Magyar élet Felenyeden: Lőrincz Konrád Artur református lelkész a várossal összenőtt falu közösségének megmaradásáról, jövőjéről

2019. július 29., 14:36 utolsó módosítás: 2019. július 30., 18:42

A Maros jobb partján fekvő híres iskolaváros, Nagyenyed szomszédságában találjuk Csombord és Felenyed falvakat. A város két ellentétes peremén fekvő településen hasonlóan háromszáz fő körüli magyar közösség él, a történelem mégis különböző pályát jelölt ki számukra. Mindkét faluban megtaláljuk a tenni akarást, az igyekezetet, az összetartást, azonban a beszélgetésekből meglehetősen más körülmények rajzolódnak ki. Milyen magyarázata van az eltérő fejlődésnek? Többek között erről faggattuk Lőrincz Konrád Artúr felenyedi református lelkészt.

Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

– Felenyed mára gyakorlatilag összenőtt Nagyenyeddel. Sikerül-e ennek ellenére megtartani a felenyediek önálló identitását? Vagy inkább nagyenyediekké váltak?
– Felenyed teljesen különálló település volt, ami kissé távolabb is esett Nagyenyedtől, aztán a 20. század folyamán összenőtt a várossal. A falu teljesen különálló identitással rendelkezett, s ezt egyházilag is tapasztaltuk, a felenyedi a mai napig különálló gyülekezet a nagyenyeditől, de a magyarság szempontjából is saját identitással rendelkezett, kimondottan falusi életmódot folytatott. Jóllehet Felenyeden nem volt földesúr, a faluközösség jellege is abból adódott, hogy a Bethlen Gábor Kollégium rendelkezett a birtokokkal, és a felenyediek olyan tevékenységet folytattak, amelynek az adójából a kollégium működött, sok más környékbeli településhez hasonlóan. A felenyediek nyilván egész más életformát éltek, mint a nagyenyediek. A polgárosodás főleg a birtokviszony 1948-as megszűnése után volt tapasztalható, és akkor rendre a falu is egyre inkább összeépült Nagyenyeddel, míg végül eltűnt a határ a két település között.

A felenyedi közösség igyekezett jó ideig megőrizni azonosságtudatát, mondhatni ma is külön identitással rendelkezik, de maga az életforma egyre hasonlóbbá vált a városihoz, és ez a közösség szempontjából nem mindig jelent előnyt.

Egyre ritkábbá váltak a kalákák, amiben egyik segítette a másikat, s közösen vettek részt egy ház felépítésében, vagy egy munkálat elvégzésében. A népi kultúra ápolása, ami korábban itt is más volt, elszegényedett. Mindez a várossal való egybenövés eredménye, és maga az iskolázás is sok változáson ment keresztül. Amíg léteztek a falusi elemi iskolák, vagy gimnáziumok, addig valahogy külön kulturális életet éltek a falusi közösségek, de miután a diákok már a nagyenyedi kollégiumba jártak be, ott más jellegű tevékenységek várták őket, és már nem volt annyira érezhető a külön identitás.

– Említette a Bethlen Kollégium 1948-as államosítását. A wikipédián azt olvasni, hogy Felenyed a kollégium államosítását követően veszti el lába alól a talajt, és mai napig nincs igazán tisztában a hovatartozásával. Mennyire látja megalapozottnak ezt a magyarázatot?
– Itt főleg arról van szó, amit a kollégium jelenléte évszázadokon keresztül jelentett a gyülekezet, a felenyedi közösség számára. Ennek hátterében az a birtokviszony volt, amit Bethlen Gábor fejedelem végrendeletében hagyott meg a kollégium számára, ilyen értelemben Felenyed is a kollégium birtokát képezte. A felenyediek számára életformát is jelentett, ahogy a kollégium malmait működtették, őrizték erdeit, vágták a fáit, szállították a városba, és még sok egyebet fel lehetne sorolni. Ez szoros kapcsolatot jelentett a kollégiummal, és attól kezdve, hogy megszűnt ez a birtokviszony, valóban tétovázásra adott okot, hogy most mi is az identitása a felenyedi közösségnek. Olyan időszakról van szó, amelyben rengeteg átalakulás volt, és amelynek pozitív hozadékai is voltak, és azt eredményezte, hogy a felenyediek próbálták megtalálni az új időkben az identitásukat.

– Érdekes összehasonlítani a falut a város túlsó végén fekvő Csomborddal. Ha megnézzük a kollégium államosítása utáni időszakot, az 1950-es, ’60-as, ’70-es években Csombordon mind a magyarság, mind a románság száma növekszik, míg a felenyedi magyarságnál visszaesés tapasztalható, s ezzel párhuzamosan a románság száma gyarapszik. Mi van a számok mögött? Hogyan lehet értelmezni ezt az időszakot?
– Amennyire én beleláthatok ebbe az időszakba, a felenyedi református gyülekezet az 1920–30-as években éri el a maximumot, amely nagyjából a helyi magyarság helyzetét is tükrözi. Ekkor még nagycsaládok jellemzők, sok gyermekkel, és nehéz meghatározni, hogy utána miért történik visszaesés más gyülekezettel ellentétben, holott ugyanolyan idők voltak itt is. A háborús helyzetre lehetne hárítani, de ugyanaz jellemző a többi faluközösségre is, nem tudok erre magyarázatot adni. A románság számának fokozottabb növekedése sem csak erre a periódusra igaz, itt már sokkal korábban megtelepedtek. Az 1849-es események jobban rányomják Felenyedre a bélyegüket, mint Csombordra, valahogy jobban átéli ezt a helyzetet az itteni magyar közösség. Valószínűleg emiatt is nő a románság létszáma; olyan helyre találnak itt, ahol már korábban megtelepedtek és lehet, ez az oka annak is, hogy a magyarság lélekszáma később csökken.

– Itt található a csaknem 400 éves Bethlen Kollégium. Az intézmény presztízse, az erdélyi magyar oktatásban betöltött kiemelkedő szerepe mennyire bír megtartó erővel a helyi közösség számára?
– Sokféle törekvés volt arra, hogy ezt a kapcsolatot valahogyan visszaépítsük; persze nem a birtokviszony révén, hanem iskolai és kulturális szempontból. Sok diák abban az időszakban is a kollégiumba járt, amikor már megszűnt ez a viszony, ez erősítette a kapcsolatot, és az 1990-es változások után még inkább érezte a környék magyarsága, hogy a nagyenyedi kollégium ténylegesen megtartó erő, mind a mai napig így érezzük. A kollégiumi rendezvényeken is részt vesz a környék magyarsága, tehát nemcsak kimondottan az oktatási tevékenysége fontos.

Felenyedi szinten abban látom a gondot, hogy nagyon nagy az asszimiláció, a vegyes házasságok miatt nehezen fenntartható, hogy e családokból származó gyerekek a kollégiumban tanuljanak, ezért itt kezd sántítani ez a viszony. Mégis igyekszünk úgy alakítani a dolgokat, hogy a lehető legtöbben a kollégiumot válasszák.

– Mennyire férkőzik be a román nyelv az egyházi életbe? Hogyan látja az egyház és a többnyelvű családok kapcsolatát?
– Természetesen ugyanúgy fenntartja az egyház a kapcsolatot a gyülekezeti tagokkal vegyes családok esetében is. Ilyenkor vannak nehézségek, mert a templomi istentiszteleteink továbbra is magyar nyelven folynak, ez a hivatalos nyelve az egyházunknak, de ha olyan szolgálatok vannak, ahol a vegyes családok is érintettek, akkor igyekszünk román nyelven is megértetni magunkat. Ez általában úgy történik, hogy röviden románra is fordítunk, igyekszünk őket is megtartani a mi berkeinkben. Nemrégiben megújult az óvodánk a magyar kormány támogatásával, itt arra is szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy a vegyes családokból származó gyerekek magyar nyelven tanulhassanak. Már gondjaink vannak konfirmáció és egyéb szolgálatok esetén, tehát nagyon szeretnénk, ha a magyar nyelvet úgy tudnánk ápolni, fenntartani, hogy nekik se legyen nehézségük.

– Tavaly ősszel újították fel a magyar óvodát. Hogyan látja ma az intézmény helyzetét, jövőjét? Mi szükséges ahhoz, hogy betöltse rendeltetését?
– A felújítás nagy lehetőség volt a gyülekezetünk számára, hiszen önerőből nem valósult volna meg. Hogy miért is az egyház ügye? Nyilván nem egyházi intézményről, viszont egyházi épületről van szó, kántortanítói lakás volt hosszú évtizedeken keresztül. Az államosítás után is olyan hely volt, ahol a magyarság gyakran találkozhatott, még ha nem is volt már egyházi tulajdon. Aztán jött a mentő ötlet, hogy létesítsenek magyar óvodát az épületben, s így maradt meg a magyar jellege, amíg 2003-ban végül sikerült visszanyerni az ingatlant.

A magyar óvoda azelőtt is, és azóta is folyamatosan működött, viszont most már egyházi tulajdonban van, s így az egyház kicsit anyáskodik az intézmény fölött. Innen indul minden, hogy legyen gyerek, hogy az óvoda működjék, mert arra lehet építeni, így a közösség is gyarapszik.

Persze attól, hogy megvan az óvoda, még nem lesz rögtön népesség­gyarapodás, de ez olyan támpont, ami biztatólag hat a fiatal családosokra, mert ha sikerül hosszabb programot biztosítani, akkor van hol biztonságba helyezni a gyereket napközben, tehát igenis érdemes gyereket vállalni. Persze nemcsak ez kellene a biztatást adja, de gondolom, ez is egy támpont. Arra gondoltunk, hogy az épület sok más tevékenységre is alkalmas a magyartanítás mellett, így szeretnénk a népi kultúrát, a táncot is újra feleleveníteni. Korábban voltak már ilyen törekvések, de mivel nem lehetett helyben tartani, s más faluba jártunk át a gyerekekkel, ezért idővel megszűntek. Reméljük, ha ez helyben történik, akkor hatása lesz. Kulturális egyesületet is szeretnénk létrehozni, amivel az események hátterét biztosítani tudnánk.

– Nagyenyeden ma tizenegynéhány százalékos a magyarság aránya, ehhez képest erős politikai képviselettel bír: az alpolgármesteri tisztséget és több tanácsosi helyet is betöltenek. A felenyedi magyar közösségben mennyire érződik az erős politikai jelenlét?
– Nagyon érződik, hiszen sok minden függ attól, hogy a helyi politikai vezetés mennyire támogat bennünket és az elmúlt években nagyon tapasztaltuk, mennyi mindent meg lehet valósítani, ha ilyenszerű támogatás van a háttérben. Másképp nagyon meg volna kötve a kezünk, és nehéz lenne eredményeket felmutatni. Az elmúlt időszakban épületekkel is gyarapodtunk, például ravatalozót építettünk. Nyilván sokkal jobban örülünk az óvodának, mert inkább a jövő felé mutat, de nagyon sokat számít a támogatottság, másképp nehéz előre lépni. Hadd zárjam e gondolatokat az ismert bibliai idézettel: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába korán fölkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Annak, akit ő szeret, álmában ad eleget.” (Zsolt 127,1-2.)

Győri Tamás

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport