Ezreket várnak az új gyulafehérvári érsek, Kovács Gergely beiktatására

Ezreket várnak az új gyulafehérvári érsek, Kovács Gergely beiktatására

Kovács Gergely beszél a híveknek Szentegyházán, a Márton Áron-emlékplakett avatóünnepségén

Fotó: Barabás Ákos

A Székelyföldtől a Partiumig hat-nyolcezer katolikus hívő jelenlétére számítanak szombaton Gyulafehérváron, Kovács Gergely kinevezett érsek püspökszentelésén és érseki beiktatásán. Az ünnepi szentmisén közel félszáz katolikus egyházi főméltóság lesz jelen, de a magyar és román kormány is magas szinten képviselteti magát, és nagyszámú külföldi vendéget is várnak, elsősorban a Vatikánból.

Pap Melinda

2020. február 20., 15:392020. február 20., 15:39

2020. február 21., 08:162020. február 21., 08:16

Az előzetes jelentkezések alapján hat-nyolcezer személyt várnak szombaton a gyulafehérvári Szent Mihály római katolikus érseki székesegyházba, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye új főpásztorának, Kovács Gergelynek a püspökszentelésére és érseki beiktatására. A rendkívüli egyházi eseményen a magyarországi, illetve a romániai püspöki kar képviselete is jelen lesz. Ugyanakkor

tekintettel arra, hogy az új főpásztor tanulmányai nagy részét Rómában végezte, hosszú ideig ott is dolgozott és széles körű nemzetközi ismeretsége van, számos külföldi vendég is jelen lesz a ceremónián

– mondta el a Krónikának a szervezők részéről Bodó Márta kapcsolattartó.

A szombaton 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisén a visszajelzések alapján 42 katolikus egyházi főméltóság lesz jelen. A Szentszék képviseletében hivatalosan hárman érkeznek, az egyik a főszentelő Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke, akivel az új gyulafehérvári főpásztor is együtt dolgozott, a másik a társszentelő, Miguel Maury Buendía, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa, illetve jelen lesz a korábbi bukaresti nuncius, Francisco-Javier Lozano is.

korábban írtuk

Kovács Gergelyt nevezte ki a pápa a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé
Kovács Gergelyt nevezte ki a pápa a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé

A Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét, Kovács Gergelyt nevezte ki Ferenc pápa a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé a leköszönő Jakubinyi György helyébe – közölte kedden a romániai katolikus püspöki konferencia.

Magyarországról 19 főpásztor érkezik, élen Erdő Péter bíboros-prímással, esztergom-budapesti érsekkel, illetve Veres András győri megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével.

Szerbiából, Ukrajnából, Ausztriából, Németországból, Szlovákiából is várnak egyházi elöljárókat, de Romániából is 15 római és görög katolikus püspök vesz részt az érseki beiktatáson.

Az ökuménia jegyében

Az ökumenikus kapcsolatok jegyében a Román Ortodox Egyház pátriárkájának üdvözlő beszédét Irineu gyulafehérvári érsek fogja közvetíteni. Az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői szintén tiszteletüket teszik a gyulafehérvári ceremónián: Kató Béla erdélyi református püspök, Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus-lutheránus püspök, Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Reinhart Guib, a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház püspöke is jelen lesz, és a romániai örmény apostoli egyházmegye is képviselteti magát. Világi méltóságok szintén szép számmal érkeznek.

A magyar kormány részéről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár erősítette meg jelenlétét,

de a román kormány is képviselteti magát. Emellett diplomatákat, megyei és helyi önkormányzatok vezetőit várják Erdély ősi történelmi fővárosába, és közel húsz vendég érkezik külföldi akadémiák és egyetemek képviseletében.

Kivetítőkön is követhető a ceremónia

Bodó Mártától megtudtuk, a püspökszentelésen és érseki beiktatáson

jelen lesz Kovács Gergely szentelendő főpásztor édesanyja és két testvére, illetve egykori kézdivásárhelyi osztálytársai közül is többen részt vesznek a ceremónián.

Az ünnepi szentmisén legalább 300 pap jelenlétére lehet számítani, így a papságon és a meghívottakon kívül kevesen fognak beférni a székesegyházba. A szervezők számításai szerint a katedrális a pótszékek függvényében 1500-2000 személyt tud befogadni.

Mindazok, akik nem férnek be a templomba, a székesegyház előtti téren, kivetítőn követhetik az ünnepi szentmisét, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy a téli időjárásnak megfelelően öltözzenek.

A szervezők szerint a katedrális előtti téren 7-8 ezer, de szükség esetén akár 10 ezer személy is elfér. „A Székelyföld legkülönbözőbb csücskeiből, Kolozsvárról és számos más városból, településről érkeznek hívek, az előzetes bejelentkezések alapján hat-nyolcezer résztevevőre számítunk” – mondta lapunknak Bodó Márta, aki szerint számos egyházközségből csoportosan, busszal érkeznek. Magyarországról is jönnek zarándokok: mivel Kovács Gergely igemagyarázatokat írt a Magyar Kurír katolikus hírportálnak, ennek munkatársai zarándoklatot hirdettek az eseményre.

Galéria

Az ünnepi szentmise helyszíne, a gyulafehérvári érseki székesegyház

Fotó: Makkay József

A szombati püspökszentelésen és érseki beiktatáson emellett népes nemzetközi jelenlétre lehet számítani. A kinevezett érsek ugyanis tanulmányainak jelentős részét Rómában végezte, ott is dolgozott, így sok egykori kollégája jön a beiktatására – mondta Bodó Márta –, aki szerint a Vatikánból különböző nemzetiségű vendégekre lehet számítani.

Hasznos tudnivalók

Az esemény nagy számú résztvevője miatt a szervezők arra kérik a papságot és a híveket, hogy legkésőbb 10.30-ig foglalják el a számukra kijelölt helyet a székesegyházban vagy a székesegyház előtti téren. 

A korábban regisztráltaknak a közelben biztosítanak parkolót, és reményeik szerint a később befutók is találnak parkolóhelyet, még ha a ceremónia helyszínétől távolabb is.

A szentmiséhez a híveknek liturgikus füzetet biztosítanak, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni, a székesegyház előtti téren a szentáldozás helyszíneit zászlókkal jelzik. „Annak érdekében, hogy mindenki zavartalanul követhesse a szentmise élő közvetítését a székesegyház előtti téren, kérjük, hogy ne hozzanak magukkal zászlókat és egyéb transzparenseket” – áll a szervezők közleményében.

A koncelebráló püspökök az asszisztencia vezetésével 10.55-kor indulnak az érseki palotából a székesegyházba.

Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, a szertartást a Duna Televízió, az erdélyi Mária Rádió és a Marosvásárhelyi Rádió is élőben közvetíti.

Reformátusból lett katolikus érsek

Ferenc pápa 2019. december 24-én fogadta el Jakubinyi György érsek egészségi okok miatt benyújtott lemondását a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség éléről. Helyére Kovács Gergelyt nevezte ki, akit a szombaton 11 órától tartott ünnepi szentmise keretében szentelnek püspökké és iktatnak be gyulafehérvári római katolikus érseknek.

A főszentelő Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke lesz, mivel az új főpásztor a bíboros munkatársa és az említett intézmény hivatalvezetője volt.

A két társszentelő: Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, apostoli adminisztrátor és Miguel Maury Buendía, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa.

Galéria

Jakubinyi György nyugalmazott érsek, és utódja, Kovács Gergely új főpásztor

Fotó: Erdelyalbum.hu

Kovács Gergely 1968. július 21-én született Kézdivásárhelyen. Érdekes adalék az új katolikus főpásztorról, hogy reformátusnak keresztelték és konfirmált is. A Romkat.ro hírportálnak adott interjúban elmondta:

vegyes felekezetű családban született és édesapja után reformátusnak keresztelték.

Egy évig járt kátéórákra, és konfirmált is, de valójában hitetlenként élte le gyermekéveit. Keresztapja révén ismerkedett meg olyan katolikus papokkal, akik nagy hatást gyakoroltak rá: a személyes papi életek, a hiteles tanúságtételek szólították meg

16-17 évesen, és utolsó éves gimnazistaként saját elhatározásából tért át a római katolikus hitre.

Szülővárosában érettségizett 1986-ban, majd a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán tanult. 1990-től a római Germanicum et Hungaricum Kollégium diákja volt, 1992-ben a Pápai Gergely Egyetemen szerzett bakkalaureátust teológiából. 1993-ban szentelték pappá.

korábban írtuk

Reformátusnak keresztelték és még konfirmált is a gyulafehérvári érsekké kinevezett Kovács Gergely
Reformátusnak keresztelték és még konfirmált is a gyulafehérvári érsekké kinevezett Kovács Gergely

Eredetileg reformátusnak keresztelték, és még konfirmált is a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érsekévé kinevezett, februári beiktatására készülő Kovács Gergely. A kinevezett egyházi vezető a Romkat.ro portálnak adott interjúban beszélt erről.

Egyházjogi tanulmányait a Pápai Laterán Egyetemen folytatta, ahol 1994-ben licenciátusi, 1996-ban doktori fokozatot szerzett. Ezt követően Marosvásárhelyen segédlelkészként szolgált, majd 1997-ben kezdte tevékenységét a Kultúra Pápai Tanácsánál mint a német nyelvterület és Közép- és Kelet-Európa felelőse, illetve a Culture e Fede (Kultúrák és hit) kiadvány szerkesztője. 2000-ben pápai káplán címmel tüntették ki. 2004-től a Kultúra Pápai Tanácsának hivatalvezetője. A Kléruskongregáció, a Rota Romana bíróság és a Hittani Kongregáció külső munkatársa, a firenzei és toszkánai magyar ajkú hívek lelkipásztora, Márton Áron és Hám János püspök, valamint Bódi M. Magdolna vértanú szentté avatási ügyeinek posztulátora volt.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség területe 58 234 négyzetkilométer, több mint 350 ezer római katolikus hívővel. A főegyházmegye tizenöt főesperességében 253 plébánia található, és 332 pap (ebből 33 szerzetes-pap) teljesít lelkipásztori szolgálatot.

Idézet
Ez az én egyházmegyém, én hazajövök. Ezek számomra nem csupán számok, nem csupán adatok, hanem mögötte élet van, mögötte emberek vannak, akik várják az érseket”

– nyilatkozta beiktatása kapcsán az Erdélyi Magyar Televíziónak az új főpásztor. Kovács Gergely hangsúlyozta, új feladatát óriási kihívásként és nagy felelősségként éli meg, a küldetést látja benne.

 

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 17., hétfő

Hatvanezer gyermek „elveszett” az első osztálytól a hétfőn elrajtolt érettségiig vezető úton

Resicabánya méretű város lakosságszámát kitevő gyermek hiányzik az idei érettségiről azok közül, akik 12 évvel ezelőtt elkezdték az iskolát. A 30 százalékos lemorzsolódásról tanúskodó megdöbbentő adatokat a 2024-ben végző generáció szolgáltatja.

Hatvanezer gyermek „elveszett” az első osztálytól a hétfőn elrajtolt érettségiig vezető úton
2024. június 17., hétfő

Nyakunkon a kánikula: akár 38 fok is lehet, de a hegyekben egyelőre nem lesz hőség

Országszerte hőség lesz, és akár 38 Celsius-fokos maximumok is várhatók a következő időszakban, a légköri labilitás pedig szinte végig kísérőeleme lesz a kánikulának – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn.

Nyakunkon a kánikula: akár 38 fok is lehet, de a hegyekben egyelőre nem lesz hőség
2024. június 17., hétfő

„Logisztikai okokkal” indokolja a váradi önkormányzat, hogy csak a román válogatott Eb-meccseit lehet a főtéren nézni

„Logisztikai okokkal” magyarázza Nagyvárad önkormányzata, hogy a város főterén csupán a román válogatott Európa-bajnoki mérkőzéseit és a döntőt vetítik óriáskivetítőn, más meccseket – így a magyar nemzeti tizenegy szereplését – nem.

„Logisztikai okokkal” indokolja a váradi önkormányzat, hogy csak a román válogatott Eb-meccseit lehet a főtéren nézni
2024. június 17., hétfő

Sokallja a Beszterce-Naszódban az RMDSZ-re leadott szavazatokat a REPER egyik magyar nemzetiségű politikusa

A REPER Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke, a magyar Sas Lóránt-Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei tanácsosjelöltjeinek listája sok szavazatot kapott olyan településeken is, ahol nem élnek magyarok.

Sokallja a Beszterce-Naszódban az RMDSZ-re leadott szavazatokat a REPER egyik magyar nemzetiségű politikusa
2024. június 17., hétfő

Bennégett egy férfi egy kigyulladt melléképületben Hargita megyében

Bennégett hétfő reggel egy 59 éves férfi egy kigyulladt melléképületben Székelyvarságon; egy másik személynek sikerült kimenekülnie.

Bennégett egy férfi egy kigyulladt melléképületben Hargita megyében
2024. június 17., hétfő

Hőségre figyelmeztetnek a meteorológusok a Bánságban és Délkelet-Erdélyben

Két sárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a várható magas hőmérsékleti értékek miatt.

Hőségre figyelmeztetnek a meteorológusok a Bánságban és Délkelet-Erdélyben
2024. június 17., hétfő

Korrupciós gyanú a Kolozs megyei rendőrfőkapitány ellen, a rendőrkapitányságon tart házkutatást a DNA

Korrupciós gyanú miatt tartottak hétfőn házkutatást az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) ügyészei a Kolozs megyei rendőr-főkapitányságon és a közlekedésrendészeten.

Korrupciós gyanú a Kolozs megyei rendőrfőkapitány ellen, a rendőrkapitányságon tart házkutatást a DNA
2024. június 17., hétfő

Csomagtartóban akart három etióp migránst Magyarországra csempészni egy moldovai állampolgár

Autója csomagtartójában próbált három etióp migránst Magyarországra csempészni egy moldovai állampolgár a nagylaki autópálya-határátkelőnél.

Csomagtartóban akart három etióp migránst Magyarországra csempészni egy moldovai állampolgár
2024. június 17., hétfő

Újabb ukrán menekültek szorultak a Máramaros megyei hegyimentők segítségére

A romániai hegyimentők és határrendészek újabb három ukrán férfit mentettek meg vasárnap, akik gyalog jöttek át Ukrajnából a Máramarosi-havasokon keresztül, ahol három napon át bolyongtak.

Újabb ukrán menekültek szorultak a Máramaros megyei hegyimentők segítségére
2024. június 17., hétfő

Tovább gyűrűzik a botrány Székelyhídon: a választási iroda egyes voksok újraszámolását kéri, az RMDSZ új választást követel

Több mint egy héttel a június 9-ei választások után sem csillapodnak a kedélyek Székelyhídon.

Tovább gyűrűzik a botrány Székelyhídon: a választási iroda egyes voksok újraszámolását kéri, az RMDSZ új választást követel