Dicső múltja ellenére szomorú jelene és bizonytalan jövője van Herkulesfürdőnek

Pap Melinda 2021. február 28., 11:59

Száz évvel ezelőtt még Európa harmadik legnépszerűbb fürdőhelyeként tartották számon, ahol császárok és királyok is megfordultak, ma azonban már csak romok emlékeztetnek az egykori pompára Herkulesfürdőn. A napokban Bukarestben nyílt kiállítás apropóján a neves fürdőhely múltjáról és jelenéről tartottak előadást a szakemberek, akik abban reménykednek, hogy a Krassó-Szörény megyei településnek jövője is lesz.

Dicső múltja ellenére szomorú jelene és bizonytalan jövője van Herkulesfürdőnek
galéria
Ma már csak emlék. Herkulesfürdő szebb napokat is megélt a múlt század elején Fotó: loc.gov

Csupán két európai fürdőhely előzte meg a szálláshelyek száma és a népszerűség tekintetében a múlt század elején Herkulesfürdőt, amely az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legkedveltebb üdülési célpontja volt. A Krassó-Szörény megyei fürdővárosban nemcsak a vagyonos polgárság töltötte szívesen szabadidejét, hanem Ferenc József császár és felesége, Erzsébet is felkereste, de a román és szerb király is megfordult itt.

Így nem csoda, hogy a Kárpát-medence egyik legjelentősebb fürdőhelyeként tartották számon, amit festői környezete és gyógyvize mellett annak is köszönhetett, hogy vasúton is meg lehetett közelíteni

– derült ki Géra Eleonóra történész-levéltáros, az ELTE BTK művelődéstörténeti tanszéke egyetemi docensének online előadásából. A budapesti szakember volt ugyanis a bukaresti Magyar Kulturális Intézet egyik meghívottja abból az alkalomból, hogy Herkulesfürdő egykor és ma címmel nyitottak kiállítást az intézmény székhelyén.

A bukaresti kiállítás a fürdőváros múltját és jelenét is bemutatja Fotó: Bukaresti Magyar Kulturális Intézet

Felidézte, hogy a budai Aquincumhoz hasonlóan már az erdélyi fürdőhely története is a római korban kezdődött, így nem véletlen, hogy a római istenről kapta a nevét. Az ókor után feledésbe merült, és ez a helyzet csak a 18. század harmadik negyedében változott meg, amikor a kémia és vegyelemzés iránti érdeklődés révén a vizek gyógyhatása is a figyelem középpontjába kerül. A vízgyógyászat új kezelési formává válik Európában, ezzel megteremtődnek a polgári fürdőkultúra alapjai.

A fürdőre járás a polgári kultúra elengedhetetlen tartozékává, attribútumává vált, olyannyira, hogy a kevésbé tehetősek, ha nem tudtak fürdőre menni, inkább lehúzott redőnyökkel vészelték át a nyár egy szakaszát,

hogy másoknak ez ne juthasson tudomására.

Lencsevégen a fürdővendégek

A fürdőhelyek népszerűsége számos szolgáltatás megjelenését is maga után vonta, varrónők, szabók, cipészek, kalaposok álltak a polgárság rendelkezésére az itt töltött pár hetes kúra alatt, és természetesen megjelentek a fényképészek is, akiknél a fürdővendégek elkészítették ottlétük bizonyítékát.

Herkulesfürdő látogatói A. Wippler stúdiójában örökítették meg nyaralásukat, az itt készült üdvözlőlapokból is jó pár bekerült a bukaresti magyar kulturális intézet kiállítási anyagába,

fiatal nők, férfiak, népes polgári családok kerültek lencsevégre. A levelezőlapok mellett a fürdőváros más szuvenírekkel is szolgált, kedvelt emlék volt például az ivópohár, melyet a kúra során használtak a fürdővendégek, de akár haza is küldhették. Ha egyáltalán volt kinek, hiszen a kor divatja szerint nyaranta egész családok vonultak le a fürdőhelyekre, valósággal menekülve a városok zsúfoltsága, rossz levegője és zaja elől.

Pezsgő társasági élet is zajlott a fürdővárosban Fotó: Fortepan/Fortepan

Géra Eleonóra felidézte, a Monarchia legelegánsabb fürdőhelye Karlsbad (Karlovy Vary cseh fürdőváros) volt, főleg az európai arisztokrácia és nagypolgárság látogatta, ők tudták megfizetni. Koronás fők is előszeretettel látogatták a fürdőket, diplomáciai események helyszínei is voltak. Herkulesfürdőn is volt uralkodói vizit, a millenniumi események alkalmával itt találkozott Ferenc József császár I. Károly román, illetve Mihály szerb királlyal. A Sisiként emlegetett császárné is többször megfordult itt, hajóval érkezett.

A kevésbé előkelő vendégek vonattal jöttek, a vasút ugyanis a nagypolgárság és a vagyonosabb középosztály számára is elérhetővé tette a Krassó-Szörény megyei fürdőhelyet.

Határvidék lévén, katonák is előszeretettel látogatták, nemcsak a gyógyvíz, a pezsgő társasági élet miatt is.

Zenepavilon és testedzés

A Monarchia idején a fürdőhelyek a társasági élet helyszínei is voltak, ugyanis egy fürdőkúra 4–6 hetet tartott, erre az időszakra pedig a vendégek szórakoztatásáról is gondoskodni kellett. „Ilyen helyszín volt például a zenepavilon, míg a kúra mellé javasolt testmozgás a közeli parkban zajlott napi séta formájában” – részletezte a fürdőzési szokásokat a történész-levéltáros.

De hosszabb kirándulások is szerepeltek a programban, hiszen Herkulesfürdő a Monarchia egyik legszebb fekvésű fürdőhelye volt, Erzsébet királyné is szívesen járta a környékbeli hegyeket.

Míg a tehetősebbek magánvillákban szálltak meg, a többség a szállodákban lakott. A Rudolf-udvar például a luxusigényeket is kielégítette, a tehetősebb lakók a kor szokása szerint az első emeleti, utcafronti lakosztályokban laktak, míg akiknek az olcsóbb emeleti szobákra sem tellett, magánházaknál béreltek szobát.

Dicső múlt. Előtérben a Herkules-szobor Fotó: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum/Erdélyi Mór cége

Megtudtuk az előadásból, hogy 1892-ben Herkulesfürdőn 681 elfoglalható szoba volt, ezzel a harmadik helyen állt Európában. „A fürdőre járás hozzátartozott a jómódú polgárság társadalmi státusához, a társasági élet hozadékaként akár házasságok is köttettek itt” – mondta a történész, reményének adva hangot, hogy Herkulesfürdő visszanyeri egykori ragyogását.

Romos műemlékek, jogi akadályok

Ezt szeretné Ștefan Balici, a Romániai Örökségvédelmi Intézet igazgatója is, hangsúlyozva, hogy a monarchiabeli fürdővárosok öröksége számos értéket hordoz.

„Páratlan örökségünk van, több mint 140 fürdőhely, értékes épített örökséggel”

– mondta az előadó, aki szerint ez szorosan összefügg a vasúti örökséggel is, hiszen a kettő együtt fejlődött. De ez az örökség számos gond forrása is, tette hozzá, nem titkolva, hogy az 1989 utáni privatizálások folyományaként sok ingatlan tulajdonjoga máig nem tisztázott, perek tárgyát képezi, így az épületek rendbetétele is késik.

Emiatt vannak leromlott állapotban Herkulesfürdő értékes műemlékei is, mutatott rá Balici, többek között a fürdőváros fő látványosságát, a Szapáry fürdőt említve példaként.

Bár ezt beemelték az országos restaurálási programba, az épület per tárgya, emiatt nem lehet közpénzt fordítani a felújítására; az igazgató szerint a hasonló műemlékek megmentése érdekében a hatályos jogszabályoknak is változniuk kell.

De a Szapáry-fürdőn kívül – melyet a temesvári Locus egyesület fiatal építészei próbálnak biztonságossá tenni a Herculane Project keretében – más épületek is sürgős beavatkozásra szorulnak, mint például az Erzsébet-villa, melynek a Norvég Alapból folytatnák a felújítását.

A Szapáry-fürdő napjainkban Fotó: Facebook / Herculane Project

A szebb időket megélt fürdőtelepek újjáélesztéséhez külön programokra van szükség, ahogy a helyi közösség támogatására is. „Herkulesfürdőn ez biztosított, ugyanis a Locus egyesület első körben megteremtette a kapcsolatokat a fürdőváros felélesztésében érdekelt felek között” – mutatott rá az igazgató.

Nem elég az állagmegőrzés

Ennek mikéntjéről már Oana Chirilă, az egyesület alapítótagja, a Herculane Project vezetője számolt be, aki bevezetésként rámutatott: a Szapáry fürdő a legértékesebb fürdővárosi örökség Romániában. Nem csoda, hogy temesvári építészhallgatókként többször is felkeresték, belopakodtak a betört ablakokon, majd a sajtóban is próbálták felhívni a figyelmet a siralmas állapotokra. Innen kezdődött minden, az írás akkora nemzetközi visszhangot keltett, hogy úgy érezték, tenniük kell az épület megmentése érdekében.

Az Alpár Ignác által tervezett fürdő ugyanis a maga idejében a legmodernebb volt Európában, és bár a kommunizmus idején a márványborítást csempére cserélték, számos értéket rejt.

Nemcsak a helyi közösség számára fontos mindez, hanem mindazon turisták számára is, akik az idők során megfordultak itt, ezért a projekt az érdekelt felek megkeresésével kezdődött.

Előtte-utána. A második képen a fiatal építészek keze nyoma Fotó: Facebook/Herculane Project

A helyi önkormányzat felkeresése mellett a Locus egyesület nyári táborokat szervezett, hogy ide szoktassa a fiatal építészeket, akik segíthetnek majd a mentésben, de művészek is alkottak itt figyelemfelkeltő céllal.

Arra, hogy nincs vesztegetni való idő, az egyik terem tetőzetének a beomlása ébresztette rá őket – emlékezett vissza Oana Chirilă –, így született meg a műszaki terv, és kezdődött el a sürgős beavatkozás, miután a közösségi háló és szponzorok révén első körben 58 ezer eurót sikerült összekalapozni a mentési munkálatokra.

Az első szakasz 2019-ben zajlott, ennek keretében 12 terem tetőzetén végeztek sürgős javítási munkálatokat,

biztosították a majolikakút védelmét, kitakarították a szeméttől és törmeléktől az évtizedek óta magára hagyott épületet.

A Herculane Project keretében két szakaszban zajlott a beavatkozás Fotó: Facebook/Herculane Project

Ezek után tavaly újabb adománygyűjtés kezdődött, SMS-kampánnyal próbálnak pénzt szerezni a további munkára. Oana Chirilă azt reméli, hogy sikerül országossá bővíteni a projektet, hiszen az általuk elvégzett sürgős beavatkozásnak az épület teljes felújításával kellene folytatódnia, ami már nemcsak a szakmára tartozik, ehhez az összes szereplőnek az együttműködése és társadalmi támogatás kell.

Rendhagyó tárlat Bukarestben Herkulesfürdő múltját és jelenét mutatja be az a kiállítás, mely a múlt héten nyílt a bukaresti Magyar Kulturális Intézetben egy, a Kárpát-medencei fürdőkultúrát bemutatni hivatott tárlatsorozat részeként. Kósa András László igazgató a megnyitón elmondta: az intézet 2019-ben indította el a Kárpát-medencei fürdőhelyeket népszerűsítő sorozatát, eddig Borszék és Fonyód került terítékre. Most Herkulesfürdő dicső múltját idézik meg a kiállítótermekben a Fortepan archív fotógyűjteményeiből származó képek segítségével, ugyanakkor az itteni építészeti örökség megmentésén fáradozó Herculane Project önkénteseinek eddigi munkáját is bemutatják. A tárlat harmadik részét Radu Igazság egyetemi tanár és fotográfus gyűjteményéből származó eredeti régi fényképek és dokumentumok adják: a térség kommunizmusbeli életének lenyomatai Herkulesfürdőről, Ada Kaleh szigetéről, Orsováról, Szörényvártornyáról. Az egyetemi tanár először 1966-ban, hatodikos korában utazta be Romániát és jutott el Herkulesfürdőre is, mely kommunizmusbeli aranykorát élte, és Ada Kaleh szigete is látogatható volt még. Ma már nem kívánkozik sehova, mondta a professzor, hiszen egy romhalmaz az egész. „Ha valamilyen csoda folytán újjáépülne, az Herkules 13. csodája lenne” – fogalmazott az online közvetített megnyitón Radu Igazság.
Radu Igazság egyetemi tanár számos emléket őriz a fürdőhelyről Fotó: Bukaresti Magyar Kulturális Intézet

 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport