Hídépítés az egymástól elszakadó nemzedékek között. Szociológus a görgető generációkról, egymás megértéséről

Kiss Judit 2023. december 02., 19:07

Nemcsak a fiatalabb nemzedékek tagjai, de a nagyszülők korosztálya is rendszeresen használja az internetet, közösségi oldalakat, mondhatni mindenki „felköltözött” a világhálóra, azonban az egyes generációk internethasználati szokásai eltérőek. A különböző nemzedékek közti „hídépítés” fontosságáról Gergely Orsolya szociológust, a Sapientia EMTE csíkszeredai kara Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusát kérdeztük.

Hídépítés az egymástól elszakadó nemzedékek között. Szociológus a görgető generációkról, egymás megértéséről
galéria
A Z és alfa generáció tagjai már „digitális bennszülötteknek” számítanak Fotó: Veres Nándor

Mindenik korosztály életében határozottan érezhetően érvényesül a digitális világ egyre erősödő dominanciája. Már a nagymamák nemzedéke is jó ideje „felköltözött” a Facebookra, a fiatalok, iskoláskorúak pedig az Instagramot, TikTokot, Snapchatet használják percről percre, kommunikációra, szórakozásra, stb.

Közös tehát a különféle generációkban, hogy mindenki jelen van manapság valamiképpen az online térben, azonban valószínűsíthető, hogy más-másféleképpen kommunikálnak, használják az internetes felületeket az egyes nemzedékekhez tartozók.

Így az idősek, fiatalok „közös keresztmetszete”, interakciós felülete talán keskeny mezsgye, külön utakon haladnak. Gergely Orsolya szociológust, a Sapientia EMTE csíkszeredai kara Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusát arról kérdeztük, mik a legfontosabb viselkedésbeli különbségek az egyes generációk közt (baby bommerek, X, Y, Z, Alfa) a virtuális világhoz való viszonyulás tekintetében.

Különbözik az egyes nemzedékek esetében az eszközhasználat és munkához való viszony is

A gazdaságilag aktív, vagyis jelenleg 15–65 év közötti generációk közé tartoznak a nyugdíjba készülő baby boomere, valamint az X, Y és Z generáció tagjai. Az egyes generációkat határoló születési időszakok eltérőek lehetnek egy-egy évvel a különböző módszertanok szerint.

Az úgynevezett veteránok generációja 1946 előtt született, utánuk következik a baby boomer nemzedék, vagyis az 1946 és 1964 között születettek. Az X generáció tagjai 1965–1979 között születtek, az Y generáció tagjai 1980–1994 között.

A két legfiatalabb generáció közül a Z-nek nevezett nemzedék tagjai 1995 és 2009 között látták meg a napvilágot, az alfa generáció tagjai pedig 13 évesek vagy annál fiatalabbak: 2010-ben vagy utána születtek.

Fotó: Haáz Vince

„Az eszközhasználat tekintetében alapvetően jelentős a különbség a különböző nemzedékek közt. Rengeteg példát lehetne sorolni, csak egyet teszek: a tévénézési szokások. Nemzetközi és országos adatok alapján is látjuk, hogy a klasszikus tévézés egyre inkább a baby boomer és X generáció médiafogyasztási gyakorlatát uralja, a fiatalabbak körében egyre ritkább” – fejtette ki a szociológus. Hozzátette, az Y, de főleg a Z generáció már sokkal szabadabban szeretne tartalmakat nézni, hallgatni, olvasni – vagyis amikor ideje van, és nem akkor, amikor épp egy adott műsor fut a tévében. „Azt látjuk, hogy a streaming szolgáltatók gombamód szaporodnak, ugyanígy a podcast csatornák.

Nem temetném a tévét, de látjuk, hogy jelentős változásoknak vagyunk tanúi: ugyanígy az eszközhasználatot tekintve az asztali számítógép már nem a legfiatalabbak eszköztárának meghatározója, és a telefon a Z generáció számára a legfontosabb” – mutatott rá a szociológus.

Hozzátette, ha az eszközhasználatról kicsit más vizekre evezünk, mint mondjuk a munkához való viszony, ott is azt tapasztaljuk, hogy másképp viszonyulnak a fiatalabbak a munkához.

