Kalotaszegi dilemma: legyen-e templomban varrottas a felújítás után is

Tóth Gödri Iringó 2022. január 17., 19:33 utolsó módosítás: 2022. január 17., 20:45

Több kalotaszegi templom felújítása kapcsán is kérdéseket vetett fel, sőt vet fel ma is a falakat, karzatokat, padokat díszítő textíliáknak a liturgikus térbe történő visszahelyezése. Péter Mónika Mária szaktanfelügyelő a varrottasok kutatójaként fájlalja ezek mellőzését, az érintett lelkészek ugyanakkor elmondták, a gyülekezet számára fontosak ezek a kézimunkák, ám nem kerülhet minden vissza a templomtérbe. Lapunk néprajzos és műemlékvédelmi szakemberek véleményét is kikérte a téma kapcsán.

Kalotaszegi dilemma: legyen-e templomban varrottas a felújítás után is
galéria
Igehirdetés népművészeti bemutatóval. Magyargyerőmonostor templomában a szószéket is textíliák díszítik Fotó: Pálóczi Zsolt

Az európai uniós pályázatoknak hála, az elmúlt években egyre több templomot és azok berendezését sikerült felújítani Kalotaszegen is, ahol tavaly adták át többek között az újjávarázsolt magyarvalkói és bánffyhunyadi református istenházát.

A felújítás előtt textíliákkal gazdagon díszített templombelsők helyett viszont már letisztult tér fogadja a híveket, ami nemtetszést váltott ki sokakban. Péter Mónika Mária Kolozs megyei magyar szakos tanfelügyelő a Szabadság napilapban nemrég részletes cikkben hívta fel a figyelmet, miszerint évszázados hagyomány szakadhat meg azáltal, hogy a varrottasok eltűnnek a templomokból.

Péter Mónika Mária a Krónikának elmondta, a kalotaszegi kultúra, illetve a varrottasok jó ismerőjeként, kutatójaként elsősorban a fájdalom és szomorúság ösztönözte a cikk megírására.

Nem akart konfliktust szülni, illetve az egyházat, a lelkészeket sem akarta támadni, hanem egy másik nézőpontot akart megvillantani.

A kalotaszentkirályi pedagógus azt is elmesélte, hogy a felújított magyarvalkói református templom kapcsán a közösségi médiában heves vita alakult ki tavaly májusban a varrottasok ügyében, ami jól érzékelhetően megosztja a kalotaszegi közösséget.

Tapasztalatai szerint sokan hiányolják a textíliákat a belső térből.

Péter Mónika Mária azt is elmondta, hogy cikkére nem érkezett reakció sem a magyarvalkói, sem a bánffyhunyadi lelkészek, presbitériumok tagjai részéről, ellenben felvette vele a kapcsolatot Péntek Gyimesi András, a szintén nemrég felújított magyarkapusi református templom lelkésze (a Kolozsvár-közeli községben a textíliák egy része visszakerült az istenházába), és azt tanácsolta, hogy inkább indítson fórumot a téma megvitatására, ami célravezetőbb lenne, mint „egy cikket bedobni a közvéleménynek”.

Erre reagálva a pedagógus leszögezte, ő nem szeretne az ügybe jobban belefolyni, nem érzi, hogy neki kellene „harcolnia” a textíliák visszahelyezéséért, ő csak fel szerette volna hívni a figyelmet a jelenségre.

Magyarvalkó: a kevesebb több

Pap Ákos magyarvalkói lelkész megkeresésünkre elmondta, esetükben a varrottasok kérdése folyamat volt. A téma tulajdonképpen már a templomfelújítás befejezése előtt napirendre került, és a presbiterekkel arra jutottak, hogy a gyülekezet elé viszik az ügyet, döntsenek ők.

Két lehetőség volt: a padokon és karzatokon lévő kicsi, új kézimunkák mellé a régi varrottasok egy része is visszakerüljön a falra, vagy maradjanak csak az újak (arra nem volt lehetőség, hogy mindent visszategyenek).

A magyarvalkói református templomban a tavalyi felújítás után csak az úrasztalára került vissza a régi varrottas Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

A gyülekezet végül a második lehetőség mellett döntött, így a kicsi új kézimunkák mellett csak az úrasztalára került vissza régi varrottas,

a templomfalak üresek maradtak, a festett kazettákat nem takarták le. Annak ellenére, hogy a döntés nem volt egyhangú, mindössze négy szavazaton múlt a különbség, ez mégis segített a gyülekezetnek elfogadni a helyzetet, és újra használni, „szeretni” a templomteret.

A Bánffyhunyadtól 13 kilométerre fekvő, 300 lelkes kalotaszegi falu lelkésze azt is elmondta, hogy a szakemberek – műemlékvédők, restaurátorok – nem tiltották meg a varrottasok felhelyezését, csak ajánlásokat fogalmaztak meg, hova nem kéne, esetleg hova lehet, de a kivitelezésben nem ajánlottak konkrét módszereket.

Magyarvalkón a felújítás előtt sem volt kitéve minden varrottas, de mivel fontos számukra ez az örökség, kialakítottak egy Kónya Gyuláné-emlékszobát.

(Kónya Gyula néhai lelkész felesége, Schéfer Teréz az első világháborút követően nekilátott a Gyarmathy Zsigáné halála után hanyatlásnak induló háziipar újjászervezésének Valkón, összegyűjtve régi varrottasok mintáit, majd ezek alapján megalkotta saját mintakészletét).

Kiállítottak néhány varrottast (illetve az imaházban is kihelyeztek párat), és terveik szerint a jövőben még többet tesznek megtekinthetővé, hiszen ha most nincsenek is a templom falain varrottasok, Pap Ákos lelkész szerint ez nem jelenti, hogy nem értékelik őket.

A tiszteletes úgy véli, „nem lehet fekete-fehér sémában gondolkodni”, elsősorban a templomot használók kell hogy azonosuljanak a döntéssel.

Pap Ákos azt is hangsúlyozta, hogy ez nem végérvényes döntés, ha a jövőben találnak jó megoldást arra, hogy a műemlékvédelmi előírásokat betartva feltegyék a varrottasokat, megtörténhet, hogy újra előveszik majd a témát.

„A magyarvalkói templom tele van több száz éves kazettával, gyönyörű faragott kőszószékkel rendelkezik, különleges színfoltok vannak a templomtérben, ezért szakértői véleményre támaszkodva próbáltuk ezeket a »kevesebb több« elvén érvényre juttatni” – fogalmazott lapunknak Pap Ákos magyarvalkói lelkipásztor.

Egyensúlyra törekednek Bánffyhunyadon

Jakab Mihály Gyula bánffyhunyadi lelkipásztor a Krónikának arról számolt be, hogy közösségükben még nem vitatták meg hivatalosan a textíliák kérdését, de mivel a felújítási munkálatok során feltártak egy új falképet is, hamar egyértelművé vált, hogy nem lehet minden munkát visszatenni.

A lelkész szerint az eddig szinte kaotikus kinézetű belső tér a felújítás után talán kissé túl letisztult lett,

így a vezetőségi tagok néhányával konzultálva arra jutottak, hogy valószínűleg a templom bizonyos részeibe vissza fog kerülni néhány textília, de még nincs határozat az ügyben. A lelkész szerint az ügyben az jelenti a nagy problémát, hogy a gyülekezetből sokan ragaszkodnak az általuk adományozott varrottasok kihelyezéséhez, így ha az a döntés születik, hogy néhányat tegyenek vissza, nehéz lesz eldönteni, hogy melyik „néhányat”.

Jakab Mihály Gyula azt is elmondta, terveik szerint a közösség gyülekezeti termében létrehoznak majd egy kalotaszegi tisztaszobát, ahol sok kézimunkát kiállíthatnak majd, sőt remélik, hogy az óvodába és egyéb közösségi terekbe is kikerülnek majd textíliák.

Ez egy kényes kérdés, mert mindig előjön az én, az enyém-tied konfliktusa”

 – vázolta a helyzetet a Krónikának a város református lelkésze. Leszögezte, hogy a szakemberek ajánlásokat fogalmaztak meg annak kapcsán, mit szabad, mit lehet és mit nem a felújítás után, és ezeket igyekeznek betartani.

Meglátása szerint a kérdésben meg kell találni egy egyensúlyt, és jó lenne, ha a varrottasok ügye nem osztaná meg a közösséget. Jakab Mihály Gyula leszögezte, azért nem reagáltak Péter Mónika Mária tanfelügyelő felvetésére, mert náluk még nem született döntés, így „nem akarták felvenni a kesztyűt”.

Azt is megjegyezte, épp ezért csodálkoztak azon is, hogy a templomuk említésre került, hisz náluk még semmi sem hivatalos, semmi sem végleges. A lelkész szerint akkor lehet visszatenni a textíliák egy részét, ha a gyülekezet ezt jól kezeli, ha el tudják fogadni, hogy nem mindenkié kerül vissza.

Évekkel ezelőtt így festett a bánffyhunyadi templom belülről Fotó: Koszakronikak.blogspot.com

Árthatnak is, használhatnak is a kézimunkák

A többek között a bánffyhunyadi templom felújításánál közreműködő Mihály Ferenc restaurátor szerint egy műemlék templom felújítása, engedélyezése során nincs semmilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy például a kézimunkákkal, a szobanövényekkel vagy a virágvázákkal mi történjen.

Javaslatok vannak, jó esetben elkészül egy karbantartási útmutató, de törvény, szabályozás erre nem vonatkozik.

A szakértő lapunknak elmondta, hogy a kézimunkák árthatnak a műemléknek, ha például miattuk szegeket vernek a falképes felületre a faberendezésekbe, de lehetnek jótékony hatással is, például lehetséges, hogy a letakart felületek kevésbé fakulnak a fény hatására.

Mihály Ferenc szerint nem az a kérdés, hogy a kézimunkák értéket képviselnek-e, vagy sem, hiszen természetesen igen, csak meg kell találni a helyüket. Elmondása szerint a bánffyhunyadi református templomban is van olyan felület – például az északi fal és a nyugati karzat –, ahova művészettörténeti értéke miatt nem szabad kézimunkát rakni, de van olyan hely is – például a keleti karzat vagy esetleg a déli fal –, ahova lehetne.

„A kulcs az ízlés, a mértékletesség. A kérdés az, hogy miként lehet egy templomot úgy megmutatni, berendezni, hogy az elsősorban templom, az igehirdetés helye legyen, és csak azután képzőművészeti értékek és a népművészet bemutatásának tere” – mutatott rá a Krónikának a restaurátor. Mihály Ferenc azt is kiemelte, hogy

Bánffyhunyadon kikérték a véleményét, a tanácsát a kézimunkák kapcsán, ő is tudja, hogy ott folyamatban van az ügy tárgyalása, ezért úgy véli, nem szabad ítélkezni felettük.

A szakértő azt is kiemelte, nem biztos, hogy a varrottasok helyzete csak a közvélemény döntésén kell hogy múljon, mivel sok példát tud Erdély-szerte, amikor a gyülekezet műemlékvédelmi szempontból nagyon nem jó döntést hozott.

Szerinte kell találni egy kompromisszumot, ami a műemlékvédelmi szempontokat, a közösség igényeit és a funkcionális szempontokat egyaránt figyelembe veszi. Hasonló véleményt fogalmazott meg Kiss Lóránd restaurátor, aki szerint a kalotaszegi varrottasok beépültek a térség tudatába, bizonyos értelemben a helyi identitás hordozójává váltak. „Ilyen értelemben külön értéket képviselnek.

Viszont a kérdést nem szabad úgy sarkítani, hogy a falképek, festett bútorzat bemutatása a varrottasok feláldozását jelenti.

Pontosan azért, mert értéket képviselnek, meg kell keresni azt a felületet, közösségi teret, ahol ezeket a varrottasokat közkinccsé lehet tenni. Nem zárnám ki annak a lehetőségét sem, hogy ezeknek a varrottasoknak egy részét a templomterekben állítsák ki” – jelentette ki a Krónikának a restaurátor.

Tavaly befejeződött a kalotaszegi város templomának felújítása, és egyelőre nem kerültek vissza a kézimunkák Fotó: Bánffyhunyadi református egyházközség

A néprajzos szerint jó lenne középutat találni

A téma kapcsán, továbbá a templomi textíliák történetéről, jelentőségéről kikértük többek között Tötszegi Tekla néprajzkutató véleményét. A Kolozsvárt működő Erdélyi Néprajzi Múzeum munkatársa lapunknak elmondta, Erdély-szerte nagyon sok textília jelenik meg a protestáns templomokban, melyek a közösség tagjainak egyéni vagy csoportos felajánlásaként kerültek, kerülnek oda.

A textíliaadományozásnak évszázados hagyománya van, a korai adományozók közül Lorántffy Zsuzsannát és Árva Bethlen Katát emelte ki. Kezdetben a textíliaadományozás a főúri réteghez kapcsolódott, és kizárólag funkcionális darabokat ajándékoztak – abroszt, asztalkendőt.

A változást a 19. század hozta el, amikor a templomokban is megjelentek a paraszti kultúra részeként értelmezhető textíliák.

Az adományozott textíliák a reprezentáció részei lettek, adományozóik ezek által „hagytak nyomot”. A 19–20. század fordulójára megjelentek a nem funkcionális tárgyak, így például a falvédők is, másfelől egyre fontosabb lett az ajándékozás alkalma is – elkezdték megörökíteni, hogy például konfirmáció alkalmával adományoztak adott textíliát.

„Ezek a textíliák Kalotaszegen több mint egy évszázada kiegészítik, egyénivé és egyedivé teszik azt a szakrális teret, ahova belépnek egy istentisztelet alkalmával” – hangsúlyozta Tötszegi Tekla, hozzátéve, hogy ezek a textíliák az emlékállítás, illetve a lokális és táji hovatartozás megjelenítésének eszközei is.

A huszadik század folyamán sok közösségben olyan mennyiségű textília halmozódott fel, hogy nem lehetett mindet kihelyezni, így volt, ahol cserélgették, máshol csak élő adományozókét tették ki.

A kolozsvári néprajzkutató azt is kiemelte, hogy ezek a tárgyak mindenképp az egyházközség tulajdonát képezik, hiszen neki adományozták őket, így azoknak vagy az egyházközösséget fenntartó fórumnak kell döntenie a sorsukról.

Tötszegi Tekla személy szerint elképzelhetetlennek tartja, hogy egy középkori falképet vagy egy festett padot textíliákkal takarjanak el, de azért jó lenne megtalálni azt a módszert, ami által legalább a varrottasok egy része visszakerülhet a belterekbe. Azért is tartja fontosnak, hogy ezek a textíliák jelen legyenek a templomokban, mert a magánterekből lassan teljesen eltűnnek,

így a templomok jelentik azt a helyet, ahol a fiatal, majd a későbbi generációk megismerhetik őket.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport