöke, Molnár Dezső Borson gazdálkodik, intenzív zöldségtermesztéssel foglalkozik, mostohatestvére, Isza Attila pedig Nagyváradon él. Ottjártunkkor Isza éppen Debrecenbe készült, mert Nagyváradon eddigi kutakodásai nem hoztak eredményt. Íróasztalán halomban állnak a különböző dossziék, bírósági végzések, illetve a román és a magyar nyelvű lapokban megjelent cikkei. Évek óta igyekszik felhívni a közvélemény figyelmét harcukra.

Galéria

Isza Attila papírjai között

Fotó: Makkay József

Idézet
Munkánkat nehezíti, hogy a romániai levéltárakban káosz és rosszindulat uralkodik. Beadványainkra rendszerint azt a választ kaptuk, hogy a kért iratok nem léteznek. Amikor meguntam a hivatali packázást, és néhány megszerzett dossziészámmal bejutottam a nagyváradi levéltárba, elémbe tettek több ezer oldalnyi dokumentumot. Négy órámba tellett, amíg megtaláltam az egykori borsi közbirtokosság egyesületet egy hosszú lajstromban, ahol valamennyi Bihar megyei közbirtokosság szerepel. A dokumentumok nincsenek digitális formában feldolgozva, mint Magyarországon, így ebben a szénakazalban nehéz bármit megtalálni”

– összegzi kutakodásának eredményét Isza Attila, aki a közbirtokossági egyesület tagjaként keresi az újabb bizonyítékokat a perújításhoz. Restitúcióban jártas új román jogászuk szerint a két világháború között Nagyváradon bejegyzett közbirtokossági egyesületük alapszabályát kellene megtalálni ahhoz, hogy újabb bírósági eljárással vigyék sikerre az ügyet.

A román bírák arra hivatkoztak, hogy az egykori tagok lajstromának hiányában nem bizonyítható a mai és a régi egyesület közötti jogfolytonosság, miközben az egyesület régi alapszabálya eltűnt.

Ezzel szemben az egyesület alelnöke, Molnár Dezső úgy látja, most is van elegendő bizonyíték a közbirtokossági területek tulajdonjogára. Borsi lakásában, ahol beszélgetünk, széttárja elém több tulajdonos telekkönyvi kivonatát. A 49 személy által alapított közbirtokosság tagjai között nem található meg az egykori tulajdonosok valamennyi leszármazottja, de a többséget képviselik. Így birtokukban van több tucat telekkönyvi kivonat, ahol minden tulajdonos neve mellett szerepel, hogy a 198 hektárnyi közbirtokossági terület hányad részével rendelkeztek az örökösök.

Galéria

Molnár Dezső egyesületi alelnök a fóliaházában

Fotó: Makkay József

Idézet
Ennél pontosabb bizonyító okirat nem kell. Ha a román bíróság semmibe veszi a birtoklapokat, akkor milyen más bizonyítékokat szedjünk elő? Egyértelmű, hogy a hazai bíróságokon a perújítás sem vezetne sehova, itt Strasbourg lehet az egyetlen reményünk”

– magyarázza Molnár.

Kétszázötven éve működő
közbirtokosság

Isza Attila nemcsak a telekönyvi kivonatok alapján részletesen összeállított tulajdonosi táblázatot mutatja, hanem interneten előkeresi a Mária Terézia idejében létrehozott úrbéresi mezőgazdasági területek teljes Kárpát-medencei hálózatát. A digitalizált adatok között megtekinthető a borsi közbirtokosság elődje is. Ugyanitt olvasható Bihar megye többtucatnyi közbirtokosságának története. A mai embernek tehát pontos képe van arról, hogy 250 éve az osztrák császárnő és magyar királynő által életre hívott közbirtokossági rendszerben – Erdélyben és a Partiumban is – milyen falvak rendelkeztek e közösségi tulajdonjoggal. Ha ehhez hozzávesszük a 20. század eleji részletes telekönyvi kivonatokat, akkor nem kellene, hogy gond legyen a restitúcióval. Borson például a 198 hektár területet 2984 részre osztották fel az elődök, egy rész mintegy 633 négyzetméter területet jelent. Bizonyító okiratok alapján Isza Attila nyolc részre tartana igényt, mostohatestvérének szintén jelentős tulajdona fekszik a vissza nem szolgáltatott területekben, amelynek értéke négyzetméterenként akár 40 euró is lehet a főutak mentén.

Galéria

A közbirtokossági tulajdont igazoló egyik tulajdonlap

Fotó: Makkay József

Molnár Dezső a kialakult helyzetért a polgármestert és a polgármesteri hivatalt okolja. „Ha a hivatal a 2000/1-es törvény megjelenésekor tájékoztatja a közbirtokossági területek örököseit, hogy fogjanak össze, és hozzanak létre egyesületet, és idejében nyújtsák be igényeiket, akkor mára megnyugtatóan rendeződött volna a helyzetünk. Bizonyítékom van arra, hogy
a törvény megjelenését követően az RMDSZ-es helyi tanácsban szóba jött a község négy falujában a közbirtokosságok ügye, de nem foglalkoztak vele” – magyarázza Molnár, aki szerint

egyéni kérés formájában többen is visszakaptak közbirtokossági területet, amit százezer dollárokért azonnal eladtak.

Vendéglátóim a telekkönyvek bejegyzései alapján mutatják, hogy több ilyen visszaszolgáltatás történt, hiszen az egykori úrbéresi tulajdonos neve után megjelenik több közismert cég neve, amelyek a román–magyar határ közelében benzinkutakat, logisztikai központokat vagy más ipari egységeket üzemeltetnek.

„Amikor az egyik perünk tartott, a polgármester eljött a közbirtokosság gyűlésére, és arra kért, hogy egyezzünk bele az erdősítésbe. Azaz a mi egykori területeinket – amelyek még nincsenek beépítve – fásítani akarta. Rákérdeztünk, hogy ezt milyen jogon tenné? Ha a terület nem a miénk, akkor miért kéri ezt tőlünk? Ha meg a miénk, akkor előbb juttassa vissza törvényesen” – magyarázza Molnár Dezső, aki a visszaszerzett közbirtokossági földeken ökofarmot létesítene. Nem tartja ugyanis elfogadhatónak, hogy sok földet elprédál a magyar közösség.

Galéria

Isza Attila könyve a borsi közbirtokosság történetéről

Fotó: Makkay József

A polgármester nem akar
börtönbe kerülni

Kiderült, hasonló csónakban eveznek más Bihar megyei települések is, így Molnár Dezső kezdeményezésére szövetség alakult a megyében tevékenykedő közbirtokosságok vezetőinek részvételével.

A lista hosszú, sok helyen vannak vitás ügyek. Hegyközcsatár, Siter, Bihar vagy Biharpüspöki csupán néhány név, ahol a helyi önkormányzat és a közbirtokosság között tart a kötélhúzás.

A borsi egyesület vezetői – a felmerült problémák részletes leírásával – a teljes listát eljuttatták a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézetnek, ahonnan azt az ígéretet kapták, hogy a visszaéléseket csomagban terjesztik fel az európai fórumok elé.

Az ügyben meg szerettük volna szólaltatni Menyhárt Gabriella jogászt is, aki a borsi egyesület eddigi pereit vitte, de többszöri hívásunkra sem válaszolt. Végül Isza Attilán keresztül üzent, hogy nem kíván nyilatkozni a sajtónak. A jogásznőtől többek között meg szerettük volna kérdezni, hogy mi lett a sorsa az elveszített romániai perek után beígért strasbourgi jogorvoslati kérésnek, ugyanis Molnár Dezső szerint az ügyvédnő azt állítja, hogy kérésüket már évekkel ezelőtt felterjesztette Strasbourgban, de az egyesület azóta nem kapott hivatalos választ.

Galéria

A borsi polgármesteri hivatalhoz címzett egyik beadvány a sok közül

Fotó: Makkay József

Megkerestük Báthori Gézát, Bors község polgármesterét is, aki a Krónikának elmondta: végérvényes román bírósági döntés ellenében nincs az az állami szerv, amelyik visszaszolgáltatná a közbirtokosság területeit. „Ha megnyerik a pert, akkor természetesen lehet tárgyalni a visszaszolgáltatásról, de amíg egy bírósági döntés kimondja, hogy a területek a község tulajdonát képezik, nem tudok szembemenni a törvényekkel” – magyarázza a polgármester. Aki azt is szóvá tette, hogy hivatala is veszített el pereket, amit szintén igazságtalannak érzett, de a bíróság döntését nem tudja megváltoztatni.

A polgármester szerint a közbirtokosság területeit azért nem adták vissza, mert azok a hivatalos nyilvántartásokban a község tulajdonaként szerepelnek, ami fölött a közbirtokosság tagjainak csak használati joguk volt.

Ezeket a területeket prefektusi döntéssel juttatta vissza az állam a helyi önkormányzatnak. „Képzelje el, hogy mi történik, ha én átadtam volna ezeket a földeket az embereknek, majd valaki rájön, hogy a restitúció az állami szabályok megkerülésével, törvénytelen módon történt. Azonkívül, hogy engem letartóztatnak, és hosszú börtönbüntetésre ítélnek, minden ingó és ingatlan javamat elkobozzák, és a területeket újra államosítják” – magyarázza a polgármesteri döntés hátulütőit Báthori Géza, aki szerint restitúció kérdésében késélen táncolnak a polgármesterek, amennyiben nincs egyértelmű bizonyíték egy-egy terület tulajdonjogára.

A polgármester szerint jelenleg 400 hektár szabad községi területtel rendelkezik a hivatala, tehát kedvező bírósági döntés esetén lenne honnan területeket visszaadni, vagy az állam kárpótolná a tulajdonosokat. Azt azonban a polgármester elképzelhetetlennek tartja, hogy a jelenleg érvényes román bírósági döntést felülíró új törvényszéki végzés nélkül megoldható volna a borsi Zöld Arany Közbirtokossági Egyesület követelése.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 06., szombat

Nagy Elek a neveltetése eredményének tekinti a gyalui várkastély kulturális létesítménnyé alakítását

Kulturális rendeltetést kap a frissen felújított gyalui várkastély, Erdély egyik legnagyobb magán rezidenciája. Nagy Elek kolozsvári származású üzletember a Krónikának adott interjúban neveltetése eredményének nevezte a gyalui fejleményeket.

Nagy Elek a neveltetése eredményének tekinti a gyalui várkastély kulturális létesítménnyé alakítását
2024. április 05., péntek

Optikai csalódást előidéző térkövezéssel tisztelegnek Bolyai János munkássága előtt Kolozsváron

Optikai csalódást előidéző térkövezéssel tisztelegnek a városban született Bolyai János matematikus munkássága előtt Kolozsváron, a belvárosi Bolyai utcában, ahol a világhírű tudós szülőháza is található.

Optikai csalódást előidéző térkövezéssel tisztelegnek Bolyai János munkássága előtt Kolozsváron
2024. április 05., péntek

Ingyen kaphatja meg az aradi önkormányzat a várat, amelybe kulturális központot tervez

Elfogadta a kormány a védelmi minisztérium beadványát, melyben kéri, hogy az aradi régi gáji laktanya a város közvagyonából kerüljön át állami tulajdonba.

Ingyen kaphatja meg az aradi önkormányzat a várat, amelybe kulturális központot tervez
2024. április 05., péntek

Nagyrészt a magyar és szász épített örökséggel kérkedik a „több ezer éves történelemmel rendelkező” Románia

Nyolcmillió eurót költenek a Hívogató Románia nevű turisztikai és műemlékvédő megaprojekt 12 útvonalának népszerűsítésére. Az erdélyi magyar kezdeményezésre született programot a „több ezer éves történelemmel rendelkező” Románia vívmányaként tálalják.

Nagyrészt a magyar és szász épített örökséggel kérkedik a „több ezer éves történelemmel rendelkező” Románia
2024. április 05., péntek

Kiszabadult a rendszerváltás utáni Románia legrettegettebb sorozatgyilkosa

Huszonöt év rácsok mögött töltött idő után kiszabadult a börtönből pénteken Románia rendszerváltás utáni történetének legrettegettebb sorozatgyilkosa – írja honlapján a Digi 24.

Kiszabadult a rendszerváltás utáni Románia legrettegettebb sorozatgyilkosa
2024. április 05., péntek

Márton Áron-emlékkiállítás nyílik Kolozsváron a Szentegyház utcai egyházművészeti kiállítótérben

Márton Áron püspök tiszteletének szentelt emlékkiállítás nyílik Kolozsváron az Ars Sacra Claudiopolitana Egyházművészeti Kiállítótérben április 11-én.

Márton Áron-emlékkiállítás nyílik Kolozsváron a Szentegyház utcai egyházművészeti kiállítótérben
2024. április 04., csütörtök

Bár még távolról sincs meg a teljes összeg, ismét csurrant némi pénz a temesvári Hunyadi-kastély felújítására

Bár még távol áll attól, hogy összegyűljön a felújításához szükséges teljes összeg, lassan azért haladhatnak a temesvári Hunyadi-kastély restaurációs munkálatai, miután több forrásból sikerült biztosítani a szükséges pénz egy részét.

Bár még távolról sincs meg a teljes összeg, ismét csurrant némi pénz a temesvári Hunyadi-kastély felújítására
2024. április 04., csütörtök

A parkolóhelyek utáni hajszában látványosan megugrott a rokkantkártyával rendelkező sofőrök száma Nagyváradon

Egyre több nagyváradi kérvényezi a fogyatékkal élőknek járó ingyenes parkolókártyát, amely lehetővé teszi számukra, hogy ne kelljen fizetniük a parkolásért a belvárosban, és – szintén ingyen – helyet biztosítsanak az autójuknak otthonuk közelében.

A parkolóhelyek utáni hajszában látványosan megugrott a rokkantkártyával rendelkező sofőrök száma Nagyváradon
2024. április 04., csütörtök

Restaurálják a Szentjobb-ereklyét a Nagyváradról regnáló bíboros emlékéve keretében

A Schlauch Lőrinc emlékév keretében csütörtökön együttműködési megállapodást írt alá Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke és Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója a püspöki palota Schlauch termében.

Restaurálják a Szentjobb-ereklyét a Nagyváradról regnáló bíboros emlékéve keretében
2024. április 04., csütörtök

Feltöltötte EP-jelöltlistáját az RMDSZ, nevesítette jelöltjét az MPE is

Véglegesítette az európai parlamenti választáson induló jelöltjeinek listáját az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa csütörtöki ülésén.

Feltöltötte EP-jelöltlistáját az RMDSZ, nevesítette jelöltjét az MPE is