A nagymamák korosztálya is „felköltözött” jó ideje a világhálóra, sokan közülük rendszeresen használják a közösségi oldalt. Képünk illusztráció Fotó: Haáz Vince

„Nem azért, mert büdös nekik a munka, vagy ne szeretnének dolgozni. Hanem főleg azért, mert az ő értékvilágukban a szabadidőtöltés, a pihenés kultúrája másképp jelentkezik, más tartalmat kap, mint a baby boomer vagy az X generáció esetében. És ezen nem szabad sem meglepődni, végképp nem elítélni” – hívta fel a figyelmet Gergely Orsolya. Mint fogalmazott, gondoljuk el, hogy az adott generációk mennyire más társadalmi-gazdasági-politikai környezetben szocializálódtak, mennyire más-más üzeneteket kaptak gyermekkorukban a világról, az életről. „Fontos tudatosítani, mennyire más lehetőségekkel rendelkezett az 1950-es években felnövő baby boomer, mint mondjuk a 2000-es években felnövő Z generációs. És mennyit változott azóta a munkaerőpiac, a munkaerőpiaci elvárás-rendszer. Ma már nincsenek nyugdíjas állások, vagy ha igen, nagyon kevés.

A fiatal és idősebb felnőttek nemzedékeinek mindennapjaiban dominál az internet használata Fotó: Pixabay.com

Ezért nem kérhetjük számon az Y és Z generáció tagjaitól, hogy 30-40 évig egyetlen munkahelyen akarjanak dolgozni, ne váltsanak, legyenek kizárólag lojálisak a munkahelyükhöz, főnökükhöz. És talán nem is baj, ha generációk egymástól tanulnak:

például az idősebb generációkhoz tartozók azt, hogy a munka-magánélet egyensúlyra nagyobb hangsúlyt kell fektetni” – fejtette ki a szociológus.

Nem szabadna lekezelően beszélni egymás szokásairól

A különböző generációk egymáshoz való viszonyának változásaira is kitértünk beszélgetésünk során. Felvetettük, hogy a régebbi társadalmakban – akár nagyanyáink, dédnagyapáink korában is – egyazon légtérben, háztartásban éltek a különböző korosztályokhoz tartozó családtagok, így részt vettek egymás mindennapjaiban, örömeiben, gondjaiban, munkájában. Ez manapság nem így történik, hiszen az egyes generációk mintha el lennének szigetelve egymástól: más helyen élnek, másak a gondjaik, stb.

Egyre fiatalabb korban válnak internetfelhasználóvá a gyerekek Fotó: 123RF

Gergely Orsolyától azt kérdeztük, milyen fajta hidakat lehet építeni egymás felé az online tér által uralt világban, és mik a legfőbb akadályai az effajta „hídépítésnek”. „Az egymástól való elszigetelődés nem fizikai, vagy nem mindig fizikai. Nagyon más-más online terekben élnek a generációk, vagy a másfajta társadalmi közegekben mozgók. Viszont nem lehetetlen, hogy hidak épüljenek és ez a hídépítés az én meglátásom szerint abban gyökerezik, ha megértjük a többi generáció sajátosságait, és megértetjük a saját generációnk jellemzőit, döntéseinek motivációit, az eltérő értékvilágok eredőit” – fejtette ki a szociológus.

Rámutatott, a megértés az elfogadás nagyon fontos lépcsőfoka: ha nem bántóan, lesajnálóan, lekezelően beszélünk egymás habitusairól – például a digitális habitusokról.

„Közeledés, ha mindannyian látjuk és elfogadjuk, hogy ez a digitális világ már olyan, mint az elektromos áram, vagyis nem tűnik el. Kivonulhatunk belőle, de akkor nagyon szűk csoport leszünk, a többség nem kapcsolja ki az „áramot”. És ha már van és marad ez a világ, jó lenne szembenézni, hogyan tudnánk úgy élni, hogy a lehetőségeit használjuk. A villanyáramból sem kizárólag rövidzárlat-okozta tűzvész tud lenni vagy áramütés. Ennek is vannak veszélyei, de megtanulhatjuk ezeket kivédeni” – mutatott rá a szociológus. Mint fogalmazott,

hasonló a helyzet a digitális világgal is: meg kell tanulni a veszélyeit kivédeni, gyermekbiztos konnektorokat kitalálni, megtalálni, nagy betűkkel figyelmeztetni a felhasználókat a veszélyekre.

„Innovatív módon, úgy kellene használni ezeket a felületeket, hogy az életünk jobb, kényelmesebb és kellemesebb legyen. De ezt nem érjük el olyan mondatokkal, hogy „ezek a Z-seket vagy Alfákat nem érdekli más csak a telefon”. Ehelyett sokkal közelebb visz egymáshoz, ha kérdéseket teszünk fel: miért érdekli jobban a másik generációhoz tartozót az adott téma? Mit tud, amit mi nem? Hogyan lehet megtanítani az egyensúlyt? Hogyan lehet megtanulni? Hogyan lehet ezzel egészségesebben együtt élni” – fejtette ki Gergely Orsolya.

Rugalmasság, egymás megértése szükséges

A szociológus november eleji, csíkszeredai, Generációk a görgetés évszázadában című előadásában többek közt a generációs elmélet fontosságáról beszélt. Arra kértük, foglalja össze ennek az elméletnek a lényegét, valamint azt, hogy miként lenne hasznosítható az emberek társas életére nézve, a különböző nemzedékek egymáshoz közelítése szempontjából.

Gergely Orsolya szociológus, a Sapientia EMTE csíkszeredai kara Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusa Fotó: Beliczay László

„Ezek a generációk tulajdonképpen nem egymástól elszigetelve élnek, egy családban három, de akár négy nemzedék tagjai is élhetnek: a baby boomer nagyszülők, X vagy Y generációs gyermekeik, Z generációs, Alfa generációs unokák. Egy munkahelyen, egy közösségben szintén több generáció él egymás mellett.

A generációs elméletnek talán az a lényege, hogy kiemeli, aláhúzza, magyarázatokat és indokokat próbál mutatni arra, miért alakult másképp egyes generációk habitusa, értékvilága, fogyasztói magatartása, munkához való viszonya, digitális jelenléte stb.” – fejtette ki a szociológus. Mint magyarázta, ha ezeket a különbségeket ismerjük, értjük, elfogadóbbak lehetünk – magunkkal szemben is. „Ha görcsösek vagyunk, nem tudunk változni. Persze nagyon más dolgok határozták meg az életünk alakulását, de az egyes nemzedékek tagjai nyitottak, befogadóak lehetnek egymással szemben, vitapartnerekké válhatnak. Láthatjuk, hogy adott generációknak melyek az erősségeik.

Kevesebb vitát, több kapcsolódást, jobb együttműködést hozhat az, ha jobban ismerjük egymást és a sajátosságainkat megismertetjük a tőlünk eltérő digitális jellemzőkkel, habitussal bírókkal” – fejtette ki Gergely Orsolya.

Romániában is egyre fiatalabbak az internetes zaklatások áldozatai

A szociológust arról is kérdeztük, hogy készültek-e felmérések Romániában az utóbbi időben az internethasználati szokásokra vonatkozóan, és ha igen, milyen következtetések születtek. „Romániában is zajlanak például az EU Kids (statisztikai felméréseket végző cég) online adatfelvételei. 2020-ban végeztek egy nagy kutatást legutóbb, 19 európai országban. Romániára vonatkozva azt lehet olvasni a kutatási jelentésből, hogy a gyermekek negatív online tapasztalatai egyre gyakoribbakká válnak, és egyre korábbi életkorra tevődnek át. A legnagyobb növekedés a 9-10 évesek körében tapasztalható, ami egyre korábbi online kitettséget jelent ezzel együtt kockázatokat” – mutatott rá a szociológus.

Kifejtette, az internetes zaklatás áldozatai, tanúi egyre fiatalabbak, és egyre erőteljesebb probléma a gyermekek személyes adatainak megosztása a kiskorúak beleegyezése, tudta nélkül.

„Ezekből az eredményekből az látszik, hogy egyre fiatalabb életkorban egyre több a kitettség, így nem lehet ezzel a kérdéssel nem foglalkozni. Szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak, de a teljes társadalomnak is feladata odafigyelni a kiskorúak internetezésére” – hívta fel a figyelmet Gergely Orsolya.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport