Iskolapéldák: helyenként foghíjas, máshol teljes az osztálylétszám a felkészítőkön

Rostás Szabolcs 2020. június 02., 14:21 utolsó módosítás: 2020. június 02., 16:41

Közel három hónapos, online oktatással eltöltött kényszervakáció után tértek vissza a romániai iskolákba kedden a végzős – nyolcadikos és tizenkettedikes – diákok, akik számára fokozott óvintézkedések közepette tartanak vizsgafelkészítőt. Az első tapasztalatok felemásak: akad tanintézet, ahol a tanulók kevesebb mint fele vállalta a személyes részvételt, máshol 80 százalékos a jelenlét.

Életkép a bánffyhunyadi gimnáziumban zajló felkészítőről: a diákok számára is kötelező a védőmaszk Fotó: Rostás Szabolcs

„Praktikus volt” – válaszolja tömören Márk, amikor az egyik kolozsvári magyar iskola előtt arról faggatom, milyennek tűnt számára a koronavírus-járvány miatt bevezetett online oktatás, illetve milyen érzés március után visszatérni a tanintézet falai közé. A tizenkettedikes diák több osztálytársával várakozik arra, hogy második „váltásban” bebocsátást nyerjen az oktatási intézménybe, és megkezdődjék az érettségire történő felkészítő. Noémi elmondja, a Zoom-program segítségével zajló távoktatás során főleg az ismétlésre helyezték a hangsúlyt, az új rendszert pedagógusnak és diáknak egyformán meg kellett szoknia.

„Nagyon vártuk már, hogy kimozdulhassunk otthonról, és személyesen találkozzunk az osztálytársakkal” – teszi hozzá Évike, akinek az osztályában szinte teljes a jelenlét, csak azok nem jöttek el, akik nagyszülőkkel élnek együtt, vagy egészségi okokból kénytelenek távol maradni.

A fiatalok amondók, a rendkívüli helyzet miatt részben nehezebb lesz az érettségi, másrészt viszont könnyebb, hiszen a második félévi tananyag „nem játszik”, ugyanakkor a szóbelitől is megszabadultak.

Kötelező a távolságtartás. Felkészítő óra a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban Fotó: Haáz Vince

A képesség-, illetve érettségi vizsgára való felkészítőkön opcionális a részvétel, és azok számára, akik nem vesznek részt ezeken, távoktatásban folytatódik a felkészítő. Az oktatási és az egészségügyi minisztérium rendelete értelmében a felkészítők időtartama nem haladhatja meg a három (a kisebbségi oktatásban a négy) órát a felső tagozatos, és a két (a kisebbségi oktatásban a három) órát a nyolcadikos tanulók esetében. A koronavírus-járvány miatt kötelező biztonsági intézkedések egyike, hogy nem léphet be a tanintézetbe az a tanuló, akinek testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot. (Számos orvos fölöslegesnek tartja ezt az intézkedést, a különböző okok – például menstruáció – okán előállt hőemelkedés ugyanis még nem feltételez fertőzöttséget). A gyerekeket úgy kell elosztani az osztálytermekben, hogy mindenki legalább két méter távolságra üljön a társaitól, és minden tanulónak jusson legkevesebb négy négyzetméteres terület.

Nyugodt körülmények között zajlott a felkészítő a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban, ahol a diákok 73 százaléka megjelent az órákon, közülük a tizenkettedikesek voltak nagyobb arányban.

Vörös Alpár igazgatótól megtudtuk, a gyerekek aktívak voltak, betartották a szabályokat, többnyire a nyolcadikosok esetében volt nehezebb betartatni a kötelező távolságtartást. „Nem voltak gondok, láz miatt sem kellett elküldeni senkit. Minden körülmény adott a felkészítők zavartalan lebonyolítására, ugyanakkor felkészültünk a vizsgák megrendezésére is. Egészséges legyen mindenki, ez a lényeg” – állapította meg a Krónikának a kincses városi magyar tanintézet vezetője.

A Kolozs megyei tanfelügyelőség elsődleges adatai szerint a különleges körülményekhez képest rendben zajlott az iskolai felkészítő első napja.

Marinela Marc főtanfelügyelő a Krónikának elmondta, a tanintézetek fel tudtak készülni a hagyományos oktatás részleges újraindulására, és – noha ezek szétosztása jelenleg is zajlik – a legtöbb tanintézet rendelkezik megfelelő számú maszkkal, fertőtlenítővel. Az első markáns tapasztalatok egyike, hogy a diákok mintegy fele egyelőre távol marad az iskolától: Kolozs megyei szinten az 5000 8. osztályos 54, míg a 4100 12.-es 49 százaléka jelent meg az iskolai felkészítőn.

Érkezők és távozók a kolozsvári Apáczai Csere János Gimnáziumban. Két váltásban engedték be a diákokat az iskolákba, sok tanulót a szüleik is elkísérték Fotó: Rostás Szabolcs

„Ennek egyik oka, hogy nem kötelező megjelenni, sokan inkább az otthoni, online oktatást folytatják. Én azonban úgy vélem, hasznosabb lenne, ha minél többen visszatérnének az iskolába, visszazökkennének az itt zajló oktatásba, szokjanak hozzá a hónap végén kezdődő vizsgák menetéhez, hangulatához. Sokkal stresszmentesebb lesz majd átvészelni a vizsgaidőszakot, ha már most belekóstolnak az iskolai életbe. Úgyhogy azt ajánlom, jöjjenek minél nagyobb létszámban, mi mindent megteszünk egészségük megóvásáért” – biztatott diákot, szülőt egyaránt a lapunknak nyilatkozó Marinela Marc főtanfelügyelő.

Kolozs megyei viszonylatban kirívó példa a bánffyhunyadi Octavian Goga Gimnáziumé, ahol a 135 végzős nyolcvan százaléka megjelent a felkészítő első napján, a 29 magyar diák között pedig egyetlen hiányzó sem volt. Okos-Rigó Hajnal, a Kalotaszeg történelmi központjának számító város tanintézetének igazgatóhelyettese lapunknak elmondta, az első tapasztalatok jók, és bár több hetes előkészítést igényelt, sikerült betartani valamennyi hatósági előírást, követelményt. Lázas diákot nem mutatott a hőszkenner, ugyanakkor a régió településeiről ingázó tanulók buszoztatását is sikerült megfoldani.

Fotó: Rostás Szabolcs

„Mindent aprólékosan le kellett szervezni, kezdve a maszkok, fertőtlenítők beszerzésétől az órarend összeállításáig, a személyzet megfelelő kiképzéséig. Arra is gondunk volt, hogy az érkező és távozó diákok más útvonalon közlekedjenek, ne találkozzanak egymással, mindenki védőmaszkot kapott érkezéskor és távozáskor egyaránt, nem tartottam volna jónak, ha az otthoni maszkot kénytelenek használni a gyerekek” – magyarázta a Krónikának az aligazgató. Hozzátette, a pedagógusokat műanyag arcpajzsokkal látták el, ennek használata során ugyanis a maszkkal ellentétben a diák képes követni a tanár mimikáját.

Fotó: Haáz Vince

Nem a bánffyhunyadi iskola egyébként az egyetlen, ahol különösen jól jött a magánadományból származó védőfelszerelés (az RMDSZ közvetítésével ide is jutott a magyar állami segítségből), az önkormányzati és minisztériumi maszkok ugyanis még nem jutottak el valamennyi tanintézethez. Okos-Rigó Hajnal elmondta, örvend annak, hogy a diákok többsége visszatért az iskolába a felkészítők során, a közelgő vizsgaidőszak szempontjából ugyanis lényeges a személyes élmény, a társakkal, tanárokkal való élő kapcsolattartás.

A felkészítők során betartandó szabályok

A személyzetnek már az iskola bejáratánál meg kell mérnie a tanulók testhőmérsékletét, a tanintézet területén a diákok csak kijelölt útvonalakon mozoghatnak, hogy be lehessen tartani a fizikai távolságtartás szabályait. A diákokat pedagógus fogadja, és vezeti az osztályba, illetve a foglalkozás végén kikíséri a kapuig; a bejáratnál védőanyagokat és felszereléseket kell biztosítani (fertőtlenítő szőnyegek, védőmaszkok, kézfertőtlenítők, stb.); a padlót, asztalokat, székeket, kilincseket, az ablakpárkányokat minden gyerekcsoport után fertőtlenítik; a tanulók, tanárok és a kisegítő személyzet mindvégig maszkot visel, és rendszeresen fertőtleníti a kezét. A mennyiben az oktatási intézményben több váltásban tartják a felkészítőket, a váltások között legalább két óra szünetet kell tartani a fertőtlenítésre, és még egy órát az osztálytermek kiszellőztetésére. A felkészítő teljes ideje alatt az egyes csoportok ugyanazt az osztálytermet használják; a használt maszkokat egy erre a célra kijelölt helyen gyűjtik.

Fotó: Veres Nándor

Hihetetlenül nehéz volt a gyerekek beosztása, de sikeresen megoldották Besztercén is

Felkészülten várták a nyolcadikos és tizenkettedikes diákokat a kedden kezdődött felkészítőkre a besztercei Andrei Mureșanu Főgimnáziumban – mondta el a Krónikának Antal Attila, a megyeszékhely egyetlen, magyar tagozattal is rendelkező középiskolájának aligazgatója. „Nagyon éberen dolgoztunk azért, hogy a mai nap sikeres legyen, pénteken egész nap itt voltunk, de hét közben is erre készültünk, ugyanis hihetetlenül nehéz volt a gyerekek beosztása” – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal a magyar tagozat vezetője. Beszterce egyik legnevesebb iskolájában 119 nyolcadikos és közel kétszáz 12. osztályos diák végez idén, közülük összesen 247-en döntöttek úgy, hogy részt vesznek a felkészítőkön. Mivel kisebb csoportokba kellett osztani őket, az első napon mintegy 120 tanuló jelent meg az iskolában.

Magyar tagozaton a 19 nyolcadikosból 15 vesz részt a felkészítőkön, és ugyanennyien tértek vissza az iskolapadba a 21 magyar végzős közül is. Az aligazgató elmondta, a termeket az előírások szerint rendezték be, hogy a gyerekek között, illetve a tanár felé is meglegyen a kétméteres távolság. A maszkokat időben megkapták, szombaton vehették át az iskolának szánt 7800 egészségügyi maszkot, melyet a bejáratnál osztanak ki a diákoknak, de a felkészítő lejártával is kapnak egy cseremaszkot, és a használtat az iskolában összegyűjtik. „Ellenőrzés is volt, jöttek a tanfelügyelőségről, és azt mondták, hogy nagyon jól megoldottuk” – mesélte az aligazgató. Elmondta, a termek ajtajára is kifüggesztették a padok elhelyezésének rajzát, ezen az is be van jelölve, hogy melyik diák hol ül. A nagyobb termekbe 14 tanuló is jutott, de olyan osztályterem is volt, ahova négy diák került, fizikából például csak ennyien vizsgáznak.

Antal Attila szerint a pedagógusok meg tudnak birkózni az új helyzettel, hiszen várták, hogy visszatérjenek az iskolába, és még ha megcsappant létszámban is, találkozzanak a diákokkal. A történelemtanár elmondta, az oktatási tevékenységben nincs szakadás, a pedagógusok csak folytatják azt, ami eddig online zajlott, ugyanis a karantén idején is komolyan vették a munkájukat, főleg a képességvizsgán, illetve érettségin kért tárgyakat oktató tanárok. A besztercei iskolában egyébként pénteken rendhagyó ballagást is tartottak: az osztályfőnökök és oktatók az iskola kerítése mögött, lufikkal felszerelve vettek búcsút a végzős diákoktól, akik gépkocsiban ülve, sorra haladtak el a tanintézet előtti sugárúton és integettek egykori tanáraiknak, miközben a hangszóróból a Gaudeamus igitur szólt. (Pap Melinda)
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.